Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsuitgaven (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2021 2e kwartaal* 102.127
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2021 2e kwartaal* 67.207
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2021 2e kwartaal* 65.424
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2021 2e kwartaal* 7.955
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2021 2e kwartaal* 29.899
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2021 2e kwartaal* 16.748
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2021 2e kwartaal* 3.479
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2021 2e kwartaal* 1.505
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2021 2e kwartaal* 938
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2021 2e kwartaal* 10.623
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2021 2e kwartaal* 39.489
P2 Intermediair verbruik Overheid 2021 2e kwartaal* 13.903
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2021 2e kwartaal* 5.483
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2021 2e kwartaal* 3.299
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2021 2e kwartaal* 2.184
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2021 2e kwartaal* 8.029
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2021 2e kwartaal* 3.838
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2021 2e kwartaal* 965
P2 Intermediair verbruik Provincies 2021 2e kwartaal* 349
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2021 2e kwartaal* 345
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2021 2e kwartaal* 2.532
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2021 2e kwartaal* 391
D1 Beloning van werknemers Overheid 2021 2e kwartaal* 19.228
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2021 2e kwartaal* 7.111
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2021 2e kwartaal* 3.962
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2021 2e kwartaal* 3.149
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2021 2e kwartaal* 11.703
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2021 2e kwartaal* 2.886
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2021 2e kwartaal* 1.388
D1 Beloning van werknemers Provincies 2021 2e kwartaal* 220
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2021 2e kwartaal* 192
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2021 2e kwartaal* 7.017
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2021 2e kwartaal* 414
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2021 2e kwartaal* 1.264
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2021 2e kwartaal* 1.245
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2021 2e kwartaal* 1.248
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2021 2e kwartaal* 7
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2021 2e kwartaal* 34
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2021 2e kwartaal* 7
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2021 2e kwartaal* -7
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2021 2e kwartaal* 2
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2021 2e kwartaal* -3
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2021 2e kwartaal* 45
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2021 2e kwartaal* 0
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2021 2e kwartaal* 49.501
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2021 2e kwartaal* 7.982
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2021 2e kwartaal* 7.608
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2021 2e kwartaal* 374
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2021 2e kwartaal* 5.641
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2021 2e kwartaal* 4.826
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2021 2e kwartaal* 544
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2021 2e kwartaal* 8
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2021 2e kwartaal* 8
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2021 2e kwartaal* 255
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2021 2e kwartaal* 35.878
D62 Sociale uitkeringen Overheid 2021 2e kwartaal* 26.577
D62 Sociale uitkeringen Centrale overheid 2021 2e kwartaal* 5.803
D62 Sociale uitkeringen Rijksoverheid 2021 2e kwartaal* 5.637
D62 Sociale uitkeringen Overige centrale overheid 2021 2e kwartaal* 166
D62 Sociale uitkeringen Lokale overheid 2021 2e kwartaal* 2.404
D62 Sociale uitkeringen Gemeenten 2021 2e kwartaal* 1.823
D62 Sociale uitkeringen Gemeenschappelijke regelingen 2021 2e kwartaal* 310
D62 Sociale uitkeringen Provincies 2021 2e kwartaal* 8
D62 Sociale uitkeringen Waterschappen 2021 2e kwartaal* 8
D62 Sociale uitkeringen Overige lokale overheden 2021 2e kwartaal* 255
D62 Sociale uitkeringen Socialezekerheidsfondsen 2021 2e kwartaal* 18.370
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overheid 2021 2e kwartaal* 22.924
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Centrale overheid 2021 2e kwartaal* 2.179
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Rijksoverheid 2021 2e kwartaal* 1.971
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overige centrale overheid 2021 2e kwartaal* 208
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Lokale overheid 2021 2e kwartaal* 3.237
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Gemeenten 2021 2e kwartaal* 3.003
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Gemeenschappelijke regelingen 2021 2e kwartaal* 234
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Provincies 2021 2e kwartaal* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Waterschappen 2021 2e kwartaal* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overige lokale overheden 2021 2e kwartaal* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Socialezekerheidsfondsen 2021 2e kwartaal* 17.508
D3 Subsidies Overheid 2021 2e kwartaal* 6.936
D3 Subsidies Centrale overheid 2021 2e kwartaal* 3.919
D3 Subsidies Rijksoverheid 2021 2e kwartaal* 3.633
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2021 2e kwartaal* 286
D3 Subsidies Lokale overheid 2021 2e kwartaal* 711
D3 Subsidies Gemeenten 2021 2e kwartaal* 274
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2021 2e kwartaal* 236
D3 Subsidies Provincies 2021 2e kwartaal* 199
D3 Subsidies Waterschappen 2021 2e kwartaal* 2
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2021 2e kwartaal* 0
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2021 2e kwartaal* 2.306
D31 Subsidies productgebonden Overheid 2021 2e kwartaal* 918
D31 Subsidies productgebonden Centrale overheid 2021 2e kwartaal* 910
D31 Subsidies productgebonden Rijksoverheid 2021 2e kwartaal* 910
D31 Subsidies productgebonden Overige centrale overheid 2021 2e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Lokale overheid 2021 2e kwartaal* 8
D31 Subsidies productgebonden Gemeenten 2021 2e kwartaal* 8
D31 Subsidies productgebonden Gemeenschappelijke regelingen 2021 2e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Provincies 2021 2e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Waterschappen 2021 2e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Overige lokale overheden 2021 2e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Socialezekerheidsfondsen 2021 2e kwartaal* 0
D39 Subsidies niet-productgebonden Overheid 2021 2e kwartaal* 6.018
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven van de sector overheid. De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2018 de status definitief. De kwartalen van 2019 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2019 hebben de status definitief. De cijfers van 2020 en 2021 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 september 2021:
Cijfers over het tweede kwartaal van 2021 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over het eerste kwartaal van 2021 geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven
De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.