Inkomensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Bewerk tabel

Deze tabel geeft een beschrijving van de inkomensverdeling van de sector huishoudens in de nationale rekeningen naar verschillende huishoudensgroepen. De huishoudens worden onderscheiden naar de voornaamste bron van inkomen, woonsituatie, samenstelling van het huishouden, leeftijdsklasse van de hoofdkostwinner, 20%-inkomensgroepen en 20%-vermogensgroepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
De cijfers voor 2015 en 2016 zijn bijgesteld, omdat nationale rekeningencijfers zijn bijgesteld (in het geval van de balansen van huishoudens). Voor de cijfers voor 2017 is daarnaast verdelingsinformatie gebruikt die bij de vorige publicatie nog niet beschikbaar was. De tabel geeft naast de herziene cijfers voor 2015- 2017 ook de uitkomsten voor 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in juni 2021.

Inkomensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Huishoudenskenmerken Perioden Totaal bedragBruto exploitatieoverschot (mln euro) Totaal bedragBruto gemengd inkomen (mln euro) Totaal bedragBruto saldo primaire inkomens (mln euro) Totaal bedragBruto beschikbaar inkomen (mln euro) Totaal bedragBruto alternatief beschikbaar inkomen (mln euro) Totaal bedragBruto besparingen (mln euro) Totaal bedragMiddelenTotaal (mln euro) MiddelenBeloning van werknemersTotaal (mln euro) MiddelenBeloning van werknemersLonen (mln euro) MiddelenBeloning van werknemersSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenTotaal (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenRente (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenWinstuitkeringen (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenOverig inkomen uit beleggingen (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenInkomen uit natuurlijke hulpbronnen (mln euro) MiddelenSociale premies en uitkeringenTotaal (mln euro) MiddelenSociale premies en uitkeringenToeg. sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Totaal (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Niet-pensioenuitk. sociale zek. in geld (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen overige sociale uitkering (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale uitkeringen (in geld)Uitkeringen sociale voorziening in geld (mln euro) Totaal bedragMiddelenOverige inkomensoverdrachten (mln euro) Totaal bedragMiddelenSociale overdrachten in natura (mln euro) Totaal bedragMiddelenKapitaaloverdrachten (mln euro) Totaal bedragBestedingenTotaal (mln euro) Totaal bedragBestedingenInkomen uit vermogen (mln euro) BestedingenBelastingen op inkomen en vermogenTotaal (mln euro) BestedingenBelastingen op inkomen en vermogenBelastingen op inkomen (mln euro) BestedingenBelastingen op inkomen en vermogenBelastingen op vermogen (mln euro) BestedingenSociale premies en uitkeringenTotaal (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesTotaal (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesWerk. sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesToeg. sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesWerk. sociale premies t.l.v. huishoudens (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesAanv. sociale premies t.l.v. huishoudens (mln euro) Sociale premies en uitkeringenSociale premiesVergoeding sociale verzekeringsregeling (mln euro) BestedingenSociale premies en uitkeringenUitkeringen overige sociale uitkering (mln euro) Totaal bedragBestedingenOverige inkomensoverdrachten (mln euro) Totaal bedragBestedingenKapitaaloverdrachten (mln euro) Totaal bedragBestedingenVerbruik in vaste activa (mln euro) Totaal bedragCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro)
Totaal 2018* 19.333 72.332 502.495 376.698 509.899 63.188 707.044 361.477 283.794 77.683 57.953 3.349 17.609 36.991 4 130.187 327 129.860 53.784 54.653 21.423 16.410 133.201 7.816 289.068 8.600 68.119 60.389 7.730 182.680 182.353 63.854 13.829 81.038 32.177 -8.545 327 21.595 8.074 28.884 22.263
Beschikbaar inkomen 1e 20%-groep 2018* 381 2.868 13.845 21.274 48.951 -17.342 63.061 7.915 6.266 1.650 3.065 155 185 2.725 0 19.984 4 19.980 9.178 1.604 9.198 3.352 27.677 1.068 18.352 385 3.998 2.774 1.224 9.217 9.213 1.356 294 6.756 2.115 -1.308 4 2.692 2.060 1.715 513
Beschikbaar inkomen 2e 20%-groep 2018* 1.959 3.672 36.494 43.935 72.714 -4.805 93.382 27.243 21.186 6.057 4.289 266 145 3.878 0 28.794 12 28.782 15.301 7.244 6.237 3.004 28.779 1.273 26.572 669 3.717 2.306 1.411 17.662 17.650 4.979 1.078 9.938 3.194 -1.539 12 2.976 1.548 2.278 -1.475
Beschikbaar inkomen 3e 20%-groep 2018* 4.764 6.369 82.341 67.265 95.052 5.708 132.593 65.340 50.536 14.804 7.449 571 290 6.588 0 27.180 25 27.155 12.598 11.844 2.713 3.223 27.787 1.614 48.531 1.582 7.423 5.801 1.622 34.160 34.135 12.169 2.635 15.309 5.827 -1.805 25 3.894 1.472 4.552 2.123
Beschikbaar inkomen 4e 20%-groep 2018* 6.078 10.995 130.020 90.295 116.199 17.220 172.983 104.615 80.906 23.709 10.710 848 551 9.310 1 26.536 48 26.488 9.437 15.108 1.943 3.376 25.904 1.842 73.277 2.376 13.556 11.841 1.715 51.191 51.143 19.488 4.221 20.927 8.445 -1.938 48 4.890 1.264 6.549 7.457
Beschikbaar inkomen 5e 20%-groep 2018* 6.151 48.428 239.795 153.929 176.983 62.407 245.025 156.364 124.900 31.463 32.440 1.509 16.438 14.490 3 27.693 238 27.455 7.270 18.853 1.332 3.455 23.054 2.019 122.336 3.588 39.425 37.667 1.758 70.450 70.212 25.862 5.601 28.108 12.596 -1.955 238 7.143 1.730 13.790 13.645
Type: Alleenstaande man 2018* 2.256 7.187 50.449 39.686 50.057 -7.164 70.815 36.181 28.436 7.745 5.599 305 1.642 3.652 0 15.801 31 15.770 6.463 5.895 3.412 2.091 10.371 772 30.678 775 7.189 6.258 931 19.043 19.012 6.366 1.379 9.189 2.936 -858 31 2.424 1.247 2.818 1.576
Type: Alleenstaande vrouw 2018* 2.463 3.487 32.891 35.690 54.753 -13.836 72.463 21.869 16.916 4.953 5.565 269 843 4.453 0 23.021 13 23.008 11.660 8.357 2.991 2.226 19.063 719 24.551 494 5.005 4.141 864 15.638 15.625 4.071 882 7.888 3.692 -908 13 1.806 1.608 2.235 -2.091
Type: Eenoudergezin 2018* 743 3.725 25.607 21.485 32.527 3.471 42.520 19.461 15.188 4.273 2.085 138 508 1.439 0 8.189 15 8.174 1.919 1.805 4.450 1.252 11.042 491 14.245 407 2.836 2.345 491 9.375 9.360 3.513 761 4.494 1.171 -579 15 1.353 274 1.467 1.649
Type: Paar, met kind(eren) 2018* 5.016 36.527 235.822 149.859 200.404 67.443 279.707 179.957 141.811 38.146 18.726 1.446 7.702 9.575 3 22.317 173 22.144 6.287 9.354 6.503 5.252 50.545 2.910 118.874 4.402 29.462 26.850 2.612 74.784 74.611 31.355 6.789 31.207 8.393 -3.133 173 9.283 943 12.366 21.736
Type: Paar, zonder kind 2018* 8.487 17.716 139.823 113.500 145.623 11.176 208.623 91.552 71.607 19.945 24.340 1.085 6.456 16.798 1 53.475 81 53.394 24.284 27.223 1.887 4.597 32.123 2.536 89.515 2.271 21.369 18.856 2.513 57.228 57.147 16.394 3.551 24.676 15.094 -2.568 81 5.797 2.850 8.742 -809
Overige huishoudens 2018* 368 3.690 17.903 16.478 26.535 2.098 32.916 12.457 9.836 2.621 1.638 106 458 1.074 0 7.384 14 7.370 3.171 2.019 2.180 992 10.057 388 11.205 251 2.258 1.939 319 6.612 6.598 2.155 467 3.584 891 -499 14 932 1.152 1.256 202
Inkomensbron: gemengd inkomen 2018* 1.832 50.923 82.388 63.580 76.026 26.556 51.929 12.293 9.879 2.415 18.703 672 14.179 3.850 2 5.956 260 5.696 2.438 1.999 1.259 1.668 12.446 863 29.188 1.364 11.315 10.523 792 12.047 11.787 1.985 430 7.521 2.761 -910 260 3.071 1.391 9.204 1.667
Inkomensbron: beloning van werknemers 2018* 9.197 17.177 385.682 228.273 291.642 78.513 475.364 342.952 268.865 74.086 22.622 2.037 2.617 17.967 1 33.137 56 33.081 8.419 17.859 6.803 8.611 63.369 4.673 206.945 6.263 46.367 42.053 4.314 139.579 139.523 60.897 13.188 54.330 15.989 -4.881 56 13.207 1.529 13.997 43.192
Inkomensbron: uitkering i.v.m. ouderdom 2018* 7.491 2.254 26.429 63.604 106.099 -33.581 132.672 2.728 2.252 476 14.695 551 747 13.396 1 69.012 8 69.004 33.836 33.746 1.422 2.378 42.495 1.364 39.747 740 8.244 6.476 1.768 22.552 22.544 391 85 11.816 12.087 -1.835 8 3.420 4.791 4.432 -22.689
Inkomensbron: overige 2018* 813 1.978 7.996 21.241 36.132 -8.300 47.079 3.504 2.798 706 1.933 89 66 1.778 0 22.082 3 22.079 9.091 1.049 11.939 3.753 14.891 916 13.188 233 2.193 1.337 856 8.502 8.499 581 126 7.371 1.340 -919 3 1.897 363 1.251 93
Hoofdkostwinner: tot 35 jaar 2018* 1.404 11.405 83.291 58.278 76.834 6.252 104.879 70.091 54.455 15.636 1.589 348 527 714 0 9.384 46 9.338 1.419 2.887 5.032 4.254 18.557 1.004 40.080 1.199 7.673 6.257 1.416 28.103 28.057 12.852 2.783 13.272 575 -1.425 46 2.874 231 3.877 6.781
Hoofdkostwinner: 35 tot 50 jaar 2018* 3.212 27.232 178.513 114.898 153.214 39.719 214.982 140.386 110.420 29.966 11.313 1.129 4.699 5.484 1 19.035 132 18.903 4.741 6.344 7.818 3.930 38.316 2.002 90.748 3.630 22.535 20.429 2.106 56.931 56.799 24.631 5.334 24.575 4.581 -2.322 132 7.113 539 8.947 16.328
Hoofdkostwinner: 50 tot 65 jaar 2018* 6.753 27.157 199.178 127.907 158.954 44.450 238.645 142.809 112.182 30.626 25.346 1.123 7.615 16.606 2 30.520 124 30.396 11.162 12.498 6.736 5.588 31.046 3.336 111.631 2.885 26.587 24.296 2.291 72.991 72.867 25.175 5.453 30.343 14.679 -2.783 124 7.803 1.365 10.318 20.326
Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2018* 7.964 6.538 41.513 75.615 120.897 -27.233 148.538 8.191 6.737 1.455 19.705 749 4.768 14.187 1 71.248 25 71.223 36.462 32.924 1.837 2.638 45.282 1.474 46.609 886 11.324 9.407 1.917 24.655 24.630 1.196 259 12.848 12.342 -2.015 25 3.805 5.939 5.742 -21.172
Woningbezit: eigen woning 2018* 19.614 55.715 397.917 275.968 352.746 70.364 499.546 281.394 221.092 60.300 49.413 3.117 16.530 29.762 4 77.680 258 77.422 30.050 41.451 5.921 9.135 76.777 5.147 222.978 8.219 55.365 50.617 4.748 138.125 137.867 49.566 10.734 56.501 26.377 -5.311 258 15.271 5.998 25.183 20.952
Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2018* -25 3.007 14.182 26.348 49.999 -8.692 59.933 9.791 7.712 2.079 1.451 15 25 1.411 0 21.773 11 21.762 9.220 2.026 10.516 2.357 23.651 910 12.259 42 1.766 718 1.048 8.128 8.117 1.709 370 6.236 903 -1.101 11 2.070 253 812 -756
Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2018* -312 12.750 86.692 68.766 95.766 3.574 134.242 67.873 53.035 14.839 6.709 197 992 5.520 0 26.685 57 26.628 12.785 10.323 3.520 4.359 27.001 1.615 50.148 329 10.348 8.564 1.784 34.760 34.703 12.197 2.642 17.075 4.702 -1.913 57 3.863 848 2.489 2.584
Woningbezit: overig 2018* 56 860 3.704 5.616 11.388 -2.058 13.323 2.419 1.955 465 380 20 62 298 0 4.049 1 4.048 1.729 853 1.466 559 5.772 144 3.683 10 640 490 150 1.667 1.666 382 83 1.226 195 -220 1 391 975 400 -517
Bron: CBS.
Verklaring van tekens