Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen


Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de consumptieve bestedingen die onderverdeeld zijn in goederen- en dienstencategorie├źn.
De totale consumptieve bestedingen wordt in deze tabel opgebouwd uit de werkelijke individuele consumptie, de consumptieve bestedingen door huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de consumptieve bestedingen door de overheid gesplitst naar individuele consumptie en collectieve consumptie.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Gegevens van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen

Perioden Waarde in werkelijke prijzenTotaal consumptieve bestedingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenTotaal werkelijke individuele consumptie (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenConsumptie huishoudens inclusief IZWhTotaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenIndividuele consumptie door de overheidTotaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenCollectieve consumptie door de overheid (mln euro)
1995 236.115 205.530 162.211 43.319 30.585
1996 246.044 215.655 172.382 43.273 30.389
1997 261.203 229.526 183.736 45.790 31.677
1998 279.664 246.662 197.542 49.120 33.002
1999 299.389 264.919 213.006 51.913 34.470
2000 320.406 283.791 227.496 56.295 36.615
2001 340.804 301.278 239.644 61.634 39.526
2002 361.580 319.233 250.713 68.520 42.347
2003 373.652 329.146 256.214 72.932 44.506
2004 380.762 336.690 261.633 75.057 44.072
2005 391.614 346.742 268.879 77.863 44.872
2006 411.440 365.572 275.889 89.683 45.868
2007 430.679 381.973 286.818 95.155 48.706
2008 447.484 395.631 295.433 100.198 51.853
2009 447.976 393.477 285.532 107.945 54.499
2010 458.253 403.854 290.509 113.345 54.399
2011 464.525 411.071 296.819 114.252 53.454
2012 467.112 413.141 297.167 115.974 53.971
2013 470.767 415.691 300.441 115.250 55.076
2014 476.709 420.772 304.244 116.528 55.937
2015 483.170 427.351 310.816 116.535 55.819
2016 490.883 433.259 316.041 117.218 57.624
2017 506.752 448.239 327.261 120.978 58.513
2018 530.171 468.974 341.560 127.414 61.197
2019* 553.304 489.428 354.742 134.686 63.876
Bron: CBS.
Verklaring van tekens