Inkomensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen


Deze tabel geeft een beschrijving van de inkomensverdeling van de sector huishoudens in de nationale rekeningen naar verschillende huishoudensgroepen. De huishoudens worden onderscheiden naar de voornaamste bron van inkomen, woonsituatie, samenstelling van het huishouden, leeftijdsklasse van de hoofdkostwinner, 20%-inkomensgroepen en 20%-vermogensgroepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015, 2016 en 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2019:
Dit is een herontwerp van de tabel van juli 2018. De cijfers voor 2015 en 2016 zijn herzien, omdat enerzijds verdelingsinformatie beschikbaar is gekomen die bij het vorige publicatiemoment nog niet meegenomen kon worden. Anderzijds zijn ook nationale rekeningencijfers bijgesteld (in het geval van de balansen van huishoudens), of beschikbaar gekomen (in het geval van grond). Verder is een verdeling van transacties naar 20%-vermogensgroepen toegevoegd. De tabel geeft naast de herziene cijfers voor 2015 en 2016 uitkomsten voor 2017.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer en is de opvolger van Inkomensverdeling van huishoudens; nr, 2005-2014, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in juni 2020.

Inkomensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Huishoudenskenmerken Perioden Totaal bedragBruto exploitatieoverschot (mln euro) Totaal bedragBruto gemengd inkomen (mln euro) Totaal bedragBruto saldo primaire inkomens (mln euro) Totaal bedragBruto beschikbaar inkomen (mln euro) Totaal bedragBruto alternatief beschikbaar inkomen (mln euro) Totaal bedragBruto besparingen (mln euro) Totaal bedragMiddelenTotaal (mln euro) MiddelenBeloning van werknemersTotaal (mln euro) MiddelenBeloning van werknemersLonen (mln euro) MiddelenBeloning van werknemersSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenTotaal (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenRente (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenWinstuitkeringen (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingen (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenInkomen uit natuurlijke hulpbronnen (mln euro) MiddelenSociale premies en uitkeringenTotaal (mln euro) MiddelenSociale premies en uitkeringenToeg. sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Totaal (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Niet-pensioenuitk. sociale zek. in geld (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen overige sociale uitkering (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen sociale voorziening in geld (mln euro) Totaal bedragMiddelenOverige inkomensoverdrachten (mln euro) Totaal bedragMiddelenSociale overdrachten in natura (mln euro) Totaal bedragMiddelenKapitaaloverdrachten (mln euro) Totaal bedragBestedingenTotaal (mln euro) Totaal bedragBestedingenInkomen uit vermogen (mln euro) BestedingenBelastingen op inkomen en vermogenTotaal (mln euro) BestedingenBelastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomen (mln euro) BestedingenBelastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogen (mln euro) BestedingenSociale premies en uitkeringenTotaal (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesTotaal (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesWerk. sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesToeg. sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesWerk. sociale premies t.l.v. huishoudens (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesAanv. sociale premies t.l.v. huishoudens (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesVergoeding sociale verzekeringsregeling (mln euro) BestedingenSociale premies en uitkeringenUitkeringen overige sociale uitkering (mln euro) Totaal bedragBestedingenOverige inkomensoverdrachten (mln euro) Totaal bedragBestedingenKapitaaloverdrachten (mln euro) Totaal bedragBestedingenVerbruik in vaste activa (mln euro) Totaal bedragCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro)
Totaal 2017* 15.354 69.207 478.626 359.480 486.119 58.693 679.435 345.296 272.309 72.987 55.562 2.719 15.392 37.446 5 128.186 310 127.876 53.454 53.066 21.356 16.265 126.639 7.487 278.451 6.793 68.250 60.631 7.619 173.658 173.348 60.046 12.941 76.461 32.101 -8.201 310 21.689 8.061 27.187 20.813
Beschikbaar inkomen 1e 20%-groep 2017* 292 2.960 15.994 18.575 44.467 -17.583 62.913 8.147 6.537 1.611 4.996 183 317 4.496 0 19.525 3 19.522 8.710 1.521 9.291 3.322 25.891 1.032 22.713 402 6.647 5.437 1.210 10.802 10.799 1.325 286 6.655 3.795 -1.262 3 2.818 2.044 1.840 2.347
Beschikbaar inkomen 2e 20%-groep 2017* 1.695 3.429 33.492 41.989 69.634 -5.272 89.320 24.863 19.431 5.432 4.077 236 154 3.687 0 28.484 11 28.473 15.456 6.909 6.108 3.026 27.645 1.225 25.077 572 3.676 2.281 1.395 16.328 16.317 4.469 963 9.440 2.929 -1.484 11 3.010 1.491 2.171 -1.701
Beschikbaar inkomen 3e 20%-groep 2017* 3.991 5.903 77.395 64.584 91.181 5.203 127.109 61.826 48.059 13.767 7.020 453 310 6.257 0 26.912 22 26.890 12.690 11.483 2.717 3.202 26.596 1.553 45.732 1.346 7.187 5.586 1.601 31.825 31.803 11.326 2.441 14.369 5.403 -1.736 22 3.913 1.461 4.280 1.436
Beschikbaar inkomen 4e 20%-groep 2017* 4.846 9.968 123.042 86.584 111.196 16.451 166.002 100.167 77.865 22.302 10.044 643 563 8.837 1 26.099 42 26.057 9.434 14.703 1.920 3.324 24.612 1.756 69.139 1.983 13.049 11.364 1.685 47.976 47.934 18.348 3.954 19.613 7.870 -1.851 42 4.855 1.276 6.049 6.348
Beschikbaar inkomen 5e 20%-groep 2017* 4.530 46.947 228.703 147.748 169.641 59.894 234.091 150.293 120.417 29.875 29.425 1.204 14.048 14.169 4 27.166 232 26.934 7.164 18.450 1.320 3.391 21.895 1.921 115.790 2.490 37.691 35.963 1.728 66.727 66.495 24.578 5.297 26.384 12.104 -1.868 232 7.093 1.789 12.847 12.383
Type: Alleenstaande man 2017* 1.836 6.734 47.876 37.922 47.749 -7.096 68.077 34.295 27.092 7.202 5.631 255 1.700 3.676 0 15.530 29 15.501 6.345 5.678 3.478 2.060 9.827 734 29.439 620 7.155 6.245 910 17.942 17.913 5.925 1.277 8.650 2.880 -819 29 2.447 1.275 2.627 1.405
Type: Alleenstaande vrouw 2017* 2.142 3.284 31.199 34.346 52.395 -13.812 69.674 20.744 16.128 4.616 5.442 266 823 4.353 0 22.537 12 22.525 11.488 8.100 2.937 2.212 18.049 690 23.604 414 5.019 4.169 850 14.771 14.759 3.798 819 7.514 3.501 -873 12 1.813 1.587 2.069 -2.193
Type: Eenoudergezin 2017* 551 3.449 23.710 20.327 30.749 3.162 40.268 17.979 14.090 3.889 2.052 105 521 1.426 0 8.119 13 8.106 1.927 1.750 4.429 1.239 10.422 457 13.332 322 2.724 2.246 478 8.677 8.664 3.199 690 4.198 1.123 -546 13 1.339 270 1.353 1.441
Type: Paar, met kind(eren) 2017* 3.333 35.386 226.304 144.552 193.129 65.183 270.300 173.572 137.331 36.241 17.454 1.032 6.548 9.871 3 22.700 167 22.533 6.566 9.482 6.485 5.222 48.577 2.775 114.080 3.439 28.961 26.361 2.600 71.355 71.188 29.816 6.424 29.455 8.516 -3.023 167 9.359 966 11.757 20.395
Type: Paar, zonder kind 2017* 7.243 16.963 133.138 106.963 137.332 9.547 200.365 87.375 68.687 18.689 23.370 971 5.319 17.078 2 52.209 77 52.132 24.080 26.168 1.884 4.572 30.369 2.470 87.663 1.814 22.240 19.768 2.472 54.901 54.824 15.375 3.314 23.364 15.240 -2.469 77 5.814 2.894 8.219 -363
Overige huishoudens 2017* 249 3.391 16.399 15.370 24.765 1.709 30.751 11.331 8.981 2.350 1.613 90 481 1.042 0 7.091 12 7.079 3.048 1.888 2.143 960 9.395 361 10.333 184 2.151 1.842 309 6.012 6.000 1.933 417 3.280 841 -471 12 917 1.069 1.162 128
Inkomensbron: gemengd inkomen 2017* 1.382 49.052 79.614 58.764 70.540 24.801 49.802 11.087 8.920 2.167 18.574 573 12.527 5.472 2 5.938 249 5.689 2.497 1.952 1.240 1.613 11.776 814 30.321 481 12.494 11.723 771 12.806 12.557 1.783 384 7.009 4.244 -863 249 3.101 1.439 8.764 3.128
Inkomensbron: beloning van werknemers 2017* 6.450 15.992 366.177 217.770 277.853 75.418 454.737 327.984 258.330 69.653 21.202 1.484 1.987 17.729 2 32.689 51 32.638 8.511 17.513 6.614 8.386 60.083 4.393 196.477 5.452 45.227 41.015 4.212 131.133 131.082 57.303 12.350 50.547 15.515 -4.633 51 13.123 1.542 13.046 39.945
Inkomensbron: uitkering i.v.m. ouderdom 2017* 6.788 2.137 24.709 61.327 101.115 -32.895 127.002 2.638 2.186 452 13.781 579 803 12.398 1 67.047 7 67.040 33.195 32.501 1.344 2.385 39.788 1.363 38.146 635 8.252 6.507 1.745 21.121 21.114 372 80 11.422 11.012 -1.772 7 3.440 4.698 4.106 -22.368
Inkomensbron: overige 2017* 734 2.026 8.126 21.619 36.611 -8.631 47.894 3.587 2.873 715 2.005 83 75 1.847 0 22.512 3 22.509 9.251 1.100 12.158 3.881 14.992 917 13.507 225 2.277 1.386 891 8.598 8.595 588 127 7.483 1.330 -933 3 2.025 382 1.271 108
Hoofdkostwinner: tot 35 jaar 2017* 850 10.705 77.654 55.414 73.246 5.384 99.511 65.709 51.243 14.466 1.389 236 444 709 0 9.443 43 9.400 1.480 2.723 5.197 4.189 17.832 949 37.114 999 7.050 5.659 1.391 25.909 25.866 11.901 2.565 12.226 538 -1.364 43 2.914 242 3.635 6.129
Hoofdkostwinner: 35 tot 50 jaar 2017* 1.896 26.560 173.557 112.884 150.038 39.133 210.633 137.273 108.388 28.885 10.742 792 4.285 5.664 1 19.547 127 19.420 4.971 6.574 7.875 3.979 37.154 1.938 87.680 2.914 22.087 19.972 2.115 54.849 54.722 23.764 5.121 23.520 4.583 -2.266 127 7.263 567 8.606 15.277
Hoofdkostwinner: 50 tot 65 jaar 2017* 5.497 25.798 188.782 120.992 150.573 41.108 228.900 135.247 106.782 28.465 24.420 899 6.236 17.283 2 30.974 117 30.857 11.450 12.782 6.625 5.522 29.581 3.156 107.863 2.181 26.830 24.576 2.254 69.699 69.582 23.418 5.047 28.620 15.158 -2.661 117 7.755 1.398 9.673 19.124
Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2017* 7.111 6.144 38.633 70.190 112.262 -26.932 140.391 7.067 5.896 1.171 19.011 792 4.427 13.790 2 68.222 23 68.199 35.553 30.987 1.659 2.575 42.072 1.444 45.794 699 12.283 10.424 1.859 23.201 23.178 963 208 12.095 11.822 -1.910 23 3.757 5.854 5.273 -19.717
Woningbezit: eigen woning 2017* 15.639 53.263 379.273 261.667 334.464 66.395 479.771 270.154 213.182 56.972 46.829 2.457 14.052 30.315 5 76.035 246 75.789 29.752 40.142 5.895 9.030 72.796 4.927 215.270 6.610 55.570 50.896 4.674 131.851 131.605 46.871 10.102 53.129 26.588 -5.085 246 15.253 5.986 23.597 20.220
Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2017* -28 3.035 14.186 26.409 49.288 -8.649 59.236 9.715 7.680 2.035 1.482 18 17 1.447 0 21.863 10 21.853 9.272 2.052 10.529 2.402 22.879 895 12.336 19 1.816 755 1.061 8.059 8.049 1.674 361 6.239 865 -1.090 10 2.166 276 812 -771
Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2017* -309 12.099 81.867 66.182 91.824 3.126 128.161 63.370 49.781 13.589 6.863 220 1.237 5.406 0 26.451 53 26.398 12.787 10.083 3.528 4.303 25.642 1.532 47.501 157 10.267 8.527 1.740 32.285 32.232 11.179 2.409 15.983 4.480 -1.819 53 3.885 907 2.402 1.880
Woningbezit: overig 2017* 52 810 3.300 5.222 10.543 -2.179 12.267 2.057 1.666 391 388 24 86 278 0 3.837 1 3.836 1.643 789 1.404 530 5.322 133 3.344 7 597 453 144 1.463 1.462 322 69 1.110 168 -207 1 385 892 376 -516
Bron: CBS.
Verklaring van tekens