Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Perioden Bruto binnenlands product (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Saldo (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Totaal (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Ontvangen beloning werknemers buitenland (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Inkomen uit vermogen (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Uit het buitenland ontvangen subsidies (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Totaal (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Betaalde beloning werknemers buitenland (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Inkomen uit vermogen (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Belastingen op productie en invoer (mln euro) Bruto nationaal inkomen (mln euro) Verbruik van vaste activa (-) (mln euro) Netto nationaal inkomen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Saldo (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Totaal (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Belastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Sociale premies (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Sociale uitkeringen in geld (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Overige inkomensoverdrachten (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Totaal (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Belastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Sociale premies (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Sociale uitkeringen in geld (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Overige inkomensoverdrachten (mln euro) Netto beschikbaar nationaal inkomen (mln euro) Consumptieve bestedingen (-) (mln euro) Correctie pensioenvoorziening (mln euro) Netto nationale besparingen (mln euro) Netto investeringen in vaste activa (-) (mln euro) Verandering in voorraden (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Uitvoersaldo Totaal (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Uitvoersaldo Uitvoersaldo goederen (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Uitvoersaldo Uitvoersaldo diensten (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo primaire inkomens buitenland Saldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo inkomensoverdrachten buitenland Saldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdrachten (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Correctie pensioenvoorziening (saldo) (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenland Saldo (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenland Ontvangen kapitaaloverdrachten (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenland Betaalde kapitaaloverdrachten (-) (mln euro) Nationaal vorderingensaldo Nationaal vorderingensaldo (mln euro) Nationaal vorderingensaldo Totaal fin. transacties vorderingen... (mln euro) Nationaal vorderingensaldo Totaal fin. transacties schulden... (mln euro)
1995 329.547 5.044 46.006 1.176 42.761 2.069 40.962 1.698 37.650 1.614 334.591 52.442 282.149 -6.264 4.552 1.070 419 36 3.027 10.816 909 431 666 8.810 275.885 236.115 -23 39.747 16.530 2.633 20.584 21.827 19.626 2.201 5.044 46.006 40.962 -6.264 4.552 10.816 -23 -923 576 1.499 19.661 103.102 81.244
1996 344.625 5.782 51.376 1.220 48.425 1.731 45.594 1.664 42.384 1.546 350.407 54.428 295.979 -6.650 4.890 1.096 431 42 3.321 11.540 970 436 691 9.443 289.329 246.044 -18 43.267 19.912 3.412 19.943 20.829 18.233 2.596 5.782 51.376 45.594 -6.650 4.890 11.540 -18 -1.330 884 2.214 18.613 125.562 107.442
1997 369.046 3.646 61.405 1.295 58.436 1.674 57.759 1.829 54.224 1.706 372.692 56.672 316.020 -7.108 5.544 1.404 475 47 3.618 12.652 1.086 461 738 10.367 308.912 261.203 -24 47.685 23.343 4.286 20.056 23.542 20.721 2.821 3.646 61.405 57.759 -7.108 5.544 12.652 -24 -1.108 816 1.924 18.955 203.531 181.623
1998 394.295 -1.164 62.704 1.306 59.805 1.593 63.868 2.057 60.182 1.629 393.131 59.572 333.559 -6.659 5.663 1.623 546 46 3.448 12.322 1.142 493 769 9.918 326.900 279.664 -38 47.198 26.566 4.328 16.304 24.165 22.586 1.579 -1.164 62.704 63.868 -6.659 5.663 12.322 -38 -685 880 1.565 15.645 208.673 192.012
1999 419.459 5.735 75.874 1.135 73.180 1.559 70.139 1.777 66.716 1.646 425.194 63.554 361.640 -6.758 6.059 2.129 619 54 3.257 12.817 1.134 508 812 10.363 354.882 299.389 -51 55.442 32.576 1.255 21.611 22.685 22.565 120 5.735 75.874 70.139 -6.758 6.059 12.817 -51 -790 1.118 1.908 20.833 294.756 274.505
2000 452.007 8.104 127.216 1.209 124.382 1.625 119.112 1.984 115.531 1.597 460.111 69.130 390.981 -9.038 7.550 1.719 663 64 5.104 16.588 1.330 539 882 13.837 381.943 320.406 -33 61.504 32.726 163 28.615 29.582 29.103 479 8.104 127.216 119.112 -9.038 7.550 16.588 -33 -795 1.445 2.240 27.816 252.019 223.786
2001 481.881 -2.266 115.142 1.289 112.536 1.317 117.408 2.020 113.881 1.507 479.615 74.670 404.945 -8.533 6.568 1.862 648 200 3.858 15.101 1.278 535 1.014 12.274 396.412 340.804 -25 55.583 32.036 2.769 20.778 31.602 32.146 -544 -2.266 115.142 117.408 -8.533 6.568 15.101 -25 48 1.207 1.159 20.848 329.195 306.155
2002 501.137 -1.342 101.007 1.246 98.314 1.447 102.349 2.195 98.789 1.365 499.795 79.534 420.261 -8.324 5.999 1.833 679 217 3.270 14.323 1.213 541 1.117 11.452 411.937 361.580 -42 50.315 26.123 -375 24.567 34.275 36.061 -1.786 -1.342 101.007 102.349 -8.324 5.999 14.323 -42 162 967 805 24.729 312.842 288.056
2003 512.810 5.456 104.376 1.130 101.618 1.628 98.920 2.512 95.000 1.408 518.266 82.760 435.506 -8.220 6.193 1.910 799 207 3.277 14.413 1.393 490 1.269 11.261 427.286 373.652 -45 53.589 22.876 -571 31.284 34.093 36.800 -2.707 5.456 104.376 98.920 -8.220 6.193 14.413 -45 233 1.261 1.028 31.533 295.522 261.006
2004 529.286 2.996 128.786 1.132 125.962 1.692 125.790 2.838 121.373 1.579 532.282 85.625 446.657 -9.097 6.856 2.175 936 218 3.527 15.953 1.590 418 1.363 12.582 437.560 380.762 -38 56.760 21.779 154 34.827 40.966 42.317 -1.351 2.996 128.786 125.790 -9.097 6.856 15.953 -38 316 1.272 956 35.184 276.860 244.672
2005 550.883 -7.612 160.989 1.099 158.270 1.620 168.601 2.962 163.956 1.683 543.271 88.591 454.680 -10.324 7.436 2.610 952 230 3.644 17.760 1.873 403 1.574 13.910 444.356 391.614 -11 52.731 23.863 224 28.644 46.591 47.791 -1.200 -7.612 160.989 168.601 -10.324 7.436 17.760 -11 235 1.440 1.205 28.897 346.784 314.051
2006 584.546 4.552 189.020 1.072 186.041 1.907 184.468 3.747 178.936 1.785 589.098 92.481 496.617 -11.295 8.301 3.173 1.338 242 3.548 19.596 2.153 405 1.617 15.421 485.322 411.440 33 73.915 30.513 -101 43.503 50.213 50.699 -486 4.552 189.020 184.468 -11.295 8.301 19.596 33 -157 1.329 1.486 42.440 653.776 613.385
2007 619.170 -262 245.077 1.050 242.716 1.311 245.339 6.922 236.393 2.024 618.908 97.227 521.681 -10.611 9.835 4.564 1.905 234 3.132 20.446 2.715 403 1.748 15.580 511.070 430.679 65 80.456 46.999 347 33.110 43.918 52.954 -9.036 -262 245.077 245.339 -10.611 9.835 20.446 65 -499 708 1.207 36.697 695.742 661.458
2008 647.198 -18.191 204.761 1.039 202.226 1.496 222.952 8.701 212.074 2.177 629.007 102.612 526.395 -9.441 11.191 4.973 2.353 248 3.617 20.632 2.624 392 2.150 15.466 516.954 447.484 48 69.518 40.529 1.384 27.605 55.189 52.201 2.988 -18.191 204.761 222.952 -9.441 11.191 20.632 48 -708 643 1.351 26.033 104.858 78.896
2009 624.842 -6.089 174.480 1.153 171.941 1.386 180.569 9.202 169.547 1.820 618.753 106.530 512.223 -6.249 10.873 4.469 2.557 248 3.599 17.122 2.068 393 2.629 12.032 505.974 447.976 41 58.039 26.598 -3.653 35.094 47.391 47.422 -31 -6.089 174.480 180.569 -6.249 10.873 17.122 41 -820 954 1.774 33.991 127.696 96.934
2010 639.187 1.903 228.106 1.211 225.596 1.299 226.203 8.635 215.600 1.968 641.090 109.791 531.299 -8.689 11.316 4.427 2.488 248 4.153 20.005 2.741 386 2.548 14.330 522.610 458.253 121 64.478 16.107 3.356 45.015 51.680 50.414 1.266 1.903 228.106 226.203 -8.689 11.316 20.005 121 -1.966 887 2.853 42.227 193.208 151.745
2011 650.359 9.125 244.358 1.366 241.541 1.451 235.233 9.190 223.857 2.186 659.484 110.021 549.463 -8.619 11.937 4.575 2.582 248 4.532 20.556 3.083 398 2.543 14.532 540.844 464.525 178 76.497 20.944 -635 56.188 55.504 54.983 521 9.125 244.358 235.233 -8.619 11.937 20.556 178 -577 774 1.351 55.232 384.500 330.150
2012 652.966 11.219 232.087 1.464 229.242 1.381 220.868 9.140 209.681 2.047 664.185 111.232 552.953 -8.020 12.470 4.818 2.665 248 4.739 20.490 3.220 407 2.691 14.172 544.933 467.112 147 77.968 11.273 -239 66.934 63.588 60.738 2.850 11.219 232.087 220.868 -8.020 12.470 20.490 147 -254 827 1.081 56.193 224.127 171.056
2013 660.463 8.977 237.726 1.564 234.619 1.543 228.749 8.769 217.971 2.009 669.440 113.167 556.273 -9.960 12.538 4.765 2.628 250 4.895 22.498 3.283 415 2.671 16.129 546.313 470.767 77 75.623 8.070 1.015 66.538 67.444 64.563 2.881 8.977 237.726 228.749 -9.960 12.538 22.498 77 -531 792 1.323 64.904 302.422 241.478
2014 671.560 -1.629 268.314 1.766 265.269 1.279 269.943 8.420 259.107 2.416 669.931 114.366 555.565 -9.063 13.581 5.486 3.264 253 4.578 22.644 3.542 433 2.493 16.176 546.502 476.709 71 69.864 3.772 2.156 63.936 74.557 63.927 10.630 -1.629 268.314 269.943 -9.063 13.581 22.644 71 -493 692 1.185 62.592 248.528 187.458
2015 690.008 559 260.629 1.903 257.128 1.598 260.070 8.591 248.362 3.117 690.567 115.742 574.825 -8.997 14.121 5.425 3.211 270 5.215 23.118 3.913 445 2.769 15.991 565.828 483.170 173 82.831 36.791 2.546 43.494 51.759 65.447 -13.688 559 260.629 260.070 -8.997 14.121 23.118 173 -297 1.097 1.394 40.113 350.880 309.016
2016 708.337 -10.436 260.406 1.796 257.183 1.427 270.842 8.841 258.903 3.098 697.901 117.912 579.989 -4.959 13.195 5.484 3.239 240 4.232 18.154 3.673 435 2.783 11.263 575.030 490.883 206 84.353 23.763 3.446 57.144 72.333 65.703 6.630 -10.436 260.406 270.842 -4.959 13.195 18.154 206 -1.020 1.023 2.043 55.967 404.482 347.393
2017 738.146 5.607 263.441 1.825 260.119 1.497 257.834 9.347 245.348 3.139 743.753 121.452 622.301 -5.325 13.354 5.767 3.433 240 3.914 18.679 4.076 447 2.909 11.247 616.976 506.752 248 110.472 27.218 3.334 79.920 79.390 71.944 7.446 5.607 263.441 257.834 -5.325 13.354 18.679 248 -346 998 1.344 79.596 263.091 186.377
2018 773.987 8.865 303.887 1.933 300.446 1.508 295.022 10.296 281.359 3.367 782.852 127.456 655.396 -6.758 14.598 6.756 3.635 240 3.967 21.356 4.270 459 3.005 13.622 648.638 530.171 200 118.667 30.637 4.116 83.914 81.607 71.611 9.996 8.865 303.887 295.022 -6.758 14.598 21.356 200 -244 1.066 1.310 83.400 -222.816 -310.080
2019 813.055 3.392 272.194 1.857 268.720 1.617 268.802 11.919 253.299 3.584 816.447 133.227 683.220 -7.165 16.299 7.855 4.021 240 4.183 23.464 5.519 452 2.979 14.514 676.055 553.681 244 122.618 39.581 6.848 76.189 79.718 60.104 19.614 3.392 272.194 268.802 -7.165 16.299 23.464 244 -414 1.123 1.537 75.786 -17.203 -96.124
2020* 800.095 -13.914 251.722 1.925 248.137 1.660 265.636 11.240 250.851 3.545 786.181 139.285 646.896 -13.784 15.207 6.376 3.489 240 5.102 28.991 5.096 483 3.016 20.396 633.112 542.858 250 90.504 31.143 3.530 55.831 83.279 64.733 18.546 -13.914 251.722 265.636 -13.784 15.207 28.991 250 -449 1.007 1.456 55.582 -83.578 -140.499
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaargegevens van de berekening van het nationaal vorderingensaldo vanuit het bruto binnenlands product. Het nationaal vorderingensaldo is het verschil tussen de vorderingen van Nederland op het buitenland en de schulden van Nederland aan het buitenland. Het nationaal vorderingen saldo geeft aan hoeveel de gezamenlijke economische sectoren van Nederland kunnen uitlenen dan wel aan financiële middelen moeten aantrekken gegeven de lopende en de kapitaaltransacties.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2019 zijn definitief. De gegevens over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2021:
Gegevens van 2020 zijn toegevoegd aan deze tabel.
Conform revisiebeleid zijn gegevens van 2019 en 2020 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie).
Wijzigingen in de lopende rekening van de overheidsfinanciën zorgen voor aanpassingen in de periode 1995 t/m 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bruto binnenlands product
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).
Door het bbp te verminderen met het verbruik van vaste activa, wordt het netto binnenlands product (nbp) tegen marktprijzen verkregen.
Saldo primaire inkomens buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen primaire inkomens en de aan het buitenland betaalde primaire inkomens.

Wanneer een in Nederland ingezeten bedrijf in het buitenland actief wordt, wordt de betreffende bedrijfseenheid na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd geldt een bedrijfseenheid met een buitenlandse moederonderneming als ingezetene wanneer het hier langer dan een jaar actief is. Ingezeten personen die zich in het buitenland vestigen, worden eveneens na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd wordt een niet-ingezetene een ingezetene in Nederland wanneer hij of zij hier minimaal een jaar is gevestigd. Een uitzondering op deze regel vormen studenten. Deze worden altijd als ingezetene gezien van het land waar zij gevestigd waren voordat zij gingen studeren.
Saldo
Ontvangen primaire inkomens buitenland
De van het buitenland ontvangen beloning van werknemers, inkomen uit vermogen, en subsidies (EU).
Totaal
Ontvangen beloning werknemers buitenland
De van het buitenland ontvangen beloning van werknemers. Het gaat bij deze geldstroom vooral om in Nederland ingezetenen die minder dan een jaar in het buitenland gevestigd zijn en bij een niet in Nederland ingezeten bedrijf werken. Dit kan wel een buitenlands filiaal zijn van een Nederlands bedrijf. Als ze langer dan in een jaar in het buitenland gevestigd zijn, worden ze niet langer gezien als ingezetenen in Nederland en maakt hun beloning niet langer deel uit van de door Nederland uit het buitenland ontvangen beloning. De beloning van grenswerkers die in Nederland wonen maar in het buitenland werken wordt wel meegeteld.
Inkomen uit vermogen
De uit het buitenland ontvangen rente, dividend, ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen en het overige inkomen uit vermogen.
Uit het buitenland ontvangen subsidies
De uit het buitenland ontvangen subsidies, ondermeer uit de Europese unie.
Betaalde primaire inkomens buitenland
De aan het buitenland betaalde beloning van werknemers, inkomen uit vermogen en belastingen op productie en invoer.
Totaal
Betaalde beloning werknemers buitenland
De aan het buitenland betaalde beloning van werknemers. Het gaat bij deze geldstroom vooral om niet in Nederland ingezetenen die minder dan een jaar in Nederland gevestigd zijn en bij een in Nederland ingezeten bedrijf werken. Dit kan wel een Nederlands filiaal zijn van een buitenlands bedrijf. Als ze langer dan in een jaar in Nederland gevestigd zijn, worden ze gezien als ingezetenen in Nederland en maakt hun beloning niet langer deel uit van de door Nederland aan het buitenland betaalde beloning. De beloning van grenswerkers die in Nederland werken maar in het buitenland wonen wordt wel meegeteld.
Inkomen uit vermogen
De aan het buitenland betaalde rente, dividend, ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen en het overige inkomen uit vermogen.
Belastingen op productie en invoer
De aan het buitenland betaalde belastingen op productie en invoer.
Bruto nationaal inkomen
Het totaal van de door ingezeten institutionele eenheden ontvangen primaire inkomens: beloning van werknemers, netto-exploitatieoverschot / netto gemengd inkomen, het saldo van ontvangen en betaald inkomen uit vermogen en de belastingen op productie en invoer minus subsidies. Inkomens uit vermogen die van de ene binnenlandse sector naar de andere gaan, vallen in dit inkomensbegrip tegen elkaar weg. Het bruto nationaal inkomen (tegen marktprijzen) is gelijk aan het bbp minus het primaire inkomen dat ingezeten eenheden aan niet-ingezeten eenheden betalen plus het primaire inkomen dat ingezeten eenheden uit het buitenland ontvangen. De afdrachten van lidstaten aan de Europese Unie is voor een groot deel gebaseerd op het bruto nationaal inkomen.

Het begrip nationaal inkomen is geen productie-, maar een inkomensbegrip; het is daarom relevanter indien het netto wordt uitgedrukt, dat wil zeggen na aftrek van afschrijvingen (het verbruik van vaste activa).
Verbruik van vaste activa (-)
De waardevermindering van vaste activa (productiemiddelen) in eigendom als gevolg van normale slijtage en economische veroudering. Ook wel afschrijvingen genoemd.

Bij het berekenen van het verbruik van vaste activa wordt gebruik gemaakt van de PIM methode (perpetual inventory method). Deze methode gaat uit van de waarde van de aan het begin van een jaar aanwezige kapitaalgoederenvoorraad, die op vervangingswaarde wordt gebracht door te corrigeren voor de prijsveranderingen van vergelijkbare kapitaalgoederen in het verslagjaar. Hieraan worden de investeringen in vaste activa van dat jaar toegevoegd en vervolgens wordt de waarde van de buiten gebruik gestelde activa erop in mindering gebracht. Aldus wordt de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad aan het eind van het jaar verkregen. Vervolgens wordt via een afschrijvingspercentage de afschrijvingen bepaald. De als hierboven beschreven afschrijvingen behoeven niet overeen te stemmen met de bedrijfseconomische afschrijvingen die zijn vastgesteld op basis van historische kostprijs of fiscale levensduur.
Netto nationaal inkomen
Het verschil tussen bruto nationaal inkomen en het verbruik van vaste activa (afschrijvingen).
Saldo inkomensoverdrachten buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten en de aan het buitenland betaalde inkomensoverdrachten.

Wanneer een in Nederland ingezeten bedrijf in het buitenland actief wordt, wordt de betreffende bedrijfseenheid na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd geldt een bedrijfseenheid met een buitenlandse moederonderneming als ingezetene wanneer het hier langer dan een jaar actief is. Ingezeten personen die zich in het buitenland vestigen, worden eveneens na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd wordt een niet-ingezetene een ingezetene in Nederland wanneer hij of zij hier minimaal een jaar is gevestigd. Een uitzondering op deze regel vormen studenten. Deze worden altijd als ingezetene gezien van het land waar zij gevestigd waren voordat zij gingen studeren.
Saldo
Ontvangen inkomensoverdracht buitenland
De uit het buitenland ontvangen belasting op inkomen en vermogen, sociale premies, sociale uitkeringen in geld en overige inkomensoverdrachten.
Totaal
Belastingen op inkomen en vermogen
De uit het buitenland ontvangen belastingen op inkomen en vermogen.
Sociale premies
De uit het buitenland ontvangen sociale premies.
Sociale uitkeringen in geld
De uit het buitenland ontvangen sociale uitkeringen in geld.
Overige inkomensoverdrachten
De uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten anders dan belastingen, sociale premies en sociale uitkeringen, zoals onder meer schadeverzekeringspremies en schadeverzekeringsuitkeringen.
Betaalde inkomensoverdrachten buitenland
De aan het buitenland betaalde belasting op inkomen en vermogen, de sociale premies, de sociale uitkeringen in geld en de overige inkomensoverdrachten.
Totaal
De aan het buitenland betaalde belasting op inkomen en vermogen, de sociale premies, de sociale uitkeringen in geld en de overige inkomensoverdrachten.
Belastingen op inkomen en vermogen
De aan het buitenland betaalde belastingen op inkomen en vermogen.
Sociale premies
De aan het buitenland betaalde sociale premies.
Sociale uitkeringen in geld
De aan het buitenland betaalde sociale uitkeringen in geld.
Overige inkomensoverdrachten
De aan het buitenland betaalde inkomensoverdrachten anders dan belastingen, sociale premies en sociale uitkeringen, zoals onder meer schadeverzekeringspremies en schadeverzekeringsuitkeringen.
Netto beschikbaar nationaal inkomen
De som van de netto beschikbare inkomens van de institutionele sectoren. Het netto nationaal beschikbaar inkomen is gelijk aan het netto nationaal inkomen (tegen marktprijzen) minus de inkomensoverdrachten (belastingen op inkomen, vermogen enz., sociale premies, sociale uitkeringen en overige inkomensoverdrachten) die aan niet-ingezeten eenheden worden betaald, plus de inkomensoverdrachten die ingezeten eenheden uit het buitenland ontvangen. Doorgaans wordt het netto-begrip gebruikt, dat wil zeggen: na aftrek van afschrijvingen (het verbruik van vaste activa).
Consumptieve bestedingen (-)
Uitgaven aan goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan, maar het gaat altijd om uitgaven door ingezeten institutionele eenheden, dat wil zeggen in Nederland gevestigde huishoudens en overheidsinstanties. Consumptieve bestedingen worden gedaan door huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens, en de overheid. Ondernemingen consumeren niet: kosten aan goederen en diensten die ondernemingen maken ten behoeve van hun productie vallen hier niet onder, maar onder intermediair verbruik of investeringen. De overheid is een speciaal geval. Ook de overheid kent intermediair verbruik, naar analogie van ondernemingen. Maar de productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de (overheids)consumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Daarnaast bevat de overheidsconsumptie ook door de overheid verstrekte sociale uitkeringen in natura zoals basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en huurtoeslag.
Correctie pensioenvoorziening
Per saldo uit het buitenland ontvangen correctie pensioenvoorziening. De correctie pensioenvoorziening is bedoeld om de verandering in de pensioenvoorzieningen in de besparingen van de huishoudens tot uitdrukking te kunnen brengen. Het vermogen dat pensioenfondsen en verzekeraars voor huishoudens beheren ten behoeve van de oudedagsvoorziening wordt binnen de nationale rekeningen namelijk gezien als onderdeel van het vermogen van huishoudens. Veranderingen in dit vermogen moeten dan ook worden doorgevoerd in het vermogen van huishoudens. De correctie pensioenvoorziening is gelijk aan de pensioenpremies minus de pensioenuitkeringen. Bij de nationale besparingen spelen alleen de grensoverschrijdende correcties een rol. De correctie wordt ook gemaakt voor de voorzieningen van niet-ingezeten huishoudens bij Nederlandse verzekeringsinstellingen. Uiteraard zijn tegenovergestelde correcties noodzakelijk bij de betreffende verzekeringsinstellingen.
Netto nationale besparingen
Het gedeelte van het nationaal beschikbaar inkomen dat niet voor consumptieve bestedingen is gebruikt. De nationale besparingen zijn de som van de besparingen van alle institutionele sectoren. Doorgaans wordt voor de nationale besparingen het netto-begrip gebruikt, dat wil zeggen: na aftrek van afschrijvingen (het verbruik van vaste activa).
Netto investeringen in vaste activa (-)
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Verandering in voorraden (-)
Verandering in voorraden inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden.
Veranderingen in de grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk (onvoltooide producten zoals schepen of machines) en eindproducten die bij de producenten aanwezig zijn en veranderingen in handelsvoorraden. Onderhanden werk in de bouw worden niet tot de voorraadvorming gerekend. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt of, in het geval van de handel, verkocht. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces verbruikt te worden.

De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan. Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs.

Kostbaarheden zijn niet-financiële goederen die niet hoofdzakelijk voor productieve of consumptieve doeleinden worden gebruikt, die onder normale omstandigheden niet aan slijtage onderhevig zijn en die vooral als beleggingsobject worden verworven en bewaard.
Saldo lopende transacties buitenland
Het overschot (indien negatief) of het tekort (indien positief) van de totale economie op zijn lopende transacties (handel in goederen en diensten, primair inkomen, inkomensoverdrachten) met het buitenland. Het saldo van de lopende transacties met het buitenland vormt de sluitpost van de rekening voor inkomenstransacties met het buitenland en is opgebouwd uit drie onderdelen:
- het uitvoeroverschot, dat is het bedrag waarmee de uitvoer de invoer overtreft;
- het saldo uit het buitenland ontvangen primaire inkomens. De primaire inkomens omvatten belastingen op productie en invoer, subsidies, beloning van werknemers en inkomen uit vermogen, zoals rente en dividend;
- het saldo uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten. De inkomensoverdrachten omvatten de dividendbelasting, de uitkeringen sociale verzekering en de overige inkomensoverdrachten.
Het is saldo van de lopende transacties met het buitenland tevens gelijk aan de netto nationale besparingen minus de netto investeringen in vaste activa (inclusief de veranderingen in voorraden).
Saldo
Uitvoersaldo
Het uitvoeroverschot is verschil tussen de waarde van de uitvoer van goederen en diensten en de waarde van de invoer van goederen en diensten.
Totaal
Het uitvoeroverschot is verschil tussen de waarde van de uitvoer van goederen en diensten en de waarde van de invoer van goederen en diensten.
Uitvoersaldo goederen
Het uitvoeroverschot van goederen is verschil tussen de waarde van de uitvoer van goederen en de waarde van de invoer van goederen.
Uitvoersaldo diensten
Het uitvoeroverschot van diensten is verschil tussen de waarde van de uitvoer van diensten en de waarde van de invoer van diensten.
Saldo primaire inkomens buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen primaire inkomens en de aan het buitenland betaalde primaire inkomens.

Wanneer een in Nederland ingezeten bedrijf in het buitenland actief wordt, wordt de betreffende bedrijfseenheid na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd geldt een bedrijfseenheid met een buitenlandse moederonderneming als ingezetene wanneer het hier langer dan een jaar actief is. Ingezeten personen die zich in het buitenland vestigen, worden eveneens na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd wordt een niet-ingezetene een ingezetene in Nederland wanneer hij of zij hier minimaal een jaar is gevestigd. Een uitzondering op deze regel vormen studenten. Deze worden altijd als ingezetene gezien van het land waar zij gevestigd waren voordat zij gingen studeren.
Saldo
Ontvangen primaire inkomens
De van het buitenland ontvangen beloning van werknemers, inkomen uit vermogen, en subsidies (EU).
Betaalde primaire inkomens (-)
De aan het buitenland betaalde beloning van werknemers, inkomen uit vermogen en belastingen op productie en invoer.
Saldo inkomensoverdrachten buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten en de aan het buitenland betaalde inkomensoverdrachten.

Wanneer een in Nederland ingezeten bedrijf in het buitenland actief wordt, wordt de betreffende bedrijfseenheid na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd geldt een bedrijfseenheid met een buitenlandse moederonderneming als ingezetene wanneer het hier langer dan een jaar actief is. Ingezeten personen die zich in het buitenland vestigen, worden eveneens na een jaar niet langer gezien als ingezetene in Nederland, maar als ingezetene in het buitenland. Omgekeerd wordt een niet-ingezetene een ingezetene in Nederland wanneer hij of zij hier minimaal een jaar is gevestigd. Een uitzondering op deze regel vormen studenten. Deze worden altijd als ingezetene gezien van het land waar zij gevestigd waren voordat zij gingen studeren.
Saldo
Ontvangen inkomensoverdrachten
De uit het buitenland ontvangen belasting op inkomen en vermogen, sociale premies, sociale uitkeringen in geld en overige inkomensoverdrachten.
Betaalde inkomensoverdrachten (-)
De aan het buitenland betaalde belasting op inkomen en vermogen, de sociale premies, de sociale uitkeringen in geld en de overige inkomensoverdrachten.
Correctie pensioenvoorziening (saldo)
Per saldo uit het buitenland ontvangen correctie pensioenvoorziening.
Deze correctie is bedoeld om de verandering in de pensioenvoorzieningen die aan huishoudens toebehoren, in de besparingen van de huishoudens tot uitdrukking te kunnen brengen. Deze voorzieningen worden in de financiële rekeningen en de balansen beschouwd als vorderingen van huishoudens.
De correctie is gelijk aan de pensioenpremies minus de pensioenuitkeringen. Zo blijven de besparingen van huishoudens op hetzelfde niveau als wanneer de pensioenpremies en uitkeringen niet als inkomenstransacties zouden zijn opgenomen.
De correctie wordt ook gemaakt voor de voorzieningen van niet-ingezeten huishoudens bij Nederlandse verzekeringsinstellingen. Uiteraard zijn tegenovergestelde correcties noodzakelijk bij de betreffende verzekeringsinstellingen.
Saldo kapitaaloverdrachten buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen kapitaaloverdrachten en de aan het buitenland betaalde kapitaaloverdrachten. Kapitaaloverdrachten zijn betalingen of overdracht van eigendom van activa (geen voorraden of geld) waar geen tegenprestatie tegenover staat. De betaling van een kapitaaloverdracht drukt op het vermogen van de betaler. De ontvangst van een kapitaalsoverdracht is over het algemeen bedoeld om investeringen in vaste activa, of andere lange-termijnuitgaven van de ontvanger te financieren. Er zijn vier deeltransacties onderscheiden: investeringsbijdragen, vermogensheffingen, overige kapitaaloverdrachten en toegerekende kapitaaloverdrachten.
Saldo
Ontvangen kapitaaloverdrachten
De uit het buitenland ontvangen kapitaaloverdrachten.
Betaalde kapitaaloverdrachten (-)
De aan het buitenland betaalde kapitaaloverdrachten.
Nationaal vorderingensaldo
Het nationaal vorderingensaldo is het saldo van middelen en bestedingen op de lopende rekening en de kapitaalrekening van de gezamenlijke binnenlandse sectoren. In de financiële rekening van Nederland geeft het saldo aan voor welk bedrag nieuwe leningen zijn aangegaan met het buitenland en/of financiële activa zijn verkocht (bij een tekort) of voor welk bedrag schulden zijn afgelost aan het buitenland en/of financiële activa zijn gekocht (bij een overschot). Het vorderingensaldo is dan ook in theorie gelijk aan de mutatie van het saldo van vorderingen en schulden ten opzichte van het buitenland. In praktijk bestaat er echter een statistisch verschil tussen die twee.
Nationaal vorderingensaldo
Totaal fin. transacties vorderingen...
Totaal financiële transacties van vorderingen op het buitenland.
Totaal fin. transacties schulden...
Totaal financiële transacties van schulden aan het buitenland.