Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen


Deze tabel geeft een overzicht van enkele niet-financiële (lopende) transacties en saldi per kwartaal van de institutionele sectoren van de Nederlandse economie. De bedragen zijn zowel seizoen- en werkdaggecorrigeerd als niet-gecorrigeerd gepresenteerd. Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoen- en werkdageffecten kunnen kwartaal op kwartaalontwikkelingen beter worden vergeleken en ook de onderliggende trendmatige ontwikkeling gemakkelijker worden gevolgd. De niet-gecorrigeerde cijfers komen overeen met (tellingen van) niet-geconsolideerde gegevens uit de tabel 'lopende transacties naar sectoren'. Voor de totale inkomsten en uitgaven van de overheid betreft het tellingen van geconsolideerde gegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf het eerste kwartaal van 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2016 zijn definitief. Gegevens van 2017, 2018 en 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2020:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2019 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over de eerste drie kwartalen van 2019 geactualiseerd. Actualisaties overheidscijfers 2018 en 2019 zijn nog niet volledig verwerkt in de Nationale rekeningen. Hierdoor sluiten de gegevens tijdelijk niet volledig aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. De cijfers van de overheidsfinanciën en de Nationale rekeningen sluiten weer volledig aan bij het eerstvolgende publicatiemoment, per 24 juni 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen

Seizoen- en werkdagcorrectie Perioden Totaal binnenlandse sectorenBruto binnenlands product (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenBruto exploitatieoverschot (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenSaldo primaire inkomens (bruto) (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenBruto beschikbaar inkomen (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenBruto besparingen (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenVorderingensaldo (mln euro) Niet-financiële vennootschappenBruto toegevoegde waarde (mln euro) Niet-financiële vennootschappenBruto exploitatieoverschot (mln euro) Niet-financiële vennootschappenInvesteringen in vaste activa (bruto) (mln euro) Niet-financiële vennootschappenBeloning van werknemers (mln euro) OverheidConsumptieve bestedingen (mln euro) OverheidInvesteringen in vaste activa (bruto) (mln euro) OverheidTotaal inkomsten (mln euro) OverheidTotaal uitgaven (mln euro) OverheidVorderingensaldo (EMU-saldo) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.MiddelenBeloning van werknemers (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.MiddelenInkomen uit vermogen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.MiddelenSociale uitkeringen (in geld) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.MiddelenOverige inkomensoverdrachten (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.MiddelenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenConsumptieve bestedingen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenInvesteringen in vaste activa (bruto) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenInkomen uit vermogen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenBelastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenSociale premies (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenOverige inkomensoverdrachten (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.BestedingenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Bruto exploitatieoverschot (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Bruto beschikbaar inkomen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Bruto besparingen (mln euro) BuitenlandMiddelenInvoer van goederen en diensten (mln euro) BuitenlandMiddelenOntvangen primaire inkomens (mln euro) BuitenlandMiddelenOntvangen inkomensoverdrachten (mln euro) BuitenlandMiddelenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) BuitenlandMiddelenOntvangen kapitaaloverdrachten (mln euro) BuitenlandBestedingenUitvoer van goederen en diensten (mln euro) BuitenlandBestedingenBetaalde primaire inkomens (mln euro) BuitenlandBestedingenBetaalde inkomensoverdrachten (mln euro) BuitenlandBestedingenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) BuitenlandBestedingenBetaalde kapitaaloverdrachten (mln euro)
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2018 1e kwartaal* 187.905 80.758 189.237 187.072 59.150 20.792 108.549 45.637 20.232 63.008 45.027 5.963 89.167 79.226 9.941 83.867 11.831 31.777 6.209 4.408 82.955 11.518 1.939 18.436 43.253 6.238 0 21.837 85.655 7.108 136.436 61.328 5.349 -60 324 158.103 62.660 3.184 0 203
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2018 2e kwrataal* 196.759 73.963 194.213 193.405 59.758 16.630 114.533 39.531 21.172 75.308 47.737 6.122 85.054 84.345 709 99.680 16.337 35.327 6.450 6.517 85.976 12.951 1.944 14.665 49.235 6.253 0 21.973 107.670 28.211 141.572 68.866 5.115 -66 329 161.558 66.320 4.307 0 270
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2018 3e kwartaal* 190.241 84.543 191.772 190.797 58.461 20.943 111.491 48.631 16.772 63.169 45.426 6.415 78.875 77.734 1.141 83.902 13.798 31.785 6.356 5.452 86.974 11.637 1.910 16.174 43.703 6.097 0 22.752 90.709 9.187 143.748 66.199 4.491 -64 171 164.004 67.730 3.516 0 239
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2018 4e kwartaal* 199.134 82.197 206.496 204.081 69.181 27.806 114.153 45.916 20.157 68.625 49.416 7.030 83.961 84.199 -238 93.333 14.073 31.896 6.153 4.594 85.553 12.642 1.917 18.761 45.556 5.935 0 23.702 96.988 16.029 145.857 78.076 6.041 -69 480 169.020 85.438 3.626 0 209
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2019 1e kwartaal* 197.191 84.144 201.354 198.585 65.048 23.005 114.168 47.681 21.359 66.736 47.577 6.699 94.622 83.744 10.878 88.074 12.347 32.364 6.521 5.097 86.017 12.901 1.872 20.923 43.372 6.362 0 23.611 90.388 9.468 141.093 68.831 6.418 -57 438 162.917 72.994 3.649 0 199
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2019 2e kwartaal* 206.956 77.120 198.041 196.968 57.188 11.001 120.340 41.153 22.184 79.516 50.444 6.836 88.479 87.606 873 104.438 16.906 36.266 6.555 7.627 89.394 14.211 1.706 14.939 52.191 6.343 0 23.589 112.575 30.808 146.890 79.327 5.508 -58 337 167.886 70.412 4.435 0 277
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2019 3e kwartaal* 199.685 88.279 198.665 197.295 59.033 18.289 117.140 51.180 18.660 66.217 47.981 6.779 81.610 81.953 -343 87.430 14.085 32.558 6.521 6.352 90.345 12.586 1.284 16.888 45.785 6.294 0 23.753 94.096 10.103 146.206 77.324 5.375 -64 263 166.602 76.304 4.005 0 284
Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2019 4e kwartaal* 208.219 84.502 216.784 214.845 74.030 30.472 119.415 47.460 22.725 72.302 51.774 6.958 89.568 86.340 3.228 97.963 14.623 33.017 6.485 5.907 89.106 13.155 1.370 22.419 46.629 6.068 0 24.730 100.332 17.133 148.852 68.624 6.204 -65 323 172.730 77.189 4.265 0 257
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2018 1e kwartaal* 190.439 79.456 189.826 188.579 57.794 17.068 110.157 44.185 19.979 66.289 46.302 6.115 83.709 79.629 4.080 88.641 13.424 32.457 6.138 5.118 84.401 11.558 1.903 17.658 45.052 6.076 0 22.089 93.011 13.834 139.400 65.025 4.904 -62 281 159.750 63.313 3.553 0 221
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2018 2e kwrataal* 192.317 80.329 193.960 192.504 61.828 22.883 111.665 44.826 20.030 67.046 46.379 6.171 84.136 80.845 3.291 89.354 14.148 32.520 6.345 5.168 85.075 12.252 1.937 12.328 48.291 6.157 0 22.504 94.693 14.879 140.242 65.071 5.279 -67 331 161.245 65.867 3.572 0 255
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2018 3e kwartaal* 194.675 80.481 196.939 195.693 63.037 23.796 112.998 45.109 19.153 68.147 47.149 6.475 85.414 81.396 4.018 91.124 14.239 32.822 6.393 5.408 85.742 12.120 1.947 18.080 45.005 6.125 0 22.660 96.145 15.697 144.617 66.114 5.169 -66 250 166.597 68.214 3.799 0 244
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2018 4e kwartaal* 196.947 81.566 200.744 198.325 63.526 23.257 113.969 45.651 19.170 68.727 47.860 6.736 84.162 83.585 577 91.746 14.110 32.969 6.282 5.296 86.293 12.829 1.927 21.206 43.755 6.160 0 23.025 97.138 16.007 143.481 78.261 5.618 -64 411 165.241 84.653 3.728 0 204
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2019 1e kwartaal* 199.853 83.123 202.074 200.157 63.611 19.182 116.091 46.183 21.058 70.135 48.712 6.820 88.428 84.097 4.331 92.925 14.170 33.094 6.450 5.803 87.458 12.948 1.835 20.271 45.137 6.203 0 23.846 98.130 16.478 144.522 72.526 5.678 -60 375 165.370 73.777 4.030 0 215
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2019 2e kwartaal* 201.917 83.060 197.562 196.307 59.847 15.341 117.278 46.514 20.917 70.755 49.112 6.836 87.702 84.229 3.473 93.764 14.522 33.407 6.478 6.244 88.413 13.468 1.691 12.644 50.606 6.251 0 24.112 99.001 17.215 145.224 75.576 5.884 -59 347 166.988 69.994 3.732 0 263
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2019 3e kwartaal* 204.056 83.744 204.536 202.312 63.607 20.684 118.251 47.476 21.351 71.507 49.764 6.640 88.363 85.650 2.713 94.993 14.533 33.622 6.541 6.325 89.072 13.099 1.328 18.743 47.236 6.321 0 23.679 99.723 16.737 146.513 77.205 6.277 -65 380 168.399 76.717 4.288 0 279
Seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers 2019 4e kwartaal* 206.125 84.121 210.436 208.617 67.339 25.222 119.461 47.298 21.626 72.470 50.238 6.791 89.899 85.692 4.207 96.248 14.658 34.074 6.590 6.622 89.958 13.343 1.380 25.102 45.185 6.287 0 24.052 100.566 17.008 146.472 68.761 5.796 -60 277 168.854 76.362 4.392 0 264
Bron: CBS.
Verklaring van tekens