Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen

Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen

Bestemming voor invoer Perioden Waarde in werkelijke prijzen Invoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Invoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Invoer van diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Invoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Invoer van goederen (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Invoer van diensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van goederen en diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van diensten (%) Prijsindexcijfers Invoer van goederen en diensten (2015=100) Prijsindexcijfers Invoer van goederen (2015=100) Prijsindexcijfers Invoer van diensten (2015=100)
A-U Alle economische activiteiten 2015 233.084 134.076 99.008 233.084 134.076 99.008 . . . 100,0 100,0 100,0
A-U Alle economische activiteiten 2016 230.135 130.452 99.683 239.041 138.963 100.078 2,6 3,6 1,1 96,3 93,9 99,6
A-U Alle economische activiteiten 2017 253.370 144.201 109.169 253.433 144.109 109.139 6,0 3,7 9,1 100,0 100,1 100,0
A-U Alle economische activiteiten 2018 278.394 156.271 122.123 269.841 149.796 119.850 6,5 3,9 9,8 103,2 104,3 101,9
A-U Alle economische activiteiten 2019 275.620 154.672 120.948 267.304 151.044 116.003 -0,9 0,8 -3,2 103,1 102,4 104,3
A-U Alle economische activiteiten 2020 255.680 137.339 118.341 257.679 145.607 111.824 -3,6 -3,6 -3,6 99,2 94,3 105,8
A-U Alle economische activiteiten 2021 289.274 169.365 119.909 258.904 148.740 110.180 0,5 2,2 -1,5 111,7 113,9 108,8
A-U Alle economische activiteiten 2022* 363.894 229.770 134.124 267.079 149.085 118.211 3,2 0,2 7,3 136,2 154,1 113,5
Totaal invoer voor finale bestedingen 2015 285.875 224.477 61.398 285.875 224.477 61.398 . . . 100,0 100,0 100,0
Totaal invoer voor finale bestedingen 2016 261.153 230.227 30.926 269.499 238.483 31.016 -5,7 6,2 -49,5 96,9 96,5 99,7
Totaal invoer voor finale bestedingen 2017 282.765 250.153 32.612 286.293 254.447 31.882 6,2 6,7 2,8 98,8 98,3 102,3
Totaal invoer voor finale bestedingen 2018 295.300 262.876 32.424 295.172 264.515 30.778 3,1 4,0 -3,5 100,0 99,4 105,3
Totaal invoer voor finale bestedingen 2019 315.328 280.998 34.330 316.063 284.305 31.948 7,1 7,5 3,8 99,8 98,8 107,5
Totaal invoer voor finale bestedingen 2020 286.705 264.946 21.759 297.435 278.272 20.202 -5,9 -2,1 -36,8 96,4 95,2 107,7
Totaal invoer voor finale bestedingen 2021 344.371 325.208 19.163 331.172 315.999 17.045 11,3 13,6 -15,6 104,0 102,9 112,4
Totaal invoer voor finale bestedingen 2022* 433.358 405.221 28.137 345.841 324.564 22.772 4,4 2,7 33,6 125,3 124,9 123,6
Totaal overige posten 2015 -365 -5.627 5.262 -365 -5.627 5.262 . . . 100,0 100,0 100,0
Totaal overige posten 2016 -244 -5.483 5.239 -200 -5.370 5.170 -45,2 -4,6 -1,7 122,0 102,1 101,3
Totaal overige posten 2017 28 -5.528 5.556 17 -5.344 5.405 -108,6 -0,5 4,5 162,7 103,5 102,8
Totaal overige posten 2018 138 -5.837 5.975 110 -5.518 5.727 539,3 3,3 6,0 125,4 105,8 104,3
Totaal overige posten 2019 411 -5.487 5.898 325 -5.056 5.518 195,7 -8,4 -3,6 126,3 108,5 106,9
Totaal overige posten 2020 819 -4.807 5.626 634 -4.301 5.116 94,9 -14,9 -7,3 129,2 111,8 110,0
Totaal overige posten 2021 586 -6.238 6.824 392 -5.457 6.006 -38,2 26,9 17,4 149,6 114,3 113,6
Totaal overige posten 2022* -2.044 -13.659 11.615 383 -5.638 6.177 -2,2 3,3 2,9 -533,6 242,2 188,0
Totaal invoer 2015 518.594 352.926 165.668 518.594 352.926 165.668 . . . 100,0 100,0 100,0
Totaal invoer 2016 491.044 355.196 135.848 508.340 372.076 136.264 -2,0 5,4 -17,7 96,6 95,5 99,7
Totaal invoer 2017 536.163 388.826 147.337 539.806 393.308 146.421 6,2 5,7 7,5 99,3 98,9 100,6
Totaal invoer 2018 573.832 413.310 160.522 565.302 408.894 156.275 4,7 4,0 6,7 101,5 101,1 102,7
Totaal invoer 2019 591.359 430.183 161.176 583.579 430.123 153.447 3,2 5,2 -1,8 101,3 100,0 105,0
Totaal invoer 2020 543.204 397.478 145.726 555.830 419.414 136.873 -4,8 -2,5 -10,8 97,7 94,8 106,5
Totaal invoer 2021 634.231 488.335 145.896 590.029 459.071 132.965 6,2 9,5 -2,9 107,5 106,4 109,7
Totaal invoer 2022* 795.208 621.332 173.876 612.704 467.532 146.976 3,8 1,8 10,5 129,8 132,9 118,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers uit de nationale rekeningen over de invoer van goederen en diensten naar bestemming. Invoer naar bestemming geeft aan naar welke economische activiteit (Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)) de ingevoerde goederen en diensten toe gaan voor gebruik in het productieproces en de finale bestedingen. Tot slot zijn er invoerposten die niet te verdelen zijn naar economische activiteit en finale bestedingen.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015-2021 zijn definitief. De gegevens over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juni 2023:
Gegevens van het jaar 2022 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Waarde prijsniveau 2015
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2015. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2010.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.