Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nationale rekeningen


Deze tabel bevat cijfers uit de nationale rekeningen over de uitvoer van goederen en diensten naar herkomst. Uitvoer naar herkomst geeft aan van welke economische activiteit (Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)) de uitgevoerde goederen en diensten afkomstig zijn. Daarnaast zijn er uitvoerposten die niet te verdelen zijn naar economische activiteit, zoals de consumptie door niet-ingezetenen.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015-2017 zijn definitief. De gegevens over 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24th juni 2019:
Gegevens van 2018 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nationale rekeningen

Herkomst van uitvoer Perioden Waarde in werkelijke prijzenUitvoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenUitvoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenUitvoer van diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015Uitvoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015Uitvoer van goederen (mln euro) Waarde prijsniveau 2015Uitvoer van diensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarUitvoer van goederen en diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarUitvoer van goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarUitvoer van diensten (%) PrijsindexcijfersUitvoer van goederen en diensten (2015=100) PrijsindexcijfersUitvoer van goederen (2015=100) PrijsindexcijfersUitvoer van diensten (2015=100)
A-U Alle economische activiteiten 2015 350.227 209.521 140.706 350.227 209.521 140.706 . . . 100,0 100,0 100,0
A-U Alle economische activiteiten 2016 339.254 206.749 132.505 348.605 215.331 133.274 -0,5 2,8 -5,3 97,3 96,0 99,4
A-U Alle economische activiteiten 2017 370.216 225.757 144.459 369.812 225.390 144.318 6,1 4,7 8,3 100,1 100,2 100,1
A-U Alle economische activiteiten 2018* 394.760 238.968 155.792 384.940 231.831 153.002 4,1 2,9 6,0 102,6 103,1 101,8
Totaal overige posten 2015 220.126 208.852 11.274 220.126 208.852 11.274 . . . 100,0 100,0 100,0
Totaal overige posten 2016 224.123 214.150 9.973 231.263 221.364 9.899 5,1 6,0 -12,2 96,9 96,7 100,7
Totaal overige posten 2017 245.337 235.013 10.324 247.752 237.519 10.247 7,1 7,3 3,5 99,0 98,9 100,7
Totaal overige posten 2018* 257.925 247.651 10.274 255.767 245.732 10.060 3,2 3,5 -1,8 100,8 100,8 102,1
Totaal uitvoer 2015 570.353 418.373 151.980 570.353 418.373 151.980 . . . 100,0 100,0 100,0
Totaal uitvoer 2016 563.377 420.899 142.478 579.868 436.695 143.173 1,7 4,4 -5,8 97,2 96,4 99,5
Totaal uitvoer 2017 615.553 460.770 154.783 617.558 462.931 154.559 6,5 6,0 8,0 99,7 99,5 100,1
Totaal uitvoer 2018* 652.685 486.619 166.066 640.715 477.577 163.051 3,7 3,2 5,5 101,9 101,9 101,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens