Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Bestemming Perioden Investeringen; werkelijke prijzen (mln euro) Investeringen; prijsniveau 2015 (mln euro) Investeringen; volumemutatie (%) Investeringen; prijsindexcijfers (2015=100)
A-U Alle economische activiteiten 1995 69.687 92.485 . 75,3
A-U Alle economische activiteiten 2000 102.940 126.255 2,3 81,5
A-U Alle economische activiteiten 2005 115.656 127.014 4,1 91,1
A-U Alle economische activiteiten 2010 129.102 128.781 -6,8 100,2
A-U Alle economische activiteiten 2015 164.037 164.037 32,5 100,0
A-U Alle economische activiteiten 2020 176.843 161.564 -2,6 109,5
A-U Alle economische activiteiten 2021 189.208 166.876 3,3 113,4
A-U Alle economische activiteiten 2022* 205.489 170.397 2,1 120,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 1995 2.200 3.227 . 68,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2000 3.066 4.190 -5,5 73,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2005 3.242 3.889 2,7 83,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2010 4.414 4.642 2,1 95,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2015 4.777 4.777 -9,3 100,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 5.373 5.072 0,8 105,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 4.768 4.371 -13,8 109,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 5.316 4.547 4,0 116,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 1995 14.192 17.662 . 80,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2000 15.824 19.146 0,1 82,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2005 16.069 18.383 4,1 87,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2010 19.508 20.510 -1,6 95,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2015 23.418 23.418 -4,5 100,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 26.604 24.819 -7,4 107,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 27.784 25.157 1,4 110,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022* 30.864 26.289 4,5 117,4
B Delfstoffenwinning 1995 1.259 1.614 . 78,0
B Delfstoffenwinning 2000 1.299 1.603 -5,6 81,0
B Delfstoffenwinning 2005 1.940 2.276 26,2 85,2
B Delfstoffenwinning 2010 2.339 2.496 -6,4 93,7
B Delfstoffenwinning 2015 2.628 2.628 -18,3 100,0
B Delfstoffenwinning 2020 511 487 -75,6 104,9
B Delfstoffenwinning 2021 927 846 73,8 109,5
B Delfstoffenwinning 2022* 1.042 898 6,1 116,0
C Industrie 1995 9.529 11.658 . 81,7
C Industrie 2000 11.674 13.970 -0,7 83,6
C Industrie 2005 10.882 12.307 2,0 88,4
C Industrie 2010 11.311 11.760 -8,6 96,2
C Industrie 2015 13.902 13.902 2,8 100,0
C Industrie 2020 17.188 15.976 -7,6 107,6
C Industrie 2021 17.187 15.581 -2,5 110,3
C Industrie 2022* 18.836 16.257 4,3 115,9
D Energievoorziening 1995 2.024 2.659 . 76,1
D Energievoorziening 2000 1.819 2.279 9,4 79,8
D Energievoorziening 2005 2.192 2.564 4,2 85,5
D Energievoorziening 2010 4.089 4.397 17,0 93,0
D Energievoorziening 2015 5.605 5.605 -14,4 100,0
D Energievoorziening 2020 7.283 6.775 14,6 107,5
D Energievoorziening 2021 7.866 7.042 3,9 111,7
D Energievoorziening 2022* 8.999 7.412 5,3 121,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 1995 1.380 1.640 . 84,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2000 1.032 1.190 1,7 86,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2005 1.055 1.162 -7,3 90,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2010 1.769 1.821 21,4 97,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2015 1.283 1.283 2,6 100,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 1.622 1.523 -3,4 106,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 1.804 1.639 7,6 110,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 1.987 1.669 1,9 119,0
F Bouwnijverheid 1995 1.244 1.390 . 89,5
F Bouwnijverheid 2000 2.266 2.521 -21,8 89,9
F Bouwnijverheid 2005 1.954 2.086 6,0 93,7
F Bouwnijverheid 2010 2.297 2.324 -2,6 98,8
F Bouwnijverheid 2015 2.713 2.713 10,7 100,0
F Bouwnijverheid 2020 4.191 3.956 -4,0 105,9
F Bouwnijverheid 2021 4.839 4.442 12,3 108,9
F Bouwnijverheid 2022* 5.375 4.678 5,3 114,9
G-I Handel, vervoer en horeca 1995 9.635 11.770 . 81,9
G-I Handel, vervoer en horeca 2000 13.632 16.194 0,7 84,2
G-I Handel, vervoer en horeca 2005 13.203 14.879 3,5 88,7
G-I Handel, vervoer en horeca 2010 14.542 15.196 -1,0 95,7
G-I Handel, vervoer en horeca 2015 18.549 18.549 13,5 100,0
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 20.234 18.961 -11,4 106,7
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 22.300 20.404 7,6 109,3
G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 24.399 20.890 2,4 116,8
J Informatie en communicatie 1995 2.312 2.612 . 88,5
J Informatie en communicatie 2000 7.270 7.795 3,2 93,3
J Informatie en communicatie 2005 4.683 4.919 14,2 95,2
J Informatie en communicatie 2010 5.025 4.953 -2,0 101,4
J Informatie en communicatie 2015 6.991 6.991 17,7 100,0
J Informatie en communicatie 2020 8.883 8.474 13,0 104,8
J Informatie en communicatie 2021 9.068 8.422 -0,6 107,7
J Informatie en communicatie 2022* 10.597 9.326 10,7 113,6
K Financiële dienstverlening 1995 3.458 3.939 . 87,8
K Financiële dienstverlening 2000 7.367 8.168 46,4 90,2
K Financiële dienstverlening 2005 4.157 4.253 -9,0 97,7
K Financiële dienstverlening 2010 5.341 5.189 15,4 102,9
K Financiële dienstverlening 2015 4.911 4.911 14,1 100,0
K Financiële dienstverlening 2020 7.807 7.177 -1,9 108,8
K Financiële dienstverlening 2021 6.563 5.863 -18,3 111,9
K Financiële dienstverlening 2022* 6.248 5.322 -9,2 117,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 1995 18.165 28.585 . 63,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2000 26.439 33.309 -2,4 79,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2005 36.944 37.316 6,0 99,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010 35.600 31.706 -17,7 112,3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2015 29.437 29.437 16,0 100,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 51.730 44.556 2,1 116,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 59.865 48.987 9,9 122,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 65.886 50.459 3,0 130,6
M-N Zakelijke dienstverlening 1995 4.179 4.244 . 98,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2000 7.460 7.948 3,3 93,9
M-N Zakelijke dienstverlening 2005 9.089 9.540 5,8 95,3
M-N Zakelijke dienstverlening 2010 8.608 8.736 -12,4 98,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2015 42.098 42.098 305,9 100,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 15.684 14.316 -14,4 109,6
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 16.279 14.448 0,9 112,7
M-N Zakelijke dienstverlening 2022* 17.493 14.746 2,1 118,6
O-Q Overheid en zorg 1995 13.450 17.762 . 75,7
O-Q Overheid en zorg 2000 18.346 22.914 4,6 80,1
O-Q Overheid en zorg 2005 24.799 28.158 1,8 88,1
O-Q Overheid en zorg 2010 32.207 33.016 -2,1 97,6
O-Q Overheid en zorg 2015 29.426 29.426 7,0 100,0
O-Q Overheid en zorg 2020 34.369 32.229 3,7 106,6
O-Q Overheid en zorg 2021 35.657 32.473 0,8 109,8
O-Q Overheid en zorg 2022* 36.942 31.622 -2,6 116,8
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 1995 852 938 . 90,8
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2000 1.270 1.431 1,4 88,8
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2005 1.516 1.661 4,3 91,3
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2010 1.560 1.610 0,3 96,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2015 1.717 1.717 -2,1 100,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 1.968 1.869 -14,1 105,3
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 2.085 1.941 3,8 107,4
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022* 2.369 2.122 9,4 111,6
Verkoop gebruikte vaste activa 1995 715 895 . 79,9
Verkoop gebruikte vaste activa 2000 1.084 1.278 -4,2 84,8
Verkoop gebruikte vaste activa 2005 3.202 3.517 43,7 91,0
Verkoop gebruikte vaste activa 2010 3.204 3.384 -8,6 94,7
Verkoop gebruikte vaste activa 2015 11.504 11.504 109,7 100,0
Verkoop gebruikte vaste activa 2020 3.906 3.713 -0,7 105,2
Verkoop gebruikte vaste activa 2021 4.803 4.454 20,0 107,8
Verkoop gebruikte vaste activa 2022* 5.621 5.093 14,3 110,4
Bruto investeringen in vaste activa 1995 68.972 91.511 . 75,4
Bruto investeringen in vaste activa 2000 101.856 124.865 2,3 81,6
Bruto investeringen in vaste activa 2005 112.454 123.361 3,3 91,2
Bruto investeringen in vaste activa 2010 125.898 125.275 -6,8 100,5
Bruto investeringen in vaste activa 2015 152.533 152.533 29,0 100,0
Bruto investeringen in vaste activa 2020 172.937 157.828 -2,6 109,6
Bruto investeringen in vaste activa 2021 184.405 162.422 2,9 113,5
Bruto investeringen in vaste activa 2022* 199.868 165.332 1,8 120,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de aankoop van de investeringsgoederen en diensten door verschillende economische activiteiten. Ook laat deze tabel de verkoop van gebruikte vaste activa aan het buitenland en de huishoudens zien (desinvesteringen). Het saldo van de aankopen van investeringsgoederen en diensten en de verkopen van gebruikte vaste activa is de bruto investeringen in vaste activa.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van de periode 1995 tot en met 2021 zijn definitief. De gegevens van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juni 2023:
Gegevens van 2022 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Investeringen; werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Investeringen; prijsniveau 2015
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2015. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Investeringen; volumemutatie
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Investeringen; prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2015.