Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen

Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen

Bestemming voor invoer Perioden Waarde in werkelijke prijzen Invoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Invoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Invoer van diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Invoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Invoer van goederen (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Invoer van diensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van goederen en diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van diensten (%) Prijsindexcijfers Invoer van goederen en diensten (2015=100)
A-U Alle economische activiteiten 2022* 363.894 229.770 134.124 267.079 149.085 118.211 3,2 0,2 7,3 136,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 4.676 4.016 660 2.878 2.335 536 -2,1 -2,8 1,0 162,5
01 Landbouw 2022* 4.515 3.889 626 2.793 2.273 512 -1,6 -2,5 1,9 161,7
02 Bosbouw 2022* 80 62 18 31 20 11 -9,0 -9,6 -6,7 260,4
03 Visserij 2022* 81 65 16 59 45 14 -12,8 -10,2 -21,1 138,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022* 186.211 168.814 17.397 118.858 104.208 14.889 -0,3 -0,5 1,7 156,7
B Delfstoffenwinning 2022* 889 225 664 692 130 566 -1,3 -3,2 -0,8 128,5
06 Winning van aardolie en aardgas 2022* 348 47 301 274 23 253 -14,1 -8,8 -14,7 126,8
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022* 207 157 50 135 90 46 -8,5 -9,8 -5,8 153,4
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022* 334 21 313 283 17 266 21,7 75,0 19,1 117,9
C Industrie 2022* 173.627 157.857 15.770 113.731 100.446 13.499 -0,1 -0,3 1,7 152,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022* 31.856 29.205 2.651 22.853 20.493 2.349 -0,4 -1,0 4,6 139,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022* 29.508 27.265 2.243 21.016 19.004 2.002 -0,9 -1,3 3,3 140,4
11 Drankenindustrie 2022* 1.534 1.291 243 1.170 958 212 8,2 6,6 15,8 131,1
12 Tabaksindustrie 2022* 814 649 165 674 530 136 -0,2 -2,0 6,0 120,8
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022* 1.683 1.508 175 1.353 1.199 156 -3,7 -5,1 8,2 124,4
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2022* 6.842 6.041 801 4.652 3.990 658 -0,3 0,0 -2,4 147,1
16 Houtindustrie 2022* 2.088 2.010 78 1.290 1.211 80 -2,2 -2,4 3,9 161,9
17 Papierindustrie 2022* 3.901 3.328 573 2.781 2.326 455 2,7 3,8 -2,3 140,3
18 Grafische industrie 2022* 853 703 150 601 474 126 -7,6 -8,0 -6,0 141,9
19 Aardolie-industrie 2022* 42.984 42.580 404 20.208 19.839 354 -1,0 -1,1 0,8 212,7
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022* 32.961 28.682 4.279 20.387 16.962 3.460 -1,1 -1,1 -1,0 161,7
20 Chemische industrie 2022* 29.979 26.250 3.729 18.037 15.119 2.963 -2,3 -2,1 -3,0 166,2
21 Farmaceutische industrie 2022* 2.982 2.432 550 2.438 1.934 506 10,1 9,2 13,7 122,3
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2022* 6.089 5.609 480 4.328 3.892 436 -5,0 -5,6 1,7 140,7
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 3.785 3.488 297 2.716 2.449 269 -9,4 -10,3 0,0 139,4
23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 2.304 2.121 183 1.609 1.439 167 3,8 3,7 4,6 143,2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022* 12.626 11.800 826 6.642 5.940 703 0,4 0,3 1,3 190,1
24 Basismetaalindustrie 2022* 6.061 5.724 337 2.544 2.266 285 0,4 0,4 0,6 238,2
25 Metaalproductenindustrie 2022* 6.565 6.076 489 4.129 3.708 418 0,4 0,3 1,7 159,0
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2022* 10.910 6.861 4.049 9.807 6.349 3.567 -2,8 -5,0 0,7 111,2
26 Elektrotechnische industrie 2022* 7.589 3.960 3.629 7.188 3.999 3.196 -5,0 -9,5 0,1 105,6
27 Elektrische apparatenindustrie 2022* 3.321 2.901 420 2.504 2.117 386 3,3 2,9 6,0 132,6
28 Machine-industrie 2022* 13.463 12.613 850 11.232 10.483 749 7,8 7,6 10,0 119,9
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022* 9.544 8.787 757 8.102 7.432 666 3,7 3,4 7,4 117,8
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022* 5.886 5.533 353 5.029 4.712 316 -0,3 -0,6 3,0 117,0
30 Overige transportmiddelenindustrie 2022* 3.658 3.254 404 3.071 2.722 350 11,1 11,1 11,6 119,1
31-33 Overige industrie en reparatie 2022* 4.669 4.171 498 3.576 3.143 433 -3,2 -3,7 0,6 130,5
31-32 Meubel- en overige industrie 2022* 2.502 2.215 287 1.820 1.566 253 -6,6 -7,2 -2,5 137,5
31 Meubelindustrie 2022* 1.553 1.393 160 1.102 976 126 -8,0 -8,2 -6,5 140,9
32 Overige industrie 2022* 949 822 127 717 588 127 -4,2 -5,4 2,3 132,4
33 Reparatie en installatie van machines 2022* 2.167 1.956 211 1.765 1.587 180 0,9 0,4 5,2 122,8
D Energievoorziening 2022* 9.645 9.288 357 3.129 2.805 312 -6,8 -7,5 2,0 308,2
35 Energiebedrijven 2022* 9.645 9.288 357 3.129 2.805 312 -6,8 -7,5 2,0 308,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 2.050 1.444 606 1.347 820 524 5,1 4,9 5,5 152,2
36 Waterleidingbedrijven 2022* 92 57 35 81 46 35 0,0 2,2 -2,7 113,6
37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2022* 1.958 1.387 571 1.264 773 488 5,4 5,0 6,1 154,9
F Bouwnijverheid 2022* 20.955 17.513 3.442 15.687 12.843 2.853 1,6 1,5 2,1 133,6
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2022* 7.055 6.111 944 5.274 4.460 814 -1,6 -1,7 -1,1 133,8
42 Grond-, water- en wegenbouw 2022* 3.596 2.074 1.522 2.575 1.371 1.209 -2,8 -7,0 2,7 139,6
43 Gespecialiseerde bouw 2022* 10.304 9.328 976 7.853 7.024 833 5,5 5,7 4,6 131,2
G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 56.515 18.345 38.170 44.520 13.033 31.517 7,5 10,2 6,6 126,9
G Handel 2022* 27.144 6.939 20.205 22.694 5.271 17.463 7,5 0,2 9,9 119,6
45 Autohandel en -reparatie 2022* 3.383 2.721 662 3.008 2.415 596 1,5 0,2 6,4 112,5
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022* 20.766 3.381 17.385 17.273 2.345 14.960 8,7 0,0 10,2 120,2
47 Detailhandel (niet in auto's) 2022* 2.995 837 2.158 2.421 512 1.910 6,6 0,9 8,3 123,7
H Vervoer en opslag 2022* 23.793 6.472 17.321 17.686 4.081 13.486 3,7 11,1 1,9 134,5
49 Vervoer over land 2022* 7.733 2.344 5.389 6.025 1.573 4.421 6,2 2,4 7,4 128,3
50 Vervoer over water 2022* 5.315 1.032 4.283 3.519 620 2.913 -5,7 -13,1 -4,2 151,0
51 Vervoer door de lucht 2022* 5.793 2.701 3.092 4.218 1.655 2.463 24,6 36,5 18,1 137,3
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022* 3.245 352 2.893 2.515 194 2.315 -1,8 2,4 -2,1 129,0
53 Post en koeriers 2022* 1.707 43 1.664 1.392 29 1.362 -13,3 0,0 -13,5 122,6
I Horeca 2022* 5.578 4.934 644 4.184 3.594 590 28,3 28,1 29,8 133,3
55 Logiesverstrekking 2022* 1.124 909 215 774 578 197 37,3 33,3 50,7 145,3
56 Eet- en drinkgelegenheden 2022* 4.454 4.025 429 3.409 3.015 393 26,4 27,1 21,4 130,7
J Informatie en communicatie 2022* 19.169 2.955 16.214 17.536 2.829 14.773 -2,2 3,1 -3,0 109,3
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2022* 4.365 429 3.936 3.780 369 3.431 -23,1 4,9 -25,0 115,5
58 Uitgeverijen 2022* 560 310 250 492 270 222 1,0 -0,8 3,0 113,8
59-60 Film, TV en radio 2022* 3.805 119 3.686 3.312 96 3.214 -25,5 20,9 -26,4 114,9
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2022* 3.572 90 3.482 3.113 76 3.037 -26,9 24,2 -27,7 114,7
60 Radio- en televisieomroepen 2022* 233 29 204 195 22 173 6,6 12,0 5,9 119,3
61 Telecommunicatie 2022* 3.129 1.406 1.723 3.188 1.307 1.887 1,0 -0,9 2,4 98,1
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2022* 11.675 1.120 10.555 10.769 1.182 9.596 7,8 8,1 7,8 108,4
62 IT-dienstverlening 2022* 9.766 772 8.994 8.939 817 8.116 7,6 5,5 7,8 109,2
63 Diensten op het gebied van informatie 2022* 1.909 348 1.561 1.839 364 1.479 8,8 14,7 7,7 103,8
K Financiële dienstverlening 2022* 13.568 302 13.266 14.011 229 13.787 10,9 -2,1 11,1 96,8
64 Bankwezen 2022* 9.326 106 9.220 9.696 77 9.623 16,9 10,4 17,0 96,2
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2022* 3.655 114 3.541 3.854 82 3.774 -0,6 -7,8 -0,4 94,8
66 Overige financiële dienstverlening 2022* 587 82 505 542 69 473 -1,1 -8,7 0,0 108,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 2.190 1.111 1.079 1.694 693 1.003 5,1 -0,6 10,0 129,2
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 2.190 1.111 1.079 1.694 693 1.003 5,1 -0,6 10,0 129,2
M-N Zakelijke dienstverlening 2022* 43.913 4.830 39.083 38.829 3.858 34.942 13,4 3,2 14,6 113,1
M Specialistische zakelijke diensten 2022* 26.364 2.741 23.623 23.134 2.141 20.987 10,9 2,9 11,8 114,0
69-71 Management- en technisch advies 2022* 21.962 1.379 20.583 19.411 1.103 18.297 10,3 3,1 10,7 113,1
69-70 Juridisch en managementadvies 2022* 20.053 625 19.428 17.739 484 17.247 10,2 4,1 10,4 113,0
69 Juridische diensten en administratie 2022* 1.044 145 899 936 109 827 4,2 -1,8 5,0 111,5
70 Holdings en managementadviesbureaus 2022* 19.009 480 18.529 16.799 375 16.418 10,6 5,9 10,7 113,2
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2022* 1.909 754 1.155 1.671 619 1.050 10,8 2,3 16,4 114,3
72 Research 2022* 1.609 826 783 1.236 546 691 5,6 -2,3 13,2 130,2
73-75 Reclame, design, overige diensten 2022* 2.793 536 2.257 2.500 490 2.017 19,8 10,0 22,2 111,7
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2022* 1.762 141 1.621 1.598 131 1.469 18,4 20,8 18,2 110,3
74-75 Overige professionele diensten 2022* 1.031 395 636 906 362 552 22,4 6,9 33,4 113,8
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2022* 865 240 625 754 219 542 27,1 9,9 34,2 114,8
75 Veterinaire dienstverlening 2022* 166 155 11 154 143 11 2,6 2,8 0,0 108,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022* 17.549 2.089 15.460 15.737 1.717 13.998 17,3 3,5 19,1 111,5
77 Verhuur van roerende goederen 2022* 8.381 296 8.085 7.503 221 7.229 6,8 1,4 7,0 111,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022* 694 72 622 638 67 572 3,6 -3,3 4,3 108,8
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2022* 6.168 43 6.125 5.716 37 5.679 44,7 77,3 44,5 107,9
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2022* 2.306 1.678 628 1.951 1.393 558 4,6 3,0 8,7 118,2
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2022* 235 173 62 217 160 57 16,3 19,4 8,8 108,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers uit de nationale rekeningen over de invoer van goederen en diensten naar bestemming. Invoer naar bestemming geeft aan naar welke economische activiteit (Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)) de ingevoerde goederen en diensten toe gaan voor gebruik in het productieproces en de finale bestedingen. Tot slot zijn er invoerposten die niet te verdelen zijn naar economische activiteit en finale bestedingen.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015-2021 zijn definitief. De gegevens over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juni 2023:
Gegevens van het jaar 2022 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Waarde prijsniveau 2015
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2015. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2010.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.