Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen

Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen

Institutionele sectoren Perioden Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Totaal (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Woningen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Bedrijfsgebouwen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Grond- weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Overdrachtskosten op grond (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Totaal (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Personenauto's (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Overige wegvervoermiddelen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Treinen en trams (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Schepen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Vliegtuigen (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Computers (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Telecommunicatieapparatuur (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Machines en installaties (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Overige materiële vaste activa (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer In cultuur gebrachte activa (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Onderzoek en ontwikkeling (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Computerprogrammatuur en databanken (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Overige immateriële activa (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Verkoop van gebruikte vaste activa (-) (mln euro) Investeringen; werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa (mln euro) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Totaal (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Woningen (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Bedrijfsgebouwen (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Grond- weg- en waterbouwkundige werken (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Overdrachtskosten op grond (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Totaal (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Personenauto's (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Overige wegvervoermiddelen (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Treinen en trams (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Schepen (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Vliegtuigen (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Computers (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Telecommunicatieapparatuur (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Machines en installaties (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Overige materiële vaste activa (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer In cultuur gebrachte activa (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Onderzoek en ontwikkeling (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Computerprogrammatuur en databanken (%) Investeringen; volumemutatie Investeringen uit productie en invoer Overige immateriële activa (%) Investeringen; volumemutatie Verkoop van gebruikte vaste activa (-) (%) Investeringen; volumemutatie Bruto investeringen in vaste activa (%)
Totale binnenlandse sectoren 2015 164.037 24.127 17.275 17.582 1.410 14.050 8.047 3.021 401 1.106 1.475 4.840 1.128 17.298 5.682 355 34.892 24.693 705 11.504 152.533 32,5 20,1 3,5 8,7 10,0 37,8 40,9 14,8 -5,5 43,4 160,5 21,8 5,2 -0,7 1,0 2,1 195,8 38,4 -42,6 109,7 29,0
Totale binnenlandse sectoren 2016 144.572 29.196 17.996 17.448 2.442 14.692 7.042 3.485 547 1.097 2.521 6.516 1.062 16.898 5.386 341 11.027 20.904 664 2.897 141.675 -12,0 21,7 5,2 -0,4 35,0 3,1 -14,1 14,5 31,7 0,0 68,1 38,9 -2,9 -3,0 -5,8 2,5 -68,9 -14,8 -6,8 -75,0 -7,3
Totale binnenlandse sectoren 2017 151.432 32.942 19.249 16.828 2.456 16.829 7.791 3.628 1.698 1.806 1.906 4.142 978 18.120 5.867 89 11.562 21.724 646 2.762 148.670 4,0 12,3 6,9 -6,1 -3,2 13,6 8,9 4,0 207,5 68,6 -26,3 -36,2 -3,9 6,7 8,2 -60,1 3,2 3,7 -2,9 -6,1 4,2
Totale binnenlandse sectoren 2018 162.634 37.802 20.985 17.814 2.581 16.040 9.301 4.046 505 988 1.200 4.198 1.057 19.435 6.717 49 12.605 22.721 630 4.541 158.093 4,7 9,3 7,5 2,4 3,5 -6,1 15,6 11,9 -70,4 -44,2 -35,7 1,1 10,1 6,2 13,1 -82,0 6,6 1,8 -4,3 63,0 3,6
Totale binnenlandse sectoren 2019 176.696 41.062 24.114 18.456 2.904 19.759 10.738 4.196 674 2.390 1.761 4.244 1.048 19.936 6.962 141 13.243 24.158 669 3.888 172.808 5,6 3,4 12,2 1,0 10,3 20,2 12,8 2,6 29,5 139,2 34,7 4,6 3,8 0,0 1,3 249,0 2,4 3,4 3,8 -14,9 6,2
Totale binnenlandse sectoren 2020 176.843 43.068 25.194 18.623 3.477 14.069 8.736 3.396 652 600 685 4.429 984 20.054 7.536 283 13.770 24.839 517 3.906 172.937 -2,6 -0,6 0,5 -0,1 16,9 -30,4 -21,1 -20,0 -4,3 -74,8 -61,6 6,9 -2,5 0,2 6,8 102,8 1,1 0,9 -22,7 -0,7 -2,6
Totale binnenlandse sectoren 2021* 189.308 46.954 26.612 19.136 3.774 14.233 8.254 3.881 698 479 921 4.907 1.056 21.792 9.008 240 14.691 26.445 460 4.695 184.613 3,6 3,3 1,6 -1,7 1,8 -1,5 -8,9 12,5 4,0 -22,8 36,8 8,8 6,2 6,7 15,5 -16,3 4,5 6,0 -13,2 17,4 3,2
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2015 138.208 24.035 13.611 6.714 1.343 13.687 7.917 2.804 401 1.098 1.467 3.926 892 16.108 4.411 355 31.245 21.176 705 10.255 127.953 39,7 20,2 4,6 11,3 14,4 39,3 41,5 17,1 -5,5 44,3 163,6 26,6 14,4 -1,9 2,0 2,1 274,7 47,2 -42,6 148,2 35,0
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2016 118.908 29.104 14.201 7.358 2.381 14.202 6.887 3.294 447 1.061 2.513 5.633 831 15.550 4.240 341 7.282 17.121 664 1.929 116.979 -14,2 21,8 5,4 9,9 37,5 2,3 -14,7 16,5 8,0 -2,6 68,5 48,0 -3,9 -4,2 -4,5 2,5 -77,1 -18,6 -6,8 -81,4 -8,8
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2017 124.840 32.843 15.332 6.489 2.392 16.441 7.637 3.404 1.689 1.805 1.906 3.079 765 16.436 4.827 89 7.717 17.784 646 1.582 123.258 4,4 12,4 7,9 -14,3 -3,3 14,8 9,2 3,2 274,3 74,3 -26,1 -45,1 -4,2 5,3 12,9 -60,1 4,4 3,6 -2,9 -19,6 4,8
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2018 135.095 37.702 17.020 7.202 2.510 15.661 9.117 3.859 498 987 1.200 3.154 826 17.856 5.533 49 8.375 18.577 630 3.461 131.634 5,4 9,4 9,5 7,0 3,4 -6,2 15,6 13,7 -70,6 -44,3 -35,7 2,1 9,8 7,4 13,2 -82,0 6,1 1,6 -4,3 117,3 3,9
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2019 148.532 40.964 20.318 7.802 2.838 19.242 10.583 3.951 660 2.379 1.669 3.195 820 18.111 5.851 141 8.912 19.669 669 3.302 145.230 6,7 3,4 16,5 5,6 10,9 19,8 13,4 1,3 28,5 138,3 27,3 4,8 3,6 -1,1 3,3 249,0 3,7 3,0 3,8 -5,0 7,0
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2020 146.919 42.965 20.810 7.981 3.404 13.612 8.571 3.173 612 588 668 3.322 796 17.408 6.389 283 9.211 20.221 517 3.257 143.662 -3,9 -0,6 -1,5 1,1 17,1 -30,9 -21,5 -20,7 -8,3 -75,2 -60,5 6,5 0,9 -4,5 7,9 102,8 0,6 0,9 -22,7 -2,6 -4,0
Vennootschappen, huishoudens en IZWh's 2021* 159.217 46.855 22.444 8.193 3.712 13.853 8.112 3.695 672 470 904 3.811 853 19.395 7.807 240 9.908 21.686 460 4.097 155.120 4,7 3,3 3,7 -2,0 2,2 -0,9 -8,8 14,7 6,7 -22,8 37,7 12,6 6,0 9,3 18,1 -16,3 5,4 6,8 -13,2 23,0 4,3
Overheid 2015 25.829 92 3.664 10.868 67 363 130 217 0 8 8 914 236 1.190 1.271 0 3.647 3.517 0 1.249 24.580 4,1 -14,5 -0,3 7,2 -37,6 -2,2 12,1 -8,1 . -20,0 -12,5 4,8 -19,5 19,2 -2,3 . 4,8 1,7 . -7,2 4,8
Overheid 2016 25.664 92 3.795 10.090 61 490 155 191 100 36 8 883 231 1.348 1.146 0 3.745 3.783 0 968 24.696 -0,5 2,2 4,5 -6,8 -14,9 33,3 19,2 -12,4 . 350,0 0,0 -0,4 0,8 12,5 -10,3 . 1,1 8,1 . -22,9 0,7
Overheid 2017 26.592 99 3.917 10.339 64 388 154 224 9 1 0 1.063 213 1.684 1.040 0 3.845 3.940 0 1.180 25.412 2,3 6,5 3,2 0,0 0,0 -21,2 -1,9 17,3 . . . 20,8 -2,6 23,4 -9,2 . 0,9 3,9 . 20,9 1,6
Overheid 2018 27.539 100 3.965 10.612 71 379 184 187 7 1 0 1.044 231 1.579 1.184 0 4.230 4.144 0 1.080 26.459 1,4 -3,0 -0,2 -0,5 9,4 -4,1 14,9 -16,5 . . . -1,8 11,3 -5,3 12,9 . 7,6 2,5 . -9,7 1,9
Overheid 2019 28.164 98 3.796 10.654 66 517 155 245 14 11 92 1.049 228 1.825 1.111 0 4.331 4.489 0 586 27.578 0,0 -7,0 -6,5 -2,1 -9,9 34,6 -16,8 29,9 . . . 4,0 4,3 12,6 -8,0 . -0,1 5,3 . -46,6 1,9
Overheid 2020 29.924 103 4.384 10.642 73 457 165 223 40 12 17 1.107 188 2.646 1.147 0 4.559 4.618 0 649 29.275 4,7 1,0 11,2 -0,9 6,1 -12,2 5,2 -9,4 . . . 8,1 -14,5 46,2 0,9 . 2,2 1,0 . 9,6 4,6
Overheid 2021* 30.091 99 4.168 10.943 62 380 142 186 26 9 17 1.096 203 2.397 1.201 0 4.783 4.759 0 598 29.493 -2,2 -7,8 -8,5 -1,5 -20,5 -18,8 -16,4 -18,4 . . . -2,8 6,9 -10,1 1,1 . 2,8 2,7 . -10,5 -2,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de uitgaven aan investeringsgoederen door de overheid en de gezamenlijke sectoren vennootschappen, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's). De investeringsgoederen worden verder ingedeeld naar type van vaste activa.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
Gegevens van 2021 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer en is de opvolger van tabel Bruto investeringen in vaste activa, sector en type activa; nr, 1969-2016, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Investeringen; werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Investeringen uit productie en invoer
Uitgaven voor geproduceerde of ingevoerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt.
Totaal
Woningen
Gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning, met inbegrip van bijbehorende bouwwerken zoals garages en van alle goederen die gewoonlijk nagelvast in woningen zijn geïnstalleerd. Woonboten, aken, woonwagens en caravans die door huishoudens als hoofdverblijf worden gebruikt, behoren er ook toe, evenals openbare monumenten die in de eerste plaats als woningen worden aangemerkt. Bij de waardering zijn de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen inbegrepen. Voorbeelden zijn gebouwen met één of twee wooneenheden en andere gebouwen die zijn bestemd voor permanente bewoning. Woningen in aanbouw zijn inbegrepen voor zover ze al in het bezit zijn van de uiteindelijke gebruiker, hetzij omdat in eigen beheer wordt gebouwd, hetzij omdat er een koopcontract bestaat. Woningen voor militair personeel zijn inbegrepen omdat deze, evenals woningen die door civiele eenheden worden aangeschaft, worden gebruikt voor de productie van woondiensten. De waarde van de woningen omvat niet de waarde van de onderliggende grond.
Bedrijfsgebouwen
Andere gebouwen dan woningen, met inbegrip van de goederen, faciliteiten en apparatuur die hiervan integraal deel uitmaken en van de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Openbare monumenten die in de eerste plaats als bedrijfsgebouwen worden aangemerkt, behoren eveneens tot deze categorie. Openbare monumenten zijn herkenbaar wegens hun bijzondere historische, nationale, regionale, lokale, religieuze of symbolische betekenis. Zij worden als openbaar aangemerkt omdat zij openstaan voor het publiek, en niet omdat de overheidssector eigenaar is. Bezoekers moeten vaak entreegeld betalen. Voor de berekening van het verbruik van vaste activa bij nieuwe monumenten en grote verbeteringen van bestaande monumenten moet worden uitgegaan van een passende lange levensduur. Andere voorbeelden van gebouwen m.u.v. woningen zijn opslagplaatsen en fabrieksgebouwen, winkels, gebouwen voor openbaar amusement, hotels, restaurants, scholen, ziekenhuizen.
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Onder grond-, weg- en waterbouwkundige werken vallen de kosten van de aanleg van straten en riolering en het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Inbegrepen zijn verder openbare monumenten die niet als woning of ander gebouw zijn geclassificeerd, schachten, tunnels en andere bouwwerken in verband met de ontginning van minerale en energiereserves, en de bouw van zeeweringen, dijken, stormvloedkeringen, die bedoeld zijn om nabijgelegen grond, die zelf geen deel van de werken uitmaakt, te verbeteren. Voorbeelden zijn autowegen, straten en andere wegen, spoorwegen, start- en landingsbanen op vliegvelden, bruggen, verhoogde wegen, tunnels en metrotunnels, waterwegen, havens, dammen en andere waterwerken, pijpleidingen over lange afstand, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen, plaatselijke pijpleidingen en kabels, bijkomende werken, bouwwerken voor de mijnbouw en de industrie of voor sport en recreatie.
Overdrachtskosten op grond
De kosten van eigendomsoverdracht van grond.
Vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden: automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Totaal
Investeringen in vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer.
Voorbeelden: Automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en
tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Personenauto's
Auto's die voor het vervoer van personen bedoeld zijn.
Overige wegvervoermiddelen
Alle wegvervoermiddelen met uitzondering van personenauto's.
Treinen en trams
Voertuigen die op rails rijden.
Schepen
Vervoermiddelen op of onder water.
Vliegtuigen
Toestel voor het vervoer door de lucht.
Computers
Gegevensverwerkende en elektronische apparaten voor zover deze door de gebruiker vrij programmeerbaar zijn. Onder deze categorie vallen ook randapparatuur zoals terminals en printers.
Telecommunicatieapparatuur
Apparatuur op het gebied van de telecommunicatietechnologie. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld telefoons, mobiele telefoons, televisie camera's, digitale camera's.
Machines en installaties
Investeringen in alle machines die gebruikt worden voor de productie. Verder ook de machines voor algemeen gebruik (zoals kantoormachines en audio-apparatuur), werktuigen en vervoermiddelen die incidenteel gebruik maken van de openbare weg zoals tractoren, graafmachines, heftrucks en dergelijke. Ook wapensystemen behoren tot deze categorie.
Overige materiële vaste activa
Niet elders geclassificeerde materiële activa. Voorbeelden zijn meubilair, rekken, silo's, opslagtanks, containers, pallets, sportartikelen en muziekinstrumenten.
In cultuur gebrachte activa
Vee, wijngaarden, boomgaarden en andere aanplant van bomen met een regelmatige opbrengst, die onder rechtstreekse verantwoordelijkheid en onder rechtstreeks toezicht en beheer van institutionele eenheden staan, als hieronder omschreven. Onvolgroeide of onrijpe in cultuur gebrachte activa blijven buiten beschouwing, tenzij zij worden geproduceerd voor eigen gebruik.
Onderzoek en ontwikkeling
Bestaat uit de waarde van uitgaven voor creatief werk dat systematisch wordt ondernomen ter vergroting van de hoeveelheid kennis, inclusief kennis van de mens, cultuur en maatschappij, en het gebruik van deze kennis om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De waarde wordt bepaald op basis van de economische baten die in de toekomst worden verwacht. Tenzij de waarde redelijk goed kan worden geraamd, wordt de waarde volgens afspraak vastgesteld als de som van de kosten, met inbegrip van de kosten van niet-geslaagd onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Onderzoeks- en ontwikkelingswerk dat de eigenaar geen baten zal opleveren, wordt niet als actief, maar als intermediair verbruik geclassificeerd.
Computerprogrammatuur en databanken
Computerprogramma's, programmabeschrijvingen en ondersteunend materiaal voor systeem- en toepassingsprogrammatuur. Inbegrepen zijn de aanvankelijke ontwikkeling en de latere uitbreidingen van de programmatuur, alsmede de aankoop van kopieën en databanken.
Overige immateriële activa
Niet elders geclassificeerde immateriële activa. Voorbeelden zijn exploratie en evaluatie van minerale reserves, originelen op het gebied van woord, beeld, geluid en overige intellectuele eigendommen.
Verkoop van gebruikte vaste activa (-)
De uitvoer van gebruikte investeringsgoederen en de verkoop ervan aan huishoudens. Deze desinvesteringen worden niet verdeeld naar bedrijfsklassen of naar typen. Deze verkopen van gebruikte vaste activa worden gecorrigeerd op de investeringen.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele eigendommen.

Investeringen; volumemutatie
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Investeringen uit productie en invoer
Uitgaven voor geproduceerde of ingevoerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt.
Totaal
Woningen
Gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning, met inbegrip van bijbehorende bouwwerken zoals garages en van alle goederen die gewoonlijk nagelvast in woningen zijn geïnstalleerd. Woonboten, aken, woonwagens en caravans die door huishoudens als hoofdverblijf worden gebruikt, behoren er ook toe, evenals openbare monumenten die in de eerste plaats als woningen worden aangemerkt. Bij de waardering zijn de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen inbegrepen. Voorbeelden zijn gebouwen met één of twee wooneenheden en andere gebouwen die zijn bestemd voor permanente bewoning. Woningen in aanbouw zijn inbegrepen voor zover ze al in het bezit zijn van de uiteindelijke gebruiker, hetzij omdat in eigen beheer wordt gebouwd, hetzij omdat er een koopcontract bestaat. Woningen voor militair personeel zijn inbegrepen omdat deze, evenals woningen die door civiele eenheden worden aangeschaft, worden gebruikt voor de productie van woondiensten. De waarde van de woningen omvat niet de waarde van de onderliggende grond.
Bedrijfsgebouwen
Andere gebouwen dan woningen, met inbegrip van de goederen, faciliteiten en apparatuur die hiervan integraal deel uitmaken en van de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Openbare monumenten die in de eerste plaats als bedrijfsgebouwen worden aangemerkt, behoren eveneens tot deze categorie. Openbare monumenten zijn herkenbaar wegens hun bijzondere historische, nationale, regionale, lokale, religieuze of symbolische betekenis. Zij worden als openbaar aangemerkt omdat zij openstaan voor het publiek, en niet omdat de overheidssector eigenaar is. Bezoekers moeten vaak entreegeld betalen. Voor de berekening van het verbruik van vaste activa bij nieuwe monumenten en grote verbeteringen van bestaande monumenten moet worden uitgegaan van een passende lange levensduur. Andere voorbeelden van gebouwen m.u.v. woningen zijn opslagplaatsen en fabrieksgebouwen, winkels, gebouwen voor openbaar amusement, hotels, restaurants, scholen, ziekenhuizen.
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Onder grond-, weg- en waterbouwkundige werken vallen de kosten van de aanleg van straten en riolering en het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Inbegrepen zijn verder openbare monumenten die niet als woning of ander gebouw zijn geclassificeerd, schachten, tunnels en andere bouwwerken in verband met de ontginning van minerale en energiereserves, en de bouw van zeeweringen, dijken, stormvloedkeringen, die bedoeld zijn om nabijgelegen grond, die zelf geen deel van de werken uitmaakt, te verbeteren. Voorbeelden zijn autowegen, straten en andere wegen, spoorwegen, start- en landingsbanen op vliegvelden, bruggen, verhoogde wegen, tunnels en metrotunnels, waterwegen, havens, dammen en andere waterwerken, pijpleidingen over lange afstand, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen, plaatselijke pijpleidingen en kabels, bijkomende werken, bouwwerken voor de mijnbouw en de industrie of voor sport en recreatie.
Overdrachtskosten op grond
De kosten van eigendomsoverdracht van grond.
Vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden: automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Totaal
Personenauto's
Auto's die voor het vervoer van personen bedoeld zijn.
Overige wegvervoermiddelen
Alle wegvervoermiddelen met uitzondering van personenauto's.
Treinen en trams
Voertuigen die op rails rijden.
Schepen
Vervoermiddelen op of onder water.
Vliegtuigen
Toestel voor het vervoer door de lucht.
Computers
Gegevensverwerkende en elektronische apparaten voor zover deze door de gebruiker vrij programmeerbaar zijn. Onder deze categorie vallen ook randapparatuur zoals terminals en printers.
Telecommunicatieapparatuur
Apparatuur op het gebied van de telecommunicatietechnologie. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld telefoons, mobiele telefoons, televisie camera's, digitale camera's.
Machines en installaties
Investeringen in alle machines die gebruikt worden voor de productie. Verder ook de machines voor algemeen gebruik (zoals kantoormachines en audio-apparatuur), werktuigen en vervoermiddelen die incidenteel gebruik maken van de openbare weg zoals tractoren, graafmachines, heftrucks en dergelijke. Ook wapensystemen behoren tot deze categorie.
Overige materiële vaste activa
Niet elders geclassificeerde materiële activa. Voorbeelden zijn meubilair, rekken, silo's, opslagtanks, containers, pallets, sportartikelen en muziekinstrumenten.
In cultuur gebrachte activa
Vee, wijngaarden, boomgaarden en andere aanplant van bomen met een regelmatige opbrengst, die onder rechtstreekse verantwoordelijkheid en onder rechtstreeks toezicht en beheer van institutionele eenheden staan, als hieronder omschreven. Onvolgroeide of onrijpe in cultuur gebrachte activa blijven buiten beschouwing, tenzij zij worden geproduceerd voor eigen gebruik.
Onderzoek en ontwikkeling
Bestaat uit de waarde van uitgaven voor creatief werk dat systematisch wordt ondernomen ter vergroting van de hoeveelheid kennis, inclusief kennis van de mens, cultuur en maatschappij, en het gebruik van deze kennis om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De waarde wordt bepaald op basis van de economische baten die in de toekomst worden verwacht. Tenzij de waarde redelijk goed kan worden geraamd, wordt de waarde volgens afspraak vastgesteld als de som van de kosten, met inbegrip van de kosten van niet-geslaagd onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Onderzoeks- en ontwikkelingswerk dat de eigenaar geen baten zal opleveren, wordt niet als actief, maar als intermediair verbruik geclassificeerd.
Computerprogrammatuur en databanken
Computerprogramma's, programmabeschrijvingen en ondersteunend materiaal voor systeem- en toepassingsprogrammatuur. Inbegrepen zijn de aanvankelijke ontwikkeling en de latere uitbreidingen van de programmatuur, alsmede de aankoop van kopieën en databanken.
Overige immateriële activa
Niet elders geclassificeerde immateriële activa. Voorbeelden zijn exploratie en evaluatie van minerale reserves, originelen op het gebied van woord, beeld, geluid en overige intellectuele eigendommen.
Verkoop van gebruikte vaste activa (-)
De uitvoer van gebruikte investeringsgoederen en de verkoop ervan aan huishoudens. Deze desinvesteringen worden niet verdeeld naar bedrijfsklassen of naar typen. Deze verkopen van gebruikte vaste activa worden gecorrigeerd op de investeringen.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele eigendommen.