Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2022 3e kwartaal* 1.637.511 11.443 426.451 329.811 1.647.957 797.510 166.829 800.150
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 62.610 -1.096 -14.300 9.289 843 7.185 1.721 -33.193
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 2.575 -20 -15.120 1.475 1.690 10 1.445 -6.849
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 2.575 -20 -15.120 1.541 1.728 11 1.445 -6.849
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 -66 -38 -1 0 0
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2022 3e kwartaal* 1.702.696 10.327 397.031 340.575 1.650.490 804.705 169.995 760.108
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 0 502 7.451 177.279 473.874 0 91.458 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 0 -124 -209 7.047 3.606 0 1.685 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0 -1 -175 977 196 0 -879 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 0 -1 -175 1.012 230 0 -879 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 -35 -34 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 0 377 7.067 185.303 477.676 0 92.264 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 1.570.772 1.403 201.396 106.958 242.489 0 75.371 800.150
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 49.950 205 -11.197 5.152 -9.799 0 36 -33.193
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 2.575 -3 -3.778 527 1.484 0 2.324 -6.849
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 2.575 -3 -3.778 527 1.485 0 2.324 -6.849
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 -1 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 1.623.297 1.605 186.421 112.637 234.174 0 77.731 760.108
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 1.570.772 642 59.110 0 126.262 0 15.142 1.296
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 49.950 169 1.635 0 -9.597 0 154 -51
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 2.575 -2 -3.171 0 1.349 0 -447 -2
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 2.575 -2 -3.171 0 1.349 0 -447 -2
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 1.623.297 809 57.574 0 118.014 0 14.849 1.243
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Beginbalans 2022 3e kwartaal* 390.172 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 36.616 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Eindbalans 2022 3e kwartaal* 426.788 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Beginbalans 2022 3e kwartaal* 1.180.600 642 59.110 0 126.262 0 15.142 1.296
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 13.334 169 1.635 0 -9.597 0 154 -51
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 2.575 -2 -3.171 0 1.349 0 -447 -2
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 2.575 -2 -3.171 0 1.349 0 -447 -2
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Eindbalans 2022 3e kwartaal* 1.196.509 809 57.574 0 118.014 0 14.849 1.243
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 0 761 142.246 99.596 108.719 0 60.229 798.854
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 0 36 -12.832 5.616 -609 0 -118 -33.142
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0 -1 -607 230 135 0 2.771 -6.847
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 0 -1 -607 230 136 0 2.771 -6.847
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 -1 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 0 796 128.807 105.442 108.245 0 62.882 758.865
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 0 0 0 5.083 7.188 0 0 798.854
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 -492 567 0 0 -33.142
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 -3 6 0 0 -6.847
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 0 0 0 -3 6 0 0 -6.847
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 0 0 0 4.588 7.761 0 0 758.865
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 0 761 142.246 94.513 101.531 0 60.229 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 0 36 -12.832 6.108 -1.176 0 -118 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0 -1 -607 233 129 0 2.771 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 0 -1 -607 233 130 0 2.771 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 -1 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 0 796 128.807 100.854 100.484 0 62.882 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 0 0 40 7.362 7.508 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 -464 407 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 297 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 0 0 0 297 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 0 0 40 7.195 7.915 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 0 0 40 2.936 7.408 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 773 399 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 0 0 40 3.709 7.807 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 0 0 0 4.426 100 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 -1.237 8 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 297 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 0 0 0 297 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 0 0 0 3.486 108 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2022 3e kwartaal* 66.739 9.538 217.604 32.665 68.386 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 12.660 -1.177 -2.894 -2.839 131 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0 -16 -11.167 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 0 -16 -11.167 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2022 3e kwartaal* 79.399 8.345 203.543 29.826 68.517 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Beginbalans 2022 3e kwartaal* 66.739 9.538 214.322 1.509 13.728 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 12.660 -1.177 -2.844 1.461 238 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0 -16 -11.130 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 0 -16 -11.130 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Eindbalans 2022 3e kwartaal* 79.399 8.345 200.348 2.970 13.966 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Beginbalans 2022 3e kwartaal* 0 0 3.282 2.786 54.638 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 0 0 -50 -801 -114 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 -37 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 0 0 -37 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Eindbalans 2022 3e kwartaal* 0 0 3.195 1.985 54.524 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Beginbalans 2022 3e kwartaal* 0 0 0 28.370 20 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 -3.499 7 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Overige volumemutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Eindbalans 2022 3e kwartaal* 0 0 0 24.871 27 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2022 3e kwartaal* 0 0 0 12.909 863.208 797.510 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 -71 6.905 7.185 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2022 3e kwartaal* 0 0 0 -29 10 10 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2022 3e kwartaal* 0 0 0 2 13 11 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2019 zijn definitief. Gegevens van 2020, 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 december 2022:
Cijfers over het derde kwartaal van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lagere overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Woninghypotheken
Hypothecaire leningen zijn langlopende leningen met als onderpand de woning die door de particulier zelf voor bewoning wordt gebruikt.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.