Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen


Deze tabel bevat cijfers uit de nationale rekeningen over de invoer van goederen en diensten naar bestemming. Invoer naar bestemming geeft aan naar welke economische activiteit (Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)) de ingevoerde goederen en diensten toe gaan voor gebruik in het productieproces en de finale bestedingen. Tot slot zijn er invoerposten die niet te verdelen zijn naar economische activiteit en finale bestedingen.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2015-2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Gegevens van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen

Bestemming voor invoer Perioden Waarde in werkelijke prijzenInvoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvoer van diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015Invoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2015Invoer van goederen (mln euro) Waarde prijsniveau 2015Invoer van diensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvoer van goederen en diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvoer van goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvoer van diensten (%) PrijsindexcijfersInvoer van goederen en diensten (2015=100) PrijsindexcijfersInvoer van goederen (2015=100) PrijsindexcijfersInvoer van diensten (2015=100)
A-U Alle economische activiteiten 2015 233.084 134.076 99.008 233.084 134.076 99.008 . . . 100,0 100,0 100,0
A-U Alle economische activiteiten 2016 230.135 130.452 99.683 239.041 138.963 100.078 2,6 3,6 1,1 96,3 93,9 99,6
A-U Alle economische activiteiten 2017 253.370 144.201 109.169 253.433 144.109 109.139 6,0 3,7 9,1 100,0 100,1 100,0
A-U Alle economische activiteiten 2018 277.863 155.740 122.123 269.325 149.280 119.850 6,3 3,6 9,8 103,2 104,3 101,9
A-U Alle economische activiteiten 2019* 274.750 150.487 124.263 266.678 146.859 119.649 -1,0 -1,6 -0,2 103,0 102,5 103,9
Totaal overige posten 2015 -365 -5.627 5.262 -365 -5.627 5.262 . . . 100,0 100,0 100,0
Totaal overige posten 2016 -244 -5.483 5.239 -200 -5.370 5.170 -45,2 -4,6 -1,7 122,0 102,1 101,3
Totaal overige posten 2017 28 -5.528 5.556 17 -5.344 5.405 -108,6 -0,5 4,5 162,7 103,5 102,8
Totaal overige posten 2018 138 -5.837 5.975 109 -5.519 5.727 535,7 3,3 6,0 126,1 105,8 104,3
Totaal overige posten 2019* 315 -5.629 5.944 274 -5.193 5.596 150,0 -5,9 -2,3 115,1 108,4 106,2
Totaal invoer 2015 518.594 352.926 165.668 518.594 352.926 165.668 . . . 100,0 100,0 100,0
Totaal invoer 2016 491.044 355.196 135.848 508.340 372.076 136.264 -2,0 5,4 -17,7 96,6 95,5 99,7
Totaal invoer 2017 536.163 388.826 147.337 539.806 393.308 146.421 6,2 5,7 7,5 99,3 98,9 100,6
Totaal invoer 2018 573.832 413.310 160.522 565.302 408.894 156.275 4,7 4,0 6,7 101,5 101,1 102,7
Totaal invoer 2019* 590.651 425.727 164.924 583.603 425.968 157.559 3,2 4,2 0,8 101,2 99,9 104,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens