Vermogensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Bewerk tabel

Deze tabel geeft een beschrijving van de vermogensverdeling van de sector huishoudens in de nationale rekeningen naar verschillende huishoudensgroepen. De huishoudens worden onderscheiden naar de voornaamste bron van inkomen, woonsituatie, samenstelling van het huishouden, leeftijdsklasse van de hoofdkostwinner, 20%-inkomensgroepen en 20%-vermogensgroepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
De cijfers voor 2015 en 2016 zijn bijgesteld, omdat nationale rekeningencijfers zijn bijgesteld (in het geval van de balansen van huishoudens). Voor de cijfers voor 2017 is daarnaast verdelingsinformatie gebruikt die bij de vorige publicatie nog niet beschikbaar was. De tabel geeft naast de herziene cijfers voor 2015- 2017 ook de uitkomsten voor 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in juni 2021.

Vermogensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Huishoudenskenmerken Perioden Totaal bedragVermogenssaldo (mln euro) Totaal bedragVorderingenTotaal (mln euro) Totaal bedragVorderingenChartaal geld en deposito's (mln euro) Totaal bedragVorderingenSchuldbewijzen (mln euro) Totaal bedragVorderingenLeningen (mln euro) Totaal bedragVorderingenAandelen en overige deelnemingen (mln euro) Totaal bedragVorderingenVerzekerings-, pensioenregelingen (mln euro) Totaal bedragVorderingenFinanciële derivaten en aandelenopties (mln euro) Totaal bedragVorderingenOverige vorderingen (mln euro) Totaal bedragSchuldenTotaal (mln euro) Totaal bedragSchuldenLeningen (mln euro) Totaal bedragSchuldenFinanciële derivaten en aandelenopties (mln euro) Totaal bedragSchuldenOverige schulden (mln euro) Totaal bedragNiet-financiële activaTotaal (mln euro) Totaal bedragNiet-financiële activaWoningen (mln euro) Totaal bedragNiet-financiële activaGrond onder woningen (mln euro) Totaal bedragNiet-financiële activaOverige niet-financiële activa (mln euro) Gemiddeld bedragVermogenssaldo (1 000 euro) Gemiddeld bedragVorderingenTotaal (1 000 euro) Gemiddeld bedragVorderingenChartaal geld en deposito's (1 000 euro) Gemiddeld bedragVorderingenSchuldbewijzen (1 000 euro) Gemiddeld bedragVorderingenLeningen (1 000 euro) Gemiddeld bedragVorderingenAandelen en overige deelnemingen (1 000 euro) Gemiddeld bedragVorderingenVerzekerings-, pensioenregelingen (1 000 euro) Gemiddeld bedragVorderingenFinanciële derivaten en aandelenopties (1 000 euro) Gemiddeld bedragVorderingenOverige vorderingen (1 000 euro) Gemiddeld bedragSchuldenTotaal (1 000 euro) Gemiddeld bedragSchuldenLeningen (1 000 euro) Gemiddeld bedragSchuldenFinanciële derivaten en aandelenopties (1 000 euro) Gemiddeld bedragSchuldenOverige schulden (1 000 euro) Gemiddeld bedragNiet-financiële activaTotaal (1 000 euro) Gemiddeld bedragNiet-financiële activaWoningen (1 000 euro) Gemiddeld bedragNiet-financiële activaGrond onder woningen (1 000 euro) Gemiddeld bedragNiet-financiële activaOverige niet-financiële activa (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragVermogenssaldo (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragVorderingenTotaal (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragVorderingenChartaal geld en deposito's (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragVorderingenSchuldbewijzen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragVorderingenLeningen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragVorderingenAandelen en overige deelnemingen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragVorderingenVerzekerings-, pensioenregelingen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragVorderingenFinanciële derivaten en aandelenopties (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragVorderingenOverige vorderingen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragSchuldenTotaal (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragSchuldenLeningen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragSchuldenFinanciële derivaten en aandelenopties (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragSchuldenOverige schulden (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragNiet-financiële activaTotaal (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragNiet-financiële activaWoningen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragNiet-financiële activaGrond onder woningen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragNiet-financiële activaOverige niet-financiële activa (1 000 euro)
Totaal 2018* 3.345.119 2.449.739 405.760 4.397 9.937 367.982 1.606.289 502 54.872 836.875 796.684 71 40.120 1.732.255 687.208 805.906 239.141 412,6 302,2 50,1 0,5 1,2 45,4 198,1 0,1 6,8 103,2 98,3 0,0 4,9 213,7 84,8 99,4 29,5 275,7 201,9 33,4 0,4 0,8 30,3 132,4 0,0 4,5 69,0 65,7 0,0 3,3 142,8 56,6 66,4 19,7
Beschikbaar inkomen 1e 20%-groep 2018* 199.632 183.508 35.172 555 735 24.265 120.415 18 2.348 34.450 32.863 9 1.578 50.574 22.793 26.730 1.051 123,1 113,2 21,7 0,3 0,5 15,0 74,3 0,0 1,4 21,2 20,3 0,0 1,0 31,2 14,1 16,5 0,6 95,9 88,1 16,9 0,3 0,4 11,7 57,8 0,0 1,1 16,5 15,8 0,0 0,8 24,3 10,9 12,8 0,5
Beschikbaar inkomen 2e 20%-groep 2018* 306.598 240.290 47.580 228 1.052 12.236 174.419 40 4.735 59.784 57.018 4 2.762 126.092 54.578 64.005 7.509 189,1 148,2 29,3 0,1 0,6 7,5 107,6 0,0 2,9 36,9 35,2 0,0 1,7 77,8 33,7 39,5 4,6 135,7 106,3 21,1 0,1 0,5 5,4 77,2 0,0 2,1 26,5 25,2 0,0 1,2 55,8 24,1 28,3 3,3
Beschikbaar inkomen 3e 20%-groep 2018* 558.342 396.451 68.862 363 1.632 22.798 294.661 89 8.046 143.662 138.301 6 5.355 305.553 132.770 155.703 17.080 344,4 244,5 42,5 0,2 1,0 14,1 181,7 0,1 5,0 88,6 85,3 0,0 3,3 188,5 81,9 96,0 10,5 219,7 156,0 27,1 0,1 0,6 9,0 116,0 0,0 3,2 56,5 54,4 0,0 2,1 120,3 52,3 61,3 6,7
Beschikbaar inkomen 4e 20%-groep 2018* 787.997 560.004 89.964 574 2.195 41.210 413.800 136 12.125 222.560 213.832 9 8.719 450.553 191.287 224.327 34.939 486,0 345,4 55,5 0,4 1,4 25,4 255,2 0,1 7,5 137,3 131,9 0,0 5,4 277,9 118,0 138,4 21,5 299,0 212,5 34,1 0,2 0,8 15,6 157,0 0,1 4,6 84,5 81,1 0,0 3,3 171,0 72,6 85,1 13,3
Beschikbaar inkomen 5e 20%-groep 2018* 1.492.550 1.069.486 164.182 2.677 4.323 267.473 602.994 219 27.618 376.419 354.670 43 21.706 799.483 285.780 335.141 178.562 920,5 659,6 101,3 1,7 2,7 165,0 371,9 0,1 17,0 232,2 218,7 0,0 13,4 493,1 176,3 206,7 110,1 571,3 409,3 62,8 1,0 1,7 102,4 230,8 0,1 10,6 144,1 135,7 0,0 8,3 306,0 109,4 128,3 68,3
Type: Alleenstaande man 2018* 324.725 243.553 42.259 542 956 37.814 156.310 53 5.619 78.709 74.622 9 4.078 159.881 63.054 73.945 22.882 226,6 169,9 29,5 0,4 0,7 26,4 109,1 0,0 3,9 54,9 52,1 0,0 2,8 111,6 44,0 51,6 16,0 226,6 169,9 29,5 0,4 0,7 26,4 109,1 0,0 3,9 54,9 52,1 0,0 2,8 111,6 44,0 51,6 16,0
Type: Alleenstaande vrouw 2018* 362.850 276.710 53.051 622 1.279 24.564 193.048 31 4.115 53.449 50.801 10 2.638 139.589 60.216 70.617 8.756 237,8 181,4 34,8 0,4 0,8 16,1 126,5 0,0 2,7 35,0 33,3 0,0 1,7 91,5 39,5 46,3 5,7 237,8 181,4 34,8 0,4 0,8 16,1 126,5 0,0 2,7 35,0 33,3 0,0 1,7 91,5 39,5 46,3 5,7
Type: Eenoudergezin 2018* 123.003 93.180 16.542 120 358 9.553 63.768 26 2.813 40.567 38.654 2 1.911 70.390 27.600 32.367 10.423 227,5 172,4 30,6 0,2 0,7 17,7 118,0 0,0 5,2 75,0 71,5 0,0 3,5 130,2 51,1 59,9 19,3 139,5 105,7 18,8 0,1 0,4 10,8 72,3 0,0 3,2 46,0 43,8 0,0 2,2 79,8 31,3 36,7 11,8
Type: Paar, met kind(eren) 2018* 1.039.253 717.354 128.595 1.041 2.837 142.410 417.901 246 24.324 400.002 381.505 17 18.480 721.901 273.324 320.534 128.043 534,9 369,2 66,2 0,5 1,5 73,3 215,1 0,1 12,5 205,9 196,4 0,0 9,5 371,6 140,7 165,0 65,9 240,9 166,3 29,8 0,2 0,7 33,0 96,9 0,1 5,6 92,7 88,4 0,0 4,3 167,3 63,4 74,3 29,7
Type: Paar, zonder kind 2018* 1.395.980 1.040.921 147.030 1.935 4.110 142.890 729.029 131 15.796 238.928 227.394 31 11.503 593.987 246.104 288.612 59.271 644,3 480,4 67,9 0,9 1,9 65,9 336,5 0,1 7,3 110,3 104,9 0,0 5,3 274,1 113,6 133,2 27,4 428,4 319,5 45,1 0,6 1,3 43,9 223,7 0,0 4,8 73,3 69,8 0,0 3,5 182,3 75,5 88,6 18,2
Overige huishoudens 2018* 99.308 78.021 18.283 137 397 10.751 46.233 15 2.205 25.220 23.708 2 1.510 46.507 16.910 19.831 9.766 199,4 156,7 36,7 0,3 0,8 21,6 92,8 0,0 4,4 50,6 47,6 0,0 3,0 93,4 34,0 39,8 19,6 138,3 108,6 25,5 0,2 0,6 15,0 64,4 0,0 3,1 35,1 33,0 0,0 2,1 64,8 23,5 27,6 13,6
Inkomensbron: gemengd inkomen 2018* 654.018 373.626 77.570 1.898 1.961 136.028 139.234 30 16.905 126.533 112.407 31 14.095 406.925 97.345 114.159 195.421 818,1 467,4 97,0 2,4 2,5 170,2 174,2 0,0 21,1 158,3 140,6 0,0 17,6 509,0 121,8 142,8 244,5 507,4 289,9 60,2 1,5 1,5 105,5 108,0 0,0 13,1 98,2 87,2 0,0 10,9 315,7 75,5 88,6 151,6
Inkomensbron: beloning van werknemers 2018* 1.520.846 1.202.184 189.507 1.271 4.292 181.670 795.338 455 29.651 595.892 574.585 20 21.287 914.554 403.523 473.221 37.810 369,4 292,0 46,0 0,3 1,0 44,1 193,2 0,1 7,2 144,8 139,6 0,0 5,2 222,2 98,0 115,0 9,2 223,1 176,4 27,8 0,2 0,6 26,7 116,7 0,1 4,3 87,4 84,3 0,0 3,1 134,2 59,2 69,4 5,5
Inkomensbron: uitkering i.v.m. ouderdom 2018* 1.048.777 772.597 123.275 1.154 3.303 47.395 591.309 11 6.150 88.853 85.366 19 3.468 365.033 165.892 194.546 4.595 507,2 373,6 59,6 0,6 1,6 22,9 285,9 0,0 3,0 43,0 41,3 0,0 1,7 176,5 80,2 94,1 2,2 407,1 299,9 47,9 0,4 1,3 18,4 229,5 0,0 2,4 34,5 33,1 0,0 1,3 141,7 64,4 75,5 1,8
Inkomensbron: overige 2018* 121.478 101.332 15.408 74 381 2.889 80.408 6 2.166 25.597 24.326 1 1.270 45.743 20.448 23.980 1.315 108,2 90,2 13,7 0,1 0,3 2,6 71,6 0,0 1,9 22,8 21,7 0,0 1,1 40,7 18,2 21,4 1,2 83,8 69,9 10,6 0,1 0,3 2,0 55,5 0,0 1,5 17,7 16,8 0,0 0,9 31,6 14,1 16,5 0,9
Hoofdkostwinner: tot 35 jaar 2018* 129.279 78.164 29.581 96 381 7.974 31.947 94 8.091 114.838 109.168 2 5.668 165.953 61.072 71.620 33.261 76,0 45,9 17,4 0,1 0,2 4,7 18,8 0,1 4,8 67,5 64,2 0,0 3,3 97,6 35,9 42,1 19,6 57,3 34,7 13,1 0,0 0,2 3,5 14,2 0,0 3,6 50,9 48,4 0,0 2,5 73,6 27,1 31,8 14,8
Hoofdkostwinner: 35 tot 50 jaar 2018* 637.362 432.453 91.115 549 1.866 79.767 240.276 190 18.690 324.865 310.739 8 14.118 529.774 198.929 233.291 97.554 317,2 215,2 45,3 0,3 0,9 39,7 119,6 0,1 9,3 161,7 154,6 0,0 7,0 263,6 99,0 116,1 48,5 179,7 121,9 25,7 0,2 0,5 22,5 67,7 0,1 5,3 91,6 87,6 0,0 4,0 149,4 56,1 65,8 27,5
Hoofdkostwinner: 50 tot 65 jaar 2018* 1.383.133 1.049.129 139.402 1.478 3.649 156.113 728.127 193 20.167 280.829 265.204 24 15.601 614.833 241.005 282.632 91.196 629,7 477,7 63,5 0,7 1,7 71,1 331,5 0,1 9,2 127,9 120,7 0,0 7,1 279,9 109,7 128,7 41,5 391,3 296,8 39,4 0,4 1,0 44,2 206,0 0,1 5,7 79,4 75,0 0,0 4,4 173,9 68,2 80,0 25,8
Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2018* 1.195.345 889.993 145.662 2.274 4.041 124.128 605.939 25 7.924 116.343 111.573 37 4.733 421.695 186.202 218.363 17.130 543,3 404,5 66,2 1,0 1,8 56,4 275,4 0,0 3,6 52,9 50,7 0,0 2,2 191,7 84,6 99,3 7,8 427,7 318,4 52,1 0,8 1,4 44,4 216,8 0,0 2,8 41,6 39,9 0,0 1,7 150,9 66,6 78,1 6,1
Woningbezit: eigen woning 2018* 2.877.073 2.006.767 328.466 3.965 8.331 340.517 1.283.554 392 41.542 802.881 771.462 64 31.355 1.673.187 681.623 799.357 192.207 662,2 461,9 75,6 0,9 1,9 78,4 295,4 0,1 9,6 184,8 177,6 0,0 7,2 385,1 156,9 184,0 44,2 395,9 276,2 45,2 0,5 1,1 46,9 176,6 0,1 5,7 110,5 106,2 0,0 4,3 230,3 93,8 110,0 26,5
Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2018* 77.164 77.094 8.808 6 115 290 65.042 14 2.819 6.330 4.833 0 1.497 6.400 41 48 6.311 58,2 58,2 6,6 0,0 0,1 0,2 49,1 0,0 2,1 4,8 3,6 0,0 1,1 4,8 0,0 0,0 4,8 44,9 44,8 5,1 0,0 0,1 0,2 37,8 0,0 1,6 3,7 2,8 0,0 0,9 3,7 0,0 0,0 3,7
Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2018* 366.220 343.011 61.072 368 1.327 24.643 245.515 95 9.991 25.889 18.890 6 6.993 49.098 4.074 4.777 40.247 175,5 164,4 29,3 0,2 0,6 11,8 117,7 0,0 4,8 12,4 9,1 0,0 3,4 23,5 2,0 2,3 19,3 132,3 123,9 22,1 0,1 0,5 8,9 88,7 0,0 3,6 9,4 6,8 0,0 2,5 17,7 1,5 1,7 14,5
Woningbezit: overig 2018* 24.662 22.867 7.414 58 164 2.532 12.178 1 520 1.775 1.499 1 275 3.570 1.470 1.724 376 70,3 65,2 21,1 0,2 0,5 7,2 34,7 0,0 1,5 5,1 4,3 0,0 0,8 10,2 4,2 4,9 1,1 65,4 60,7 19,7 0,2 0,4 6,7 32,3 0,0 1,4 4,7 4,0 0,0 0,7 9,5 3,9 4,6 1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens