Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nationale rekeningen

Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nationale rekeningen

Herkomst van uitvoer Perioden Waarde in werkelijke prijzen Uitvoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Uitvoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Uitvoer van diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Uitvoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Uitvoer van goederen (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Uitvoer van diensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Uitvoer van goederen en diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Uitvoer van goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Uitvoer van diensten (%) Prijsindexcijfers Uitvoer van goederen en diensten (2015=100)
A-U Alle economische activiteiten 2021* 399.524 239.236 160.288 367.154 219.761 147.751 1,6 3,8 -1,2 108,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 13.504 13.304 200 11.921 11.744 179 2,7 2,7 3,7 113,3
01 Landbouw 2021* 12.754 12.556 198 11.325 11.150 178 2,5 2,4 4,3 112,6
02 Bosbouw 2021* 249 249 0 191 192 . 11,1 11,6 -100,0 130,2
03 Visserij 2021* 501 499 2 399 397 2 4,1 4,1 0,0 125,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021* 223.330 206.502 16.828 204.921 189.921 15.058 3,8 3,8 3,1 109,0
B Delfstoffenwinning 2021* 6.151 4.770 1.381 5.065 4.010 1.264 -11,9 -2,8 -23,6 121,4
06 Winning van aardolie en aardgas 2021* 4.438 4.395 43 3.518 3.504 41 -10,8 -9,0 -50,6 126,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2021* 434 375 59 377 322 54 35,5 46,4 -7,9 115,1
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2021* 1.279 0 1.279 1.169 . 1.169 -22,8 . -22,8 109,4
C Industrie 2021* 214.003 199.136 14.867 196.099 182.771 13.275 4,2 4,0 7,1 109,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021* 46.363 44.475 1.888 42.531 40.778 1.753 3,3 3,0 12,7 109,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021* 39.557 37.916 1.641 36.260 34.740 1.519 3,7 3,3 12,7 109,1
11 Drankenindustrie 2021* 2.972 2.822 150 2.710 2.571 140 3,1 3,1 4,4 109,7
12 Tabaksindustrie 2021* 3.834 3.737 97 3.563 3.470 94 0,2 -0,3 28,4 107,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021* 2.222 2.181 41 2.081 2.037 44 10,8 10,9 5,0 106,8
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2021* 6.029 5.895 134 5.250 5.124 126 13,1 13,1 11,1 114,8
16 Houtindustrie 2021* 743 722 21 619 600 19 -0,3 -0,8 20,0 120,0
17 Papierindustrie 2021* 4.986 4.899 87 4.347 4.268 79 14,7 14,9 7,5 114,7
18 Grafische industrie 2021* 300 274 26 285 256 28 22,6 23,0 18,2 105,2
19 Aardolie-industrie 2021* 23.343 22.996 347 20.260 20.074 202 10,9 11,6 -24,3 115,2
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021* 46.034 40.611 5.423 40.185 35.287 4.791 6,4 4,7 18,4 114,6
20 Chemische industrie 2021* 39.993 35.092 4.901 34.509 30.069 4.316 5,3 3,3 18,2 115,9
21 Farmaceutische industrie 2021* 6.041 5.519 522 5.739 5.275 473 13,0 12,4 19,7 105,3
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2021* 7.740 7.493 247 7.238 7.010 228 12,8 13,0 9,1 106,9
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021* 6.396 6.174 222 6.000 5.799 201 13,6 13,8 8,2 106,6
23 Bouwmaterialenindustrie 2021* 1.344 1.319 25 1.245 1.218 27 9,5 9,3 17,4 108,0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021* 12.659 11.810 849 10.223 9.484 739 12,6 12,6 12,7 123,8
24 Basismetaalindustrie 2021* 6.759 6.621 138 5.043 4.939 104 11,6 11,9 -1,8 134,0
25 Metaalproductenindustrie 2021* 5.900 5.189 711 5.205 4.569 634 13,6 13,4 15,5 113,3
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021* 17.362 15.665 1.697 18.098 16.518 1.559 -22,2 -23,0 -13,2 95,9
26 Elektrotechnische industrie 2021* 12.354 11.304 1.050 13.052 12.087 961 -31,6 -32,0 -27,3 94,7
27 Elektrische apparatenindustrie 2021* 5.008 4.361 647 4.952 4.354 598 20,5 19,7 26,3 101,1
28 Machine-industrie 2021* 29.063 27.728 1.335 27.741 26.553 1.196 15,7 15,8 14,2 104,8
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021* 16.730 16.028 702 15.445 14.798 646 -0,1 -0,5 10,1 108,3
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2021* 10.289 9.972 317 9.404 9.109 295 4,9 4,5 19,5 109,4
30 Overige transportmiddelenindustrie 2021* 6.441 6.056 385 6.069 5.716 352 -7,2 -7,8 3,3 106,1
31-33 Overige industrie en reparatie 2021* 6.458 4.254 2.204 5.786 3.833 1.950 11,6 22,2 -4,7 111,6
31-32 Meubel- en overige industrie 2021* 4.307 4.046 261 3.868 3.623 243 22,0 23,4 4,5 111,3
31 Meubelindustrie 2021* 1.201 1.188 13 1.073 1.064 10 21,9 22,6 -21,4 112,0
32 Overige industrie 2021* 3.106 2.858 248 2.798 2.562 234 22,1 23,7 6,0 111,0
33 Reparatie en installatie van machines 2021* 2.151 208 1.943 1.911 203 1.707 -5,1 3,0 -5,9 112,6
D Energievoorziening 2021* 1.215 1.107 108 1.019 895 116 -1,4 -3,9 16,7 119,3
35 Energiebedrijven 2021* 1.215 1.107 108 1.019 895 116 -1,4 -3,9 16,7 119,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 1.961 1.489 472 1.466 1.080 386 -5,4 -1,6 -14,0 133,7
36 Waterleidingbedrijven 2021* 11 4 7 12 4 8 0,0 33,3 -12,5 93,3
37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2021* 1.950 1.485 465 1.454 1.076 378 -5,4 -1,7 -14,0 134,1
F Bouwnijverheid 2021* 3.859 258 3.601 3.363 221 3.141 4,4 8,9 4,1 114,8
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2021* 497 142 355 419 120 297 9,7 9,8 9,6 118,7
42 Grond-, water- en wegenbouw 2021* 2.215 44 2.171 1.958 37 1.921 0,0 17,1 -0,3 113,1
43 Gespecialiseerde bouw 2021* 1.147 72 1.075 986 63 923 11,6 3,0 12,3 116,3
G-I Handel, vervoer en horeca 2021* 64.288 17.436 46.852 58.237 16.516 41.710 6,3 3,3 7,5 110,4
G Handel 2021* 26.053 17.436 8.617 24.279 16.516 7.811 0,0 3,3 -5,8 107,3
45 Autohandel en -reparatie 2021* 513 201 312 450 171 279 5,1 1,1 7,7 113,9
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2021* 23.547 17.175 6.372 22.025 16.287 5.797 -0,7 3,2 -9,2 106,9
47 Detailhandel (niet in auto's) 2021* 1.993 60 1.933 1.789 59 1.733 6,4 68,6 5,2 111,4
H Vervoer en opslag 2021* 35.858 0 35.858 32.100 . 32.100 12,7 . 12,7 111,7
49 Vervoer over land 2021* 10.442 0 10.442 9.512 . 9.512 7,6 . 7,6 109,8
50 Vervoer over water 2021* 8.142 0 8.142 6.683 . 6.683 -4,0 . -4,0 121,8
51 Vervoer door de lucht 2021* 5.496 0 5.496 4.833 . 4.833 23,6 . 23,6 113,7
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021* 10.167 0 10.167 9.252 . 9.252 26,4 . 26,4 109,9
53 Post en koeriers 2021* 1.611 0 1.611 1.288 . 1.288 23,9 . 23,9 125,1
I Horeca 2021* 2.377 0 2.377 1.974 . 1.974 -6,8 . -6,8 120,4
55 Logiesverstrekking 2021* 1.059 0 1.059 839 . 839 -8,7 . -8,7 126,2
56 Eet- en drinkgelegenheden 2021* 1.318 0 1.318 1.144 . 1.144 -5,4 . -5,4 115,2
J Informatie en communicatie 2021* 26.369 617 25.752 24.596 543 24.056 -22,2 6,7 -22,7 107,2
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2021* 7.081 354 6.727 6.343 346 6.006 -46,6 8,7 -48,0 111,6
58 Uitgeverijen 2021* 1.285 295 990 1.174 280 893 1,9 4,0 1,3 109,5
59-60 Film, TV en radio 2021* 5.796 59 5.737 5.178 66 5.115 -51,6 39,5 -52,0 111,9
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2021* 5.748 59 5.689 5.134 66 5.070 -51,7 39,5 -52,0 112,0
60 Radio- en televisieomroepen 2021* 48 0 48 45 . 45 -40,3 . -40,3 106,5
61 Telecommunicatie 2021* 4.096 0 4.096 4.503 . 4.503 5,8 . 5,8 91,0
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2021* 15.192 263 14.929 13.881 199 13.688 -9,9 4,2 -10,1 109,4
62 IT-dienstverlening 2021* 11.256 240 11.016 10.212 180 10.032 -15,3 4,7 -15,7 110,2
63 Diensten op het gebied van informatie 2021* 3.936 23 3.913 3.707 19 3.690 10,2 0,0 10,3 106,2
K Financiële dienstverlening 2021* 11.345 0 11.345 12.880 . 12.880 -0,5 . -0,5 88,1
64 Bankwezen 2021* 7.231 0 7.231 9.049 . 9.049 -3,1 . -3,1 79,9
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2021* 1.003 0 1.003 888 . 888 -11,5 . -11,5 113,0
66 Overige financiële dienstverlening 2021* 3.111 0 3.111 2.880 . 2.880 11,0 . 11,0 108,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 1.088 0 1.088 939 . 939 -10,4 . -10,4 115,8
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 1.088 0 1.088 939 . 939 -10,4 . -10,4 115,8
M-N Zakelijke dienstverlening 2021* 52.833 759 52.074 48.399 719 47.683 4,5 5,5 4,4 109,2
M Specialistische zakelijke diensten 2021* 36.217 749 35.468 33.319 710 32.608 3,2 5,2 3,2 108,7
69-71 Management- en technisch advies 2021* 31.166 708 30.458 28.604 674 27.927 2,4 3,8 2,4 109,0
69-70 Juridisch en managementadvies 2021* 27.863 163 27.700 25.590 150 25.439 2,6 -1,8 2,6 108,9
69 Juridische diensten en administratie 2021* 2.385 0 2.385 2.145 . 2.145 3,6 . 3,6 111,2
70 Holdings en managementadviesbureaus 2021* 25.478 163 25.315 23.444 150 23.293 2,5 -1,8 2,5 108,7
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2021* 3.303 545 2.758 3.010 524 2.490 1,0 5,6 0,2 109,8
72 Research 2021* 2.381 0 2.381 2.163 . 2.163 -0,1 . -0,1 110,1
73-75 Reclame, design, overige diensten 2021* 2.670 41 2.629 2.573 37 2.536 17,0 37,9 16,7 103,8
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021* 1.893 27 1.866 1.858 24 1.834 24,4 30,0 24,3 101,9
74-75 Overige professionele diensten 2021* 777 14 763 717 . 704 2,4 55,6 1,8 108,3
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2021* 774 14 760 716 . 703 2,5 55,6 1,9 108,1
75 Veterinaire dienstverlening 2021* 3 0 3 1 . 1 -33,3 . -33,3 208,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* 16.616 10 16.606 15.087 9 15.078 7,3 22,2 7,3 110,1
77 Verhuur van roerende goederen 2021* 6.580 0 6.580 5.992 . 5.992 -15,7 . -15,7 109,8
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021* 245 0 245 207 . 207 8,1 . 8,1 118,5
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2021* 6.814 0 6.814 6.217 . 6.217 46,5 . 46,5 109,6
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2021* 2.977 10 2.967 2.642 9 2.633 6,6 22,2 6,5 112,7
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2021* 125 2 123 109 2 107 18,1 0,0 18,4 115,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers uit de nationale rekeningen over de uitvoer van goederen en diensten naar herkomst. Uitvoer naar herkomst geeft aan van welke economische activiteit (Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)) de uitgevoerde goederen en diensten afkomstig zijn. Daarnaast zijn er uitvoerposten die niet te verdelen zijn naar economische activiteit, zoals de consumptie door niet-ingezetenen.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015-2020 zijn definitief. De gegevens over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
Gegevens van het jaar 2021 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Uitvoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Uitvoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.
Waarde prijsniveau 2015
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2015. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Uitvoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.

Uitvoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Uitvoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Uitvoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2010.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.