Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsinkomsten (mln euro)
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2022* 418.735
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2022* 268.938
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2022* 258.997
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2022* 35.044
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2022* 124.948
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2022* 71.498
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2022* 13.429
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2022* 6.258
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2022* 3.894
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2022* 44.410
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2022* 159.139
Totaal belastingen en sociale premies Overheid 2022* 370.670
Totaal belastingen en sociale premies Centrale overheid 2022* 235.621
Totaal belastingen en sociale premies Rijksoverheid 2022* 234.858
Totaal belastingen en sociale premies Overige centrale overheid 2022* 763
Totaal belastingen en sociale premies Lokale overheid 2022* 14.198
Totaal belastingen en sociale premies Gemeenten 2022* 7.711
Totaal belastingen en sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2022* 247
Totaal belastingen en sociale premies Provincies 2022* 1.778
Totaal belastingen en sociale premies Waterschappen 2022* 3.179
Totaal belastingen en sociale premies Overige lokale overheden 2022* 1.283
Totaal belastingen en sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2022* 120.851
Belastingen en wettelijke premies Overheid 2022* 365.851
Belastingen en wettelijke premies Centrale overheid 2022* 233.082
Belastingen en wettelijke premies Rijksoverheid 2022* 233.082
Belastingen en wettelijke premies Overige centrale overheid 2022* 0
Belastingen en wettelijke premies Lokale overheid 2022* 11.977
Belastingen en wettelijke premies Gemeenten 2022* 7.079
Belastingen en wettelijke premies Gemeenschappelijke regelingen 2022* 0
Belastingen en wettelijke premies Provincies 2022* 1.749
Belastingen en wettelijke premies Waterschappen 2022* 3.149
Belastingen en wettelijke premies Overige lokale overheden 2022* 0
Belastingen en wettelijke premies Socialezekerheidsfondsen 2022* 120.792
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2022* 245.059
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2022* 233.082
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2022* 233.082
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2022* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2022* 11.977
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2022* 7.079
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2022* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2022* 1.749
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2022* 3.149
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2022* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
D2 Belastingen op productie en invoer Overheid 2022* 107.572
D2 Belastingen op productie en invoer Centrale overheid 2022* 100.294
D2 Belastingen op productie en invoer Rijksoverheid 2022* 100.294
D2 Belastingen op productie en invoer Overige centrale overheid 2022* 0
D2 Belastingen op productie en invoer Lokale overheid 2022* 7.278
D2 Belastingen op productie en invoer Gemeenten 2022* 5.504
D2 Belastingen op productie en invoer Gemeenschappelijke regelingen 2022* 0
D2 Belastingen op productie en invoer Provincies 2022* 349
D2 Belastingen op productie en invoer Waterschappen 2022* 1.425
D2 Belastingen op productie en invoer Overige lokale overheden 2022* 0
D2 Belastingen op productie en invoer Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
D21 Productgebonden belastingen Overheid 2022* 95.670
D21 Productgebonden belastingen Centrale overheid 2022* 95.670
D21 Productgebonden belastingen Rijksoverheid 2022* 95.670
D21 Productgebonden belastingen Overige centrale overheid 2022* 0
D21 Productgebonden belastingen Lokale overheid 2022* 0
D21 Productgebonden belastingen Gemeenten 2022* 0
D21 Productgebonden belastingen Gemeenschappelijke regelingen 2022* 0
D21 Productgebonden belastingen Provincies 2022* 0
D21 Productgebonden belastingen Waterschappen 2022* 0
D21 Productgebonden belastingen Overige lokale overheden 2022* 0
D21 Productgebonden belastingen Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Overheid 2022* 70.230
D211 Belasting over toegevoegde waarde Centrale overheid 2022* 70.230
D211 Belasting over toegevoegde waarde Rijksoverheid 2022* 70.230
D211 Belasting over toegevoegde waarde Overige centrale overheid 2022* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Lokale overheid 2022* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Gemeenten 2022* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Gemeenschappelijke regelingen 2022* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Provincies 2022* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Waterschappen 2022* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Overige lokale overheden 2022* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
D212 Belastingen op invoer Overheid 2022* 9.002
D212 Belastingen op invoer Centrale overheid 2022* 9.002
D212 Belastingen op invoer Rijksoverheid 2022* 9.002
D212 Belastingen op invoer Overige centrale overheid 2022* 0
D212 Belastingen op invoer Lokale overheid 2022* 0
D212 Belastingen op invoer Gemeenten 2022* 0
D212 Belastingen op invoer Gemeenschappelijke regelingen 2022* 0
D212 Belastingen op invoer Provincies 2022* 0
D212 Belastingen op invoer Waterschappen 2022* 0
D212 Belastingen op invoer Overige lokale overheden 2022* 0
D212 Belastingen op invoer Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
D214 Overige productgebonden bel... Overheid 2022* 16.438
D214 Overige productgebonden bel... Centrale overheid 2022* 16.438
D214 Overige productgebonden bel... Rijksoverheid 2022* 16.438
D214 Overige productgebonden bel... Overige centrale overheid 2022* 0
D214 Overige productgebonden bel... Lokale overheid 2022* 0
D214 Overige productgebonden bel... Gemeenten 2022* 0
D214 Overige productgebonden bel... Gemeenschappelijke regelingen 2022* 0
D214 Overige productgebonden bel... Provincies 2022* 0
D214 Overige productgebonden bel... Waterschappen 2022* 0
D214 Overige productgebonden bel... Overige lokale overheden 2022* 0
D214 Overige productgebonden bel... Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
D29 Niet-productgebonden belastingen Overheid 2022* 11.902
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de inkomsten van de sector overheid. De inkomsten van de sector overheid bestaan uit belastinginkomsten, ontvangen sociale premies, inkomsten uit productieactiviteiten, overige lopende inkomsten en ontvangen kapitaaloverdrachten. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2019 de status definitief. De kwartalen van 2020 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2020 hebben de status definitief. De cijfers van 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 maart 2023:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2022 en het jaar 2022 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over 2021 en de eerste drie kwartalen van 2022 aangepast. Voor 2021 zijn de inkomsten van de Rijksoverheid en socialezekerheidsfondsen als gevolg van geactualiseerde informatie bijgesteld. Deze bijstellingen zijn in de nationale rekeningen tijdelijk anders verwerkt dan in de overheidsrekeningen. De nationale rekeningen sluiten weer aan op de overheidsrekeningen bij het eerstvolgende publicatiemoment, per 23 juni 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsinkomsten
De inkomsten van de sector overheid bestaan uit belastinginkomsten, ontvangen sociale premies, inkomsten uit productieactiviteiten, overige lopende inkomsten en ontvangen kapitaaloverdrachten.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.