Economische zelfstandigheid personen 15 jaar tot AOW-leeftijd; kenmerken

Economische zelfstandigheid personen 15 jaar tot AOW-leeftijd; kenmerken

Inkomensgrens Geslacht Kenmerken personen Perioden Personen excl. scholieren en studenten Personen (x 1 000)
Totaal Mannen Totaal personen 2017 4.743,1
Totaal Mannen SEC: werknemer en zelfstandige 2017 3.986,6
Totaal Mannen SEC: uitkeringsontvanger 2017 577,3
Totaal Mannen SEC: overige (zonder inkomen) 2017 75,8
Totaal Vrouwen Totaal personen 2017 4.698,4
Totaal Vrouwen SEC: werknemer en zelfstandige 2017 3.460,3
Totaal Vrouwen SEC: uitkeringsontvanger 2017 680,6
Totaal Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) 2017 420,6
Economisch zelfstandig Mannen Totaal personen 2017 3.782,1
Economisch zelfstandig Mannen SEC: werknemer en zelfstandige 2017 3.737,8
Economisch zelfstandig Mannen SEC: uitkeringsontvanger 2017 15,1
Economisch zelfstandig Mannen SEC: overige (zonder inkomen) 2017 0,0
Economisch zelfstandig Vrouwen Totaal personen 2017 2.854,2
Economisch zelfstandig Vrouwen SEC: werknemer en zelfstandige 2017 2.830,7
Economisch zelfstandig Vrouwen SEC: uitkeringsontvanger 2017 7,0
Economisch zelfstandig Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) 2017 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de mate van economische zelfstandigheid van personen in de leeftijd van 15 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Het gaat hier over het hebben van inkomen uit werk dat minstens 70% van het minimumloon bedraagt (economisch zelfstandig) en over het hebben van inkomen uit werk van minstens het minimumloon (financieel onafhankelijk). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en kenmerken zoals leeftijd, positie in het huishouden en sociaaleconomische categorie.
De gegevens betreffen personen van 15 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Ook de populatie zonder scholieren en studenten is te onderscheiden. Personen die in het verslagjaar de AOW-leeftijd bereiken, blijven buiten beschouwing. Voor de jaren tot en met 2017 betekent dit dat personen van 65 jaar of ouder niet tot de populatie behoren. Tot dat jaar ligt de AOW-leeftijd immers onder de 66 jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2020 zijn definitief.
De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 november 2022:
Definitieve cijfers 2020 en voorlopige cijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen excl. scholieren en studenten
Personen