Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR


Deze tabel geeft een beschrijving van transacties van inkomens, bestedingen, besparingen en vermogens van de sector huishoudens in de nationale rekeningen naar verschillende huishoudensgroepen. De huishoudens worden onderscheiden naar de voornaamste bron van inkomen, woonsituatie, samenstelling van het huishouden, leeftijdsklasse van de hoofdkostwinner, 20%-inkomensgroepen en 20%-vermogensgroepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015, 2016 en 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2019:
Dit is een herontwerp van de tabel van juli 2018. De cijfers voor 2015 en 2016 zijn herzien, omdat enerzijds verdelingsinformatie beschikbaar is gekomen die bij het vorige publicatiemoment nog niet meegenomen kon worden. Anderzijds zijn ook nationale rekeningencijfers bijgesteld (in het geval van de balansen van huishoudens), of beschikbaar gekomen (in het geval van grond). Verder is een verdeling van transacties naar 20%-vermogensgroepen toegevoegd. De tabel geeft naast de herziene cijfers voor 2015 en 2016 uitkomsten voor 2017.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer en is de opvolger van Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR 2005-2014, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in juni 2020.

Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR

Huishoudenskenmerken Perioden Totaal bedragInkomensBruto exploitatieoverschot (mln euro) Totaal bedragInkomensBruto gemengd inkomen (mln euro) Totaal bedragInkomensBeloning van werknemers (mln euro) Totaal bedragInkomensBruto beschikbaar inkomen (mln euro) Totaal bedragInkomensSociale overdrachten in natura (mln euro) Totaal bedragInkomensBruto alternatief beschikbaar inkomen (mln euro) Totaal bedragBestedingenConsumptieve bestedingen (mln euro) Totaal bedragBestedingenWerkelijke individuele bestedingen (mln euro) Totaal bedragBestedingenBruto besparingen (mln euro) Totaal bedragVermogensVermogenssaldo (mln euro) VermogensVorderingenTotaal (mln euro) VermogensVorderingenPensioenrechten (mln euro) VermogensVorderingenOverige vorderingen (mln euro) VermogensSchuldenTotaal (mln euro) VermogensSchuldenWoninghypotheken (mln euro) VermogensSchuldenOverige schulden (mln euro) Totaal bedragVermogensNiet-financiële activa (mln euro) Gemiddeld bedragInkomensBruto exploitatieoverschot (1 000 euro) Gemiddeld bedragInkomensBruto gemengd inkomen (1 000 euro) Gemiddeld bedragInkomensBeloning van werknemers (1 000 euro) Gemiddeld bedragInkomensBruto beschikbaar inkomen (1 000 euro) Gemiddeld bedragInkomensSociale overdrachten in natura (1 000 euro) Gemiddeld bedragInkomensBruto alternatief beschikbaar inkomen (1 000 euro) Gemiddeld bedragBestedingenConsumptieve bestedingen (1 000 euro) Gemiddeld bedragBestedingenWerkelijke individuele bestedingen (1 000 euro) Gemiddeld bedragBestedingenBruto besparingen (1 000 euro) Gemiddeld bedragVermogensVermogenssaldo (1 000 euro) VermogensVorderingenTotaal (1 000 euro) VermogensVorderingenPensioenrechten (1 000 euro) VermogensVorderingenOverige vorderingen (1 000 euro) VermogensSchuldenTotaal (1 000 euro) VermogensSchuldenWoninghypotheken (1 000 euro) VermogensSchuldenOverige schulden (1 000 euro) Gemiddeld bedragVermogensNiet-financiële activa (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensBruto exploitatieoverschot (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensBruto gemengd inkomen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensBeloning van werknemers (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensBruto beschikbaar inkomen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensSociale overdrachten in natura (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensBruto alternatief beschikbaar inkomen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragBestedingenConsumptieve bestedingen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragBestedingenWerkelijke individuele bestedingen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragBestedingenBruto besparingen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragVermogensVermogenssaldo (1 000 euro) VermogensVorderingenTotaal (1 000 euro) 47 VermogensVorderingenPensioenrechten (1 000 euro) 48 VermogensVorderingenOverige vorderingen (1 000 euro) 49 VermogensSchuldenTotaal (1 000 euro) 50 VermogensSchuldenWoninghypotheken (1 000 euro) 51 VermogensSchuldenOverige schulden (1 000 euro) 52 Gestandaardiseerd bedragVermogensNiet-financiële activa (1 000 euro)
Totaal 2017* 15.354 69.207 345.296 359.480 126.639 486.119 321.600 448.239 58.693 3.231.413 2.446.049 1.454.492 991.557 814.718 695.440 119.278 1.600.082 1,9 8,6 42,8 44,5 15,7 60,2 39,8 55,5 7,3 402,0 304,3 180,9 123,3 101,3 86,5 14,8 199,0 1,3 5,8 28,7 29,9 10,5 40,4 26,7 37,3 4,9 268,3 203,1 120,8 82,3 67,6 57,7 9,9 132,8
Beschikbaar inkomen 1e 20%-groep 2017* 292 2.960 8.147 18.575 25.891 44.466 38.504 64.395 -17.583 307.845 292.096 171.948 120.148 43.447 29.288 14.159 59.196 0,2 1,8 5,0 11,5 16,0 27,5 23,8 39,9 -10,9 191,5 181,7 106,9 74,7 27,0 18,2 8,8 36,8 0,1 1,4 3,9 9,0 12,5 21,5 18,6 31,1 -8,5 148,4 140,8 82,9 57,9 20,9 14,1 6,8 28,5
Beschikbaar inkomen 2e 20%-groep 2017* 1.695 3.429 24.863 41.989 27.645 69.634 45.560 73.205 -5.272 288.695 229.119 132.696 96.423 58.796 50.485 8.311 118.372 1,0 2,1 15,4 26,0 17,1 43,1 28,2 45,3 -3,3 179,6 142,5 82,5 60,0 36,6 31,4 5,2 73,6 0,8 1,5 11,1 18,7 12,3 31,0 20,3 32,6 -2,3 128,4 101,9 59,0 42,9 26,1 22,4 3,7 52,6
Beschikbaar inkomen 3e 20%-groep 2017* 3.991 5.903 61.826 64.584 26.596 91.180 60.817 87.413 5.203 521.180 379.985 244.823 135.163 140.357 126.891 13.466 281.551 2,5 3,7 38,3 40,0 16,5 56,5 37,7 54,1 3,2 324,2 236,3 152,3 84,1 87,3 78,9 8,4 175,1 1,6 2,3 24,5 25,6 10,5 36,1 24,1 34,6 2,1 206,2 150,3 96,8 53,5 55,5 50,2 5,3 111,4
Beschikbaar inkomen 4e 20%-groep 2017* 4.846 9.968 100.167 86.584 24.612 111.196 76.481 101.093 16.451 726.259 533.672 356.588 177.084 215.621 196.695 18.925 408.207 3,0 6,2 62,0 53,6 15,2 68,9 47,4 62,6 10,2 451,7 331,9 221,8 110,1 134,1 122,3 11,8 253,9 1,9 3,8 38,4 33,2 9,4 42,7 29,4 38,8 6,3 278,4 204,6 136,7 67,9 82,7 75,4 7,3 156,5
Beschikbaar inkomen 5e 20%-groep 2017* 4.530 46.947 150.293 147.748 21.895 169.643 100.238 122.133 59.894 1.387.434 1.011.177 548.437 462.739 356.497 292.081 64.417 732.756 2,8 29,1 93,1 91,5 13,6 105,1 62,1 75,6 37,1 862,9 628,9 341,1 287,8 221,7 181,7 40,1 455,8 1,8 18,2 58,2 57,2 8,5 65,7 38,8 47,3 23,2 536,8 391,3 212,2 179,0 137,9 113,0 24,9 283,5
Type: Alleenstaande man 2017* 1.836 6.734 34.295 37.922 9.827 47.749 46.423 56.250 -7.096 309.639 240.687 130.471 110.216 77.117 62.554 14.563 146.069 1,3 4,8 24,2 26,8 6,9 33,7 32,8 39,7 -5,0 219,4 170,5 92,4 78,1 54,6 44,3 10,3 103,5 1,3 4,8 24,2 26,8 6,9 33,7 32,8 39,7 -5,0 219,4 170,5 92,4 78,1 54,6 44,3 10,3 103,5
Type: Alleenstaande vrouw 2017* 2.142 3.284 20.744 34.346 18.049 52.395 45.965 64.014 -13.812 346.280 271.499 158.650 112.848 51.627 40.641 10.986 126.408 1,4 2,2 13,6 22,6 11,9 34,5 30,2 42,1 -9,1 228,8 179,4 104,8 74,6 34,1 26,9 7,3 83,5 1,4 2,2 13,7 22,7 11,9 34,7 30,4 42,4 -9,1 228,8 179,4 104,8 74,6 34,1 26,9 7,3 83,5
Type: Eenoudergezin 2017* 551 3.449 17.979 20.327 10.422 30.749 18.607 29.029 3.162 115.340 90.774 50.883 39.891 39.041 32.892 6.149 63.607 1,0 6,5 33,7 38,1 19,5 57,7 34,9 54,4 5,9 217,2 170,9 95,8 75,1 73,5 61,9 11,6 119,8 0,6 4,0 20,8 23,6 12,1 35,6 21,6 33,6 3,7 133,4 105,0 58,9 46,1 45,2 38,0 7,1 73,6
Type: Paar, met kind(eren) 2017* 3.333 35.386 173.572 144.552 48.577 193.129 99.764 148.341 65.183 1.003.313 719.655 385.869 333.788 390.108 350.436 39.673 673.766 1,7 18,1 88,7 73,9 24,8 98,7 51,0 75,8 33,3 514,8 369,2 198,0 171,3 200,2 179,8 20,4 345,7 0,8 8,2 40,2 33,5 11,3 44,8 23,1 34,4 15,1 232,2 166,5 89,3 77,2 90,3 81,1 9,2 155,9
Type: Paar, zonder kind 2017* 7.243 16.963 87.375 106.963 30.369 137.332 97.053 127.422 9.547 1.364.057 1.048.877 690.502 358.375 233.114 190.277 42.836 548.294 3,4 7,9 40,5 49,6 14,1 63,6 45,0 59,0 4,4 634,8 488,1 321,3 166,8 108,5 88,6 19,9 255,2 2,2 5,3 27,1 33,2 9,4 42,6 30,1 39,5 3,0 422,2 324,6 213,7 110,9 72,2 58,9 13,3 169,7
Overige huishoudens 2017* 249 3.391 11.331 15.370 9.395 24.765 13.788 23.183 1.709 92.784 74.557 38.117 36.439 23.711 18.640 5.071 41.938 0,5 7,0 23,2 31,5 19,3 50,8 28,3 47,6 3,5 191,2 153,6 78,5 75,1 48,9 38,4 10,4 86,4 0,4 4,8 16,1 21,9 13,4 35,3 19,6 33,0 2,4 132,0 106,1 54,2 51,8 33,7 26,5 7,2 59,7
Inkomensbron: gemengd inkomen 2017* 1.382 49.052 11.087 58.764 11.776 70.540 37.091 48.867 24.801 705.873 441.763 192.281 249.482 122.223 91.721 30.502 386.333 1,8 62,3 14,1 74,6 14,9 89,5 47,1 62,0 31,5 899,6 563,0 245,1 318,0 155,8 116,9 38,9 492,4 1,1 38,8 8,8 46,5 9,3 55,8 29,3 38,6 19,6 557,5 348,9 151,9 197,1 96,5 72,4 24,1 305,1
Inkomensbron: beloning van werknemers 2017* 6.450 15.992 327.984 217.770 60.083 277.853 182.297 242.380 75.418 1.435.376 1.177.828 702.970 474.859 579.803 514.188 65.615 837.352 1,6 4,0 81,1 53,8 14,9 68,7 45,1 59,9 18,6 356,4 292,5 174,6 117,9 144,0 127,7 16,3 207,9 1,0 2,4 49,0 32,5 9,0 41,5 27,2 36,2 11,3 214,3 175,9 105,0 70,9 86,6 76,8 9,8 125,0
Inkomensbron: uitkering i.v.m. ouderdom 2017* 6.788 2.137 2.638 61.327 39.788 101.115 71.854 111.642 -32.895 968.442 722.753 498.964 223.789 85.576 68.341 17.235 331.264 3,3 1,0 1,3 29,7 19,3 49,0 34,8 54,1 -15,9 471,2 351,7 242,8 108,9 41,6 33,3 8,4 161,2 2,7 0,8 1,0 24,0 15,5 39,5 28,1 43,6 -12,8 377,8 282,0 194,7 87,3 33,4 26,7 6,7 129,2
Inkomensbron: overige 2017* 734 2.026 3.587 21.619 14.992 36.611 30.358 45.350 -8.631 121.722 103.705 60.277 43.427 27.116 21.190 5.926 45.133 0,6 1,7 3,0 18,4 12,7 31,1 25,8 38,5 -7,3 103,9 88,5 51,4 37,1 23,1 18,1 5,1 38,5 0,5 1,3 2,4 14,3 9,9 24,1 20,0 29,9 -5,7 80,2 68,3 39,7 28,6 17,9 14,0 3,9 29,7
Hoofdkostwinner: tot 35 jaar 2017* 850 10.705 65.709 55.414 17.832 73.246 56.160 73.992 5.384 116.225 75.118 24.364 50.754 110.906 96.080 14.827 152.014 0,5 6,3 38,9 32,8 10,6 43,4 33,3 43,8 3,2 69,1 44,7 14,5 30,2 66,0 57,1 8,8 90,4 0,4 4,8 29,5 24,9 8,0 32,9 25,2 33,2 2,4 52,1 33,7 10,9 22,7 49,7 43,0 6,6 68,1
Hoofdkostwinner: 35 tot 50 jaar 2017* 1.896 26.560 137.273 112.884 37.154 150.038 89.028 126.182 39.133 612.809 435.306 207.643 227.663 322.979 296.207 26.772 500.481 0,9 13,0 67,3 55,4 18,2 73,6 43,7 61,9 19,2 301,9 214,5 102,3 112,2 159,1 145,9 13,2 246,6 0,5 7,4 38,3 31,5 10,4 41,9 24,9 35,2 10,9 170,9 121,4 57,9 63,5 90,1 82,6 7,5 139,6
Hoofdkostwinner: 50 tot 65 jaar 2017* 5.497 25.798 135.247 120.992 29.581 150.573 99.008 128.589 41.108 1.362.923 1.065.599 686.834 378.765 270.278 226.137 44.139 567.601 2,5 11,8 61,9 55,4 13,5 68,9 45,3 58,9 18,8 626,6 489,9 315,8 174,1 124,3 104,0 20,3 260,9 1,6 7,4 38,7 34,7 8,5 43,1 28,4 36,8 11,8 390,0 305,0 196,6 108,4 77,3 64,7 12,6 162,4
Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2017* 7.111 6.144 7.067 70.190 42.072 112.262 77.404 119.476 -26.932 1.139.456 870.026 535.651 334.375 110.555 77.016 33.540 379.986 3,3 2,8 3,3 32,5 19,5 51,9 35,8 55,3 -12,5 529,3 404,1 248,8 155,3 51,4 35,8 15,6 176,5 2,6 2,2 2,6 25,7 15,4 41,1 28,3 43,8 -9,9 416,8 318,3 195,9 122,3 40,4 28,2 12,3 139,0
Woningbezit: eigen woning 2017* 15.639 53.263 270.154 261.667 72.796 334.463 215.492 288.288 66.395 2.770.451 2.013.215 1.204.659 808.556 781.471 685.396 96.075 1.538.708 3,6 12,3 62,5 60,5 16,8 77,4 49,9 66,7 15,4 643,8 467,8 279,9 187,9 181,6 159,3 22,3 357,6 2,2 7,4 37,5 36,3 10,1 46,5 29,9 40,0 9,2 384,4 279,4 167,2 112,2 108,4 95,1 13,3 213,5
Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2017* -28 3.035 9.715 26.409 22.879 49.288 34.287 57.166 -8.649 77.093 76.851 39.198 37.653 6.448 1.592 4.856 6.689 0,0 2,3 7,2 19,6 17,0 36,6 25,4 42,4 -6,4 57,4 57,2 29,2 28,0 4,8 1,2 3,6 5,0 0,0 1,7 5,6 15,1 13,1 28,2 19,6 32,7 -4,9 44,0 43,9 22,4 21,5 3,7 0,9 2,8 3,8
Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2017* -309 12.099 63.370 66.182 25.642 91.824 64.936 90.578 3.126 361.231 334.957 203.003 131.954 25.153 7.632 17.521 51.426 -0,1 5,9 30,7 32,1 12,4 44,5 31,5 43,9 1,5 176,0 163,2 98,9 64,3 12,3 3,7 8,5 25,1 -0,1 4,5 23,3 24,4 9,4 33,8 23,9 33,4 1,2 132,9 123,2 74,7 48,5 9,3 2,8 6,4 18,9
Woningbezit: overig 2017* 52 810 2.057 5.222 5.322 10.544 6.885 12.207 -2.179 22.638 21.026 7.632 13.394 1.646 820 826 3.259 0,2 2,4 6,0 15,3 15,6 30,8 20,1 35,7 -6,4 66,5 61,7 22,4 39,3 4,8 2,4 2,4 9,6 0,1 2,2 5,6 14,2 14,5 28,7 18,7 33,2 -5,9 61,6 57,2 20,8 36,4 4,5 2,2 2,2 8,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens