Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nationale rekeningen


Deze tabel bevat cijfers uit de nationale rekeningen over de uitvoer van goederen en diensten naar herkomst. Uitvoer naar herkomst geeft aan van welke economische activiteit (Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)) de uitgevoerde goederen en diensten afkomstig zijn. Daarnaast zijn er uitvoerposten die niet te verdelen zijn naar economische activiteit, zoals de consumptie door niet-ingezetenen.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015-2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24th juni 2020:
Gegevens van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nationale rekeningen

Herkomst van uitvoer Perioden Waarde in werkelijke prijzenUitvoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenUitvoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenUitvoer van diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015Uitvoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015Uitvoer van goederen (mln euro) Waarde prijsniveau 2015Uitvoer van diensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarUitvoer van goederen en diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarUitvoer van goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarUitvoer van diensten (%) PrijsindexcijfersUitvoer van goederen en diensten (2015=100) PrijsindexcijfersUitvoer van goederen (2015=100) PrijsindexcijfersUitvoer van diensten (2015=100)
A-U Alle economische activiteiten 2015 350.227 209.521 140.706 350.227 209.521 140.706 . . . 100,0 100,0 100,0
A-U Alle economische activiteiten 2016 339.254 206.749 132.505 348.605 215.331 133.274 -0,5 2,8 -5,3 97,3 96,0 99,4
A-U Alle economische activiteiten 2017 370.216 225.757 144.459 369.812 225.390 144.318 6,1 4,7 8,3 100,1 100,2 100,1
A-U Alle economische activiteiten 2018 396.917 235.951 160.966 387.770 230.143 157.522 4,9 2,1 9,1 102,4 102,5 102,2
A-U Alle economische activiteiten 2019* 398.405 228.345 170.060 386.755 223.162 163.509 -0,3 -3,0 3,8 103,0 102,3 104,0
Totaal overige posten 2015 220.126 208.852 11.274 220.126 208.852 11.274 . . . 100,0 100,0 100,0
Totaal overige posten 2016 224.123 214.150 9.973 231.263 221.364 9.899 5,1 6,0 -12,2 96,9 96,7 100,7
Totaal overige posten 2017 245.337 235.013 10.324 247.752 237.519 10.247 7,1 7,3 3,5 99,0 98,9 100,7
Totaal overige posten 2018 258.522 248.970 9.552 256.516 247.231 9.323 3,5 4,1 -9,0 100,8 100,7 102,5
Totaal overige posten 2019* 276.748 265.593 11.155 275.142 264.661 10.513 7,3 7,1 12,8 100,6 100,4 106,1
Totaal uitvoer 2015 570.353 418.373 151.980 570.353 418.373 151.980 . . . 100,0 100,0 100,0
Totaal uitvoer 2016 563.377 420.899 142.478 579.868 436.695 143.173 1,7 4,4 -5,8 97,2 96,4 99,5
Totaal uitvoer 2017 615.553 460.770 154.783 617.558 462.931 154.559 6,5 6,0 8,0 99,7 99,5 100,1
Totaal uitvoer 2018 655.439 484.921 170.518 644.301 477.368 166.828 4,3 3,1 7,9 101,7 101,6 102,2
Totaal uitvoer 2019* 675.153 493.938 181.215 661.732 487.602 174.006 2,7 2,1 4,3 102,0 101,3 104,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens