Consumptieve bestedingen; verbruiksfunctie, nationale rekeningen

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gedetailleerde cijfers over de consumptieve bestedingen, onderverdeeld zijn naar verbruiksfuncties. Deze indeling is gebaseerd op het doel waarvoor transacties worden gedaan. Zo is bijvoorbeeld voor het verbruiksdoel mobiele telefonie naast de aankoop van een mobiele telefoon ook de aankoop van een mobiel abonnement en van accessoires voor de telefoon inbegrepen.
De totale consumptieve bestedingen worden in deze tabel opgebouwd uit de werkelijke individuele consumptie, de consumptieve bestedingen door huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de consumptieve bestedingen door de overheid gesplitst naar individuele consumptie en collectieve consumptie.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Gegevens van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Consumptieve bestedingen; verbruiksfunctie, nationale rekeningen

Perioden Waarde in werkelijke prijzenTotaal consumptieve bestedingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenWerkelijke individuele consumptieTotaal (mln euro) Werkelijke individuele consumptieConsumptie huishoudens inclusief IZWhTotaal (mln euro) Werkelijke individuele consumptieIndividuele consumptie door de overheidTotaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenCollectieve consumptie door de overheid (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarTotaal consumptieve bestedingen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarWerkelijke individuele consumptieTotaal (%) Werkelijke individuele consumptieConsumptie huishoudens inclusief IZWhTotaal (%) Werkelijke individuele consumptieIndividuele consumptie door de overheidTotaal (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarCollectieve consumptie door de overheid (%)
2000 320.406 283.791 227.496 56.295 36.615 3,6 3,7 3,7 4,1 2,1
2001 340.804 301.278 239.644 61.634 39.526 2,8 2,5 2,0 4,3 4,7
2002 361.580 319.233 250.713 68.520 42.347 2,1 1,9 1,2 5,0 3,4
2003 373.652 329.146 256.214 72.932 44.506 0,8 0,5 -0,1 2,9 2,5
2004 380.762 336.690 261.633 75.057 44.072 0,4 0,8 0,8 1,0 -2,9
2005 391.614 346.742 268.879 77.863 44.872 1,0 1,1 0,9 1,9 0,1
2006 411.440 365.572 275.889 89.683 45.868 2,5 2,7 -0,2 12,5 1,2
2007 430.679 381.973 286.818 95.155 48.706 2,3 2,0 1,9 2,5 4,4
2008 447.484 395.631 295.433 100.198 51.853 1,7 1,5 0,9 3,5 2,7
2009 447.976 393.477 285.532 107.945 54.499 0,3 -0,1 -1,9 5,3 3,6
2010 458.253 403.854 290.509 113.345 54.399 0,4 0,6 0,1 2,0 -1,2
2011 464.525 411.071 296.819 114.252 53.454 -0,1 0,3 0,1 1,0 -3,4
2012 467.112 413.141 297.167 115.974 53.971 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2
2013 470.767 415.691 300.441 115.250 55.076 -0,6 -0,9 -1,0 -0,8 1,8
2014 476.709 420.772 304.244 116.528 55.937 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9
2015 483.170 427.351 310.816 116.535 55.819 1,2 1,5 2,0 0,4 -1,1
2016 490.883 433.259 316.041 117.218 57.624 1,2 1,1 1,1 1,0 2,1
2017 506.752 448.239 327.261 120.978 58.513 1,7 1,9 2,1 1,2 0,3
2018 530.171 468.974 341.560 127.414 61.197 2,0 2,1 2,2 2,0 1,3
2019* 553.304 489.428 354.742 134.686 63.876 1,5 1,5 1,5 1,4 2,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens