Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsuitgaven (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2021* 398.903
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2021* 267.210
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2021* 258.567
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2021* 30.906
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2021* 115.937
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2021* 65.406
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2021* 13.452
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2021* 6.356
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2021* 3.896
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2021* 41.154
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2021* 150.651
P2 Intermediair verbruik Overheid 2021* 56.460
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2021* 21.835
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2021* 13.323
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2021* 8.512
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2021* 33.046
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2021* 15.427
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2021* 3.802
P2 Intermediair verbruik Provincies 2021* 1.361
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2021* 1.400
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2021* 11.056
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2021* 1.579
D1 Beloning van werknemers Overheid 2021* 73.711
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2021* 27.813
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2021* 16.181
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2021* 11.632
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2021* 44.291
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2021* 11.674
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2021* 5.014
D1 Beloning van werknemers Provincies 2021* 963
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2021* 816
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2021* 25.824
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2021* 1.607
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2021* 4.828
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2021* 4.828
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2021* 4.840
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2021* 32
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2021* 60
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2021* -54
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2021* -26
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2021* 4
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2021* -1
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2021* 178
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2021* 185.542
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2021* 32.027
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2021* 30.525
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2021* 1.502
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2021* 20.413
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2021* 17.486
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2021* 1.927
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2021* 34
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2021* 29
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2021* 937
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2021* 133.102
D62 Sociale uitkeringen Overheid 2021* 91.439
D62 Sociale uitkeringen Centrale overheid 2021* 21.912
D62 Sociale uitkeringen Rijksoverheid 2021* 21.305
D62 Sociale uitkeringen Overige centrale overheid 2021* 607
D62 Sociale uitkeringen Lokale overheid 2021* 8.167
D62 Sociale uitkeringen Gemeenten 2021* 6.097
D62 Sociale uitkeringen Gemeenschappelijke regelingen 2021* 1.070
D62 Sociale uitkeringen Provincies 2021* 34
D62 Sociale uitkeringen Waterschappen 2021* 29
D62 Sociale uitkeringen Overige lokale overheden 2021* 937
D62 Sociale uitkeringen Socialezekerheidsfondsen 2021* 61.360
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overheid 2021* 94.103
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Centrale overheid 2021* 10.115
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Rijksoverheid 2021* 9.220
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overige centrale overheid 2021* 895
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Lokale overheid 2021* 12.246
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Gemeenten 2021* 11.389
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Gemeenschappelijke regelingen 2021* 857
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Provincies 2021* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Waterschappen 2021* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overige lokale overheden 2021* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Socialezekerheidsfondsen 2021* 71.742
D3 Subsidies Overheid 2021* 30.228
D3 Subsidies Centrale overheid 2021* 17.452
D3 Subsidies Rijksoverheid 2021* 16.277
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2021* 1.175
D3 Subsidies Lokale overheid 2021* 3.003
D3 Subsidies Gemeenten 2021* 1.254
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2021* 898
D3 Subsidies Provincies 2021* 846
D3 Subsidies Waterschappen 2021* 5
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2021* 0
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2021* 9.773
D31 Subsidies productgebonden Overheid 2021* 2.570
D31 Subsidies productgebonden Centrale overheid 2021* 2.537
D31 Subsidies productgebonden Rijksoverheid 2021* 2.537
D31 Subsidies productgebonden Overige centrale overheid 2021* 0
D31 Subsidies productgebonden Lokale overheid 2021* 33
D31 Subsidies productgebonden Gemeenten 2021* 33
D31 Subsidies productgebonden Gemeenschappelijke regelingen 2021* 0
D31 Subsidies productgebonden Provincies 2021* 0
D31 Subsidies productgebonden Waterschappen 2021* 0
D31 Subsidies productgebonden Overige lokale overheden 2021* 0
D31 Subsidies productgebonden Socialezekerheidsfondsen 2021* 0
D39 Subsidies niet-productgebonden Overheid 2021* 27.658
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven van de sector overheid. De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2018 de status definitief. De kwartalen van 2019 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2019 hebben de status definitief. De cijfers van 2020 en 2021 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2022:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2021 en het jaar 2021 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over 2020 en de eerste drie kwartalen van 2021 aangepast. De aanpassingen over 2020 zijn nog niet verwerkt in de Nationale rekeningen. Hierdoor sluiten de gegevens tijdelijk niet volledig aan bij de publicaties van de Nationale rekeningen. Cijfers over 2020 zijn aangepast, met name als gevolg van actuele informatie over coronasteunmaatregelen. De aanpassingen worden toegelicht in een nieuwsbericht op 25 maart 2022. Subsidies niet-productgebonden (D39), uitkeringen in natura (D632) en inkomensoverdrachten binnen de overheid (D73) zijn aangepast.
De cijfers van de overheidsfinanciën en de Nationale rekeningen sluiten weer volledig aan bij het eerstvolgende publicatiemoment, per 24 juni 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven
De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.