Raming CO2-emissie naar lucht; Nederlandse economie, Nationale rekeningen

Raming CO2-emissie naar lucht; Nederlandse economie, Nationale rekeningen

Nederlandse economie Perioden Raming CO2-emissie; mln kg (mln kg) Raming CO2-emissie; jaarmutatie (%) Raming CO2-emissie; weersgecorrigeerd (%)
CO2 emissie totaal, Nederlandse economie 2024 1e kwartaal* 43.722 -4,1 -2,7
CO2 emissies huishoudens 2024 1e kwartaal* 9.813 -5,2 .
CO2 emissies energie- , waterbedrijven 2024 1e kwartaal* 9.990 -12,1 .
CO2 emissies transportbedrijven 2024 1e kwartaal* 5.513 1,2 .
CO2 emissies landbouw, industrie, bouw 2024 1e kwartaal* 14.477 0,9 .
CO2 emissies overige dienstverlening 2024 1e kwartaal* 3.843 -4,5 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat ramingen over CO2-emissies naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten (inclusief emissies van Nederlanders in het buitenland, exclusief emissies van niet-ingezetenen in Nederland). De uitstoot van de CO2-emissie wordt gerelateerd aan deze activiteiten. De CO2-emissie door natuurlijke bronnen worden niet meegenomen, omdat de relatie met een economische activiteit ontbreekt. De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015 1e kwartaal

Status van de cijfers:
Voorlopige cijfers. Het betreft hier een eerste berekening op basis van de dan beschikbare informatie. De cijfers kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt. De tabel bevat eerst gepubliceerde cijfers en deze cijfers worden niet meer bijgesteld.

Wijzigingen per 14 december 2021:
Het onderwerp Raming van de CO2-emissie in miljoen kilogram is toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige cijfers worden drie maanden na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Raming CO2-emissie; mln kg
De raming over CO2-emissie naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten.
Raming CO2-emissie; jaarmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder van de raming over CO2-emissie naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten.
Raming CO2-emissie; weersgecorrigeerd
Raming CO2-emissie, gecorrigeerd voor weersinvloeden.
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder van de raming over CO2-emissie naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten.