Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen

Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen

Perioden Waarde in werkelijke prijzen Totaal consumptieve bestedingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Totaal werkelijke individuele consumptie (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Voedingsmiddelen Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Voedingsmiddelen Aardappelen, groente en fruit (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Voedingsmiddelen Vlees- en vleesproducten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Voedingsmiddelen Vis (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Voedingsmiddelen Zuivel, eieren, oliën en vetten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Voedingsmiddelen Brood, broodproducten, gebak en banket (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Voedingsmiddelen Kruidenierswaren (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Dranken Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Dranken Alcoholvrije dranken (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Consumptie huishoudens inclusief IZWh Binnenlands consumptie huishoudens Consumptie goederen door huishoudens Dranken Alcoholhoudende dranken (mln euro)
1995 236.115 205.530 162.211 159.990 75.809 18.373 3.247 3.859 583 3.436 2.634 4.614 3.157 1.195 1.962
1996 246.044 215.655 172.382 170.158 80.934 19.128 3.431 4.065 591 3.479 2.752 4.810 3.348 1.194 2.154
1997 261.203 229.526 183.736 181.810 85.421 20.065 3.570 4.165 628 3.576 2.902 5.224 3.530 1.241 2.289
1998 279.664 246.662 197.542 195.398 91.604 21.051 3.874 4.179 754 3.603 3.050 5.591 3.594 1.241 2.353
1999 299.389 264.919 213.006 210.714 98.265 21.766 4.085 4.166 823 3.634 3.237 5.821 3.727 1.329 2.398
2000 320.406 283.791 227.496 224.841 104.011 22.533 4.161 4.317 950 3.634 3.464 6.007 3.745 1.321 2.424
2001 340.804 301.278 239.644 236.750 110.142 23.915 4.554 4.515 1.015 3.844 3.647 6.340 4.012 1.403 2.609
2002 361.580 319.233 250.713 247.535 113.963 24.842 4.827 4.616 1.000 4.022 3.802 6.575 4.060 1.431 2.629
2003 373.652 329.146 256.214 252.994 114.162 25.270 4.901 4.706 985 4.095 3.872 6.711 4.098 1.456 2.642
2004 380.762 336.690 261.633 258.907 114.830 25.475 4.857 4.939 946 4.024 3.919 6.790 4.009 1.367 2.642
2005 391.614 346.742 268.879 266.180 116.601 25.358 4.801 4.993 939 3.860 3.967 6.798 3.885 1.302 2.583
2006 411.440 365.572 275.889 273.096 122.135 26.432 5.231 5.189 1.005 3.945 4.090 6.972 4.085 1.441 2.644
2007 430.679 381.973 286.818 284.107 126.760 27.429 5.485 5.260 999 4.057 4.429 7.199 4.191 1.493 2.698
2008 447.484 395.631 295.433 292.148 131.450 29.108 5.723 5.440 991 4.563 4.786 7.605 4.493 1.586 2.907
2009 447.976 393.477 285.532 281.773 126.582 29.200 5.651 5.508 1.026 4.509 4.767 7.739 4.681 1.669 3.012
2010 458.253 403.854 290.509 287.403 129.612 29.797 5.967 5.587 1.031 4.522 4.814 7.876 4.743 1.658 3.085
2011 464.525 411.071 296.819 293.808 132.034 30.901 6.117 5.737 1.099 4.715 4.905 8.328 4.955 1.784 3.171
2012 467.112 413.141 297.167 293.982 132.850 32.086 6.268 5.971 1.094 4.842 5.152 8.759 5.222 1.899 3.323
2013 470.767 415.691 300.441 297.727 131.885 32.806 6.594 6.028 1.057 4.877 5.267 8.983 5.363 1.939 3.424
2014 476.709 420.772 304.244 301.872 131.707 33.354 6.740 5.987 1.084 5.090 5.284 9.169 5.412 1.940 3.472
2015 483.170 427.351 310.816 308.989 134.606 34.620 7.111 6.181 1.137 5.212 5.392 9.587 5.426 1.929 3.497
2016 490.883 433.259 316.041 315.332 135.526 35.335 7.467 6.343 1.118 5.279 5.378 9.750 5.482 1.963 3.519
2017 506.752 448.239 327.261 326.606 140.514 37.005 7.867 6.594 1.184 5.623 5.553 10.184 5.483 1.895 3.588
2018 530.171 468.974 341.560 341.754 146.627 37.979 8.060 6.709 1.257 5.942 5.662 10.349 5.586 1.886 3.700
2019 553.681 489.979 353.547 354.787 151.725 39.879 8.502 7.066 1.309 6.261 5.978 10.763 5.523 1.865 3.658
2020 543.029 475.395 335.490 338.543 155.696 44.106 9.716 8.189 1.519 6.980 6.198 11.504 6.242 2.048 4.194
2021 585.149 513.496 360.910 361.363 166.687 45.192 9.889 8.205 1.587 6.982 6.449 12.080 6.736 2.074 4.662
2022* 651.573 574.394 411.073 411.081 179.699 47.251 10.417 8.398 1.609 7.328 6.947 12.552 6.773 2.184 4.589
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de consumptieve bestedingen die onderverdeeld zijn in goederen- en dienstencategorieën.
De totale consumptieve bestedingen wordt in deze tabel opgebouwd uit de werkelijke individuele consumptie, de consumptieve bestedingen door huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de consumptieve bestedingen door de overheid gesplitst naar individuele consumptie en collectieve consumptie.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2021 zijn definitief. De gegevens over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juni 2023:
Gegevens van 2022 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar, mln euro.
Totaal consumptieve bestedingen
Uitgaven aan goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan, maar het gaat altijd om uitgaven door ingezeten institutionele eenheden, dat wil zeggen in Nederland gevestigde huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en overheidsinstanties. Consumptieve bestedingen worden gedaan door huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en de overheid. Ondernemingen consumeren niet: kosten aan goederen en diensten die ondernemingen maken ten behoeve van hun productie vallen hier niet onder, maar onder intermediair verbruik of investeringen. De overheid is een speciaal geval. Ook de overheid kent intermediair verbruik, naar analogie van ondernemingen. Maar de productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de (overheids-)consumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Daarnaast bevat de overheidsconsumptie ook door de overheid verstrekte sociale uitkeringen in natura zoals basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en huurtoeslag.
Totaal werkelijke individuele consumptie
Consumptieve bestedingen hebben betrekking op de uitgaven voor consumptiegoederen en -diensten. De werkelijke individuele consumptie daarentegen betreft de verwerving van consumptiegoederen en -diensten. Het verschil tussen deze begrippen wordt veroorzaakt door de behandeling van bepaalde goederen en diensten die door de overheid of Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens worden gefinancierd, en vervolgens als sociale overdrachten in natura aan de huishoudens worden geleverd. Hieronder valt het merendeel van de uitgaven van de overheid op het gebied van gezondheid, onderwijs en sociale bescherming. De consumptie door Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens wordt geheel tot de individuele consumptie gerekend.
De werkelijke individuele consumptie door huishoudens wordt als volgt berekend:
consumptieve bestedingen door huishoudens
plus: consumptieve bestedingen door Instellingen zonder winstoogmerk ten
behoeve van huishoudens
plus: individuele consumptie door de overheid
= werkelijke individuele consumptie.
Consumptie huishoudens inclusief IZWh
Uitgaven aan goederen en diensten die door de sector huishoudens en de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's) worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van hun behoeften.
Tot de consumptieve bestedingen door huishoudens behoren de volgende grensgevallen:
- inkomen in natura zoals huisvesting, voeding en kleding en de auto van de zaak
- diensten van woningen die door de eigenaar zelf worden bewoond en waarbij dus geen sprake is van werkelijk betaalde huur. Deze diensten zijn gewaardeerd met behulp van de huurprijzen voor vergelijkbare woningen
- producten die voor eigen gebruik zijn geproduceerd, bijvoorbeeld in de landbouw. De waarde ervan is gelijk aan de marktprijs voor deze of vergelijkbare producten
- duurzame consumptiegoederen, zoals personenauto's, huishoudelijke apparaten, meubilair en kleding. De aankoop door particulieren van woningen wordt echter gerekend tot de investeringen in vaste activa van huishoudens.

Niet alle bestedingen door huishoudens worden als consumptie gezien, huishoudens kunnen ook investeren. Dit betreft met name de aanschaf van een eigen woning en grote werkzaamheden hieraan, zoals verbouwingen en buitenschilderwerk. Kleine reparaties, schilderwerk binnen en de aanschaf van meubelen vallen wel onder consumptie. Ook de aanschaf van een auto en auto-reparaties worden als consumptie gezien.

De consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk (izw's) ten behoeve van huishoudens omvatten de niet-marktproductie van deze sector met uitzondering van de investeringen in eigen beheer.

De detailgegevens over de consumptieve bestedingen betreffen de binnenlandse particuliere consumptieve bestedingen. Hieronder vallen de consumptieve bestedingen in Nederland, ongeacht het ingezetenschap van de consument. Hieruit kunnen de consumptieve bestedingen door huishoudens worden afgeleid door de consumptie door niet-ingezetenen in Nederland in mindering te brengen en te registreren als uitvoer en de consumptie door ingezetenen in het buitenland erbij te tellen en te registreren als invoer.
Totaal
Binnenlands consumptie huishoudens
Alle consumptie die in Nederland plaatsvindt. Consumptie door Nederlandse huishoudens in het buitenland valt hier dus niet onder, consumptie door buitenlandse huishoudens in Nederland wel. Bij de invoer van goederen en diensten valt de binnenlandse consumptie door huishoudens onder de finale bestedingen.
Totaal
Consumptie goederen door huishoudens
Tastbare producten, zoals voedingsmiddelen, duurzame consumptieartikelen, machines en dergelijke.
Totaal
Voedingsmiddelen
Aardappelen, groenten, fruit, vlees en vleeswaren, vis, zuivelproducten, brood, beschuit en broodproducten en overige voedingsmiddelen.
Totaal
Aardappelen, groente en fruit
Consumptieaardappelen, tomaten, sla, komkommers, koolsoorten, uien, witlof, grondnoten, paprika's, champignons, overige groenten, peulvruchten, noten, citrusfruit, appels, overig fruit, groenten- en fruitconserven, overige bewerkte groenten en fruit.
Vlees- en vleesproducten
Kalfsvlees, rundvlees, varkensvlees, pluimveevlees, overig vlees, overige vleesproducten, vleeswaren en vleesconserven.
Vis
Verse vis, bewerkte vis.
Zuivel, eieren, oliën en vetten
Melk, kaas, eieren, margarine, boter, oliën en vet, overige zuivelproducten.
Brood, broodproducten, gebak en banket
Brood, broodproducten, koekjes, gebak en banket
Kruidenierswaren
Rijst en graanproducten, suiker, suikerwerk, chocoladeproducten, koffie, thee, soepen, sauzen, kant-en-klaarmaaltijden, diervoeding, gist- en zuurproducten, overige dierlijke producten, zetmeelproducten, deegmengsels, kindervoeding, zout, overige bakkerijgrondstoffen, niet elders genoemde voedingsmiddelen.
Dranken
Mineraalwater, frisdranken en dergelijke, vruchtensappen, chocolademelk, bier en malt, gedistilleerd, wijn en overige alcoholische dranken.
Totaal
Alcoholvrije dranken
Mineraalwater, frisdranken en dergelijke, vruchtensappen en chocolademelk
Alcoholhoudende dranken
Bier en malt, gedistilleerd, wijn en overige alcoholische dranken.