Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nationale rekeningen

Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nationale rekeningen

Herkomst van uitvoer Perioden Waarde in werkelijke prijzen Uitvoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Uitvoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Uitvoer van diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Uitvoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Uitvoer van goederen (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Uitvoer van diensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Uitvoer van goederen en diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Uitvoer van goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Uitvoer van diensten (%) Prijsindexcijfers Uitvoer van goederen en diensten (2015=100)
A-U Alle economische activiteiten 2022* 504.914 301.888 203.026 395.984 222.876 173.278 4,6 0,0 11,2 127,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 13.525 13.272 253 11.258 11.050 211 -6,0 -6,6 35,6 120,1
01 Landbouw 2022* 12.811 12.561 250 10.793 10.587 209 -5,5 -6,1 36,0 118,7
02 Bosbouw 2022* 266 266 0 149 149 . -15,3 -15,3 . 178,0
03 Visserij 2022* 448 445 3 322 321 2 -14,5 -14,6 0,0 139,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022* 285.093 264.956 20.137 207.245 191.040 16.314 1,2 0,3 12,9 137,6
B Delfstoffenwinning 2022* 14.828 13.167 1.661 4.677 3.597 1.414 -5,8 -12,5 23,5 317,0
06 Winning van aardolie en aardgas 2022* 12.896 12.819 77 3.282 3.214 59 -12,0 -11,8 -23,3 392,9
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022* 412 348 64 290 236 53 -20,8 -22,8 -10,6 142,0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022* 1.520 0 1.520 1.301 . 1.301 29,2 . 29,2 116,9
C Industrie 2022* 264.883 247.083 17.800 198.662 184.288 14.345 1,4 0,6 11,9 133,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022* 56.243 54.096 2.147 43.534 41.689 1.849 3,3 3,0 12,1 129,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022* 48.822 46.934 1.888 36.918 35.308 1.612 3,2 3,0 9,1 132,2
11 Drankenindustrie 2022* 3.367 3.247 120 2.881 2.771 110 6,3 5,9 16,7 116,9
12 Tabaksindustrie 2022* 4.054 3.915 139 3.735 3.610 126 1,7 0,5 64,2 108,5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022* 2.420 2.381 39 2.103 2.065 37 -3,0 -3,0 0,0 115,1
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2022* 7.348 7.120 228 5.195 5.007 192 -3,2 -4,2 36,5 141,5
16 Houtindustrie 2022* 1.241 1.213 28 791 765 26 1,9 1,3 30,0 157,0
17 Papierindustrie 2022* 5.781 5.608 173 4.104 3.968 136 -4,7 -5,7 45,2 140,9
18 Grafische industrie 2022* 326 299 27 299 271 27 4,5 4,5 4,2 109,1
19 Aardolie-industrie 2022* 38.715 38.211 504 18.206 17.879 283 -3,2 -3,1 -12,0 212,6
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022* 58.851 51.376 7.475 41.658 35.849 5.717 -2,2 -4,6 15,8 141,3
20 Chemische industrie 2022* 52.005 45.127 6.878 35.594 30.299 5.202 -4,4 -7,2 16,2 146,1
21 Farmaceutische industrie 2022* 6.846 6.249 597 6.263 5.763 511 13,8 13,9 12,7 109,3
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2022* 8.701 8.510 191 7.081 6.922 161 -3,3 -3,3 -0,6 122,9
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 6.861 6.693 168 5.556 5.421 139 -6,3 -6,4 -1,3 123,5
23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 1.840 1.817 23 1.522 1.498 23 9,3 9,3 4,5 120,9
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022* 17.192 16.142 1.050 11.080 10.271 809 0,9 0,8 2,1 155,2
24 Basismetaalindustrie 2022* 10.179 9.997 182 5.707 5.584 121 -0,4 -0,3 -9,0 178,4
25 Metaalproductenindustrie 2022* 7.013 6.145 868 5.414 4.723 688 2,6 2,3 4,3 129,5
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2022* 17.375 16.060 1.315 17.130 15.991 1.164 2,6 2,9 0,2 101,4
26 Elektrotechnische industrie 2022* 12.102 11.218 884 12.242 11.474 783 2,6 2,7 1,8 98,9
27 Elektrische apparatenindustrie 2022* 5.273 4.842 431 4.796 4.435 380 2,8 3,3 -3,1 110,0
28 Machine-industrie 2022* 34.863 33.469 1.394 31.099 29.941 1.176 12,3 12,2 15,3 112,1
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022* 16.614 15.837 777 14.689 14.010 678 -3,1 -3,9 16,9 113,1
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022* 10.132 9.808 324 8.868 8.586 282 0,3 -0,1 14,6 114,3
30 Overige transportmiddelenindustrie 2022* 6.482 6.029 453 5.850 5.451 397 -8,1 -9,6 18,5 110,8
31-33 Overige industrie en reparatie 2022* 6.561 3.881 2.680 5.557 3.342 2.209 1,2 -5,2 12,5 118,1
31-32 Meubel- en overige industrie 2022* 3.952 3.699 253 3.379 3.159 218 -4,3 -5,5 17,5 117,0
31 Meubelindustrie 2022* 1.121 1.096 25 904 888 16 -10,9 -11,6 53,8 124,0
32 Overige industrie 2022* 2.831 2.603 228 2.478 2.274 201 -1,6 -2,8 15,0 114,2
33 Reparatie en installatie van machines 2022* 2.609 182 2.427 2.173 178 1.990 11,2 1,7 12,0 120,1
D Energievoorziening 2022* 2.888 2.714 174 1.054 944 129 12,3 9,4 69,1 274,0
35 Energiebedrijven 2022* 2.888 2.714 174 1.054 944 129 12,3 9,4 69,1 274,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 2.494 1.992 502 1.586 1.175 417 -4,0 -7,2 7,4 157,2
36 Waterleidingbedrijven 2022* 16 2 14 16 2 14 36,4 -33,3 62,5 99,6
37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2022* 2.478 1.990 488 1.571 1.173 404 -4,2 -7,1 6,4 157,7
F Bouwnijverheid 2022* 4.253 313 3.940 3.391 245 3.146 3,6 4,0 3,5 125,4
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2022* 556 180 376 437 138 298 6,1 4,5 6,8 127,3
42 Grond-, water- en wegenbouw 2022* 2.421 32 2.389 1.928 24 1.905 -1,9 -19,4 -1,6 125,6
43 Gespecialiseerde bouw 2022* 1.276 101 1.175 1.025 83 943 14,1 13,1 14,2 124,4
G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 82.999 21.413 61.586 66.396 19.059 47.367 7,4 1,2 10,0 125,0
G Handel 2022* 33.219 21.413 11.806 29.370 19.059 10.299 3,4 1,2 7,4 113,1
45 Autohandel en -reparatie 2022* 554 218 336 483 192 291 5,1 3,9 5,9 114,8
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022* 30.398 21.146 9.252 26.943 18.825 8.105 3,3 1,2 8,3 112,8
47 Detailhandel (niet in auto's) 2022* 2.267 49 2.218 1.952 45 1.908 3,8 0,0 3,9 116,1
H Vervoer en opslag 2022* 45.151 0 45.151 33.560 . 33.560 6,1 . 6,1 134,5
49 Vervoer over land 2022* 13.153 0 13.153 10.674 . 10.674 6,4 . 6,4 123,2
50 Vervoer over water 2022* 10.962 0 10.962 6.515 . 6.515 -4,6 . -4,6 168,3
51 Vervoer door de lucht 2022* 8.448 0 8.448 6.443 . 6.443 35,0 . 35,0 131,1
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022* 11.494 0 11.494 8.675 . 8.675 5,3 . 5,3 132,5
53 Post en koeriers 2022* 1.094 0 1.094 858 . 858 -31,8 . -31,8 127,5
I Horeca 2022* 4.629 0 4.629 3.563 . 3.563 80,2 . 80,2 129,9
55 Logiesverstrekking 2022* 2.387 0 2.387 1.810 . 1.810 112,8 . 112,8 131,9
56 Eet- en drinkgelegenheden 2022* 2.242 0 2.242 1.760 . 1.760 55,0 . 55,0 127,4
J Informatie en communicatie 2022* 31.268 686 30.582 28.404 586 27.823 2,3 -3,4 2,5 110,1
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2022* 7.060 337 6.723 6.083 310 5.780 -15,5 -12,5 -15,7 116,1
58 Uitgeverijen 2022* 1.343 289 1.054 1.148 258 888 -7,3 -12,9 -5,7 116,9
59-60 Film, TV en radio 2022* 5.717 48 5.669 4.942 52 4.891 -17,2 -10,2 -17,3 115,7
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2022* 5.612 48 5.564 4.851 52 4.801 -17,6 -10,2 -17,7 115,7
60 Radio- en televisieomroepen 2022* 105 0 105 95 . 95 8,9 . 8,9 110,6
61 Telecommunicatie 2022* 4.076 0 4.076 4.530 . 4.530 5,4 . 5,4 90,0
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2022* 20.132 349 19.783 17.859 262 17.603 9,7 6,9 9,8 112,7
62 IT-dienstverlening 2022* 15.507 316 15.191 13.637 235 13.402 8,5 6,1 8,5 113,7
63 Diensten op het gebied van informatie 2022* 4.625 33 4.592 4.256 28 4.230 14,0 14,3 14,0 108,7
K Financiële dienstverlening 2022* 12.966 0 12.966 13.896 . 13.896 15,1 . 15,1 93,3
64 Bankwezen 2022* 8.990 0 8.990 10.513 . 10.513 26,9 . 26,9 85,5
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2022* 1.119 0 1.119 941 . 941 2,9 . 2,9 118,9
66 Overige financiële dienstverlening 2022* 2.857 0 2.857 2.592 . 2.592 -6,7 . -6,7 110,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 2.067 0 2.067 1.669 . 1.669 76,3 . 76,3 123,9
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 2.067 0 2.067 1.669 . 1.669 76,3 . 76,3 123,9
M-N Zakelijke dienstverlening 2022* 68.803 807 67.996 60.592 737 59.852 13,7 2,5 13,8 113,6
M Specialistische zakelijke diensten 2022* 41.239 790 40.449 36.743 726 36.013 9,0 2,4 9,2 112,2
69-71 Management- en technisch advies 2022* 34.557 702 33.855 30.722 648 30.068 7,5 -3,6 7,7 112,5
69-70 Juridisch en managementadvies 2022* 30.955 188 30.767 27.562 166 27.395 7,8 6,5 7,8 112,3
69 Juridische diensten en administratie 2022* 2.282 0 2.282 1.975 . 1.975 -0,8 . -0,8 115,6
70 Holdings en managementadviesbureaus 2022* 28.673 188 28.485 25.593 166 25.426 8,5 6,5 8,5 112,0
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2022* 3.602 514 3.088 3.156 482 2.675 4,9 -6,8 7,2 114,1
72 Research 2022* 3.027 0 3.027 2.637 . 2.637 10,9 . 10,9 114,8
73-75 Reclame, design, overige diensten 2022* 3.655 88 3.567 3.432 77 3.353 24,0 104,9 22,8 106,5
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2022* 2.666 80 2.586 2.542 69 2.470 24,7 181,5 22,7 104,9
74-75 Overige professionele diensten 2022* 989 8 981 897 . 889 22,2 -42,9 23,3 110,3
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2022* 984 8 976 891 . 883 21,7 -42,9 22,9 110,4
75 Veterinaire dienstverlening 2022* 5 0 5 6 . 6 200,0 . 200,0 77,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022* 27.564 17 27.547 23.786 10 23.777 21,6 6,3 21,6 115,9
77 Verhuur van roerende goederen 2022* 12.528 0 12.528 10.836 . 10.836 8,7 . 8,7 115,6
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022* 237 0 237 195 . 195 -0,4 . -0,4 121,8
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2022* 11.031 0 11.031 9.577 . 9.577 50,4 . 50,4 115,2
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2022* 3.768 17 3.751 3.183 10 3.172 5,9 6,3 5,8 118,4
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2022* 185 5 180 151 5 146 44,6 20,0 45,7 122,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers uit de nationale rekeningen over de uitvoer van goederen en diensten naar herkomst. Uitvoer naar herkomst geeft aan van welke economische activiteit (Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)) de uitgevoerde goederen en diensten afkomstig zijn. Daarnaast zijn er uitvoerposten die niet te verdelen zijn naar economische activiteit, zoals de consumptie door niet-ingezetenen.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015-2021 zijn definitief. De gegevens over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juni 2023:
Gegevens van het jaar 2022 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Uitvoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Uitvoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.
Waarde prijsniveau 2015
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2015. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Uitvoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.

Uitvoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Uitvoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Uitvoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2010.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.