Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsinkomsten (mln euro)
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2023* 445.901
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2023* 289.076
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2023* 278.683
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2023* 37.593
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2023* 136.456
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2023* 79.208
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2023* 13.456
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2023* 7.018
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2023* 4.437
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2023* 47.340
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2023* 180.764
Totaal belastingen en sociale premies Overheid 2023* 403.862
Totaal belastingen en sociale premies Centrale overheid 2023* 262.795
Totaal belastingen en sociale premies Rijksoverheid 2023* 262.262
Totaal belastingen en sociale premies Overige centrale overheid 2023* 533
Totaal belastingen en sociale premies Lokale overheid 2023* 15.228
Totaal belastingen en sociale premies Gemeenten 2023* 8.347
Totaal belastingen en sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2023* 278
Totaal belastingen en sociale premies Provincies 2023* 1.864
Totaal belastingen en sociale premies Waterschappen 2023* 3.495
Totaal belastingen en sociale premies Overige lokale overheden 2023* 1.244
Totaal belastingen en sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2023* 125.839
Belastingen en wettelijke premies Overheid 2023* 399.114
Belastingen en wettelijke premies Centrale overheid 2023* 260.417
Belastingen en wettelijke premies Rijksoverheid 2023* 260.417
Belastingen en wettelijke premies Overige centrale overheid 2023* 0
Belastingen en wettelijke premies Lokale overheid 2023* 12.914
Belastingen en wettelijke premies Gemeenten 2023* 7.643
Belastingen en wettelijke premies Gemeenschappelijke regelingen 2023* 0
Belastingen en wettelijke premies Provincies 2023* 1.817
Belastingen en wettelijke premies Waterschappen 2023* 3.454
Belastingen en wettelijke premies Overige lokale overheden 2023* 0
Belastingen en wettelijke premies Socialezekerheidsfondsen 2023* 125.783
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2023* 273.331
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2023* 260.417
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2023* 260.417
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2023* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2023* 12.914
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2023* 7.643
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2023* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2023* 1.817
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2023* 3.454
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2023* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2023* 0
D2 Belastingen op productie en invoer Overheid 2023* 114.274
D2 Belastingen op productie en invoer Centrale overheid 2023* 106.346
D2 Belastingen op productie en invoer Rijksoverheid 2023* 106.346
D2 Belastingen op productie en invoer Overige centrale overheid 2023* 0
D2 Belastingen op productie en invoer Lokale overheid 2023* 7.928
D2 Belastingen op productie en invoer Gemeenten 2023* 6.015
D2 Belastingen op productie en invoer Gemeenschappelijke regelingen 2023* 0
D2 Belastingen op productie en invoer Provincies 2023* 361
D2 Belastingen op productie en invoer Waterschappen 2023* 1.552
D2 Belastingen op productie en invoer Overige lokale overheden 2023* 0
D2 Belastingen op productie en invoer Socialezekerheidsfondsen 2023* 0
D21 Productgebonden belastingen Overheid 2023* 102.542
D21 Productgebonden belastingen Centrale overheid 2023* 102.542
D21 Productgebonden belastingen Rijksoverheid 2023* 102.542
D21 Productgebonden belastingen Overige centrale overheid 2023* 0
D21 Productgebonden belastingen Lokale overheid 2023* 0
D21 Productgebonden belastingen Gemeenten 2023* 0
D21 Productgebonden belastingen Gemeenschappelijke regelingen 2023* 0
D21 Productgebonden belastingen Provincies 2023* 0
D21 Productgebonden belastingen Waterschappen 2023* 0
D21 Productgebonden belastingen Overige lokale overheden 2023* 0
D21 Productgebonden belastingen Socialezekerheidsfondsen 2023* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Overheid 2023* 76.168
D211 Belasting over toegevoegde waarde Centrale overheid 2023* 76.168
D211 Belasting over toegevoegde waarde Rijksoverheid 2023* 76.168
D211 Belasting over toegevoegde waarde Overige centrale overheid 2023* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Lokale overheid 2023* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Gemeenten 2023* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Gemeenschappelijke regelingen 2023* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Provincies 2023* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Waterschappen 2023* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Overige lokale overheden 2023* 0
D211 Belasting over toegevoegde waarde Socialezekerheidsfondsen 2023* 0
D212 Belastingen op invoer Overheid 2023* 9.600
D212 Belastingen op invoer Centrale overheid 2023* 9.600
D212 Belastingen op invoer Rijksoverheid 2023* 9.600
D212 Belastingen op invoer Overige centrale overheid 2023* 0
D212 Belastingen op invoer Lokale overheid 2023* 0
D212 Belastingen op invoer Gemeenten 2023* 0
D212 Belastingen op invoer Gemeenschappelijke regelingen 2023* 0
D212 Belastingen op invoer Provincies 2023* 0
D212 Belastingen op invoer Waterschappen 2023* 0
D212 Belastingen op invoer Overige lokale overheden 2023* 0
D212 Belastingen op invoer Socialezekerheidsfondsen 2023* 0
D214 Overige productgebonden bel... Overheid 2023* 16.774
D214 Overige productgebonden bel... Centrale overheid 2023* 16.774
D214 Overige productgebonden bel... Rijksoverheid 2023* 16.774
D214 Overige productgebonden bel... Overige centrale overheid 2023* 0
D214 Overige productgebonden bel... Lokale overheid 2023* 0
D214 Overige productgebonden bel... Gemeenten 2023* 0
D214 Overige productgebonden bel... Gemeenschappelijke regelingen 2023* 0
D214 Overige productgebonden bel... Provincies 2023* 0
D214 Overige productgebonden bel... Waterschappen 2023* 0
D214 Overige productgebonden bel... Overige lokale overheden 2023* 0
D214 Overige productgebonden bel... Socialezekerheidsfondsen 2023* 0
D29 Niet-productgebonden belastingen Overheid 2023* 11.732
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de inkomsten van de sector overheid. De inkomsten van de sector overheid bestaan uit belastinginkomsten, ontvangen sociale premies, inkomsten uit productieactiviteiten, overige lopende inkomsten en ontvangen kapitaaloverdrachten. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

In deze publicatie is er een verschil doordat geactualiseerde informatie over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) tijdelijk anders is verwerkt in de nationale rekeningen dan in de overheidsrekeningen. De nationale rekeningen sluiten weer aan op de overheidsrekeningen per 24 juni 2024.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2020 de status definitief. De kwartalen van 2021 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2021 hebben de status definitief. De cijfers van 2022 en 2023 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2024:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2023 en het jaar 2023 zijn beschikbaar.
Daarnaast zijn cijfers over de eerste drie kwartalen van 2023 geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsinkomsten
De inkomsten van de sector overheid bestaan uit belastinginkomsten, ontvangen sociale premies, inkomsten uit productieactiviteiten, overige lopende inkomsten en ontvangen kapitaaloverdrachten.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.