Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen


Deze tabel geeft een overzicht van enkele niet-financiële (lopende) transacties en saldi per kwartaal van de institutionele sectoren van de Nederlandse economie. De bedragen zijn zowel seizoen- en werkdaggecorrigeerd als niet-gecorrigeerd gepresenteerd. Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoen- en werkdageffecten kunnen kwartaal op kwartaalontwikkelingen beter worden vergeleken en ook de onderliggende trendmatige ontwikkeling gemakkelijker worden gevolgd. De niet-gecorrigeerde cijfers komen overeen met (tellingen van) niet-geconsolideerde gegevens uit de tabel 'lopende transacties naar sectoren'. Voor de totale inkomsten en uitgaven van de overheid betreft het tellingen van geconsolideerde gegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf het eerste kwartaal van 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2017 zijn definitief. Gegevens van 2018, 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2020 zijn beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen

Seizoen- en werkdagcorrectie Perioden Totaal binnenlandse sectorenBruto binnenlands product (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenBruto exploitatieoverschot (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenSaldo primaire inkomens (bruto) (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenBruto beschikbaar inkomen (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenBruto besparingen (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenVorderingensaldo (mln euro) Niet-financiële vennootschappenBruto toegevoegde waarde (mln euro) Niet-financiële vennootschappenBruto exploitatieoverschot (mln euro) Niet-financiële vennootschappenInvesteringen in vaste activa (bruto) (mln euro) Niet-financiële vennootschappenBeloning van werknemers (mln euro) OverheidConsumptieve bestedingen (mln euro) OverheidInvesteringen in vaste activa (bruto) (mln euro) OverheidTotaal inkomsten (mln euro) OverheidTotaal uitgaven (mln euro) OverheidVorderingensaldo (EMU-saldo) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.MiddelenBeloning van werknemers (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.MiddelenInkomen uit vermogen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.MiddelenSociale uitkeringen (in geld) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.MiddelenOverige inkomensoverdrachten (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.MiddelenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenConsumptieve bestedingen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenInvesteringen in vaste activa (bruto) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenInkomen uit vermogen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenBelastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenSociale premies (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenOverige inkomensoverdrachten (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Bruto exploitatieoverschot (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Bruto beschikbaar inkomen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Bruto besparingen (mln euro) BuitenlandMiddelenInvoer van goederen en diensten (mln euro) BuitenlandMiddelenOntvangen primaire inkomens (mln euro) BuitenlandMiddelenOntvangen inkomensoverdrachten (mln euro) BuitenlandMiddelenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) BuitenlandMiddelenOntvangen kapitaaloverdrachten (mln euro) BuitenlandBestedingenUitvoer van goederen en diensten (mln euro) BuitenlandBestedingenBetaalde primaire inkomens (mln euro) BuitenlandBestedingenBetaalde inkomensoverdrachten (mln euro) BuitenlandBestedingenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) BuitenlandBestedingenBetaalde kapitaaloverdrachten (mln euro)
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2018 1e kwartaal* 188.086 80.874 192.725 190.461 62.225 23.120 108.450 45.539 20.823 63.040 45.226 6.160 89.364 79.596 9.768 83.944 12.443 31.620 6.370 4.534 83.060 11.075 2.108 18.399 43.268 6.454 0 22.228 86.376 7.850 137.958 68.960 5.439 -50 326 158.836 73.599 3.175 0 238
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2018 2e kwrataal* 196.773 73.834 194.138 193.220 59.214 15.532 114.290 39.164 21.450 75.455 48.001 6.358 85.295 84.844 451 99.874 16.955 35.038 6.618 6.995 86.054 12.506 2.145 14.734 49.493 6.478 0 22.393 108.028 28.969 143.098 80.854 5.192 -49 329 162.254 78.219 4.274 0 306
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2018 3e kwartaal* 190.226 84.289 192.524 191.457 58.828 20.889 111.219 48.174 16.948 63.356 45.703 6.652 79.149 78.153 996 84.113 14.049 31.560 6.530 5.740 86.973 11.191 2.154 16.194 43.824 6.319 0 23.134 90.895 9.662 145.172 75.549 4.556 -47 173 164.685 77.847 3.489 0 273
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2018 4e kwartaal* 198.902 81.887 203.420 200.911 65.811 23.814 113.726 45.390 20.295 68.800 49.681 7.289 84.168 84.772 -604 93.546 14.591 31.642 6.418 4.994 85.473 12.198 2.194 18.792 45.768 6.209 0 24.090 97.324 16.845 147.604 69.659 6.169 -54 482 169.664 74.177 3.660 0 249
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2019 1e kwartaal* 196.565 83.388 200.803 198.017 64.378 22.283 113.387 46.825 21.321 66.795 47.805 6.697 94.686 83.999 10.687 88.073 12.982 32.236 6.536 5.388 85.891 12.552 2.073 20.961 43.611 6.343 0 23.779 90.618 10.115 142.208 71.354 6.451 -57 436 163.250 75.592 3.665 0 199
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2019 2e kwartaal* 206.487 76.592 200.749 199.648 59.702 13.520 119.659 40.419 22.407 79.634 50.684 6.855 88.635 87.939 696 104.470 17.635 36.029 6.621 8.122 89.316 13.881 1.916 14.958 52.536 6.321 0 23.806 112.830 31.636 149.159 83.462 5.547 -54 336 169.529 77.724 4.446 0 276
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2019 3e kwartaal* 199.281 87.844 202.066 200.670 62.197 21.498 116.452 50.452 18.860 66.334 48.161 6.785 81.742 82.188 -446 87.470 14.747 32.272 6.545 6.914 90.371 12.259 1.490 16.906 46.140 6.280 0 23.950 94.168 10.711 148.090 75.207 5.409 -59 263 167.921 77.992 4.013 0 284
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2019 4e kwartaal* 207.914 84.188 209.799 207.777 66.763 23.087 118.678 46.744 22.904 72.402 51.912 6.954 89.288 86.298 2.990 98.012 15.587 32.840 6.277 6.731 89.164 12.841 1.552 22.365 47.358 6.050 0 24.972 100.363 17.930 151.194 70.107 6.232 -62 322 174.453 71.992 4.210 0 256
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2020 1e kwartaal* 200.967 84.310 204.448 201.764 66.424 22.893 115.454 47.075 22.879 69.605 48.993 6.984 95.472 86.581 8.891 92.522 13.151 34.387 6.575 6.072 86.404 13.545 1.521 25.113 43.376 6.560 0 24.580 94.645 14.313 142.631 66.983 6.301 -57 436 164.883 70.464 3.617 0 213
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2018 1e kwartaal* 190.983 79.566 192.441 191.300 60.151 19.064 110.187 44.122 20.548 66.341 46.536 6.358 83.838 80.055 3.783 88.759 14.133 32.275 6.341 5.305 84.546 11.129 2.108 17.255 45.441 6.337 0 22.462 93.728 14.932 141.008 70.719 4.955 -48 326 160.545 73.476 3.506 0 238
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2018 2e kwrataal* 192.238 80.157 193.964 192.529 60.945 20.559 111.480 44.493 20.300 67.173 46.604 6.458 84.347 81.327 3.020 89.531 14.640 32.260 6.532 5.575 85.139 11.815 2.145 12.890 48.459 6.375 0 22.926 94.990 15.579 141.584 77.079 5.375 -52 329 161.749 77.224 3.546 0 306
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2018 3e kwartaal* 194.540 80.321 196.886 195.120 62.265 22.479 112.588 44.640 19.374 68.331 47.430 6.638 85.646 81.655 3.991 91.333 14.633 32.597 6.540 5.723 85.725 11.680 2.154 17.872 44.954 6.341 0 23.029 96.413 16.101 146.158 75.460 5.280 -50 173 167.277 77.794 3.763 0 273
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2018 4e kwartaal* 196.588 81.203 199.479 197.070 62.724 21.408 113.637 45.043 19.284 68.895 48.132 6.963 84.605 84.256 349 91.912 14.561 32.723 6.523 5.669 86.201 12.354 2.194 20.968 43.849 6.400 0 23.442 97.481 16.489 145.215 71.897 5.722 -51 482 165.980 75.280 3.798 0 249
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2019 1e kwartaal* 199.540 82.178 200.683 198.990 62.240 18.618 115.255 45.404 21.014 70.229 48.967 6.939 88.308 84.453 3.855 92.994 14.836 32.922 6.512 6.156 87.375 12.616 2.073 19.822 45.852 6.233 0 23.991 98.314 17.711 145.770 72.610 5.765 -55 436 165.695 75.558 4.009 0 199
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2019 2e kwartaal* 201.403 82.684 200.132 198.842 61.608 17.864 116.519 45.802 21.149 70.861 49.315 6.939 87.853 84.511 3.342 93.801 15.151 33.197 6.530 6.691 88.322 13.146 1.916 13.212 50.735 6.225 0 24.335 99.211 17.934 147.262 80.276 5.850 -57 336 168.513 76.799 3.745 0 276
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2019 3e kwartaal* 203.545 83.352 206.991 204.328 65.410 22.824 117.626 46.727 21.568 71.606 49.945 6.779 88.423 85.734 2.689 95.009 15.354 33.355 6.550 6.903 89.077 12.778 1.490 18.475 47.411 6.294 0 23.869 99.886 17.140 148.514 75.086 6.367 -61 263 169.820 77.808 4.299 0 284
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2019 4e kwartaal* 205.695 83.727 205.577 203.878 63.859 20.934 118.724 46.494 21.784 72.552 50.395 6.658 89.975 85.727 4.248 96.225 15.560 33.894 6.383 7.412 90.008 12.996 1.552 24.780 45.866 6.236 0 24.313 100.593 17.357 148.772 72.124 5.803 -59 322 170.651 73.069 4.361 0 256
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2020 1e kwartaal* 203.507 82.564 204.758 203.201 64.376 18.562 117.072 45.705 22.601 73.132 50.080 7.219 88.591 87.030 1.561 97.594 15.179 35.111 6.556 6.819 87.900 13.620 1.521 24.214 45.499 6.455 0 24.785 102.557 22.445 145.764 67.784 5.718 -56 436 166.866 70.513 3.984 0 213
Bron: CBS.
Verklaring van tekens