Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR


Deze tabel geeft een beschrijving van transacties van inkomens, bestedingen, besparingen en vermogens van de sector huishoudens in de nationale rekeningen naar verschillende huishoudensgroepen. De huishoudens worden onderscheiden naar de voornaamste bron van inkomen, woonsituatie, samenstelling van het huishouden, leeftijdsklasse van de hoofdkostwinner, 20%-inkomensgroepen en 20%-vermogensgroepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
De cijfers voor 2015 en 2016 zijn bijgesteld, omdat nationale rekeningencijfers zijn bijgesteld (in het geval van de balansen van huishoudens). Voor de cijfers voor 2017 is daarnaast verdelingsinformatie gebruikt die bij de vorige publicatie nog niet beschikbaar was. De tabel geeft naast de herziene cijfers voor 2015-2017 ook de uitkomsten voor 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in juni 2021.

Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR

Huishoudenskenmerken Perioden Totaal bedragInkomensBruto exploitatieoverschot (mln euro) Totaal bedragInkomensBruto gemengd inkomen (mln euro) Totaal bedragInkomensBeloning van werknemers (mln euro) Totaal bedragInkomensBruto beschikbaar inkomen (mln euro) Totaal bedragInkomensSociale overdrachten in natura (mln euro) Totaal bedragInkomensBruto alternatief beschikbaar inkomen (mln euro) Totaal bedragBestedingenConsumptieve bestedingen (mln euro) Totaal bedragBestedingenWerkelijke individuele bestedingen (mln euro) Totaal bedragBestedingenBruto besparingen (mln euro) Totaal bedragVermogensVermogenssaldo (mln euro) VermogensVorderingenTotaal (mln euro) VermogensVorderingenPensioenrechten (mln euro) VermogensVorderingenOverige vorderingen (mln euro) VermogensSchuldenTotaal (mln euro) VermogensSchuldenWoninghypotheken (mln euro) VermogensSchuldenOverige schulden (mln euro) Totaal bedragVermogensNiet-financiële activa (mln euro) Gemiddeld bedragInkomensBruto exploitatieoverschot (1 000 euro) Gemiddeld bedragInkomensBruto gemengd inkomen (1 000 euro) Gemiddeld bedragInkomensBeloning van werknemers (1 000 euro) Gemiddeld bedragInkomensBruto beschikbaar inkomen (1 000 euro) Gemiddeld bedragInkomensSociale overdrachten in natura (1 000 euro) Gemiddeld bedragInkomensBruto alternatief beschikbaar inkomen (1 000 euro) Gemiddeld bedragBestedingenConsumptieve bestedingen (1 000 euro) Gemiddeld bedragBestedingenWerkelijke individuele bestedingen (1 000 euro) Gemiddeld bedragBestedingenBruto besparingen (1 000 euro) Gemiddeld bedragVermogensVermogenssaldo (1 000 euro) VermogensVorderingenTotaal (1 000 euro) VermogensVorderingenPensioenrechten (1 000 euro) VermogensVorderingenOverige vorderingen (1 000 euro) VermogensSchuldenTotaal (1 000 euro) VermogensSchuldenWoninghypotheken (1 000 euro) VermogensSchuldenOverige schulden (1 000 euro) Gemiddeld bedragVermogensNiet-financiële activa (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensBruto exploitatieoverschot (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensBruto gemengd inkomen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensBeloning van werknemers (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensBruto beschikbaar inkomen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensSociale overdrachten in natura (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensBruto alternatief beschikbaar inkomen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragBestedingenConsumptieve bestedingen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragBestedingenWerkelijke individuele bestedingen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragBestedingenBruto besparingen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragVermogensVermogenssaldo (1 000 euro) VermogensVorderingenTotaal (1 000 euro) 47 VermogensVorderingenPensioenrechten (1 000 euro) 48 VermogensVorderingenOverige vorderingen (1 000 euro) 49 VermogensSchuldenTotaal (1 000 euro) 50 VermogensSchuldenWoninghypotheken (1 000 euro) 51 VermogensSchuldenOverige schulden (1 000 euro) 52 Gestandaardiseerd bedragVermogensNiet-financiële activa (1 000 euro)
Totaal 2018* 19.333 72.332 361.477 376.698 133.201 509.899 335.773 468.974 63.188 3.345.119 2.449.739 1.443.138 1.006.601 836.875 713.806 123.069 1.732.255 2,4 8,9 44,4 46,3 16,4 62,6 41,3 57,6 7,8 412,6 302,2 178,0 124,2 103,2 88,0 15,2 213,7 1,6 6,0 29,8 31,1 11,0 42,1 27,7 38,7 5,2 275,7 201,9 119,0 83,0 69,0 58,8 10,1 142,8
Beschikbaar inkomen 1e 20%-groep 2018* 381 2.868 7.915 21.274 27.677 48.951 39.129 66.806 -17.342 199.632 183.508 94.857 88.651 34.450 23.932 10.518 50.574 0,2 1,8 4,9 13,1 17,0 30,1 24,0 41,0 -10,7 123,1 113,2 58,5 54,7 21,2 14,8 6,5 31,2 0,2 1,4 3,8 10,2 13,3 23,5 18,8 32,1 -8,3 95,9 88,1 45,6 42,6 16,5 11,5 5,1 24,3
Beschikbaar inkomen 2e 20%-groep 2018* 1.959 3.672 27.243 43.935 28.779 72.714 47.265 76.044 -4.805 306.597 240.289 143.243 97.046 59.784 51.105 8.679 126.092 1,2 2,3 16,7 27,0 17,7 44,7 29,0 46,7 -3,0 189,1 148,2 88,3 59,9 36,9 31,5 5,4 77,8 0,9 1,6 12,1 19,5 12,7 32,2 20,9 33,7 -2,1 135,7 106,3 63,4 42,9 26,5 22,6 3,8 55,8
Beschikbaar inkomen 3e 20%-groep 2018* 4.764 6.369 65.340 67.265 27.787 95.052 63.681 91.468 5.708 558.344 396.452 261.339 135.113 143.661 130.003 13.658 305.553 2,9 3,9 40,1 41,3 17,1 58,4 39,1 56,2 3,5 344,4 244,5 161,2 83,3 88,6 80,2 8,4 188,5 1,9 2,5 25,7 26,5 10,9 37,4 25,1 36,0 2,2 219,7 156,0 102,9 53,2 56,5 51,2 5,4 120,3
Beschikbaar inkomen 4e 20%-groep 2018* 6.078 10.995 104.615 90.295 25.904 116.199 80.532 106.436 17.220 787.996 560.003 378.748 181.254 222.561 203.286 19.274 450.553 3,7 6,8 64,3 55,5 15,9 71,4 49,5 65,4 10,6 486,0 345,4 233,6 111,8 137,3 125,4 11,9 277,9 2,3 4,2 39,7 34,3 9,8 44,1 30,6 40,4 6,5 299,0 212,5 143,7 68,8 84,5 77,1 7,3 171,0
Beschikbaar inkomen 5e 20%-groep 2018* 6.151 48.428 156.364 153.929 23.054 176.983 105.166 128.220 62.407 1.492.550 1.069.487 564.951 504.537 376.419 305.480 70.940 799.483 3,8 29,7 96,1 94,6 14,2 108,7 64,6 78,8 38,3 920,5 659,6 348,4 311,2 232,2 188,4 43,8 493,1 2,4 18,6 59,9 59,0 8,8 67,8 40,3 49,1 23,9 571,3 409,3 216,2 193,1 144,1 116,9 27,2 306,0
Type: Alleenstaande man 2018* 2.256 7.187 36.181 39.686 10.371 50.057 48.425 58.796 -7.164 324.725 243.553 131.675 111.878 78.709 63.504 15.205 159.881 1,6 5,0 25,1 27,6 7,2 34,8 33,7 40,9 -5,0 226,6 169,9 91,9 78,1 54,9 44,3 10,6 111,6 1,6 5,0 25,2 27,6 7,2 34,8 33,7 40,9 -5,0 226,6 169,9 91,9 78,1 54,9 44,3 10,6 111,6
Type: Alleenstaande vrouw 2018* 2.463 3.487 21.869 35.690 19.063 54.753 47.435 66.498 -13.836 362.849 276.709 165.594 111.115 53.449 41.758 11.692 139.589 1,6 2,3 14,3 23,3 12,4 35,7 31,0 43,4 -9,0 237,8 181,4 108,5 72,8 35,0 27,4 7,7 91,5 1,6 2,3 14,3 23,4 12,5 35,9 31,1 43,6 -9,1 237,8 181,4 108,5 72,8 35,0 27,4 7,7 91,5
Type: Eenoudergezin 2018* 743 3.725 19.461 21.485 11.042 32.527 19.663 30.705 3.471 123.004 93.180 52.522 40.659 40.567 34.042 6.525 70.390 1,4 6,9 35,9 39,6 20,3 59,9 36,2 56,6 6,4 227,5 172,4 97,2 75,2 75,0 63,0 12,1 130,2 0,8 4,2 22,1 24,4 12,5 36,9 22,3 34,9 3,9 139,5 105,7 59,6 46,1 46,0 38,6 7,4 79,8
Type: Paar, met kind(eren) 2018* 5.016 36.527 179.957 149.859 50.545 200.404 104.154 154.699 67.443 1.039.256 717.356 376.401 340.953 400.001 358.969 41.031 721.901 2,6 18,7 92,3 76,8 25,9 102,7 53,4 79,3 34,6 534,9 369,2 193,7 175,5 205,9 184,8 21,1 371,6 1,2 8,5 41,8 34,8 11,7 46,5 24,2 35,9 15,7 240,9 166,3 87,3 79,0 92,7 83,2 9,5 167,3
Type: Paar, zonder kind 2018* 8.487 17.716 91.552 113.500 32.123 145.623 101.514 133.637 11.176 1.395.979 1.040.920 676.985 363.936 238.928 195.542 43.386 593.987 3,9 8,1 42,1 52,2 14,8 66,9 46,7 61,4 5,1 644,3 480,4 312,4 168,0 110,3 90,2 20,0 274,1 2,6 5,4 28,1 34,9 9,9 44,8 31,2 41,1 3,4 428,4 319,5 207,8 111,7 73,3 60,0 13,3 182,3
Overige huishoudens 2018* 368 3.690 12.457 16.478 10.057 26.535 14.582 24.639 2.098 99.306 78.021 39.961 38.060 25.221 19.991 5.230 46.507 0,7 7,4 24,9 33,0 20,1 53,1 29,2 49,3 4,2 199,4 156,7 80,2 76,4 50,6 40,1 10,5 93,4 0,5 5,1 17,4 23,0 14,0 37,0 20,3 34,4 2,9 138,3 108,6 55,6 53,0 35,1 27,8 7,3 64,8
Inkomensbron: gemengd inkomen 2018* 1.832 50.923 12.293 63.580 12.446 76.026 38.691 51.137 26.556 654.018 373.626 123.834 249.792 126.533 95.816 30.717 406.925 2,3 63,4 15,3 79,2 15,5 94,7 48,2 63,7 33,1 818,1 467,4 154,9 312,5 158,3 119,9 38,4 509,0 1,4 39,5 9,5 49,4 9,7 59,0 30,0 39,7 20,6 507,4 289,9 96,1 193,8 98,2 74,3 23,8 315,7
Inkomensbron: beloning van werknemers 2018* 9.197 17.177 342.952 228.273 63.369 291.642 192.952 256.321 78.513 1.520.844 1.202.183 717.117 485.066 595.893 527.321 68.572 914.554 2,2 4,2 83,0 55,2 15,3 70,6 46,7 62,0 19,0 369,4 292,0 174,2 117,8 144,8 128,1 16,7 222,2 1,4 2,5 50,4 33,5 9,3 42,8 28,3 37,6 11,5 223,1 176,4 105,2 71,2 87,4 77,4 10,1 134,2
Inkomensbron: uitkering i.v.m. ouderdom 2018* 7.491 2.254 2.728 63.604 42.495 106.099 74.496 116.991 -33.581 1.048.778 772.597 542.108 230.489 88.852 71.096 17.756 365.033 3,6 1,1 1,3 30,6 20,5 51,1 35,9 56,3 -16,2 507,2 373,6 262,1 111,5 43,0 34,4 8,6 176,5 2,9 0,9 1,1 24,7 16,5 41,2 28,9 45,5 -13,0 407,1 299,9 210,4 89,5 34,5 27,6 6,9 141,7
Inkomensbron: overige 2018* 813 1.978 3.504 21.241 14.891 36.132 29.634 44.525 -8.300 121.479 101.333 60.079 41.254 25.597 19.573 6.024 45.743 0,7 1,8 3,1 18,8 13,2 32,0 26,3 39,5 -7,4 108,2 90,2 53,5 36,7 22,8 17,4 5,4 40,7 0,6 1,4 2,4 14,7 10,3 25,0 20,5 30,8 -5,7 83,8 69,9 41,5 28,5 17,7 13,5 4,2 31,6
Hoofdkostwinner: tot 35 jaar 2018* 1.404 11.405 70.091 58.278 18.557 76.835 58.807 77.364 6.252 129.280 78.164 25.775 52.390 114.838 98.800 16.037 165.953 0,8 6,7 41,0 34,1 10,9 45,0 34,4 45,3 3,7 76,0 45,9 15,2 30,8 67,5 58,1 9,4 97,6 0,6 5,1 31,1 25,9 8,2 34,1 26,1 34,3 2,8 57,3 34,7 11,4 23,2 50,9 43,8 7,1 73,6
Hoofdkostwinner: 35 tot 50 jaar 2018* 3.212 27.232 140.386 114.898 38.316 153.214 91.507 129.823 39.719 637.360 432.452 205.468 226.984 324.866 298.318 26.548 529.774 1,6 13,5 69,6 56,9 19,0 75,9 45,4 64,3 19,7 317,2 215,2 102,2 113,0 161,7 148,4 13,2 263,6 0,9 7,7 39,6 32,4 10,8 43,2 25,8 36,6 11,2 179,7 121,9 57,9 64,0 91,6 84,1 7,5 149,4
Hoofdkostwinner: 50 tot 65 jaar 2018* 6.753 27.157 142.809 127.907 31.046 158.953 103.784 134.830 44.450 1.383.132 1.049.129 658.346 390.783 280.828 234.869 45.960 614.833 3,1 12,3 64,8 58,0 14,1 72,1 47,1 61,1 20,2 629,7 477,7 299,7 177,9 127,9 106,9 20,9 279,9 1,9 7,7 40,4 36,2 8,8 45,0 29,4 38,2 12,6 391,3 296,8 186,2 110,5 79,4 66,4 13,0 173,9
Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2018* 7.964 6.538 8.191 75.615 45.282 120.897 81.675 126.957 -27.233 1.195.347 889.994 553.549 336.444 116.343 81.819 34.524 421.695 3,6 3,0 3,7 34,2 20,5 54,7 37,0 57,5 -12,3 543,3 404,5 251,6 152,9 52,9 37,2 15,7 191,7 2,9 2,3 2,9 27,1 16,2 43,3 29,2 45,5 -9,8 427,7 318,4 198,0 120,4 41,6 29,3 12,4 150,9
Woningbezit: eigen woning 2018* 19.614 55.715 281.394 275.968 76.777 352.745 226.556 303.333 70.364 2.877.073 2.006.765 1.182.978 823.789 802.880 703.386 99.494 1.673.187 4,5 12,8 64,5 63,3 17,6 80,9 51,9 69,5 16,1 662,2 461,9 272,3 189,6 184,8 161,9 22,9 385,1 2,7 7,7 38,8 38,0 10,6 48,6 31,2 41,8 9,7 395,9 276,2 162,8 113,4 110,5 96,8 13,7 230,3
Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2018* -25 3.007 9.791 26.348 23.651 49.999 34.284 57.935 -8.692 77.164 77.095 40.488 36.606 6.331 1.351 4.980 6.400 0,0 2,3 7,4 19,8 17,8 37,6 25,8 43,5 -6,5 58,2 58,2 30,6 27,6 4,8 1,0 3,8 4,8 0,0 1,7 5,7 15,3 13,8 29,1 20,0 33,7 -5,1 44,9 44,8 23,5 21,3 3,7 0,8 2,9 3,7
Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2018* -312 12.750 67.873 68.766 27.001 95.767 67.776 94.777 3.574 366.219 343.011 210.905 132.105 25.889 8.129 17.760 49.098 -0,1 6,1 32,4 32,8 12,9 45,7 32,4 45,2 1,7 175,5 164,4 101,1 63,3 12,4 3,9 8,5 23,5 -0,1 4,6 24,5 24,9 9,8 34,6 24,5 34,3 1,3 132,3 123,9 76,2 47,7 9,4 2,9 6,4 17,7
Woningbezit: overig 2018* 56 860 2.419 5.616 5.772 11.388 7.157 12.929 -2.058 24.663 22.868 8.767 14.101 1.775 940 835 3.570 0,2 2,4 6,9 16,0 16,4 32,4 20,3 36,7 -5,8 70,3 65,2 25,0 40,2 5,1 2,7 2,4 10,2 0,1 2,3 6,4 14,9 15,3 30,2 19,0 34,3 -5,5 65,4 60,7 23,3 37,4 4,7 2,5 2,2 9,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens