Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen


Deze tabel geeft een overzicht van de uitgaven aan investeringsgoederen door de overheid en de gezamenlijke sectoren vennootschappen, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's). De investeringsgoederen worden verder ingedeeld naar type van vaste activa.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Gegevens van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer en is de opvolger van tabel Bruto investeringen in vaste activa, sector en type activa; nr, 1969-2016, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen

Institutionele sectoren Perioden Investeringen; werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerTotaal (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerWoningen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerBedrijfsgebouwen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerGrond- weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerOverdrachtskosten op grond (mln euro) Investeringen uit productie en invoerVervoermiddelenTotaal (mln euro) Investeringen uit productie en invoerVervoermiddelenPersonenauto's (mln euro) Investeringen uit productie en invoerVervoermiddelenOverige wegvervoermiddelen (mln euro) Investeringen uit productie en invoerVervoermiddelenTreinen en trams (mln euro) Investeringen uit productie en invoerVervoermiddelenSchepen (mln euro) Investeringen uit productie en invoerVervoermiddelenVliegtuigen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerComputers (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerTelecommunicatieapparatuur (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerMachines en installaties (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerOverige materiële vaste activa (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerIn cultuur gebrachte activa (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerOnderzoek en ontwikkeling (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerComputerprogrammatuur en databanken (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerOverige immateriële activa (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzenVerkoop van gebruikte vaste activa (-) (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzenBruto investeringen in vaste activa (mln euro) Investeringen; volumemutatieInvesteringen uit productie en invoerTotaal (%) Investeringen; volumemutatieInvesteringen uit productie en invoerWoningen (%) Investeringen; volumemutatieInvesteringen uit productie en invoerBedrijfsgebouwen (%) Investeringen; volumemutatieInvesteringen uit productie en invoerGrond- weg- en waterbouwkundige werken (%) Investeringen; volumemutatieInvesteringen uit productie en invoerOverdrachtskosten op grond (%) Investeringen uit productie en invoerVervoermiddelenTotaal (%) Investeringen uit productie en invoerVervoermiddelenPersonenauto's (%) Investeringen uit productie en invoerVervoermiddelenOverige wegvervoermiddelen (%) Investeringen uit productie en invoerVervoermiddelenTreinen en trams (%) Investeringen uit productie en invoerVervoermiddelenSchepen (%) Investeringen uit productie en invoerVervoermiddelenVliegtuigen (%) Investeringen; volumemutatieInvesteringen uit productie en invoerComputers (%) Investeringen; volumemutatieInvesteringen uit productie en invoerTelecommunicatieapparatuur (%) Investeringen; volumemutatieInvesteringen uit productie en invoerMachines en installaties (%) Investeringen; volumemutatieInvesteringen uit productie en invoerOverige materiële vaste activa (%) Investeringen; volumemutatieInvesteringen uit productie en invoerIn cultuur gebrachte activa (%) Investeringen; volumemutatieInvesteringen uit productie en invoerOnderzoek en ontwikkeling (%) Investeringen; volumemutatieInvesteringen uit productie en invoerComputerprogrammatuur en databanken (%) Investeringen; volumemutatieInvesteringen uit productie en invoerOverige immateriële activa (%) Investeringen; volumemutatieVerkoop van gebruikte vaste activa (-) (%) Investeringen; volumemutatieBruto investeringen in vaste activa (%)
Totale binnenlandse sectoren 2015 164.037 24.127 17.275 17.582 1.410 14.050 8.047 3.021 401 1.106 1.475 4.840 1.128 17.298 5.682 355 34.892 24.693 705 11.504 152.533 32,5 20,1 3,5 8,7 10,0 37,8 40,9 14,8 -5,5 43,4 160,5 21,8 5,2 -0,7 1,0 2,1 195,8 38,4 -42,6 109,7 29,0
Totale binnenlandse sectoren 2016 144.572 29.196 17.996 17.448 2.442 14.692 7.042 3.485 547 1.097 2.521 6.516 1.062 16.898 5.386 341 11.027 20.904 664 2.897 141.675 -12,0 21,7 5,2 -0,4 35,0 3,1 -14,1 14,5 31,7 0,0 68,1 38,9 -2,9 -3,0 -5,8 2,5 -68,9 -14,8 -6,8 -75,0 -7,3
Totale binnenlandse sectoren 2017 151.432 32.942 19.249 16.828 2.456 16.829 7.791 3.628 1.698 1.806 1.906 4.142 978 18.120 5.867 89 11.562 21.724 646 2.762 148.670 4,0 12,3 6,9 -6,1 -3,2 13,6 8,9 4,0 207,5 68,6 -26,3 -36,2 -3,9 6,7 8,2 -60,1 3,2 3,7 -2,9 -6,1 4,2
Totale binnenlandse sectoren 2018 162.634 37.802 20.985 17.814 2.581 16.040 9.301 4.046 505 988 1.200 4.198 1.057 19.435 6.717 49 12.605 22.721 630 4.541 158.093 4,7 9,3 7,5 2,4 3,5 -6,1 15,6 11,9 -70,4 -44,2 -35,7 1,1 10,1 6,2 13,1 -82,0 6,6 1,8 -4,3 63,0 3,6
Totale binnenlandse sectoren 2019* 174.136 40.400 23.047 18.775 2.703 18.267 10.873 4.138 632 986 1.638 4.260 1.069 20.843 6.941 142 12.958 24.104 627 4.037 170.099 4,1 1,6 6,9 2,7 3,2 11,0 14,3 1,1 20,2 -2,6 25,3 5,1 2,0 4,5 1,1 249,0 0,8 3,7 -1,4 -14,4 4,6
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2015 138.208 24.035 13.611 6.714 1.343 13.687 7.917 2.804 401 1.098 1.467 3.926 892 16.108 4.411 355 31.245 21.176 705 10.255 127.953 39,7 20,2 4,6 11,3 14,4 39,3 41,5 17,1 -5,5 44,3 163,6 26,6 14,4 -1,9 2,0 2,1 274,7 47,2 -42,6 148,2 35,0
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2016 118.908 29.104 14.201 7.358 2.381 14.202 6.887 3.294 447 1.061 2.513 5.633 831 15.550 4.240 341 7.282 17.121 664 1.929 116.979 -14,2 21,8 5,4 9,9 37,5 2,3 -14,7 16,5 8,0 -2,6 68,5 48,0 -3,9 -4,2 -4,5 2,5 -77,1 -18,6 -6,8 -81,4 -8,8
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2017 124.840 32.843 15.332 6.489 2.392 16.441 7.637 3.404 1.689 1.805 1.906 3.079 765 16.436 4.827 89 7.717 17.784 646 1.582 123.258 4,4 12,4 7,9 -14,3 -3,3 14,8 9,2 3,2 274,3 74,3 -26,1 -45,1 -4,2 5,3 12,9 -60,1 4,4 3,6 -2,9 -19,6 4,8
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2018 135.095 37.702 17.020 7.202 2.510 15.661 9.117 3.859 498 987 1.200 3.154 826 17.856 5.533 49 8.375 18.577 630 3.461 131.634 5,4 9,4 9,5 7,0 3,4 -6,2 15,6 13,7 -70,6 -44,3 -35,7 2,1 9,8 7,4 13,2 -82,0 6,1 1,6 -4,3 117,3 3,9
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2019* 145.867 40.302 19.322 8.155 2.643 17.768 10.647 3.943 628 986 1.564 3.212 829 18.783 5.773 142 8.658 19.654 626 3.059 142.808 4,8 1,6 10,6 10,3 3,8 10,5 14,2 1,0 21,1 -2,5 19,6 5,5 1,3 2,8 2,1 249,0 1,4 3,5 -1,6 -15,2 5,4
Overheid 2015 25.829 92 3.664 10.868 67 363 130 217 0 8 8 914 236 1.190 1.271 0 3.647 3.517 0 1.249 24.580 4,1 -14,5 -0,3 7,2 -37,6 -2,2 12,1 -8,1 . -20,0 -12,5 4,8 -19,5 19,2 -2,3 . 4,8 1,7 . -7,2 4,8
Overheid 2016 25.664 92 3.795 10.090 61 490 155 191 100 36 8 883 231 1.348 1.146 0 3.745 3.783 0 968 24.696 -0,5 2,2 4,5 -6,8 -14,9 33,3 19,2 -12,4 . 350,0 0,0 -0,4 0,8 12,5 -10,3 . 1,1 8,1 . -22,9 0,7
Overheid 2017 26.592 99 3.917 10.339 64 388 154 224 9 1 0 1.063 213 1.684 1.040 0 3.845 3.940 0 1.180 25.412 2,3 6,5 3,2 0,0 0,0 -21,2 -1,9 17,3 . . . 20,8 -2,6 23,4 -9,2 . 0,9 3,9 . 20,9 1,6
Overheid 2018 27.539 100 3.965 10.612 71 379 184 187 7 1 0 1.044 231 1.579 1.184 0 4.230 4.144 0 1.080 26.459 1,4 -3,0 -0,2 -0,5 9,4 -4,1 14,9 -16,5 . . . -1,8 11,3 -5,3 12,9 . 7,6 2,5 . -9,7 1,9
Overheid 2019* 28.269 98 3.725 10.620 60 499 226 195 4 0 74 1.048 240 2.060 1.168 0 4.300 4.450 1 978 27.291 0,3 -7,0 -8,7 -2,5 -16,9 28,8 20,7 3,7 . . . 3,8 4,3 24,8 -3,3 . -0,4 5,0 . -11,7 0,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens