Bijdrage bestedingen aan volumegroei van het bbp; nationale rekeningen


Deze tabel bevat cijfers over de economische groei (de percentuele volumegroei van het bruto binnenlands product) en de bijdrage van de bestedingscategorieën aan deze groei.

Het bruto binnenlands product kan worden bepaald vanuit de finale bestedingen. Deze bestaan uit de consumptieve bestedingen, de investeringen en de in- en uitvoer van goederen en diensten. Deze benadering van het bbp biedt de mogelijkheid om de bijdrage van de onderscheiden finale bestedingscategorieën aan de economische groei te bepalen. Om een juist beeld te creëren, worden de bestedingscategorieën geschoond voor de aan hen toegerekende invoer van goederen en diensten. De toerekening van de invoer aan de finale bestedingscategorieën vindt plaats met behulp van input-outputanalyse. De geschoonde finale bestedingen tellen op tot het BBP en zijn de basis voor de berekening van de bijdrage aan de groei.

De bijdrage van de bestedingscategorieën aan de economische groei wordt uitgedrukt in procentpunten.

Gegevens beschikbaar vanaf 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2016 en 2017 zijn definitief. De gegevens over 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2019:
Gegevens van 2018 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Bijdrage bestedingen aan volumegroei van het bbp; nationale rekeningen

Perioden Bruto binnenlands product, volumegroei (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (procentpunten) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenHuishoudens (procentpunten) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenOverheid (procentpunten) Nationale finale bestedingenInvesteringen (procentpunten) Uitvoer van goederen en dienstenTotaal (procentpunten) Uitvoer van goederen en dienstenGoederen uit binnenlandse productie (procentpunten) Uitvoer van goederen en dienstenWederuitvoer (procentpunten) Uitvoer van goederen en dienstenDiensten (procentpunten)
2016 2,2 0,4 0,2 0,2 1,8 0,0 0,5 0,2 -0,7
2017 2,9 0,6 0,4 0,2 0,6 1,7 0,6 0,3 0,8
2018* 2,6 1,0 0,7 0,3 0,4 1,2 0,4 0,2 0,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens