Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen


Deze tabel geeft een overzicht van de aankoop van de investeringsgoederen en diensten door verschillende economische activiteiten. Ook laat deze tabel de verkoop van gebruikte vaste activa aan het buitenland en de huishoudens zien (desinvesteringen). Het saldo van de aankopen van investeringsgoederen en diensten en de verkopen van gebruikte vaste activa is de bruto investeringen in vaste activa.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van de periode 1995 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens van 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2019:
Gegevens van 2018 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Bestemming Perioden Investeringen; werkelijke prijzen (mln euro) Investeringen; prijsniveau 2015 (mln euro) Investeringen; volumemutatie (%) Investeringen; prijsindexcijfers (2015=100)
A-U Alle economische activiteiten 2010 129.102 128.781 -6,8 100,2
A-U Alle economische activiteiten 2011 134.228 134.975 4,8 99,4
A-U Alle economische activiteiten 2012 125.371 126.250 -6,5 99,3
A-U Alle economische activiteiten 2013 126.182 126.330 0,1 99,9
A-U Alle economische activiteiten 2014 123.532 123.789 -2,0 99,8
A-U Alle economische activiteiten 2015 164.037 164.037 32,5 100,0
A-U Alle economische activiteiten 2016 144.572 144.293 -12,0 100,2
A-U Alle economische activiteiten 2017 151.432 150.063 4,0 100,9
A-U Alle economische activiteiten 2018* 161.981 156.381 4,2 103,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 2010 4.414 3.227 2,1 95,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2011 5.713 3.227 29,2 95,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012 5.291 3.227 -7,7 95,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 4.852 3.227 -9,4 96,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014 5.164 3.227 5,0 98,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2015 4.777 3.227 -9,3 100,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 4.374 3.227 -8,6 100,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 4.552 3.227 4,5 99,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018* 5.080 3.227 8,9 102,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2010 19.508 20.510 -1,6 95,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2011 22.620 23.570 14,9 96,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2012 22.671 23.319 -1,1 97,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2013 21.795 22.312 -4,3 97,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 24.090 24.532 10,0 98,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2015 23.418 23.418 -4,5 100,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 24.610 24.544 4,8 100,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017 23.781 23.511 -4,2 101,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018* 25.469 24.719 5,1 103,0
B Delfstoffenwinning 2010 2.339 2.496 -6,4 93,7
B Delfstoffenwinning 2011 3.194 3.335 33,6 95,8
B Delfstoffenwinning 2012 2.824 2.892 -13,3 97,6
B Delfstoffenwinning 2013 2.526 2.552 -11,8 99,0
B Delfstoffenwinning 2014 3.220 3.215 26,0 100,2
B Delfstoffenwinning 2015 2.628 2.628 -18,3 100,0
B Delfstoffenwinning 2016 2.185 2.187 -16,8 99,9
B Delfstoffenwinning 2017 1.787 1.796 -17,9 99,5
B Delfstoffenwinning 2018* 1.611 1.600 -10,9 100,7
C Industrie 2010 11.311 11.760 -8,6 96,2
C Industrie 2011 12.719 13.156 11,9 96,7
C Industrie 2012 13.159 13.460 2,3 97,8
C Industrie 2013 12.617 12.864 -4,4 98,1
C Industrie 2014 13.333 13.529 5,2 98,6
C Industrie 2015 13.902 13.902 2,8 100,0
C Industrie 2016 15.560 15.482 11,4 100,5
C Industrie 2017 16.044 15.857 2,4 101,2
C Industrie 2018* 17.250 16.785 5,9 102,8
D Energievoorziening 2010 4.089 4.397 17,0 93,0
D Energievoorziening 2011 4.729 5.035 14,5 93,9
D Energievoorziening 2012 5.442 5.711 13,4 95,3
D Energievoorziening 2013 5.585 5.831 2,1 95,8
D Energievoorziening 2014 6.294 6.547 12,3 96,1
D Energievoorziening 2015 5.605 5.605 -14,4 100,0
D Energievoorziening 2016 5.428 5.442 -2,9 99,7
D Energievoorziening 2017 4.554 4.472 -17,8 101,8
D Energievoorziening 2018* 5.114 4.865 8,8 105,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2010 1.769 1.821 21,4 97,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2011 1.978 2.015 10,6 98,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012 1.246 1.255 -37,7 99,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013 1.067 1.075 -14,4 99,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2014 1.243 1.251 16,4 99,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2015 1.283 1.283 2,6 100,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 1.437 1.433 11,7 100,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 1.396 1.379 -3,8 101,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018* 1.494 1.455 5,5 102,7
F Bouwnijverheid 2010 2.297 2.324 -2,6 98,8
F Bouwnijverheid 2011 2.767 2.816 21,2 98,3
F Bouwnijverheid 2012 2.324 2.353 -16,4 98,8
F Bouwnijverheid 2013 2.459 2.477 5,3 99,3
F Bouwnijverheid 2014 2.441 2.451 -1,1 99,6
F Bouwnijverheid 2015 2.713 2.713 10,7 100,0
F Bouwnijverheid 2016 3.007 3.011 11,0 99,9
F Bouwnijverheid 2017 3.432 3.447 14,5 99,6
F Bouwnijverheid 2018* 3.701 3.655 6,1 101,2
G-I Handel, vervoer en horeca 2010 14.542 15.196 -1,0 95,7
G-I Handel, vervoer en horeca 2011 17.014 17.730 16,7 96,0
G-I Handel, vervoer en horeca 2012 15.751 16.241 -8,4 97,0
G-I Handel, vervoer en horeca 2013 16.526 16.939 4,3 97,6
G-I Handel, vervoer en horeca 2014 16.011 16.348 -3,5 97,9
G-I Handel, vervoer en horeca 2015 18.549 18.549 13,5 100,0
G-I Handel, vervoer en horeca 2016 19.399 19.359 4,4 100,2
G-I Handel, vervoer en horeca 2017 21.485 21.288 10,0 100,9
G-I Handel, vervoer en horeca 2018* 21.037 20.536 -3,5 102,4
J Informatie en communicatie 2010 5.025 4.953 -2,0 101,4
J Informatie en communicatie 2011 5.131 5.086 2,7 100,9
J Informatie en communicatie 2012 5.386 5.318 4,6 101,3
J Informatie en communicatie 2013 5.580 5.532 4,0 100,9
J Informatie en communicatie 2014 5.982 5.941 7,4 100,7
J Informatie en communicatie 2015 6.991 6.991 17,7 100,0
J Informatie en communicatie 2016 8.782 8.914 27,5 98,5
J Informatie en communicatie 2017 7.151 7.201 -19,2 99,3
J Informatie en communicatie 2018* 8.158 8.098 12,5 100,7
K Financiële dienstverlening 2010 5.341 5.189 15,4 102,9
K Financiële dienstverlening 2011 5.156 5.057 -2,5 102,0
K Financiële dienstverlening 2012 4.273 4.316 -14,6 99,0
K Financiële dienstverlening 2013 4.321 4.340 0,6 99,6
K Financiële dienstverlening 2014 4.293 4.305 -0,8 99,7
K Financiële dienstverlening 2015 4.911 4.911 14,1 100,0
K Financiële dienstverlening 2016 5.288 5.314 8,2 99,5
K Financiële dienstverlening 2017 6.547 6.535 23,0 100,2
K Financiële dienstverlening 2018* 6.489 6.277 -3,9 103,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010 35.600 31.706 -17,7 112,3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2011 32.408 29.980 -5,4 108,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012 27.722 26.345 -12,1 105,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2013 24.571 23.615 -10,4 104,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2014 25.929 25.375 7,5 102,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2015 29.437 29.437 16,0 100,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016 35.716 35.421 20,3 100,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 38.891 38.358 8,3 101,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018* 44.092 41.572 8,4 106,1
M-N Zakelijke dienstverlening 2010 8.608 8.736 -12,4 98,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2011 10.226 10.541 20,7 97,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2012 10.404 10.672 1,2 97,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2013 15.002 15.098 41,5 99,4
M-N Zakelijke dienstverlening 2014 10.331 10.371 -31,3 99,6
M-N Zakelijke dienstverlening 2015 42.098 42.098 305,9 100,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2016 11.958 11.839 -71,9 101,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2017 13.290 13.032 10,1 102,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2018* 15.062 14.421 10,7 104,4
O-Q Overheid en zorg 2010 32.207 33.016 -2,1 97,6
O-Q Overheid en zorg 2011 31.592 32.218 -2,4 98,1
O-Q Overheid en zorg 2012 29.994 30.450 -5,5 98,5
O-Q Overheid en zorg 2013 29.412 29.411 -3,4 100,0
O-Q Overheid en zorg 2014 27.550 27.490 -6,5 100,2
O-Q Overheid en zorg 2015 29.426 29.426 7,0 100,0
O-Q Overheid en zorg 2016 29.408 29.494 0,2 99,7
O-Q Overheid en zorg 2017 30.169 29.951 1,6 100,7
O-Q Overheid en zorg 2018* 30.653 29.859 -0,3 102,7
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2010 1.560 1.610 0,3 96,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2011 1.601 1.647 2,3 97,2
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2012 1.555 1.590 -3,4 97,8
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2013 1.664 1.690 6,3 98,4
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2014 1.741 1.754 3,8 99,2
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2015 1.717 1.717 -2,1 100,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2016 2.030 2.033 18,4 99,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 2.134 2.134 5,0 100,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018* 2.240 2.219 4,0 100,9
Verkoop gebruikte vaste activa 2010 3.204 3.384 -8,6 94,7
Verkoop gebruikte vaste activa 2011 3.263 3.417 1,0 95,5
Verkoop gebruikte vaste activa 2012 2.866 2.978 -12,8 96,2
Verkoop gebruikte vaste activa 2013 4.945 5.095 71,1 97,1
Verkoop gebruikte vaste activa 2014 5.394 5.487 7,7 98,3
Verkoop gebruikte vaste activa 2015 11.504 11.504 109,7 100,0
Verkoop gebruikte vaste activa 2016 2.897 2.871 -75,0 100,9
Verkoop gebruikte vaste activa 2017 2.762 2.697 -6,1 102,4
Verkoop gebruikte vaste activa 2018* 4.479 4.324 60,4 103,6
Bruto investeringen in vaste activa 2010 125.898 125.275 -6,8 100,5
Bruto investeringen in vaste activa 2011 130.965 131.422 4,9 99,7
Bruto investeringen in vaste activa 2012 122.505 123.135 -6,3 99,5
Bruto investeringen in vaste activa 2013 121.237 121.168 -1,6 100,1
Bruto investeringen in vaste activa 2014 118.138 118.252 -2,4 99,9
Bruto investeringen in vaste activa 2015 152.533 152.533 29,0 100,0
Bruto investeringen in vaste activa 2016 141.675 141.422 -7,3 100,2
Bruto investeringen in vaste activa 2017 148.670 147.368 4,2 100,9
Bruto investeringen in vaste activa 2018* 157.502 152.036 3,2 103,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens