Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nr, 2015-2022

Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nr, 2015-2022

Herkomst van uitvoer Perioden Waarde in werkelijke prijzen Uitvoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Uitvoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Uitvoer van diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Uitvoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Uitvoer van goederen (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Uitvoer van diensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Uitvoer van goederen en diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Uitvoer van goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Uitvoer van diensten (%) Prijsindexcijfers Uitvoer van goederen en diensten (2015=100) Prijsindexcijfers Uitvoer van goederen (2015=100) Prijsindexcijfers Uitvoer van diensten (2015=100)
A-U Alle economische activiteiten 2015 350.227 209.521 140.706 350.227 209.521 140.706 . . . 100,0 100,0 100,0
A-U Alle economische activiteiten 2016 339.254 206.749 132.505 348.605 215.331 133.274 -0,5 2,8 -5,3 97,3 96,0 99,4
A-U Alle economische activiteiten 2017 370.216 225.757 144.459 369.812 225.390 144.318 6,1 4,7 8,3 100,1 100,2 100,1
A-U Alle economische activiteiten 2018 396.766 235.791 160.975 387.614 229.978 157.531 4,8 2,0 9,2 102,4 102,5 102,2
A-U Alle economische activiteiten 2019 396.197 226.669 169.528 384.490 221.570 162.838 -0,8 -3,7 3,4 103,0 102,3 104,1
A-U Alle economische activiteiten 2020 362.298 204.786 157.512 361.281 211.784 149.482 -6,0 -4,4 -8,2 100,3 96,7 105,4
A-U Alle economische activiteiten 2021 412.802 244.002 168.800 378.595 222.889 155.769 4,8 5,2 4,2 109,0 109,5 108,4
A-U Alle economische activiteiten 2022* 504.914 301.888 203.026 395.984 222.876 173.278 4,6 0,0 11,2 127,5 135,5 117,2
Totaal overige posten 2015 220.126 208.852 11.274 220.126 208.852 11.274 . . . 100,0 100,0 100,0
Totaal overige posten 2016 224.123 214.150 9.973 231.263 221.364 9.899 5,1 6,0 -12,2 96,9 96,7 100,7
Totaal overige posten 2017 245.337 235.013 10.324 247.752 237.519 10.247 7,1 7,3 3,5 99,0 98,9 100,7
Totaal overige posten 2018 258.673 249.130 9.543 256.673 247.398 9.314 3,6 4,2 -9,1 100,8 100,7 102,5
Totaal overige posten 2019 274.880 263.618 11.262 272.723 262.233 10.521 6,3 6,0 13,0 100,8 100,5 107,0
Totaal overige posten 2020 261.110 254.410 6.700 267.612 261.755 6.157 -1,9 -0,2 -41,5 97,6 97,2 108,8
Totaal overige posten 2021 319.407 317.502 1.905 300.661 299.905 1.716 12,3 14,6 -72,1 106,2 105,9 111,0
Totaal overige posten 2022* 393.747 393.009 738 313.905 311.890 2.960 4,4 4,0 72,5 125,4 126,0 24,9
Totaal uitvoer 2015 570.353 418.373 151.980 570.353 418.373 151.980 . . . 100,0 100,0 100,0
Totaal uitvoer 2016 563.377 420.899 142.478 579.868 436.695 143.173 1,7 4,4 -5,8 97,2 96,4 99,5
Totaal uitvoer 2017 615.553 460.770 154.783 617.558 462.931 154.559 6,5 6,0 8,0 99,7 99,5 100,1
Totaal uitvoer 2018 655.439 484.921 170.518 644.301 477.368 166.828 4,3 3,1 7,9 101,7 101,6 102,2
Totaal uitvoer 2019 671.077 490.287 180.790 657.057 483.588 173.342 2,0 1,3 3,9 102,1 101,4 104,3
Totaal uitvoer 2020 623.408 459.196 164.212 628.597 473.240 155.532 -4,3 -2,1 -10,3 99,2 97,0 105,6
Totaal uitvoer 2021 732.209 561.504 170.705 678.619 522.520 157.229 8,0 10,4 1,1 107,9 107,5 108,6
Totaal uitvoer 2022* 898.661 694.897 203.764 709.231 534.314 175.977 4,5 2,3 11,9 126,7 130,1 115,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers uit de nationale rekeningen over de uitvoer van goederen en diensten naar herkomst. Uitvoer naar herkomst geeft aan van welke economische activiteit (Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)) de uitgevoerde goederen en diensten afkomstig zijn. Daarnaast zijn er uitvoerposten die niet te verdelen zijn naar economische activiteit, zoals de consumptie door niet-ingezetenen.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2021 zijn definitief. De gegevens over 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 24 juni 2024
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Uitvoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Uitvoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.
Waarde prijsniveau 2015
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2015. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Uitvoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.

Uitvoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Uitvoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Uitvoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2010.
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Uitvoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Uitvoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.