Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Bestemming Perioden Investeringen; werkelijke prijzen (mln euro) Investeringen; prijsniveau 2015 (mln euro) Investeringen; volumemutatie (%) Investeringen; prijsindexcijfers (2015=100)
A-U Alle economische activiteiten 2015 164.037 164.037 32,5 100,0
A-U Alle economische activiteiten 2016 144.572 144.293 -12,0 100,2
A-U Alle economische activiteiten 2017 151.432 150.063 4,0 100,9
A-U Alle economische activiteiten 2018 162.634 157.071 4,7 103,5
A-U Alle economische activiteiten 2019 176.696 165.836 5,6 106,5
A-U Alle economische activiteiten 2020 176.843 161.564 -2,6 109,5
A-U Alle economische activiteiten 2021* 189.308 167.318 3,6 113,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2015 4.777 4.777 -9,3 100,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 4.374 4.364 -8,6 100,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 4.552 4.563 4,5 99,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 4.975 4.893 7,2 101,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 5.255 5.031 2,8 104,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 5.373 5.072 0,8 105,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 5.921 5.459 7,6 108,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2015 23.418 23.418 -4,5 100,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 24.610 24.544 4,8 100,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017 23.781 23.511 -4,2 101,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 26.504 25.664 9,2 103,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 28.321 26.804 4,4 105,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 26.604 24.819 -7,4 107,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021* 28.809 26.242 5,7 109,8
B Delfstoffenwinning 2015 2.628 2.628 -18,3 100,0
B Delfstoffenwinning 2016 2.185 2.187 -16,8 99,9
B Delfstoffenwinning 2017 1.787 1.796 -17,9 99,5
B Delfstoffenwinning 2018 1.125 1.100 -38,7 102,2
B Delfstoffenwinning 2019 2.067 1.993 81,2 103,7
B Delfstoffenwinning 2020 511 487 -75,6 104,9
B Delfstoffenwinning 2021* 518 479 -1,6 108,1
C Industrie 2015 13.902 13.902 2,8 100,0
C Industrie 2016 15.560 15.482 11,4 100,5
C Industrie 2017 16.044 15.857 2,4 101,2
C Industrie 2018 17.781 17.234 8,7 103,2
C Industrie 2019 18.276 17.299 0,4 105,6
C Industrie 2020 17.188 15.976 -7,6 107,6
C Industrie 2021* 18.725 17.084 6,9 109,6
D Energievoorziening 2015 5.605 5.605 -14,4 100,0
D Energievoorziening 2016 5.428 5.442 -2,9 99,7
D Energievoorziening 2017 4.554 4.472 -17,8 101,8
D Energievoorziening 2018 5.950 5.703 27,5 104,3
D Energievoorziening 2019 6.317 5.914 3,7 106,8
D Energievoorziening 2020 7.283 6.775 14,6 107,5
D Energievoorziening 2021* 7.834 7.030 3,8 111,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2015 1.283 1.283 2,6 100,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 1.437 1.433 11,7 100,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 1.396 1.379 -3,8 101,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 1.648 1.599 16,0 103,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 1.661 1.577 -1,4 105,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 1.622 1.523 -3,4 106,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 1.732 1.585 4,1 109,3
F Bouwnijverheid 2015 2.713 2.713 10,7 100,0
F Bouwnijverheid 2016 3.007 3.011 11,0 99,9
F Bouwnijverheid 2017 3.432 3.447 14,5 99,6
F Bouwnijverheid 2018 4.001 3.964 15,0 100,9
F Bouwnijverheid 2019 4.269 4.120 3,9 103,6
F Bouwnijverheid 2020 4.191 3.956 -4,0 105,9
F Bouwnijverheid 2021* 4.376 4.035 2,0 108,5
G-I Handel, vervoer en horeca 2015 18.549 18.549 13,5 100,0
G-I Handel, vervoer en horeca 2016 19.399 19.359 4,4 100,2
G-I Handel, vervoer en horeca 2017 21.485 21.288 10,0 100,9
G-I Handel, vervoer en horeca 2018 19.740 19.293 -9,4 102,3
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 22.450 21.398 10,9 104,9
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 20.234 18.961 -11,4 106,7
G-I Handel, vervoer en horeca 2021* 22.130 20.231 6,7 109,4
J Informatie en communicatie 2015 6.991 6.991 17,7 100,0
J Informatie en communicatie 2016 8.782 8.914 27,5 98,5
J Informatie en communicatie 2017 7.151 7.201 -19,2 99,3
J Informatie en communicatie 2018 7.549 7.451 3,5 101,3
J Informatie en communicatie 2019 7.730 7.497 0,6 103,1
J Informatie en communicatie 2020 8.883 8.474 13,0 104,8
J Informatie en communicatie 2021* 9.520 8.877 4,8 107,2
K Financiële dienstverlening 2015 4.911 4.911 14,1 100,0
K Financiële dienstverlening 2016 5.288 5.314 8,2 99,5
K Financiële dienstverlening 2017 6.547 6.535 23,0 100,2
K Financiële dienstverlening 2018 6.842 6.659 1,9 102,8
K Financiële dienstverlening 2019 7.704 7.313 9,8 105,4
K Financiële dienstverlening 2020 7.807 7.177 -1,9 108,8
K Financiële dienstverlening 2021* 6.459 5.800 -19,2 111,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2015 29.437 29.437 16,0 100,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016 35.716 35.421 20,3 100,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 38.891 38.358 8,3 101,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 43.723 41.346 7,8 105,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 48.209 43.621 5,5 110,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 51.730 44.556 2,1 116,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 58.783 48.041 7,8 122,4
M-N Zakelijke dienstverlening 2015 42.098 42.098 305,9 100,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2016 11.958 11.839 -71,9 101,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2017 13.290 13.032 10,1 102,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 15.722 15.040 15,4 104,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 17.879 16.722 11,2 106,9
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 15.684 14.316 -14,4 109,6
M-N Zakelijke dienstverlening 2021* 16.140 14.382 0,5 112,2
O-Q Overheid en zorg 2015 29.426 29.426 7,0 100,0
O-Q Overheid en zorg 2016 29.408 29.494 0,2 99,7
O-Q Overheid en zorg 2017 30.169 29.951 1,6 100,7
O-Q Overheid en zorg 2018 31.442 30.599 2,2 102,8
O-Q Overheid en zorg 2019 32.625 31.067 1,5 105,0
O-Q Overheid en zorg 2020 34.369 32.229 3,7 106,6
O-Q Overheid en zorg 2021* 35.164 32.108 -0,4 109,5
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2015 1.717 1.717 -2,1 100,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2016 2.030 2.033 18,4 99,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 2.134 2.134 5,0 100,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 2.136 2.093 -1,9 102,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 2.254 2.176 4,0 103,6
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 1.968 1.869 -14,1 105,3
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021* 2.006 1.881 0,6 106,7
Verkoop gebruikte vaste activa 2015 11.504 11.504 109,7 100,0
Verkoop gebruikte vaste activa 2016 2.897 2.871 -75,0 100,9
Verkoop gebruikte vaste activa 2017 2.762 2.697 -6,1 102,4
Verkoop gebruikte vaste activa 2018 4.541 4.396 63,0 103,3
Verkoop gebruikte vaste activa 2019 3.888 3.741 -14,9 103,9
Verkoop gebruikte vaste activa 2020 3.906 3.713 -0,7 105,2
Verkoop gebruikte vaste activa 2021* 4.695 4.360 17,4 107,7
Bruto investeringen in vaste activa 2015 152.533 152.533 29,0 100,0
Bruto investeringen in vaste activa 2016 141.675 141.422 -7,3 100,2
Bruto investeringen in vaste activa 2017 148.670 147.368 4,2 100,9
Bruto investeringen in vaste activa 2018 158.093 152.653 3,6 103,6
Bruto investeringen in vaste activa 2019 172.808 162.070 6,2 106,6
Bruto investeringen in vaste activa 2020 172.937 157.828 -2,6 109,6
Bruto investeringen in vaste activa 2021* 184.613 162.954 3,2 113,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de aankoop van de investeringsgoederen en diensten door verschillende economische activiteiten. Ook laat deze tabel de verkoop van gebruikte vaste activa aan het buitenland en de huishoudens zien (desinvesteringen). Het saldo van de aankopen van investeringsgoederen en diensten en de verkopen van gebruikte vaste activa is de bruto investeringen in vaste activa.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van de periode 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens van 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
Gegevens van 2021 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Correctie per 25 oktober 2021:
In de vorige versie werden de bruto investeringen gegevens van bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij prijsniveau 2015 in de periode 1995-2020 onjuist berekend. In deze versie is dat gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Investeringen; werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Investeringen; prijsniveau 2015
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2015. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Investeringen; volumemutatie
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Investeringen; prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2015.