Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Perioden Bruto binnenlands product (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Saldo (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Totaal (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Ontvangen beloning werknemers buitenland (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Inkomen uit vermogen (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Uit het buitenland ontvangen subsidies (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Totaal (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Betaalde beloning werknemers buitenland (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Inkomen uit vermogen (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Belastingen op productie en invoer (mln euro) Bruto nationaal inkomen (mln euro) Verbruik van vaste activa (-) (mln euro) Netto nationaal inkomen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Saldo (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Totaal (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Belastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Sociale premies (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Sociale uitkeringen in geld (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Overige inkomensoverdrachten (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Totaal (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Belastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Sociale premies (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Sociale uitkeringen in geld (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Overige inkomensoverdrachten (mln euro) Netto beschikbaar nationaal inkomen (mln euro) Consumptieve bestedingen (-) (mln euro) Correctie pensioenvoorziening (mln euro) Netto nationale besparingen (mln euro) Netto investeringen in vaste activa (-) (mln euro) Verandering in voorraden (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Uitvoersaldo Totaal (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Uitvoersaldo Uitvoersaldo goederen (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Uitvoersaldo Uitvoersaldo diensten (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo primaire inkomens buitenland Saldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo inkomensoverdrachten buitenland Saldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdrachten (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Correctie pensioenvoorziening (saldo) (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenland Saldo (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenland Ontvangen kapitaaloverdrachten (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenland Betaalde kapitaaloverdrachten (-) (mln euro) Nationaal vorderingensaldo Nationaal vorderingensaldo (mln euro) Nationaal vorderingensaldo Totaal fin. transacties vorderingen... (mln euro) Nationaal vorderingensaldo Totaal fin. transacties schulden... (mln euro)
1995 329.547 -1.926 46.006 1.176 42.761 2.069 47.932 1.698 44.620 1.614 327.621 52.442 275.179 -6.264 4.552 1.070 419 36 3.027 10.816 909 431 666 8.810 268.915 236.115 -23 32.777 16.530 2.633 13.614 21.827 19.626 2.201 -1.926 46.006 47.932 -6.264 4.552 10.816 -23 -923 576 1.499 12.691 104.185 89.286
1996 344.625 -52 51.376 1.220 48.425 1.731 51.428 1.664 48.218 1.546 344.573 54.428 290.145 -6.650 4.890 1.096 431 42 3.321 11.540 970 436 691 9.443 283.495 246.044 -18 37.433 19.912 3.412 14.109 20.829 18.233 2.596 -52 51.376 51.428 -6.650 4.890 11.540 -18 -1.330 884 2.214 12.779 126.276 113.979
1997 369.046 -1.340 61.405 1.295 58.436 1.674 62.745 1.829 59.210 1.706 367.706 56.672 311.034 -7.108 5.544 1.404 475 47 3.618 12.652 1.086 461 738 10.367 303.926 261.203 -24 42.699 23.343 4.286 15.070 23.542 20.721 2.821 -1.340 61.405 62.745 -7.108 5.544 12.652 -24 -1.108 816 1.924 13.969 203.789 186.850
1998 394.295 -7.080 63.295 1.306 60.396 1.593 70.375 2.057 66.689 1.629 387.215 59.572 327.643 -6.659 5.663 1.623 546 46 3.448 12.322 1.142 493 769 9.918 320.984 279.664 -38 41.282 26.566 4.328 10.388 24.165 22.586 1.579 -7.080 63.295 70.375 -6.659 5.663 12.322 -38 -685 880 1.565 9.729 211.185 200.685
1999 419.459 -1.944 75.936 1.135 73.242 1.559 77.880 1.777 74.457 1.646 417.515 63.554 353.961 -6.758 6.059 2.129 619 54 3.257 12.817 1.134 508 812 10.363 347.203 299.389 -51 47.763 32.576 1.255 13.932 22.685 22.565 120 -1.944 75.936 77.880 -6.758 6.059 12.817 -51 -790 1.118 1.908 13.154 290.801 278.356
2000 452.007 -2.703 126.848 1.209 124.014 1.625 129.551 1.984 125.970 1.597 449.304 69.130 380.174 -9.038 7.550 1.719 663 64 5.104 16.588 1.330 539 882 13.837 371.136 320.406 -33 50.697 32.726 163 17.808 29.582 29.103 479 -2.703 126.848 129.551 -9.038 7.550 16.588 -33 -795 1.445 2.240 17.009 256.297 238.805
2001 481.881 -12.382 114.747 1.289 112.141 1.317 127.129 2.020 123.602 1.507 469.499 74.670 394.829 -8.533 6.568 1.862 648 200 3.858 15.101 1.278 535 1.014 12.274 386.296 340.804 -25 45.467 32.036 2.769 10.662 31.602 32.146 -544 -12.382 114.747 127.129 -8.533 6.568 15.101 -25 48 1.207 1.159 10.732 337.408 324.363
2002 501.137 -14.163 100.743 1.246 98.050 1.447 114.906 2.195 111.346 1.365 486.974 79.534 407.440 -8.324 5.999 1.833 679 217 3.270 14.323 1.213 541 1.117 11.452 399.116 361.580 -42 37.494 26.123 -375 11.746 34.275 36.061 -1.786 -14.163 100.743 114.906 -8.324 5.999 14.323 -42 162 967 805 11.908 320.955 308.982
2003 512.810 -6.823 104.192 1.130 101.434 1.628 111.015 2.512 107.095 1.408 505.987 82.760 423.227 -8.220 6.193 1.910 799 207 3.277 14.413 1.393 490 1.269 11.261 415.007 373.652 -45 41.310 22.876 -571 19.005 34.093 36.800 -2.707 -6.823 104.192 111.015 -8.220 6.193 14.413 -45 233 1.261 1.028 19.254 296.093 273.599
2004 529.286 -7.863 128.673 1.132 125.849 1.692 136.536 2.838 132.119 1.579 521.423 85.625 435.798 -9.097 6.856 2.175 936 218 3.527 15.953 1.590 418 1.363 12.582 426.701 380.762 -38 45.901 21.779 154 23.968 40.966 42.317 -1.351 -7.863 128.673 136.536 -9.097 6.856 15.953 -38 316 1.272 956 24.325 278.350 257.015
2005 550.883 -9.509 160.722 1.099 158.003 1.620 170.231 2.962 165.586 1.683 541.374 88.591 452.783 -10.324 7.436 2.610 952 230 3.644 17.760 1.873 403 1.574 13.910 442.459 391.614 -11 50.834 23.863 224 26.747 46.591 47.791 -1.200 -9.509 160.722 170.231 -10.324 7.436 17.760 -11 235 1.440 1.205 27.000 347.263 316.419
2006 584.546 -4.172 189.177 1.072 186.198 1.907 193.349 3.747 187.817 1.785 580.374 92.481 487.893 -11.295 8.301 3.173 1.338 242 3.548 19.596 2.153 405 1.617 15.421 476.598 411.440 33 65.191 30.513 -101 34.779 50.213 50.699 -486 -4.172 189.177 193.349 -11.295 8.301 19.596 33 -157 1.329 1.486 33.716 660.797 628.720
2007 619.170 -6.916 245.621 1.050 243.260 1.311 252.537 6.922 243.591 2.024 612.254 97.227 515.027 -10.611 9.835 4.564 1.905 234 3.132 20.446 2.715 403 1.748 15.580 504.416 430.679 65 73.802 46.999 347 26.456 43.918 52.954 -9.036 -6.916 245.621 252.537 -10.611 9.835 20.446 65 -499 708 1.207 30.043 693.809 666.227
2008 647.198 -31.290 205.149 1.039 202.614 1.496 236.439 8.701 225.561 2.177 615.908 102.612 513.296 -9.441 11.191 4.973 2.353 248 3.617 20.632 2.624 392 2.150 15.466 503.855 447.484 48 56.419 40.529 1.384 14.506 55.189 52.201 2.988 -31.290 205.149 236.439 -9.441 11.191 20.632 48 -708 643 1.351 12.934 124.823 111.742
2009 624.842 -23.640 174.107 1.153 171.568 1.386 197.747 9.202 186.725 1.820 601.202 106.530 494.672 -6.249 10.873 4.469 2.557 248 3.599 17.122 2.068 393 2.629 12.032 488.423 447.976 41 40.488 26.598 -3.653 17.543 47.391 47.422 -31 -23.640 174.107 197.747 -6.249 10.873 17.122 41 -820 954 1.774 16.440 110.855 97.753
2010 639.187 -5.671 227.771 1.211 225.261 1.299 233.442 8.635 222.839 1.968 633.516 109.791 523.725 -8.689 11.316 4.427 2.488 248 4.153 20.005 2.741 386 2.548 14.330 515.036 458.253 121 56.904 16.107 3.356 37.441 51.680 50.414 1.266 -5.671 227.771 233.442 -8.689 11.316 20.005 121 -1.966 887 2.853 34.653 205.710 171.828
2011 650.359 -2.181 244.464 1.366 241.647 1.451 246.645 9.190 235.269 2.186 648.178 110.021 538.157 -8.619 11.937 4.575 2.582 248 4.532 20.556 3.083 398 2.543 14.532 529.538 464.525 178 65.191 20.944 -635 44.882 55.504 54.983 521 -2.181 244.464 246.645 -8.619 11.937 20.556 178 -577 774 1.351 43.926 401.924 358.843
2012 652.966 -7.270 232.810 1.464 229.965 1.381 240.080 9.140 228.893 2.047 645.696 111.232 534.464 -8.020 12.470 4.818 2.665 248 4.739 20.490 3.220 407 2.691 14.172 526.444 467.112 147 59.479 11.273 -239 48.445 63.588 60.738 2.850 -7.270 232.810 240.080 -8.020 12.470 20.490 147 -254 827 1.081 37.704 219.733 185.074
2013 660.463 -4.711 238.828 1.564 235.721 1.543 243.539 8.769 232.761 2.009 655.752 113.167 542.585 -9.960 12.538 4.765 2.628 250 4.895 22.498 3.283 415 2.671 16.129 532.625 470.767 77 61.935 8.070 1.015 52.850 67.444 64.563 2.881 -4.711 238.828 243.539 -9.960 12.538 22.498 77 -531 792 1.323 51.216 288.577 241.195
2014 671.560 -6.776 269.281 1.766 266.236 1.279 276.057 8.420 265.221 2.416 664.784 114.366 550.418 -9.063 13.581 5.486 3.264 253 4.578 22.644 3.542 433 2.493 16.176 541.355 476.709 71 64.717 3.772 2.156 58.789 74.557 63.927 10.630 -6.776 269.281 276.057 -9.063 13.581 22.644 71 -493 692 1.185 57.445 254.412 198.403
2015 690.008 -7.030 262.392 1.903 258.891 1.598 269.422 8.591 257.714 3.117 682.978 115.742 567.236 -8.997 14.121 5.425 3.211 270 5.215 23.118 3.913 445 2.769 15.991 558.239 483.170 173 75.242 36.791 2.546 35.905 51.759 65.447 -13.688 -7.030 262.392 269.422 -8.997 14.121 23.118 173 -297 1.097 1.394 32.524 372.529 338.170
2016 708.337 -17.190 260.659 1.796 257.436 1.427 277.849 8.841 265.910 3.098 691.147 117.912 573.235 -4.959 13.195 5.484 3.239 240 4.232 18.154 3.673 435 2.783 11.263 568.276 490.883 206 77.599 23.763 3.446 50.390 72.333 65.703 6.630 -17.190 260.659 277.849 -4.959 13.195 18.154 206 -1.020 1.023 2.043 49.213 392.820 342.401
2017 738.146 -8.484 263.492 1.825 260.170 1.497 271.976 9.347 259.490 3.139 729.662 121.452 608.210 -5.325 13.354 5.767 3.433 240 3.914 18.679 4.076 447 2.909 11.247 602.885 506.752 248 96.381 27.218 3.334 65.829 79.390 71.944 7.446 -8.484 263.492 271.976 -5.325 13.354 18.679 248 -346 998 1.344 65.505 234.896 172.227
2018 773.987 -2.917 303.988 1.933 300.547 1.508 306.905 10.296 293.242 3.367 771.070 127.456 643.614 -6.758 14.598 6.756 3.635 240 3.967 21.356 4.270 459 3.005 13.622 636.856 530.171 200 106.885 30.637 4.116 72.132 81.607 71.611 9.996 -2.917 303.988 306.905 -6.758 14.598 21.356 200 -244 1.066 1.310 71.618 -216.506 -292.078
2019 813.055 -16.539 272.824 1.857 269.350 1.617 289.363 11.919 273.860 3.584 796.516 133.227 663.289 -7.165 16.299 7.855 4.021 240 4.183 23.464 5.519 452 2.979 14.514 656.124 553.681 244 102.687 39.581 6.848 56.258 79.718 60.104 19.614 -16.539 272.824 289.363 -7.165 16.299 23.464 244 -414 1.123 1.537 55.855 113.302 55.512
2020 796.530 -26.035 209.001 1.759 205.552 1.690 235.036 11.719 219.793 3.524 770.495 139.375 631.120 -13.458 15.868 6.376 3.979 240 5.273 29.326 5.088 460 3.011 20.767 617.662 543.029 246 74.879 33.562 360 40.957 80.204 61.718 18.486 -26.035 209.001 235.036 -13.458 15.868 29.326 246 -195 1.100 1.295 40.904 -207.621 -243.727
2021* 856.356 -19.200 247.109 1.882 243.510 1.717 266.309 12.472 249.846 3.991 837.156 146.496 690.660 -7.393 16.446 6.686 4.110 240 5.410 23.839 4.348 462 3.056 15.973 683.267 584.774 240 98.733 38.117 -892 61.508 87.861 62.575 25.286 -19.200 247.109 266.309 -7.393 16.446 23.839 240 -1 1.042 1.043 62.108 48.018 -11.208
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaargegevens van de berekening van het nationaal vorderingensaldo vanuit het bruto binnenlands product. Het nationaal vorderingensaldo is het verschil tussen de vorderingen van Nederland op het buitenland en de schulden van Nederland aan het buitenland. Het nationaal vorderingen saldo geeft aan hoeveel de gezamenlijke economische sectoren van Nederland kunnen uitlenen dan wel aan financiële middelen moeten aantrekken gegeven de lopende en de kapitaaltransacties.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021 zijn voorlopig.

Correctie per 23 september 2022:
De methode voor het bepalen van de aan het buitenland betaalde en van het buitenland ontvangen winsten van niet-financiële vennootschappen is verbeterd in de periode vanaf 1995. Dit werkt ook door in enkele saldi. Omdat een deel van de betaalde winsten via financiële holdings lopen, zijn ook de betaalde winsten van financiële instellingen gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bruto binnenlands product
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).
Door het bbp te verminderen met het verbruik van vaste activa, wordt het netto binnenlands product (nbp) tegen marktprijzen verkregen.
Saldo primaire inkomens buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen primaire inkomens en de aan het buitenland betaalde primaire inkomens.

Wanneer een in Nederland ingezeten bedrijf in het buitenland actief wordt, wordt de betreffende bedrijfseenheid na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd geldt een bedrijfseenheid met een buitenlandse moederonderneming als ingezetene wanneer het hier langer dan een jaar actief is. Ingezeten personen die zich in het buitenland vestigen, worden eveneens na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd wordt een niet-ingezetene een ingezetene in Nederland wanneer hij of zij hier minimaal een jaar is gevestigd. Een uitzondering op deze regel vormen studenten. Deze worden altijd als ingezetene gezien van het land waar zij gevestigd waren voordat zij gingen studeren.
Saldo
Ontvangen primaire inkomens buitenland
De van het buitenland ontvangen beloning van werknemers, inkomen uit vermogen, en subsidies (EU).
Totaal
Ontvangen beloning werknemers buitenland
De van het buitenland ontvangen beloning van werknemers. Het gaat bij deze geldstroom vooral om in Nederland ingezetenen die minder dan een jaar in het buitenland gevestigd zijn en bij een niet in Nederland ingezeten bedrijf werken. Dit kan wel een buitenlands filiaal zijn van een Nederlands bedrijf. Als ze langer dan in een jaar in het buitenland gevestigd zijn, worden ze niet langer gezien als ingezetenen in Nederland en maakt hun beloning niet langer deel uit van de door Nederland uit het buitenland ontvangen beloning. De beloning van grenswerkers die in Nederland wonen maar in het buitenland werken wordt wel meegeteld.
Inkomen uit vermogen
De uit het buitenland ontvangen rente, dividend, ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen en het overige inkomen uit vermogen.
Uit het buitenland ontvangen subsidies
De uit het buitenland ontvangen subsidies, ondermeer uit de Europese unie.
Betaalde primaire inkomens buitenland
De aan het buitenland betaalde beloning van werknemers, inkomen uit vermogen en belastingen op productie en invoer.
Totaal
Betaalde beloning werknemers buitenland
De aan het buitenland betaalde beloning van werknemers. Het gaat bij deze geldstroom vooral om niet in Nederland ingezetenen die minder dan een jaar in Nederland gevestigd zijn en bij een in Nederland ingezeten bedrijf werken. Dit kan wel een Nederlands filiaal zijn van een buitenlands bedrijf. Als ze langer dan in een jaar in Nederland gevestigd zijn, worden ze gezien als ingezetenen in Nederland en maakt hun beloning niet langer deel uit van de door Nederland aan het buitenland betaalde beloning. De beloning van grenswerkers die in Nederland werken maar in het buitenland wonen wordt wel meegeteld.
Inkomen uit vermogen
De aan het buitenland betaalde rente, dividend, ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen en het overige inkomen uit vermogen.
Belastingen op productie en invoer
De aan het buitenland betaalde belastingen op productie en invoer.
Bruto nationaal inkomen
Het totaal van de door ingezeten institutionele eenheden ontvangen primaire inkomens: beloning van werknemers, netto-exploitatieoverschot / netto gemengd inkomen, het saldo van ontvangen en betaald inkomen uit vermogen en de belastingen op productie en invoer minus subsidies. Inkomens uit vermogen die van de ene binnenlandse sector naar de andere gaan, vallen in dit inkomensbegrip tegen elkaar weg. Het bruto nationaal inkomen (tegen marktprijzen) is gelijk aan het bbp minus het primaire inkomen dat ingezeten eenheden aan niet-ingezeten eenheden betalen plus het primaire inkomen dat ingezeten eenheden uit het buitenland ontvangen. De afdrachten van lidstaten aan de Europese Unie is voor een groot deel gebaseerd op het bruto nationaal inkomen.

Het begrip nationaal inkomen is geen productie-, maar een inkomensbegrip; het is daarom relevanter indien het netto wordt uitgedrukt, dat wil zeggen na aftrek van afschrijvingen (het verbruik van vaste activa).
Verbruik van vaste activa (-)
De waardevermindering van vaste activa (productiemiddelen) in eigendom als gevolg van normale slijtage en economische veroudering. Ook wel afschrijvingen genoemd.

Bij het berekenen van het verbruik van vaste activa wordt gebruik gemaakt van de PIM methode (perpetual inventory method). Deze methode gaat uit van de waarde van de aan het begin van een jaar aanwezige kapitaalgoederenvoorraad, die op vervangingswaarde wordt gebracht door te corrigeren voor de prijsveranderingen van vergelijkbare kapitaalgoederen in het verslagjaar. Hieraan worden de investeringen in vaste activa van dat jaar toegevoegd en vervolgens wordt de waarde van de buiten gebruik gestelde activa erop in mindering gebracht. Aldus wordt de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad aan het eind van het jaar verkregen. Vervolgens wordt via een afschrijvingspercentage de afschrijvingen bepaald. De als hierboven beschreven afschrijvingen behoeven niet overeen te stemmen met de bedrijfseconomische afschrijvingen die zijn vastgesteld op basis van historische kostprijs of fiscale levensduur.
Netto nationaal inkomen
Het verschil tussen bruto nationaal inkomen en het verbruik van vaste activa (afschrijvingen).
Saldo inkomensoverdrachten buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten en de aan het buitenland betaalde inkomensoverdrachten.

Wanneer een in Nederland ingezeten bedrijf in het buitenland actief wordt, wordt de betreffende bedrijfseenheid na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd geldt een bedrijfseenheid met een buitenlandse moederonderneming als ingezetene wanneer het hier langer dan een jaar actief is. Ingezeten personen die zich in het buitenland vestigen, worden eveneens na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd wordt een niet-ingezetene een ingezetene in Nederland wanneer hij of zij hier minimaal een jaar is gevestigd. Een uitzondering op deze regel vormen studenten. Deze worden altijd als ingezetene gezien van het land waar zij gevestigd waren voordat zij gingen studeren.
Saldo
Ontvangen inkomensoverdracht buitenland
De uit het buitenland ontvangen belasting op inkomen en vermogen, sociale premies, sociale uitkeringen in geld en overige inkomensoverdrachten.
Totaal
Belastingen op inkomen en vermogen
De uit het buitenland ontvangen belastingen op inkomen en vermogen.
Sociale premies
De uit het buitenland ontvangen sociale premies.
Sociale uitkeringen in geld
De uit het buitenland ontvangen sociale uitkeringen in geld.
Overige inkomensoverdrachten
De uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten anders dan belastingen, sociale premies en sociale uitkeringen, zoals onder meer schadeverzekeringspremies en schadeverzekeringsuitkeringen.
Betaalde inkomensoverdrachten buitenland
De aan het buitenland betaalde belasting op inkomen en vermogen, de sociale premies, de sociale uitkeringen in geld en de overige inkomensoverdrachten.
Totaal
De aan het buitenland betaalde belasting op inkomen en vermogen, de sociale premies, de sociale uitkeringen in geld en de overige inkomensoverdrachten.
Belastingen op inkomen en vermogen
De aan het buitenland betaalde belastingen op inkomen en vermogen.
Sociale premies
De aan het buitenland betaalde sociale premies.
Sociale uitkeringen in geld
De aan het buitenland betaalde sociale uitkeringen in geld.
Overige inkomensoverdrachten
De aan het buitenland betaalde inkomensoverdrachten anders dan belastingen, sociale premies en sociale uitkeringen, zoals onder meer schadeverzekeringspremies en schadeverzekeringsuitkeringen.
Netto beschikbaar nationaal inkomen
De som van de netto beschikbare inkomens van de institutionele sectoren. Het netto nationaal beschikbaar inkomen is gelijk aan het netto nationaal inkomen (tegen marktprijzen) minus de inkomensoverdrachten (belastingen op inkomen, vermogen enz., sociale premies, sociale uitkeringen en overige inkomensoverdrachten) die aan niet-ingezeten eenheden worden betaald, plus de inkomensoverdrachten die ingezeten eenheden uit het buitenland ontvangen. Doorgaans wordt het netto-begrip gebruikt, dat wil zeggen: na aftrek van afschrijvingen (het verbruik van vaste activa).
Consumptieve bestedingen (-)
Uitgaven aan goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan, maar het gaat altijd om uitgaven door ingezeten institutionele eenheden, dat wil zeggen in Nederland gevestigde huishoudens en overheidsinstanties. Consumptieve bestedingen worden gedaan door huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens, en de overheid. Ondernemingen consumeren niet: kosten aan goederen en diensten die ondernemingen maken ten behoeve van hun productie vallen hier niet onder, maar onder intermediair verbruik of investeringen. De overheid is een speciaal geval. Ook de overheid kent intermediair verbruik, naar analogie van ondernemingen. Maar de productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de (overheids)consumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Daarnaast bevat de overheidsconsumptie ook door de overheid verstrekte sociale uitkeringen in natura zoals basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en huurtoeslag.
Correctie pensioenvoorziening
Per saldo uit het buitenland ontvangen correctie pensioenvoorziening. De correctie pensioenvoorziening is bedoeld om de verandering in de pensioenvoorzieningen in de besparingen van de huishoudens tot uitdrukking te kunnen brengen. Het vermogen dat pensioenfondsen en verzekeraars voor huishoudens beheren ten behoeve van de oudedagsvoorziening wordt binnen de nationale rekeningen namelijk gezien als onderdeel van het vermogen van huishoudens. Veranderingen in dit vermogen moeten dan ook worden doorgevoerd in het vermogen van huishoudens. De correctie pensioenvoorziening is gelijk aan de pensioenpremies minus de pensioenuitkeringen. Bij de nationale besparingen spelen alleen de grensoverschrijdende correcties een rol. De correctie wordt ook gemaakt voor de voorzieningen van niet-ingezeten huishoudens bij Nederlandse verzekeringsinstellingen. Uiteraard zijn tegenovergestelde correcties noodzakelijk bij de betreffende verzekeringsinstellingen.
Netto nationale besparingen
Het gedeelte van het nationaal beschikbaar inkomen dat niet voor consumptieve bestedingen is gebruikt. De nationale besparingen zijn de som van de besparingen van alle institutionele sectoren. Doorgaans wordt voor de nationale besparingen het netto-begrip gebruikt, dat wil zeggen: na aftrek van afschrijvingen (het verbruik van vaste activa).
Netto investeringen in vaste activa (-)
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Verandering in voorraden (-)
Verandering in voorraden inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden.
Veranderingen in de grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk (onvoltooide producten zoals schepen of machines) en eindproducten die bij de producenten aanwezig zijn en veranderingen in handelsvoorraden. Onderhanden werk in de bouw worden niet tot de voorraadvorming gerekend. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt of, in het geval van de handel, verkocht. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces verbruikt te worden.

De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan. Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs.

Kostbaarheden zijn niet-financiële goederen die niet hoofdzakelijk voor productieve of consumptieve doeleinden worden gebruikt, die onder normale omstandigheden niet aan slijtage onderhevig zijn en die vooral als beleggingsobject worden verworven en bewaard.
Saldo lopende transacties buitenland
Het overschot (indien negatief) of het tekort (indien positief) van de totale economie op zijn lopende transacties (handel in goederen en diensten, primair inkomen, inkomensoverdrachten) met het buitenland. Het saldo van de lopende transacties met het buitenland vormt de sluitpost van de rekening voor inkomenstransacties met het buitenland en is opgebouwd uit drie onderdelen:
- het uitvoeroverschot, dat is het bedrag waarmee de uitvoer de invoer overtreft;
- het saldo uit het buitenland ontvangen primaire inkomens. De primaire inkomens omvatten belastingen op productie en invoer, subsidies, beloning van werknemers en inkomen uit vermogen, zoals rente en dividend;
- het saldo uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten. De inkomensoverdrachten omvatten de dividendbelasting, de uitkeringen sociale verzekering en de overige inkomensoverdrachten.
Het is saldo van de lopende transacties met het buitenland tevens gelijk aan de netto nationale besparingen minus de netto investeringen in vaste activa (inclusief de veranderingen in voorraden).
Saldo
Uitvoersaldo
Het uitvoeroverschot is verschil tussen de waarde van de uitvoer van goederen en diensten en de waarde van de invoer van goederen en diensten.
Totaal
Het uitvoeroverschot is verschil tussen de waarde van de uitvoer van goederen en diensten en de waarde van de invoer van goederen en diensten.
Uitvoersaldo goederen
Het uitvoeroverschot van goederen is verschil tussen de waarde van de uitvoer van goederen en de waarde van de invoer van goederen.
Uitvoersaldo diensten
Het uitvoeroverschot van diensten is verschil tussen de waarde van de uitvoer van diensten en de waarde van de invoer van diensten.
Saldo primaire inkomens buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen primaire inkomens en de aan het buitenland betaalde primaire inkomens.

Wanneer een in Nederland ingezeten bedrijf in het buitenland actief wordt, wordt de betreffende bedrijfseenheid na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd geldt een bedrijfseenheid met een buitenlandse moederonderneming als ingezetene wanneer het hier langer dan een jaar actief is. Ingezeten personen die zich in het buitenland vestigen, worden eveneens na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd wordt een niet-ingezetene een ingezetene in Nederland wanneer hij of zij hier minimaal een jaar is gevestigd. Een uitzondering op deze regel vormen studenten. Deze worden altijd als ingezetene gezien van het land waar zij gevestigd waren voordat zij gingen studeren.
Saldo
Ontvangen primaire inkomens
De van het buitenland ontvangen beloning van werknemers, inkomen uit vermogen, en subsidies (EU).
Betaalde primaire inkomens (-)
De aan het buitenland betaalde beloning van werknemers, inkomen uit vermogen en belastingen op productie en invoer.
Saldo inkomensoverdrachten buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten en de aan het buitenland betaalde inkomensoverdrachten.

Wanneer een in Nederland ingezeten bedrijf in het buitenland actief wordt, wordt de betreffende bedrijfseenheid na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd geldt een bedrijfseenheid met een buitenlandse moederonderneming als ingezetene wanneer het hier langer dan een jaar actief is. Ingezeten personen die zich in het buitenland vestigen, worden eveneens na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd wordt een niet-ingezetene een ingezetene in Nederland wanneer hij of zij hier minimaal een jaar is gevestigd. Een uitzondering op deze regel vormen studenten. Deze worden altijd als ingezetene gezien van het land waar zij gevestigd waren voordat zij gingen studeren.
Saldo
Ontvangen inkomensoverdrachten
De uit het buitenland ontvangen belasting op inkomen en vermogen, sociale premies, sociale uitkeringen in geld en overige inkomensoverdrachten.
Betaalde inkomensoverdrachten (-)
De aan het buitenland betaalde belasting op inkomen en vermogen, de sociale premies, de sociale uitkeringen in geld en de overige inkomensoverdrachten.
Correctie pensioenvoorziening (saldo)
Per saldo uit het buitenland ontvangen correctie pensioenvoorziening.
Deze correctie is bedoeld om de verandering in de pensioenvoorzieningen die aan huishoudens toebehoren, in de besparingen van de huishoudens tot uitdrukking te kunnen brengen. Deze voorzieningen worden in de financiële rekeningen en de balansen beschouwd als vorderingen van huishoudens.
De correctie is gelijk aan de pensioenpremies minus de pensioenuitkeringen. Zo blijven de besparingen van huishoudens op hetzelfde niveau als wanneer de pensioenpremies en uitkeringen niet als inkomenstransacties zouden zijn opgenomen.
De correctie wordt ook gemaakt voor de voorzieningen van niet-ingezeten huishoudens bij Nederlandse verzekeringsinstellingen. Uiteraard zijn tegenovergestelde correcties noodzakelijk bij de betreffende verzekeringsinstellingen.
Saldo kapitaaloverdrachten buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen kapitaaloverdrachten en de aan het buitenland betaalde kapitaaloverdrachten. Kapitaaloverdrachten zijn betalingen of overdracht van eigendom van activa (geen voorraden of geld) waar geen tegenprestatie tegenover staat. De betaling van een kapitaaloverdracht drukt op het vermogen van de betaler. De ontvangst van een kapitaalsoverdracht is over het algemeen bedoeld om investeringen in vaste activa, of andere lange-termijnuitgaven van de ontvanger te financieren. Er zijn vier deeltransacties onderscheiden: investeringsbijdragen, vermogensheffingen, overige kapitaaloverdrachten en toegerekende kapitaaloverdrachten.
Saldo
Ontvangen kapitaaloverdrachten
De uit het buitenland ontvangen kapitaaloverdrachten.
Betaalde kapitaaloverdrachten (-)
De aan het buitenland betaalde kapitaaloverdrachten.
Nationaal vorderingensaldo
Het nationaal vorderingensaldo is het saldo van middelen en bestedingen op de lopende rekening en de kapitaalrekening van de gezamenlijke binnenlandse sectoren. In de financiële rekening van Nederland geeft het saldo aan voor welk bedrag nieuwe leningen zijn aangegaan met het buitenland en/of financiële activa zijn verkocht (bij een tekort) of voor welk bedrag schulden zijn afgelost aan het buitenland en/of financiële activa zijn gekocht (bij een overschot). Het vorderingensaldo is dan ook in theorie gelijk aan de mutatie van het saldo van vorderingen en schulden ten opzichte van het buitenland. In praktijk bestaat er echter een statistisch verschil tussen die twee.
Nationaal vorderingensaldo
Totaal fin. transacties vorderingen...
Totaal financiële transacties van vorderingen op het buitenland.
Totaal fin. transacties schulden...
Totaal financiële transacties van schulden aan het buitenland.