Economische zelfstandigheid personen 15 jaar tot AOW-leeftijd; kenmerken

Economische zelfstandigheid personen 15 jaar tot AOW-leeftijd; kenmerken

Inkomensgrens Geslacht Kenmerken personen Perioden Personen excl. scholieren en studenten Personen, relatief (%)
Economisch zelfstandig Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2011 67,7
Economisch zelfstandig Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2012 67,6
Economisch zelfstandig Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 67,1
Economisch zelfstandig Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 67,3
Economisch zelfstandig Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 68,1
Economisch zelfstandig Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 69,2
Economisch zelfstandig Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 70,3
Economisch zelfstandig Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 71,7
Economisch zelfstandig Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 72,8
Economisch zelfstandig Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 72,4
Economisch zelfstandig Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2021 74,1
Economisch zelfstandig Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 75,8
Economisch zelfstandig Mannen Totaal personen 2011 78,9
Economisch zelfstandig Mannen Totaal personen 2012 78,2
Economisch zelfstandig Mannen Totaal personen 2013 77,3
Economisch zelfstandig Mannen Totaal personen 2014 77,5
Economisch zelfstandig Mannen Totaal personen 2015 78,2
Economisch zelfstandig Mannen Totaal personen 2016 79,0
Economisch zelfstandig Mannen Totaal personen 2017 79,7
Economisch zelfstandig Mannen Totaal personen 2018 80,8
Economisch zelfstandig Mannen Totaal personen 2019 81,4
Economisch zelfstandig Mannen Totaal personen 2020 80,3
Economisch zelfstandig Mannen Totaal personen 2021 81,5
Economisch zelfstandig Mannen Totaal personen 2022* 82,7
Economisch zelfstandig Vrouwen Totaal personen 2011 56,5
Economisch zelfstandig Vrouwen Totaal personen 2012 56,8
Economisch zelfstandig Vrouwen Totaal personen 2013 56,7
Economisch zelfstandig Vrouwen Totaal personen 2014 57,1
Economisch zelfstandig Vrouwen Totaal personen 2015 57,9
Economisch zelfstandig Vrouwen Totaal personen 2016 59,3
Economisch zelfstandig Vrouwen Totaal personen 2017 60,7
Economisch zelfstandig Vrouwen Totaal personen 2018 62,5
Economisch zelfstandig Vrouwen Totaal personen 2019 64,0
Economisch zelfstandig Vrouwen Totaal personen 2020 64,4
Economisch zelfstandig Vrouwen Totaal personen 2021 66,5
Economisch zelfstandig Vrouwen Totaal personen 2022* 68,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de mate van economische zelfstandigheid van personen in de leeftijd van 15 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Het gaat hier over het hebben van inkomen uit werk dat minstens 70% van het minimumloon bedraagt (economisch zelfstandig) en over het hebben van inkomen uit werk van minstens het minimumloon (financieel onafhankelijk). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en kenmerken zoals leeftijd, positie in het huishouden en sociaaleconomische categorie.
De gegevens betreffen personen van 15 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Ook de populatie zonder scholieren en studenten is te onderscheiden. Personen die in het verslagjaar de AOW-leeftijd bereiken, blijven buiten beschouwing. Voor de jaren tot en met 2017 betekent dit dat personen van 65 jaar of ouder niet tot de populatie behoren. Tot dat jaar ligt de AOW-leeftijd immers onder de 66 jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2021 zijn definitief.
De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
Definitieve cijfers 2021 en voorlopige cijfers 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen excl. scholieren en studenten
Personen, relatief