Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen

Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen

Institutionele sectoren Perioden Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Totaal (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Woningen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Bedrijfsgebouwen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Grond- weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Overdrachtskosten op grond (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Totaal (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Personenauto's (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Overige wegvervoermiddelen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Treinen en trams (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Schepen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Vliegtuigen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Computers (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Telecommunicatieapparatuur (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Machines en installaties (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Overige materiële vaste activa (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer In cultuur gebrachte activa (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Onderzoek en ontwikkeling (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Computerprogrammatuur en databanken (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Overige immateriële activa (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Verkoop van gebruikte vaste activa (-) (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa (mln euro) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Totaal (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Woningen (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Bedrijfsgebouwen (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Grond- weg- en waterbouwkundige werken (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Overdrachtskosten op grond (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Totaal (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Personenauto's (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Overige wegvervoermiddelen (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Treinen en trams (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Schepen (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Vliegtuigen (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Computers (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Telecommunicatieapparatuur (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Machines en installaties (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Overige materiële vaste activa (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer In cultuur gebrachte activa (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Onderzoek en ontwikkeling (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Computerprogrammatuur en databanken (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Overige immateriële activa (%) Investeringen; volumemutatie Verkoop van gebruikte vaste activa (-) (%) Investeringen; volumemutatie Bruto investeringen in vaste activa (%)
Totale binnenlandse sectoren 1995 69.687 17.380 10.194 7.119 737 6.446 2.956 1.420 297 631 1.142 2.426 428 11.492 3.189 331 5.588 3.900 457 715 68.972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale binnenlandse sectoren 2000 102.940 25.236 15.284 10.350 1.462 8.512 5.006 1.846 172 558 930 3.895 766 15.039 5.520 230 7.350 8.709 587 1.084 101.856 2,3 1,4 7,3 12,1 16,9 1,3 -0,6 -13,6 153,0 -33,7 190,8 15,7 0,5 -9,4 0,8 -35,8 -0,2 7,3 -6,8 -4,2 2,3
Totale binnenlandse sectoren 2005 115.656 32.774 16.584 12.149 1.114 9.267 5.874 2.041 435 516 401 3.864 714 12.739 5.617 225 8.667 11.135 807 3.202 112.454 4,1 5,7 -0,9 11,0 7,3 -0,6 2,3 -4,5 -14,3 7,9 -11,5 14,6 11,9 0,5 1,8 -13,9 -0,3 10,0 -7,8 43,7 3,3
Totale binnenlandse sectoren 2010 129.102 29.857 19.739 15.988 1.096 9.913 5.262 2.001 1.133 1.181 336 3.942 868 15.150 5.814 259 9.683 15.765 1.028 3.204 125.898 -6,8 -16,0 -12,8 -1,5 15,3 6,1 11,8 -10,3 94,3 27,3 -63,2 -2,5 7,1 -8,6 -7,5 -4,1 -6,8 7,2 29,3 -8,6 -6,8
Totale binnenlandse sectoren 2015 164.037 24.127 17.275 17.582 1.410 14.050 8.047 3.021 401 1.106 1.475 4.840 1.128 17.298 5.682 355 34.892 24.693 705 11.504 152.533 32,5 20,1 3,5 8,7 10,0 37,8 40,9 14,8 -5,5 43,4 160,5 21,8 5,2 -0,7 1,0 2,1 195,8 38,4 -42,6 109,7 29,0
Totale binnenlandse sectoren 2020 176.843 43.068 25.194 18.623 3.477 14.069 8.736 3.396 652 600 685 4.429 984 20.054 7.536 283 13.770 24.839 517 3.906 172.937 -2,6 -0,6 0,5 -0,1 16,9 -30,4 -21,1 -20,0 -4,3 -74,8 -61,6 6,9 -2,5 0,2 6,8 102,8 1,1 0,9 -22,7 -0,7 -2,6
Totale binnenlandse sectoren 2021 189.208 47.968 26.467 19.246 4.058 14.546 8.261 4.058 572 724 931 4.550 1.085 21.041 8.570 230 14.660 26.203 584 4.803 184.405 3,3 5,7 1,5 -1,2 6,8 0,6 -8,7 17,6 -14,3 16,2 36,4 1,6 8,7 2,9 10,2 -19,8 1,2 4,9 10,3 20,0 2,9
Totale binnenlandse sectoren 2022* 205.489 51.852 29.736 20.836 4.092 15.414 8.467 4.589 627 1.022 709 4.816 1.283 23.350 9.375 272 15.257 28.429 777 5.621 199.868 2,1 1,0 8,0 -1,7 -10,4 -0,8 -3,1 4,5 3,3 37,4 -35,0 1,2 15,6 2,0 -2,1 17,8 1,6 5,1 27,7 14,3 1,8
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 1995 57.045 17.312 7.204 2.818 596 5.800 2.922 1.084 297 564 933 1.804 350 10.630 2.714 331 3.868 3.161 457 182 56.863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2000 85.380 25.207 11.949 3.900 1.063 8.080 4.953 1.531 172 527 897 3.105 614 13.768 4.277 230 5.275 7.325 587 460 84.920 2,0 1,4 5,2 17,1 15,7 1,8 -0,7 -16,0 153,0 -35,7 275,4 14,3 -0,9 -7,1 -3,0 -35,8 0,2 12,2 -6,8 -4,2 2,0
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2005 93.395 32.702 12.395 3.369 867 8.772 5.755 1.766 435 453 363 2.962 569 11.667 4.289 225 5.851 8.920 807 1.555 91.840 4,7 5,7 -1,4 35,3 5,9 -0,7 2,6 -6,0 -14,3 12,2 -16,7 14,5 12,5 3,1 3,7 -13,9 -0,9 10,8 -7,8 14,1 4,5
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2010 100.617 29.722 14.678 4.142 880 9.424 5.135 1.675 1.133 1.172 309 2.947 644 13.595 4.428 259 6.599 12.271 1.028 1.403 99.214 -8,0 -16,0 -12,9 -0,5 37,2 6,7 12,0 -12,6 94,3 28,0 -63,5 -7,3 1,5 -8,5 -8,3 -4,1 -9,9 5,3 29,3 -36,5 -7,5
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2015 138.208 24.035 13.611 6.714 1.343 13.687 7.917 2.804 401 1.098 1.467 3.926 892 16.108 4.411 355 31.245 21.176 705 10.255 127.953 39,7 20,2 4,6 11,3 14,4 39,3 41,5 17,1 -5,5 44,3 163,6 26,6 14,4 -1,9 2,0 2,1 274,7 47,2 -42,6 148,2 35,0
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2020 146.919 42.965 20.810 7.981 3.404 13.612 8.571 3.173 612 588 668 3.322 796 17.408 6.389 283 9.211 20.221 517 3.257 143.662 -3,9 -0,6 -1,5 1,1 17,1 -30,9 -21,5 -20,7 -8,3 -75,2 -60,5 6,5 0,9 -4,5 7,9 102,8 0,6 0,9 -22,7 -2,6 -4,0
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2021 158.697 47.852 22.211 8.094 3.980 14.187 8.130 3.869 548 711 929 3.441 900 18.739 7.354 230 9.830 21.295 584 4.178 154.519 4,2 5,7 3,2 -3,4 6,9 1,4 -8,4 20,1 -12,4 16,3 39,5 2,4 11,6 5,4 11,4 -19,8 1,5 4,7 10,3 25,1 3,7
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2022* 174.411 51.728 25.233 9.849 4.020 15.067 8.327 4.406 618 1.009 707 3.688 1.067 20.718 8.196 272 10.635 23.161 777 4.802 169.609 3,4 1,0 9,2 10,4 -10,2 -0,5 -3,2 5,2 6,4 38,1 -35,1 2,3 15,9 2,1 -0,3 17,8 5,6 5,3 27,7 15,9 3,1
Overheid 1995 12.642 68 2.990 4.301 141 646 34 336 0 67 209 622 78 862 475 0 1.720 739 0 533 12.109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overheid 2000 17.560 29 3.335 6.450 399 432 53 315 0 31 33 790 152 1.271 1.243 0 2.075 1.384 0 624 16.936 3,5 -26,3 15,5 9,2 20,1 -8,0 4,0 0,0 . 34,8 -58,8 21,8 7,1 -28,9 16,3 . -1,4 -12,8 . -4,3 3,8
Overheid 2005 22.261 72 4.189 8.780 247 495 119 275 0 63 38 902 145 1.072 1.328 0 2.816 2.215 0 1.647 20.614 1,7 16,4 0,7 3,8 12,6 1,9 -11,2 5,8 . -15,1 117,6 15,3 9,5 -21,1 -4,0 . 0,8 6,8 . 85,4 -2,0
Overheid 2010 28.485 135 5.061 11.846 216 489 127 326 0 9 27 995 224 1.555 1.386 0 3.084 3.494 0 1.801 26.684 -2,2 -12,4 -12,4 -1,8 -30,0 -5,3 4,1 3,9 . -25,0 -60,3 14,5 29,8 -9,2 -5,2 . 0,8 14,9 . 31,7 -4,0
Overheid 2015 25.829 92 3.664 10.868 67 363 130 217 0 8 8 914 236 1.190 1.271 0 3.647 3.517 0 1.249 24.580 4,1 -14,5 -0,3 7,2 -37,6 -2,2 12,1 -8,1 . -20,0 -12,5 4,8 -19,5 19,2 -2,3 . 4,8 1,7 . -7,2 4,8
Overheid 2020 29.924 103 4.384 10.642 73 457 165 223 40 12 17 1.107 188 2.646 1.147 0 4.559 4.618 0 649 29.275 4,7 1,0 11,2 -0,9 6,1 -12,2 5,2 -9,4 . . . 8,1 -14,5 46,2 0,9 . 2,2 1,0 . 9,6 4,6
Overheid 2021 30.511 116 4.256 11.152 78 359 131 189 24 13 2 1.109 185 2.302 1.216 0 4.830 4.908 0 625 29.886 -1,2 8,7 -6,2 0,4 1,4 -23,6 -23,6 -17,0 . . . -0,6 -3,2 -13,5 3,2 . 0,6 5,9 . -6,0 -1,1
Overheid 2022* 31.078 124 4.503 10.987 72 347 140 183 9 13 2 1.128 216 2.632 1.179 0 4.622 5.268 0 819 30.259 -4,6 1,7 1,8 -10,5 -24,4 -9,5 0,8 -10,1 . . . -2,4 14,1 1,5 -13,3 . -6,5 4,0 . 3,8 -4,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de uitgaven aan investeringsgoederen door de overheid en de gezamenlijke sectoren vennootschappen, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's). De investeringsgoederen worden verder ingedeeld naar type van vaste activa.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2021 zijn definitief. De gegevens over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juni 2023:
Gegevens van 2022 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer en is de opvolger van tabel Bruto investeringen in vaste activa, sector en type activa; nr, 1969-2016, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Investeringen; werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Investeringen uit productie en invoer
Uitgaven voor geproduceerde of ingevoerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt.
Totaal
Woningen
Gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning, met inbegrip van bijbehorende bouwwerken zoals garages en van alle goederen die gewoonlijk nagelvast in woningen zijn geïnstalleerd. Woonboten, aken, woonwagens en caravans die door huishoudens als hoofdverblijf worden gebruikt, behoren er ook toe, evenals openbare monumenten die in de eerste plaats als woningen worden aangemerkt. Bij de waardering zijn de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen inbegrepen. Voorbeelden zijn gebouwen met één of twee wooneenheden en andere gebouwen die zijn bestemd voor permanente bewoning. Woningen in aanbouw zijn inbegrepen voor zover ze al in het bezit zijn van de uiteindelijke gebruiker, hetzij omdat in eigen beheer wordt gebouwd, hetzij omdat er een koopcontract bestaat. Woningen voor militair personeel zijn inbegrepen omdat deze, evenals woningen die door civiele eenheden worden aangeschaft, worden gebruikt voor de productie van woondiensten. De waarde van de woningen omvat niet de waarde van de onderliggende grond.
Bedrijfsgebouwen
Andere gebouwen dan woningen, met inbegrip van de goederen, faciliteiten en apparatuur die hiervan integraal deel uitmaken en van de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Openbare monumenten die in de eerste plaats als bedrijfsgebouwen worden aangemerkt, behoren eveneens tot deze categorie. Openbare monumenten zijn herkenbaar wegens hun bijzondere historische, nationale, regionale, lokale, religieuze of symbolische betekenis. Zij worden als openbaar aangemerkt omdat zij openstaan voor het publiek, en niet omdat de overheidssector eigenaar is. Bezoekers moeten vaak entreegeld betalen. Voor de berekening van het verbruik van vaste activa bij nieuwe monumenten en grote verbeteringen van bestaande monumenten moet worden uitgegaan van een passende lange levensduur. Andere voorbeelden van gebouwen m.u.v. woningen zijn opslagplaatsen en fabrieksgebouwen, winkels, gebouwen voor openbaar amusement, hotels, restaurants, scholen, ziekenhuizen.
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Onder grond-, weg- en waterbouwkundige werken vallen de kosten van de aanleg van straten en riolering en het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Inbegrepen zijn verder openbare monumenten die niet als woning of ander gebouw zijn geclassificeerd, schachten, tunnels en andere bouwwerken in verband met de ontginning van minerale en energiereserves, en de bouw van zeeweringen, dijken, stormvloedkeringen, die bedoeld zijn om nabijgelegen grond, die zelf geen deel van de werken uitmaakt, te verbeteren. Voorbeelden zijn autowegen, straten en andere wegen, spoorwegen, start- en landingsbanen op vliegvelden, bruggen, verhoogde wegen, tunnels en metrotunnels, waterwegen, havens, dammen en andere waterwerken, pijpleidingen over lange afstand, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen, plaatselijke pijpleidingen en kabels, bijkomende werken, bouwwerken voor de mijnbouw en de industrie of voor sport en recreatie.
Overdrachtskosten op grond
De kosten van eigendomsoverdracht van grond.
Vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden: automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Totaal
Investeringen in vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer.
Voorbeelden: Automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en
tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Personenauto's
Auto's die voor het vervoer van personen bedoeld zijn.
Overige wegvervoermiddelen
Alle wegvervoermiddelen met uitzondering van personenauto's.
Treinen en trams
Voertuigen die op rails rijden.
Schepen
Vervoermiddelen op of onder water.
Vliegtuigen
Toestel voor het vervoer door de lucht.
Computers
Gegevensverwerkende en elektronische apparaten voor zover deze door de gebruiker vrij programmeerbaar zijn. Onder deze categorie vallen ook randapparatuur zoals terminals en printers.
Telecommunicatieapparatuur
Apparatuur op het gebied van de telecommunicatietechnologie. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld telefoons, mobiele telefoons, televisie camera's, digitale camera's.
Machines en installaties
Investeringen in alle machines die gebruikt worden voor de productie. Verder ook de machines voor algemeen gebruik (zoals kantoormachines en audio-apparatuur), werktuigen en vervoermiddelen die incidenteel gebruik maken van de openbare weg zoals tractoren, graafmachines, heftrucks en dergelijke. Ook wapensystemen behoren tot deze categorie.
Overige materiële vaste activa
Niet elders geclassificeerde materiële activa. Voorbeelden zijn meubilair, rekken, silo's, opslagtanks, containers, pallets, sportartikelen en muziekinstrumenten.
In cultuur gebrachte activa
Vee, wijngaarden, boomgaarden en andere aanplant van bomen met een regelmatige opbrengst, die onder rechtstreekse verantwoordelijkheid en onder rechtstreeks toezicht en beheer van institutionele eenheden staan, als hieronder omschreven. Onvolgroeide of onrijpe in cultuur gebrachte activa blijven buiten beschouwing, tenzij zij worden geproduceerd voor eigen gebruik.
Onderzoek en ontwikkeling
Bestaat uit de waarde van uitgaven voor creatief werk dat systematisch wordt ondernomen ter vergroting van de hoeveelheid kennis, inclusief kennis van de mens, cultuur en maatschappij, en het gebruik van deze kennis om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De waarde wordt bepaald op basis van de economische baten die in de toekomst worden verwacht. Tenzij de waarde redelijk goed kan worden geraamd, wordt de waarde volgens afspraak vastgesteld als de som van de kosten, met inbegrip van de kosten van niet-geslaagd onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Onderzoeks- en ontwikkelingswerk dat de eigenaar geen baten zal opleveren, wordt niet als actief, maar als intermediair verbruik geclassificeerd.
Computerprogrammatuur en databanken
Computerprogramma's, programmabeschrijvingen en ondersteunend materiaal voor systeem- en toepassingsprogrammatuur. Inbegrepen zijn de aanvankelijke ontwikkeling en de latere uitbreidingen van de programmatuur, alsmede de aankoop van kopieën en databanken.
Overige immateriële activa
Niet elders geclassificeerde immateriële activa. Voorbeelden zijn exploratie en evaluatie van minerale reserves, originelen op het gebied van woord, beeld, geluid en overige intellectuele eigendommen.
Verkoop van gebruikte vaste activa (-)
De uitvoer van gebruikte investeringsgoederen en de verkoop ervan aan huishoudens. Deze desinvesteringen worden niet verdeeld naar bedrijfsklassen of naar typen. Deze verkopen van gebruikte vaste activa worden gecorrigeerd op de investeringen.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele eigendommen.

Investeringen; volumemutatie
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Investeringen uit productie en invoer
Uitgaven voor geproduceerde of ingevoerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt.
Totaal
Woningen
Gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning, met inbegrip van bijbehorende bouwwerken zoals garages en van alle goederen die gewoonlijk nagelvast in woningen zijn geïnstalleerd. Woonboten, aken, woonwagens en caravans die door huishoudens als hoofdverblijf worden gebruikt, behoren er ook toe, evenals openbare monumenten die in de eerste plaats als woningen worden aangemerkt. Bij de waardering zijn de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen inbegrepen. Voorbeelden zijn gebouwen met één of twee wooneenheden en andere gebouwen die zijn bestemd voor permanente bewoning. Woningen in aanbouw zijn inbegrepen voor zover ze al in het bezit zijn van de uiteindelijke gebruiker, hetzij omdat in eigen beheer wordt gebouwd, hetzij omdat er een koopcontract bestaat. Woningen voor militair personeel zijn inbegrepen omdat deze, evenals woningen die door civiele eenheden worden aangeschaft, worden gebruikt voor de productie van woondiensten. De waarde van de woningen omvat niet de waarde van de onderliggende grond.
Bedrijfsgebouwen
Andere gebouwen dan woningen, met inbegrip van de goederen, faciliteiten en apparatuur die hiervan integraal deel uitmaken en van de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Openbare monumenten die in de eerste plaats als bedrijfsgebouwen worden aangemerkt, behoren eveneens tot deze categorie. Openbare monumenten zijn herkenbaar wegens hun bijzondere historische, nationale, regionale, lokale, religieuze of symbolische betekenis. Zij worden als openbaar aangemerkt omdat zij openstaan voor het publiek, en niet omdat de overheidssector eigenaar is. Bezoekers moeten vaak entreegeld betalen. Voor de berekening van het verbruik van vaste activa bij nieuwe monumenten en grote verbeteringen van bestaande monumenten moet worden uitgegaan van een passende lange levensduur. Andere voorbeelden van gebouwen m.u.v. woningen zijn opslagplaatsen en fabrieksgebouwen, winkels, gebouwen voor openbaar amusement, hotels, restaurants, scholen, ziekenhuizen.
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Onder grond-, weg- en waterbouwkundige werken vallen de kosten van de aanleg van straten en riolering en het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Inbegrepen zijn verder openbare monumenten die niet als woning of ander gebouw zijn geclassificeerd, schachten, tunnels en andere bouwwerken in verband met de ontginning van minerale en energiereserves, en de bouw van zeeweringen, dijken, stormvloedkeringen, die bedoeld zijn om nabijgelegen grond, die zelf geen deel van de werken uitmaakt, te verbeteren. Voorbeelden zijn autowegen, straten en andere wegen, spoorwegen, start- en landingsbanen op vliegvelden, bruggen, verhoogde wegen, tunnels en metrotunnels, waterwegen, havens, dammen en andere waterwerken, pijpleidingen over lange afstand, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen, plaatselijke pijpleidingen en kabels, bijkomende werken, bouwwerken voor de mijnbouw en de industrie of voor sport en recreatie.
Overdrachtskosten op grond
De kosten van eigendomsoverdracht van grond.
Vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden: automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Totaal
Personenauto's
Auto's die voor het vervoer van personen bedoeld zijn.
Overige wegvervoermiddelen
Alle wegvervoermiddelen met uitzondering van personenauto's.
Treinen en trams
Voertuigen die op rails rijden.
Schepen
Vervoermiddelen op of onder water.
Vliegtuigen
Toestel voor het vervoer door de lucht.
Computers
Gegevensverwerkende en elektronische apparaten voor zover deze door de gebruiker vrij programmeerbaar zijn. Onder deze categorie vallen ook randapparatuur zoals terminals en printers.
Telecommunicatieapparatuur
Apparatuur op het gebied van de telecommunicatietechnologie. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld telefoons, mobiele telefoons, televisie camera's, digitale camera's.
Machines en installaties
Investeringen in alle machines die gebruikt worden voor de productie. Verder ook de machines voor algemeen gebruik (zoals kantoormachines en audio-apparatuur), werktuigen en vervoermiddelen die incidenteel gebruik maken van de openbare weg zoals tractoren, graafmachines, heftrucks en dergelijke. Ook wapensystemen behoren tot deze categorie.
Overige materiële vaste activa
Niet elders geclassificeerde materiële activa. Voorbeelden zijn meubilair, rekken, silo's, opslagtanks, containers, pallets, sportartikelen en muziekinstrumenten.
In cultuur gebrachte activa
Vee, wijngaarden, boomgaarden en andere aanplant van bomen met een regelmatige opbrengst, die onder rechtstreekse verantwoordelijkheid en onder rechtstreeks toezicht en beheer van institutionele eenheden staan, als hieronder omschreven. Onvolgroeide of onrijpe in cultuur gebrachte activa blijven buiten beschouwing, tenzij zij worden geproduceerd voor eigen gebruik.
Onderzoek en ontwikkeling
Bestaat uit de waarde van uitgaven voor creatief werk dat systematisch wordt ondernomen ter vergroting van de hoeveelheid kennis, inclusief kennis van de mens, cultuur en maatschappij, en het gebruik van deze kennis om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De waarde wordt bepaald op basis van de economische baten die in de toekomst worden verwacht. Tenzij de waarde redelijk goed kan worden geraamd, wordt de waarde volgens afspraak vastgesteld als de som van de kosten, met inbegrip van de kosten van niet-geslaagd onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Onderzoeks- en ontwikkelingswerk dat de eigenaar geen baten zal opleveren, wordt niet als actief, maar als intermediair verbruik geclassificeerd.
Computerprogrammatuur en databanken
Computerprogramma's, programmabeschrijvingen en ondersteunend materiaal voor systeem- en toepassingsprogrammatuur. Inbegrepen zijn de aanvankelijke ontwikkeling en de latere uitbreidingen van de programmatuur, alsmede de aankoop van kopieën en databanken.
Overige immateriële activa
Niet elders geclassificeerde immateriële activa. Voorbeelden zijn exploratie en evaluatie van minerale reserves, originelen op het gebied van woord, beeld, geluid en overige intellectuele eigendommen.
Verkoop van gebruikte vaste activa (-)
De uitvoer van gebruikte investeringsgoederen en de verkoop ervan aan huishoudens. Deze desinvesteringen worden niet verdeeld naar bedrijfsklassen of naar typen. Deze verkopen van gebruikte vaste activa worden gecorrigeerd op de investeringen.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele eigendommen.