Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren


Deze tabel bevat gegevens over de inkomsten van de sector overheid. De inkomsten van de sector overheid bestaan uit belastinginkomsten, ontvangen sociale premies, inkomsten uit productieactiviteiten, overige lopende inkomsten en ontvangen kapitaaloverdrachten. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2016 de status definitief. De kwartalen van 2017 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2017 hebben de status definitief. De cijfers van 2018 en 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2020:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2019 en het jaar 2019 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over 2018 en de eerste drie kwartalen van 2019 geactualiseerd. De actualisaties zijn nog niet volledig verwerkt in de Nationale rekeningen. Hierdoor sluiten de gegevens tijdelijk niet volledig aan bij de publicaties van de Nationale rekeningen. De cijfers van de overheidsfinanciën en de Nationale rekeningen sluiten weer volledig aan bij het eerstvolgende publicatiemoment, per 24 juni 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsinkomsten (mln euro)
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2017 4e kwartaal* 82.821
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2017 322.635
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2018 1e kwartaal* 89.264
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2018 2e kwartaal* 85.150
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2018 3e kwartaal* 78.972
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2018 4e kwartaal* 84.056
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2018* 337.442
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2019 1e kwartaal* 94.622
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2019 2e kwartaal* 88.479
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2019 3e kwartaal* 81.610
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2019 4e kwartaal* 89.568
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2019* 354.279
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 48.602
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2017 194.344
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2018 1e kwartaal* 57.303
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2018 2e kwartaal* 48.278
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2018 3e kwartaal* 47.125
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2018 4e kwartaal* 49.909
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2018* 202.615
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2019 1e kwartaal* 63.542
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2019 2e kwartaal* 50.158
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2019 3e kwartaal* 48.726
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2019 4e kwartaal* 55.914
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2019* 218.340
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2017 4e kwartaal* 46.352
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2017 185.759
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2018 1e kwartaal* 55.260
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2018 2e kwartaal* 46.146
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2018 3e kwartaal* 45.032
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2018 4e kwartaal* 47.664
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2018* 194.102
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2019 1e kwartaal* 61.385
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2019 2e kwartaal* 47.894
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2019 3e kwartaal* 46.632
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2019 4e kwartaal* 53.758
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2019* 209.669
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 6.160
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2017 25.532
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2018 1e kwartaal* 6.718
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2018 2e kwartaal* 6.854
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2018 3e kwartaal* 5.915
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2018 4e kwartaal* 6.688
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2018* 26.175
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2019 1e kwartaal* 6.746
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2019 2e kwartaal* 7.572
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2019 3e kwartaal* 6.300
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2019 4e kwartaal* 7.008
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2019* 27.626
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 23.747
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2017 97.198
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2018 1e kwartaal* 25.000
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2018 2e kwartaal* 25.966
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2018 3e kwartaal* 23.995
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2018 4e kwartaal* 24.851
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2018* 99.812
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2019 1e kwartaal* 25.316
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2019 2e kwartaal* 27.085
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2019 3e kwartaal* 25.682
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2019 4e kwartaal* 24.784
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2019* 102.867
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2017 4e kwartaal* 13.624
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2017 54.549
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2018 1e kwartaal* 13.776
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2018 2e kwartaal* 14.009
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2018 3e kwartaal* 14.235
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2018 4e kwartaal* 13.930
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2018* 55.950
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2019 1e kwartaal* 13.950
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2019 2e kwartaal* 14.733
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2019 3e kwartaal* 15.548
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2019 4e kwartaal* 14.251
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2019* 58.482
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2017 4e kwartaal* 3.219
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2017 11.365
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2018 1e kwartaal* 2.863
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2018 2e kwartaal* 2.842
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2018 3e kwartaal* 2.509
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2018 4e kwartaal* 3.060
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2018* 11.274
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2019 1e kwartaal* 2.667
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2019 2e kwartaal* 2.886
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2019 3e kwartaal* 2.668
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2019 4e kwartaal* 2.919
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2019* 11.140
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2017 4e kwartaal* 1.609
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2017 6.398
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2018 1e kwartaal* 1.358
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2018 2e kwartaal* 1.568
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2018 3e kwartaal* 1.317
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2018 4e kwartaal* 1.678
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2018* 5.921
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2019 1e kwartaal* 1.328
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2019 2e kwartaal* 1.500
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2019 3e kwartaal* 1.396
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2019 4e kwartaal* 1.516
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2019* 5.740
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2017 4e kwartaal* 846
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2017 3.328
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2018 1e kwartaal* 801
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2018 2e kwartaal* 808
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2018 3e kwartaal* 791
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2018 4e kwartaal* 1.058
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2018* 3.458
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2019 1e kwartaal* 825
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2019 2e kwartaal* 863
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2019 3e kwartaal* 853
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2019 4e kwartaal* 900
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2019* 3.441
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2017 4e kwartaal* 8.005
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2017 34.749
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2018 1e kwartaal* 9.479
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2018 2e kwartaal* 9.822
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2018 3e kwartaal* 8.216
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2018 4e kwartaal* 8.513
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2018* 36.030
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2019 1e kwartaal* 9.666
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2019 2e kwartaal* 10.220
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2019 3e kwartaal* 8.371
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2019 4e kwartaal* 8.646
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2019* 36.903
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 32.783
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2017 122.221
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2018 1e kwartaal* 30.452
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2018 2e kwartaal* 35.004
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2018 3e kwartaal* 30.296
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2018 4e kwartaal* 33.850
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2018* 129.602
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2019 1e kwartaal* 30.945
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2019 2e kwartaal* 37.915
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2019 3e kwartaal* 33.380
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2019 4e kwartaal* 33.675
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2019* 135.915
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2017 4e kwartaal* 44.445
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2017 180.549
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2018 1e kwartaal* 53.936
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2018 2e kwartaal* 44.188
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2018 3e kwartaal* 43.698
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2018 4e kwartaal* 46.785
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2018* 188.607
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2019 1e kwartaal* 60.132
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2019 2e kwartaal* 46.637
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2019 3e kwartaal* 46.040
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2019 4e kwartaal* 52.781
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2019* 205.590
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 41.903
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2017 170.405
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2018 1e kwartaal* 51.392
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2018 2e kwartaal* 41.611
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2018 3e kwartaal* 41.118
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2018 4e kwartaal* 44.186
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2018* 178.307
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2019 1e kwartaal* 57.547
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2019 2e kwartaal* 43.988
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2019 3e kwartaal* 43.384
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2019 4e kwartaal* 50.125
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2019* 195.044
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2017 4e kwartaal* 41.903
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2017 170.405
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2018 1e kwartaal* 51.392
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2018 2e kwartaal* 41.611
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2018 3e kwartaal* 41.118
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2018 4e kwartaal* 44.186
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2018* 178.307
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2019 1e kwartaal* 57.547
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2019 2e kwartaal* 43.988
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2019 3e kwartaal* 43.384
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2019 4e kwartaal* 50.125
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2019* 195.044
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2017 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2018 1e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2018 2e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2018 3e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2018 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2018* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2019 1e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2019 2e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2019 3e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2019 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2019* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 2.542
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2017 10.144
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2018 1e kwartaal* 2.544
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2018 2e kwartaal* 2.577
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2018 3e kwartaal* 2.580
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2018 4e kwartaal* 2.599
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2018* 10.300
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2019 1e kwartaal* 2.585
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2019 2e kwartaal* 2.649
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2019 3e kwartaal* 2.656
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2019 4e kwartaal* 2.656
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2019* 10.546
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2017 4e kwartaal* 1.462
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2017 5.855
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2018 1e kwartaal* 1.462
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2018 2e kwartaal* 1.497
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2018 3e kwartaal* 1.498
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2018 4e kwartaal* 1.473
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2018* 5.930
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2019 1e kwartaal* 1.472
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2019 2e kwartaal* 1.536
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2019 3e kwartaal* 1.543
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2019 4e kwartaal* 1.545
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2019* 6.096
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2017 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2017 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2018 1e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2018 2e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2018 3e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2018 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2018* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2019 1e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2019 2e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2019 3e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2019 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2019* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2017 4e kwartaal* 410
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2017 1.622
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2018 1e kwartaal* 405
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2018 2e kwartaal* 403
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2018 3e kwartaal* 405
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2018 4e kwartaal* 430
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2018* 1.643
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2019 1e kwartaal* 415
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2019 2e kwartaal* 413
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2019 3e kwartaal* 415
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2019 4e kwartaal* 413
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2019* 1.656
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2017 4e kwartaal* 670
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2017 2.667
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2018 1e kwartaal* 677
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2018 2e kwartaal* 677
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2018 3e kwartaal* 677
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2018 4e kwartaal* 696
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2018* 2.727
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2019 1e kwartaal* 698
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2019 2e kwartaal* 700
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2019 3e kwartaal* 698
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2019 4e kwartaal* 698
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2019* 2.794
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2017 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2017 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2018 1e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2018 2e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2018 3e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2018 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2018* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2019 1e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2019 2e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2019 3e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2019 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2019* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2017 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2018 1e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2018 2e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2018 3e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2018 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2018* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2019 1e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2019 2e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2019 3e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2019 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2019* 0
D61 Sociale premies Overheid 2017 4e kwartaal* 28.643
D61 Sociale premies Overheid 2017 105.535
D61 Sociale premies Overheid 2018 1e kwartaal* 26.285
D61 Sociale premies Overheid 2018 2e kwartaal* 30.794
D61 Sociale premies Overheid 2018 3e kwartaal* 26.074
D61 Sociale premies Overheid 2018 4e kwartaal* 28.591
D61 Sociale premies Overheid 2018* 111.744
D61 Sociale premies Overheid 2019 1e kwartaal* 25.531
D61 Sociale premies Overheid 2019 2e kwartaal* 32.369
D61 Sociale premies Overheid 2019 3e kwartaal* 27.169
D61 Sociale premies Overheid 2019 4e kwartaal* 28.081
D61 Sociale premies Overheid 2019* 113.150
D61 Sociale premies Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 555
D61 Sociale premies Centrale overheid 2017 2.134
D61 Sociale premies Centrale overheid 2018 1e kwartaal* 521
D61 Sociale premies Centrale overheid 2018 2e kwartaal* 548
D61 Sociale premies Centrale overheid 2018 3e kwartaal* 517
D61 Sociale premies Centrale overheid 2018 4e kwartaal* 572
D61 Sociale premies Centrale overheid 2018* 2.158
D61 Sociale premies Centrale overheid 2019 1e kwartaal* 474
D61 Sociale premies Centrale overheid 2019 2e kwartaal* 565
D61 Sociale premies Centrale overheid 2019 3e kwartaal* 530
D61 Sociale premies Centrale overheid 2019 4e kwartaal* 690
D61 Sociale premies Centrale overheid 2019* 2.259
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2017 4e kwartaal* 449
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2017 1.706
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2018 1e kwartaal* 414
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2018 2e kwartaal* 429
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2018 3e kwartaal* 407
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2018 4e kwartaal* 455
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2018* 1.705
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2019 1e kwartaal* 356
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2019 2e kwartaal* 436
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2019 3e kwartaal* 414
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2019 4e kwartaal* 547
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2019* 1.753
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 106
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2017 428
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2018 1e kwartaal* 107
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2018 2e kwartaal* 119
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2018 3e kwartaal* 110
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2018 4e kwartaal* 117
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2018* 453
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2019 1e kwartaal* 118
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2019 2e kwartaal* 129
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2019 3e kwartaal* 116
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2019 4e kwartaal* 143
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2019* 506
D61 Sociale premies Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 382
D61 Sociale premies Lokale overheid 2017 1.436
D61 Sociale premies Lokale overheid 2018 1e kwartaal* 387
D61 Sociale premies Lokale overheid 2018 2e kwartaal* 371
D61 Sociale premies Lokale overheid 2018 3e kwartaal* 366
D61 Sociale premies Lokale overheid 2018 4e kwartaal* 408
D61 Sociale premies Lokale overheid 2018* 1.532
D61 Sociale premies Lokale overheid 2019 1e kwartaal* 392
D61 Sociale premies Lokale overheid 2019 2e kwartaal* 400
D61 Sociale premies Lokale overheid 2019 3e kwartaal* 391
D61 Sociale premies Lokale overheid 2019 4e kwartaal* 415
D61 Sociale premies Lokale overheid 2019* 1.598
D61 Sociale premies Gemeenten 2017 4e kwartaal* 118
D61 Sociale premies Gemeenten 2017 454
D61 Sociale premies Gemeenten 2018 1e kwartaal* 121
D61 Sociale premies Gemeenten 2018 2e kwartaal* 121
D61 Sociale premies Gemeenten 2018 3e kwartaal* 113
D61 Sociale premies Gemeenten 2018 4e kwartaal* 121
D61 Sociale premies Gemeenten 2018* 476
D61 Sociale premies Gemeenten 2019 1e kwartaal* 123
D61 Sociale premies Gemeenten 2019 2e kwartaal* 129
D61 Sociale premies Gemeenten 2019 3e kwartaal* 121
D61 Sociale premies Gemeenten 2019 4e kwartaal* 128
D61 Sociale premies Gemeenten 2019* 501
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2017 4e kwartaal* 51
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2017 173
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2018 1e kwartaal* 58
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2018 2e kwartaal* 43
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2018 3e kwartaal* 56
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2018 4e kwartaal* 58
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2018* 215
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2019 1e kwartaal* 57
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2019 2e kwartaal* 41
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2019 3e kwartaal* 51
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2019 4e kwartaal* 58
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2019* 207
D61 Sociale premies Provincies 2017 4e kwartaal* 8
D61 Sociale premies Provincies 2017 28
D61 Sociale premies Provincies 2018 1e kwartaal* 8
D61 Sociale premies Provincies 2018 2e kwartaal* 7
D61 Sociale premies Provincies 2018 3e kwartaal* 8
D61 Sociale premies Provincies 2018 4e kwartaal* 7
D61 Sociale premies Provincies 2018* 30
D61 Sociale premies Provincies 2019 1e kwartaal* 8
D61 Sociale premies Provincies 2019 2e kwartaal* 7
D61 Sociale premies Provincies 2019 3e kwartaal* 7
D61 Sociale premies Provincies 2019 4e kwartaal* 7
D61 Sociale premies Provincies 2019* 29
D61 Sociale premies Waterschappen 2017 4e kwartaal* 7
D61 Sociale premies Waterschappen 2017 27
D61 Sociale premies Waterschappen 2018 1e kwartaal* 6
D61 Sociale premies Waterschappen 2018 2e kwartaal* 6
D61 Sociale premies Waterschappen 2018 3e kwartaal* 7
D61 Sociale premies Waterschappen 2018 4e kwartaal* 8
D61 Sociale premies Waterschappen 2018* 27
D61 Sociale premies Waterschappen 2019 1e kwartaal* 7
D61 Sociale premies Waterschappen 2019 2e kwartaal* 7
D61 Sociale premies Waterschappen 2019 3e kwartaal* 7
D61 Sociale premies Waterschappen 2019 4e kwartaal* 8
D61 Sociale premies Waterschappen 2019* 29
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2017 4e kwartaal* 198
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2017 754
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2018 1e kwartaal* 194
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2018 2e kwartaal* 194
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2018 3e kwartaal* 182
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2018 4e kwartaal* 214
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2018* 784
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2019 1e kwartaal* 197
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2019 2e kwartaal* 216
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2019 3e kwartaal* 205
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2019 4e kwartaal* 214
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2019* 832
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 27.706
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2017 101.965
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2018 1e kwartaal* 25.377
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2018 2e kwartaal* 29.875
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2018 3e kwartaal* 25.191
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2018 4e kwartaal* 27.611
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2018* 108.054
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2019 1e kwartaal* 24.665
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2019 2e kwartaal* 31.404
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2019 3e kwartaal* 26.248
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2019 4e kwartaal* 26.976
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2019* 109.293
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2017 4e kwartaal* 6.279
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2017 24.482
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2018 1e kwartaal* 6.148
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2018 2e kwartaal* 6.391
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2018 3e kwartaal* 6.132
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2018 4e kwartaal* 6.391
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2018* 25.062
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2019 1e kwartaal* 6.182
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2019 2e kwartaal* 6.374
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2019 3e kwartaal* 6.152
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2019 4e kwartaal* 6.375
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2019* 25.083
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 2.905
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2017 11.051
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2018 1e kwartaal* 2.749
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2018 2e kwartaal* 2.888
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2018 3e kwartaal* 2.737
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2018 4e kwartaal* 2.964
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2018* 11.338
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2019 1e kwartaal* 2.845
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2019 2e kwartaal* 2.942
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2019 3e kwartaal* 2.819
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2019 4e kwartaal* 2.977
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2019* 11.583
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2017 4e kwartaal* 1.099
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2017 4.113
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2018 1e kwartaal* 1.045
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2018 2e kwartaal* 1.102
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2018 3e kwartaal* 996
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2018 4e kwartaal* 1.133
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2018* 4.276
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2019 1e kwartaal* 1.069
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2019 2e kwartaal* 1.118
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2019 3e kwartaal* 1.011
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2019 4e kwartaal* 1.150
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2019* 4.348
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 1.806
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2017 6.938
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2018 1e kwartaal* 1.704
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2018 2e kwartaal* 1.786
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2018 3e kwartaal* 1.741
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2018 4e kwartaal* 1.831
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2018* 7.062
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2019 1e kwartaal* 1.776
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2019 2e kwartaal* 1.824
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2019 3e kwartaal* 1.808
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2019 4e kwartaal* 1.827
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2019* 7.235
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 3.369
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2017 13.413
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2018 1e kwartaal* 3.394
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2018 2e kwartaal* 3.499
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2018 3e kwartaal* 3.390
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2018 4e kwartaal* 3.422
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2018* 13.705
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2019 1e kwartaal* 3.332
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2019 2e kwartaal* 3.428
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2019 3e kwartaal* 3.328
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2019 4e kwartaal* 3.393
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2019* 13.481
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2017 4e kwartaal* 1.916
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2017 7.371
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2018 1e kwartaal* 1.829
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2018 2e kwartaal* 1.876
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2018 3e kwartaal* 1.857
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2018 4e kwartaal* 1.868
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2018* 7.430
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2019 1e kwartaal* 1.856
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2019 2e kwartaal* 1.897
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2019 3e kwartaal* 1.878
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2019 4e kwartaal* 1.892
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2019* 7.523
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2017 4e kwartaal* 501
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2017 2.048
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2018 1e kwartaal* 519
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2018 2e kwartaal* 544
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2018 3e kwartaal* 491
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2018 4e kwartaal* 515
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2018* 2.069
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2019 1e kwartaal* 495
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2019 2e kwartaal* 506
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2019 3e kwartaal* 462
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2019 4e kwartaal* 474
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2019* 1.937
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2017 4e kwartaal* 48
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2017 245
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2018 1e kwartaal* 59
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2018 2e kwartaal* 62
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2018 3e kwartaal* 59
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2018 4e kwartaal* 60
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2018* 240
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2019 1e kwartaal* 50
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2019 2e kwartaal* 51
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2019 3e kwartaal* 50
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2019 4e kwartaal* 51
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2019* 202
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2017 4e kwartaal* 27
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2017 143
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2018 1e kwartaal* 34
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2018 2e kwartaal* 33
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2018 3e kwartaal* 35
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2018 4e kwartaal* 36
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2018* 138
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2019 1e kwartaal* 35
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2019 2e kwartaal* 37
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2019 3e kwartaal* 37
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2019 4e kwartaal* 40
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2019* 149
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2017 4e kwartaal* 877
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2017 3.606
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2018 1e kwartaal* 953
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2018 2e kwartaal* 984
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2018 3e kwartaal* 948
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2018 4e kwartaal* 943
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2018* 3.828
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2019 1e kwartaal* 896
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2019 2e kwartaal* 937
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2019 3e kwartaal* 901
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2019 4e kwartaal* 936
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2019* 3.670
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 5
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2017 18
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2018 1e kwartaal* 5
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2018 2e kwartaal* 4
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2018 3e kwartaal* 5
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2018 4e kwartaal* 5
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2018* 19
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2019 1e kwartaal* 5
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2019 2e kwartaal* 4
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2019 3e kwartaal* 5
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2019 4e kwartaal* 5
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2019* 19
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2017 4e kwartaal* 3.214
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2017 11.342
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2018 1e kwartaal* 2.748
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2018 2e kwartaal* 3.581
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2018 3e kwartaal* 2.858
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2018 4e kwartaal* 2.124
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2018* 11.311
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2019 1e kwartaal* 2.662
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2019 2e kwartaal* 2.954
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2019 3e kwartaal* 2.060
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2019 4e kwartaal* 2.172
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2019* 9.848
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 2.871
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2017 9.519
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2018 1e kwartaal* 2.439
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2018 2e kwartaal* 2.969
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2018 3e kwartaal* 2.484
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2018 4e kwartaal* 1.855
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2018* 9.747
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2019 1e kwartaal* 2.435
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2019 2e kwartaal* 2.378
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2019 3e kwartaal* 1.684
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2019 4e kwartaal* 1.859
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2019* 8.356
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2017 4e kwartaal* 2.716
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2017 8.929
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2018 1e kwartaal* 2.285
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2018 2e kwartaal* 2.824
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2018 3e kwartaal* 2.320
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2018 4e kwartaal* 1.723
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2018* 9.152
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2019 1e kwartaal* 2.285
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2019 2e kwartaal* 2.210
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2019 3e kwartaal* 1.580
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2019 4e kwartaal* 1.791
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2019* 7.866
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 3.734
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2017 16.211
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2018 1e kwartaal* 4.589
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2018 2e kwartaal* 4.556
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2018 3e kwartaal* 3.849
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2018 4e kwartaal* 3.986
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2018* 16.980
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2019 1e kwartaal* 4.469
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2019 2e kwartaal* 5.123
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2019 3e kwartaal* 4.036
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2019 4e kwartaal* 4.520
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2019* 18.148
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 16.839
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2017 69.820
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2018 1e kwartaal* 18.160
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2018 2e kwartaal* 19.008
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2018 3e kwartaal* 17.153
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2018 4e kwartaal* 17.586
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2018* 71.907
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2019 1e kwartaal* 18.538
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2019 2e kwartaal* 20.131
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2019 3e kwartaal* 18.798
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2019 4e kwartaal* 17.737
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2019* 75.204
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2017 4e kwartaal* 9.586
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2017 38.680
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2018 1e kwartaal* 9.881
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2018 2e kwartaal* 10.032
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2018 3e kwartaal* 10.284
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2018 4e kwartaal* 9.993
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2018* 40.190
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2019 1e kwartaal* 10.024
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2019 2e kwartaal* 10.730
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2019 3e kwartaal* 11.481
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2019 4e kwartaal* 10.157
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2019* 42.392
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2017 4e kwartaal* 2.611
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2017 8.957
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2018 1e kwartaal* 2.244
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2018 2e kwartaal* 2.212
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2018 3e kwartaal* 1.924
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2018 4e kwartaal* 2.436
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2018* 8.816
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2019 1e kwartaal* 2.111
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2019 2e kwartaal* 2.334
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2019 3e kwartaal* 2.136
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2019 4e kwartaal* 2.339
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2019* 8.920
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2017 4e kwartaal* 981
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2017 3.857
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2018 1e kwartaal* 772
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2018 2e kwartaal* 984
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2018 3e kwartaal* 709
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2018 4e kwartaal* 984
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2018* 3.449
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2019 1e kwartaal* 751
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2019 2e kwartaal* 950
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2019 3e kwartaal* 862
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2019 4e kwartaal* 901
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2019* 3.464
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2017 4e kwartaal* 34
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2017 136
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2018 1e kwartaal* 27
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2018 2e kwartaal* 30
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2018 3e kwartaal* 33
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2018 4e kwartaal* 24
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2018* 114
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2019 1e kwartaal* 21
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2019 2e kwartaal* 34
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2019 3e kwartaal* 21
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2019 4e kwartaal* 40
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2019* 116
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2017 4e kwartaal* 6.872
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2017 30.154
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2018 1e kwartaal* 8.271
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2018 2e kwartaal* 8.586
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2018 3e kwartaal* 7.027
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2018 4e kwartaal* 7.282
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2018* 31.166
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2019 1e kwartaal* 8.527
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2019 2e kwartaal* 9.016
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2019 3e kwartaal* 7.219
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2019 4e kwartaal* 7.455
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2019* 32.217
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 5.072
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2017 20.238
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2018 1e kwartaal* 5.070
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2018 2e kwartaal* 5.125
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2018 3e kwartaal* 5.100
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2018 4e kwartaal* 6.234
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2018* 21.529
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2019 1e kwartaal* 6.275
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2019 2e kwartaal* 6.507
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2019 3e kwartaal* 7.127
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2019 4e kwartaal* 6.694
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2019* 26.603
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2017 4e kwartaal* 240
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2017 727
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2018 1e kwartaal* 147
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2018 2e kwartaal* 196
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2018 3e kwartaal* 210
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2018 4e kwartaal* 165
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2018* 718
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2019 1e kwartaal* 115
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2019 2e kwartaal* 145
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2019 3e kwartaal* 189
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2019 4e kwartaal* 159
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2019* 608
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 368
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2017 1.235
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2018 1e kwartaal* 202
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2018 2e kwartaal* 262
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2018 3e kwartaal* 269
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2018 4e kwartaal* 332
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2018* 1.065
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2019 1e kwartaal* 241
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2019 2e kwartaal* 285
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2019 3e kwartaal* 309
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2019 4e kwartaal* 263
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2019* 1.098
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2017 4e kwartaal* 185
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2017 606
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2018 1e kwartaal* 124
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2018 2e kwartaal* 180
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2018 3e kwartaal* 191
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2018 4e kwartaal* 167
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2018* 662
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2019 1e kwartaal* 128
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2019 2e kwartaal* 142
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2019 3e kwartaal* 243
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2019 4e kwartaal* 145
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2019* 658
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 514
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2017 1.955
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2018 1e kwartaal* 318
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2018 2e kwartaal* 393
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2018 3e kwartaal* 215
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2018 4e kwartaal* 754
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2018* 1.680
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2019 1e kwartaal* 383
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2019 2e kwartaal* 496
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2019 3e kwartaal* 340
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2019 4e kwartaal* 518
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2019* 1.737
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 615
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2017 2.385
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2018 1e kwartaal* 515
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2018 2e kwartaal* 511
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2018 3e kwartaal* 506
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2018 4e kwartaal* 836
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2018* 2.368
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2019 1e kwartaal* 469
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2019 2e kwartaal* 477
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2019 3e kwartaal* 509
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2019 4e kwartaal* 583
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2019* 2.038
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2017 4e kwartaal* 542
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2017 2.189
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2018 1e kwartaal* 483
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2018 2e kwartaal* 483
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2018 3e kwartaal* 483
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2018 4e kwartaal* 475
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2018* 1.924
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2019 1e kwartaal* 475
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2019 2e kwartaal* 441
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2019 3e kwartaal* 525
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2019 4e kwartaal* 529
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2019* 1.970
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2017 4e kwartaal* 56
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2017 187
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2018 1e kwartaal* 42
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2018 2e kwartaal* 43
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2018 3e kwartaal* 38
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2018 4e kwartaal* 51
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2018* 174
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2019 1e kwartaal* 4
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2019 2e kwartaal* 5
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2019 3e kwartaal* 19
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2019 4e kwartaal* 48
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2019* 76
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Provincies 2017 4e kwartaal* 162
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Provincies 2017 646
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Provincies 2018 1e kwartaal* 114
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Provincies 2018 2e kwartaal* 112
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Provincies 2018 3e kwartaal* 136
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Provincies 2018 4e kwartaal* 197
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Provincies 2018* 559
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Provincies 2019 1e kwartaal* 104
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Provincies 2019 2e kwartaal* 79
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Provincies 2019 3e kwartaal* 62
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Provincies 2019 4e kwartaal* 144
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Provincies 2019* 389
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Waterschappen 2017 4e kwartaal* 108
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Waterschappen 2017 355
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Waterschappen 2018 1e kwartaal* 57
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Waterschappen 2018 2e kwartaal* 62
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Waterschappen 2018 3e kwartaal* 39
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Waterschappen 2018 4e kwartaal* 294
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Waterschappen 2018* 452
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Waterschappen 2019 1e kwartaal* 64
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Waterschappen 2019 2e kwartaal* 85
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Waterschappen 2019 3e kwartaal* 90
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Waterschappen 2019 4e kwartaal* 114
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Waterschappen 2019* 353
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige lokale overheden 2017 4e kwartaal* 58
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige lokale overheden 2017 235
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige lokale overheden 2018 1e kwartaal* 61
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige lokale overheden 2018 2e kwartaal* 58
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige lokale overheden 2018 3e kwartaal* 59
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige lokale overheden 2018 4e kwartaal* 74
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige lokale overheden 2018* 252
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige lokale overheden 2019 1e kwartaal* 46
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige lokale overheden 2019 2e kwartaal* 51
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige lokale overheden 2019 3e kwartaal* 46
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige lokale overheden 2019 4e kwartaal* 41
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige lokale overheden 2019* 184
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 0
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Socialezekerheidsfondsen 2017 0
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Socialezekerheidsfondsen 2018 1e kwartaal* 0
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Socialezekerheidsfondsen 2018 2e kwartaal* 0
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Socialezekerheidsfondsen 2018 3e kwartaal* 0
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Socialezekerheidsfondsen 2018 4e kwartaal* 0
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Socialezekerheidsfondsen 2018* 0
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Socialezekerheidsfondsen 2019 1e kwartaal* 0
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Socialezekerheidsfondsen 2019 2e kwartaal* 0
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Socialezekerheidsfondsen 2019 3e kwartaal* 0
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Socialezekerheidsfondsen 2019 4e kwartaal* 0
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Socialezekerheidsfondsen 2019* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens