Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2021 2e kwartaal* 1.455.835 19.122 440.683 384.356 1.573.050 749.747 188.140 972.834
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 70.024 -3.287 17.888 12.953 12.517 8.626 -589 -14.298
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2021 2e kwartaal* -427 10 -639 -614 -466 -1 7.215 41.342
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* -427 10 -639 -541 -401 1 7.215 41.342
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -73 -65 -2 0 0
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2021 2e kwartaal* 1.525.432 15.845 457.932 396.695 1.585.101 758.372 194.766 999.878
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 494 8.628 163.671 450.903 0 103.306 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 13 -112 2.882 -3.653 0 -282 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 -1 -35 -186 -132 0 7.775 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 -1 -35 -134 -70 0 7.775 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -52 -62 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 506 8.481 166.367 447.118 0 110.799 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 1.400.790 1.602 205.880 167.490 239.011 0 84.834 972.834
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 57.417 -46 -23 5.334 7.202 0 -307 -14.298
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* -427 40 -34 -409 -332 0 -560 41.342
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* -427 40 -34 -408 -332 0 -560 41.342
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -1 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 1.457.780 1.596 205.823 172.415 245.881 0 83.967 999.878
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 1.400.790 962 53.656 0 134.536 0 14.843 742
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 57.417 -110 2.241 0 -668 0 -199 206
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* -427 39 -271 0 -302 0 242 -1
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* -427 39 -271 0 -302 0 242 -1
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 1.457.780 891 55.626 0 133.566 0 14.886 947
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Beginbalans 2021 2e kwartaal* 318.701 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 29.363 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Eindbalans 2021 2e kwartaal* 348.064 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Beginbalans 2021 2e kwartaal* 1.082.089 962 53.656 0 134.536 0 14.843 742
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 28.054 -110 2.241 0 -668 0 -199 206
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Overige mutaties 2021 2e kwartaal* -427 39 -271 0 -302 0 242 -1
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* -427 39 -271 0 -302 0 242 -1
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Eindbalans 2021 2e kwartaal* 1.109.716 891 55.626 0 133.566 0 14.886 947
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 640 152.155 122.330 93.818 0 69.991 972.092
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 64 -2.247 -651 7.748 0 -108 -14.504
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 1 237 -221 -30 0 -802 41.343
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 1 237 -220 -30 0 -802 41.343
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -1 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 705 150.145 121.458 101.536 0 69.081 998.931
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 4.531 7.924 0 0 972.092
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 265 819 0 0 -14.504
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -32 -1 0 0 41.343
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -32 -1 0 0 41.343
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 4.764 8.742 0 0 998.931
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 640 152.155 117.799 85.894 0 69.991 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 64 -2.247 -916 6.929 0 -108 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 1 237 -189 -29 0 -802 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 1 237 -188 -29 0 -802 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -1 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 705 150.145 116.694 92.794 0 69.081 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 69 45.160 10.657 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 -17 5.985 122 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -188 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -188 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 52 50.957 10.779 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 69 3.866 10.010 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 -17 1.359 135 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 52 5.225 10.145 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 41.294 647 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 4.626 -13 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -188 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -188 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 45.732 634 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2021 2e kwartaal* 55.045 17.026 226.175 39.680 66.566 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 12.607 -3.254 18.023 4.858 2 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 -29 -570 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 -29 -570 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2021 2e kwartaal* 67.652 13.743 243.628 44.538 66.568 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Beginbalans 2021 2e kwartaal* 55.045 17.026 222.790 2.102 12.959 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 12.607 -3.254 18.246 1.322 24 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 -29 -719 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 -29 -719 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Eindbalans 2021 2e kwartaal* 67.652 13.743 240.317 3.424 12.983 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 3.385 5.118 53.584 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 -223 -1.793 -26 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 149 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 149 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 3.311 3.325 53.558 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 32.460 23 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 5.329 4 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Overige volumemutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Eindbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 37.789 27 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2021 2e kwartaal* 0 0 0 13.515 816.570 749.747 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -121 8.966 8.626 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2021 2e kwartaal* 0 0 0 -19 -2 -1 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2021 2e kwartaal* 0 0 0 1 1 1 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2018 zijn definitief. Gegevens van 2019, 2020 en 2021 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 september 2021:
Cijfers over het tweede kwartaal van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lagere overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Woninghypotheken
Hypothecaire leningen zijn langlopende leningen met als onderpand de woning die door de particulier zelf voor bewoning wordt gebruikt.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.