Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen

Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen

Bestemming voor invoer Perioden Waarde in werkelijke prijzen Invoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Invoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Invoer van diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Invoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Invoer van goederen (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Invoer van diensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van goederen en diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van diensten (%) Prijsindexcijfers Invoer van goederen en diensten (2015=100)
A-U Alle economische activiteiten 2021* 283.562 172.904 110.658 253.540 152.563 101.743 -1,6 4,8 -9,0 111,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 3.375 2.769 606 2.953 2.421 526 3,2 2,8 4,6 114,3
01 Landbouw 2021* 3.224 2.650 574 2.843 2.335 500 3,0 2,6 4,9 113,4
02 Bosbouw 2021* 69 57 12 35 24 9 9,3 11,9 0,0 197,5
03 Visserij 2021* 82 62 20 75 58 17 4,2 5,7 0,0 108,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021* 141.429 125.599 15.830 121.854 108.112 14.107 -0,2 2,8 -16,6 116,1
B Delfstoffenwinning 2021* 667 159 508 598 151 454 -14,0 17,7 -20,6 111,5
06 Winning van aardolie en aardgas 2021* 151 25 126 131 26 108 -31,9 4,3 -36,5 115,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2021* 173 117 56 157 106 51 12,1 22,4 -3,6 110,5
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2021* 343 17 326 314 20 295 -14,1 12,5 -15,3 109,3
C Industrie 2021* 135.147 120.676 14.471 116.585 104.005 12.894 -0,1 2,9 -17,0 115,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021* 26.952 24.586 2.366 24.452 22.278 2.179 5,1 5,3 3,3 110,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021* 25.031 22.992 2.039 22.614 20.723 1.891 5,1 5,2 4,0 110,7
11 Drankenindustrie 2021* 1.253 1.060 193 1.141 972 172 4,1 5,9 -4,5 109,8
12 Tabaksindustrie 2021* 668 534 134 704 583 119 8,1 8,6 6,3 94,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021* 1.430 1.252 178 1.363 1.201 162 12,2 12,4 11,3 104,9
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2021* 5.406 4.716 690 4.538 3.917 622 7,6 8,6 2,1 119,1
16 Houtindustrie 2021* 1.784 1.724 60 1.301 1.237 62 4,5 4,6 3,5 137,1
17 Papierindustrie 2021* 2.771 2.301 470 2.503 2.085 418 10,7 12,9 2,0 110,7
18 Grafische industrie 2021* 851 691 160 738 596 143 3,8 4,3 1,9 115,3
19 Aardolie-industrie 2021* 26.678 26.344 334 20.720 20.407 310 5,5 5,6 4,2 128,8
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021* 23.515 19.862 3.653 19.841 16.822 3.106 9,0 13,3 -6,9 118,5
20 Chemische industrie 2021* 21.263 17.993 3.270 17.768 15.113 2.745 8,7 13,0 -7,1 119,7
21 Farmaceutische industrie 2021* 2.252 1.869 383 2.134 1.777 364 10,9 15,4 -5,8 105,5
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2021* 5.555 5.095 460 4.905 4.477 430 11,8 12,8 2,7 113,3
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021* 3.715 3.435 280 3.353 3.096 263 14,3 16,0 -0,4 110,8
23 Bouwmaterialenindustrie 2021* 1.840 1.660 180 1.561 1.392 167 7,2 7,2 7,9 117,8
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021* 10.042 9.245 797 6.685 5.977 707 8,6 8,4 10,7 150,2
24 Basismetaalindustrie 2021* 4.427 4.133 294 2.700 2.446 256 11,5 11,5 11,2 164,0
25 Metaalproductenindustrie 2021* 5.615 5.112 503 4.002 3.547 451 6,6 6,1 10,5 140,3
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021* 10.337 6.302 4.035 10.100 6.591 3.626 -41,1 -40,1 -42,5 102,3
26 Elektrotechnische industrie 2021* 7.654 4.012 3.642 7.618 4.390 3.261 -49,0 -51,8 -45,6 100,5
27 Elektrische apparatenindustrie 2021* 2.683 2.290 393 2.385 2.004 379 11,7 10,3 20,0 112,5
28 Machine-industrie 2021* 12.242 11.447 795 11.132 10.418 715 13,1 13,4 9,2 110,0
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021* 8.692 8.035 657 8.301 7.690 610 1,8 1,8 1,4 104,7
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2021* 5.944 5.601 343 5.726 5.409 316 6,6 6,4 9,2 103,8
30 Overige transportmiddelenindustrie 2021* 2.748 2.434 314 2.574 2.281 294 -7,4 -7,7 -5,8 106,8
31-33 Overige industrie en reparatie 2021* 4.298 3.792 506 3.787 3.328 457 3,6 3,3 5,8 113,5
31-32 Meubel- en overige industrie 2021* 2.438 2.149 289 2.101 1.839 262 15,5 16,3 10,5 116,0
31 Meubelindustrie 2021* 1.566 1.401 165 1.279 1.137 142 13,0 13,2 11,1 122,4
32 Overige industrie 2021* 872 748 124 820 701 120 20,2 22,5 9,8 106,3
33 Reparatie en installatie van machines 2021* 1.860 1.643 217 1.693 1.497 195 -8,0 -9,0 0,0 109,9
D Energievoorziening 2021* 4.098 3.777 321 3.434 3.143 286 0,0 -0,1 0,3 119,3
35 Energiebedrijven 2021* 4.098 3.777 321 3.434 3.143 286 0,0 -0,1 0,3 119,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 1.517 987 530 1.261 778 481 -4,4 -1,3 -8,7 120,3
36 Waterleidingbedrijven 2021* 90 48 42 83 42 41 3,7 2,4 5,0 108,5
37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2021* 1.427 939 488 1.178 735 441 -4,9 -1,5 -9,8 121,2
F Bouwnijverheid 2021* 18.240 14.651 3.589 15.874 12.681 3.187 5,4 5,3 5,4 114,9
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2021* 6.436 5.445 991 5.556 4.660 894 6,3 7,2 1,6 115,8
42 Grond-, water- en wegenbouw 2021* 3.410 1.798 1.612 2.898 1.476 1.417 1,0 -4,2 6,8 117,7
43 Gespecialiseerde bouw 2021* 8.394 7.408 986 7.424 6.544 878 6,5 6,4 7,3 113,1
G-I Handel, vervoer en horeca 2021* 41.493 11.778 29.715 38.171 11.610 26.682 -2,3 8,4 -5,7 108,7
G Handel 2021* 20.111 5.292 14.819 18.426 5.070 13.448 -9,8 6,5 -14,3 109,1
45 Autohandel en -reparatie 2021* 2.731 2.168 563 2.680 2.167 516 0,6 1,7 -3,8 101,9
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2021* 15.001 2.588 12.413 13.586 2.407 11.246 -13,6 10,3 -17,1 110,4
47 Detailhandel (niet in auto's) 2021* 2.379 536 1.843 2.188 502 1.689 6,9 12,1 5,7 108,7
H Vervoer en opslag 2021* 17.979 3.605 14.374 16.611 3.777 12.750 5,9 11,8 4,8 108,2
49 Vervoer over land 2021* 6.264 1.505 4.759 5.951 1.659 4.287 4,6 14,8 2,1 105,3
50 Vervoer over water 2021* 4.088 658 3.430 3.623 659 2.976 -2,8 5,7 -4,0 112,8
51 Vervoer door de lucht 2021* 3.115 1.134 1.981 2.956 1.140 1.773 7,8 5,5 8,7 105,4
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021* 2.854 268 2.586 2.561 257 2.311 15,0 34,1 13,6 111,5
53 Post en koeriers 2021* 1.658 40 1.618 1.403 41 1.364 16,2 20,7 16,1 118,2
I Horeca 2021* 3.403 2.881 522 3.210 2.723 484 9,0 8,4 12,4 106,0
55 Logiesverstrekking 2021* 619 462 157 565 419 145 8,9 7,9 11,9 109,7
56 Eet- en drinkgelegenheden 2021* 2.784 2.419 365 2.646 2.304 339 9,0 8,4 12,7 105,2
J Informatie en communicatie 2021* 16.354 2.605 13.749 15.493 2.738 12.838 -30,9 6,1 -35,2 105,6
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2021* 4.189 384 3.805 3.778 355 3.438 -62,6 15,4 -64,9 110,9
58 Uitgeverijen 2021* 511 286 225 481 269 212 6,8 11,7 1,4 106,2
59-60 Film, TV en radio 2021* 3.678 98 3.580 3.317 85 3.231 -65,7 27,4 -66,3 110,9
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2021* 3.497 68 3.429 3.161 61 3.100 -66,7 28,6 -67,2 110,6
60 Radio- en televisieomroepen 2021* 181 30 151 154 25 129 -3,8 25,0 -8,2 117,2
61 Telecommunicatie 2021* 2.808 1.272 1.536 2.959 1.300 1.659 1,6 1,2 1,9 94,9
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2021* 9.357 949 8.408 8.921 1.105 7.846 -3,8 9,9 -5,2 104,9
62 IT-dienstverlening 2021* 7.450 699 6.751 7.037 814 6.249 -7,2 10,1 -8,7 105,9
63 Diensten op het gebied van informatie 2021* 1.907 250 1.657 1.914 290 1.615 11,8 9,1 12,2 99,6
K Financiële dienstverlening 2021* 12.946 258 12.688 13.146 259 12.892 7,0 9,3 7,0 98,5
64 Bankwezen 2021* 8.259 79 8.180 8.389 80 8.313 2,8 12,1 2,8 98,5
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2021* 4.065 99 3.966 4.243 94 4.151 16,5 3,4 16,8 95,8
66 Overige financiële dienstverlening 2021* 622 80 542 598 86 513 7,5 14,3 6,7 104,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 1.638 829 809 1.459 700 759 4,7 5,1 4,4 112,2
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 1.638 829 809 1.459 700 759 4,7 5,1 4,4 112,2
M-N Zakelijke dienstverlening 2021* 33.636 4.238 29.398 31.202 4.005 27.235 2,5 10,6 1,5 107,8
M Specialistische zakelijke diensten 2021* 21.840 2.409 19.431 20.089 2.256 17.854 -1,8 9,3 -2,9 108,7
69-71 Management- en technisch advies 2021* 18.497 1.119 17.378 17.063 1.084 15.975 -2,1 3,0 -2,4 108,4
69-70 Juridisch en managementadvies 2021* 16.972 472 16.500 15.607 460 15.141 -2,5 4,4 -2,7 108,7
69 Juridische diensten en administratie 2021* 1.002 114 888 961 118 842 2,7 7,8 2,1 104,3
70 Holdings en managementadviesbureaus 2021* 15.970 358 15.612 14.647 343 14.300 -2,8 3,4 -2,9 109,0
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2021* 1.525 647 878 1.454 623 831 2,1 2,0 2,1 104,8
72 Research 2021* 1.438 849 589 1.241 706 542 9,1 18,8 -0,9 115,8
73-75 Reclame, design, overige diensten 2021* 1.905 441 1.464 1.790 455 1.352 -5,0 11,7 -9,0 106,4
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021* 1.298 96 1.202 1.230 107 1.126 12,2 14,3 12,1 105,5
74-75 Overige professionele diensten 2021* 607 345 262 564 349 236 -28,6 11,0 -51,1 107,6
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2021* 457 204 253 419 209 227 -35,0 19,0 -52,0 109,0
75 Veterinaire dienstverlening 2021* 150 141 9 149 140 9 1,4 1,5 0,0 100,9
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* 11.796 1.829 9.967 11.118 1.748 9.389 11,5 12,3 11,3 106,1
77 Verhuur van roerende goederen 2021* 5.185 224 4.961 4.889 226 4.642 3,5 30,1 2,6 106,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021* 696 65 631 664 76 590 9,0 9,4 9,0 104,8
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2021* 3.898 30 3.868 3.743 30 3.713 27,1 11,1 27,2 104,1
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2021* 2.017 1.510 507 1.877 1.418 465 8,3 10,3 3,1 107,4
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2021* 192 132 60 178 123 54 16,5 18,9 11,5 107,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers uit de nationale rekeningen over de invoer van goederen en diensten naar bestemming. Invoer naar bestemming geeft aan naar welke economische activiteit (Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)) de ingevoerde goederen en diensten toe gaan voor gebruik in het productieproces en de finale bestedingen. Tot slot zijn er invoerposten die niet te verdelen zijn naar economische activiteit en finale bestedingen.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015-2020 zijn definitief. De gegevens over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
Gegevens van het jaar 2021 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Waarde prijsniveau 2015
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2015. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2010.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.