Binnenvaartdiensten; prijsindex 2015=100

Binnenvaartdiensten; prijsindex 2015=100

Binnenvaartdiensten Perioden Prijsindex (2015=100) Kwartaalmutaties (%) Jaarmutaties (%)
Binnenvaart, goederenvervoer 2021 1e kwartaal 107,3 0,4 -6,9
Binnenvaart, goederenvervoer 2021 2e kwartaal 108,6 1,3 -0,5
Binnenvaart, goederenvervoer 2021 3e kwartaal 110,4 1,6 4,3
Binnenvaart, goederenvervoer 2021 4e kwartaal 138,0 25,1 29,1
Binnenvaart, goederenvervoer 2021 116,1 6,2
Binnenvaart, goederenvervoer 2022 1e kwartaal 141,3 2,4 31,7
Binnenvaart, goederenvervoer 2022 2e kwartaal 152,8 8,2 40,7
Binnenvaart, goederenvervoer 2022 3e kwartaal 194,2 27,1 76,0
Binnenvaart, goederenvervoer 2022 4e kwartaal 173,0 -10,9 25,4
Binnenvaart, goederenvervoer 2022 165,3 42,5
Binnenvaart, goederenvervoer 2023 1e kwartaal* 158,2 -8,6 12,0
Binnenvaart, natte bulk 2021 1e kwartaal 95,3 0,5 -17,2
Binnenvaart, natte bulk 2021 2e kwartaal 94,9 -0,3 -14,5
Binnenvaart, natte bulk 2021 3e kwartaal 92,9 -2,2 -5,5
Binnenvaart, natte bulk 2021 4e kwartaal 114,2 22,9 20,4
Binnenvaart, natte bulk 2021 99,3 -5,2
Binnenvaart, natte bulk 2022 1e kwartaal 111,4 -2,4 17,0
Binnenvaart, natte bulk 2022 2e kwartaal 119,0 6,8 25,4
Binnenvaart, natte bulk 2022 3e kwartaal 140,7 18,2 51,5
Binnenvaart, natte bulk 2022 4e kwartaal 134,4 -4,5 17,7
Binnenvaart, natte bulk 2022 126,4 27,2
Binnenvaart, natte bulk 2023 1e kwartaal* 128,2 -4,6 15,0
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2021 1e kwartaal 122,5 -1,1 -3,2
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2021 2e kwartaal 125,7 2,6 3,1
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2021 3e kwartaal 127,0 1,0 3,8
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2021 4e kwartaal 143,3 12,8 15,6
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2021 129,6 4,8
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2022 1e kwartaal 147,0 2,6 20,0
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2022 2e kwartaal 162,2 10,3 29,0
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2022 3e kwartaal 201,1 24,0 58,4
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2022 4e kwartaal 182,3 -9,3 27,2
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2022 173,1 33,6
Binnenvaart, droge bulk contractprijzen 2023 1e kwartaal* 167,4 -8,2 13,9
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2021 1e kwartaal 111,8 0,7 -1,7
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2021 2e kwartaal 113,6 1,6 5,8
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2021 3e kwartaal 118,0 3,9 9,9
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2021 4e kwartaal 159,1 34,8 43,2
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2021 125,6 14,3
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2022 1e kwartaal 166,0 4,3 48,5
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2022 2e kwartaal 181,9 9,6 60,1
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2022 3e kwartaal 240,9 32,4 104,1
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2022 4e kwartaal 203,9 -15,4 28,1
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2022 198,2 57,7
Binnenvaart, droge bulk spotmarkt 2023 1e kwartaal* 179,7 -11,9 8,2
Binnenvaart, container 2021 1e kwartaal 103,4 0,8 -5,8
Binnenvaart, container 2021 2e kwartaal 105,2 1,8 5,4
Binnenvaart, container 2021 3e kwartaal 106,5 1,3 5,7
Binnenvaart, container 2021 4e kwartaal 114,2 7,1 11,3
Binnenvaart, container 2021 107,3 4,0
Binnenvaart, container 2022 1e kwartaal 117,9 3,3 14,1
Binnenvaart, container 2022 2e kwartaal 120,1 1,8 14,1
Binnenvaart, container 2022 3e kwartaal 147,9 23,2 38,8
Binnenvaart, container 2022 4e kwartaal 144,6 -2,2 26,7
Binnenvaart, container 2022 132,6 23,6
Binnenvaart, container 2023 1e kwartaal* 142,5 -1,5 20,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling per kwartaal weer van diensten van binnenvaartbedrijven. De binnenvaart valt binnen de Europees gecoördineerde Classificatie van Producten naar Activiteit (CPA 2008) onder code H50.4. De prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van modelprijzen. De prijzen van vastgestelde trajecten worden tweemaal per kwartaal waargenomen/uitgevraagd. Er wordt daarbij gevraagd om de prijs inclusief brandstof en laagwatertoeslag, maar exclusief laden en lossen. Het moment van waarnemen is in het midden en aan het eind van het kwartaal. De prijsindexcijfers in deze tabel hebben allemaal het indexreferentiejaar 2015. Het jaargemiddelde, de kwartaalmutatie en de jaarmutatie zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 4e kwartaal 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers voor het meest recente kwartaal zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Wijzigingen per 15 mei 2023:
De cijfers over het 1e kwartaal zijn toegevoegd. Cijfers van het vorige kwartaal en de jaargemiddelden kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen circa anderhalve maand na het aflopen van het verslagkwartaal beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling per kwartaal weer van diensten van binnenvaartbedrijven.

De prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van modelprijzen. De prijzen van vastgestelde trajecten worden tweemaal per kwartaal waargenomen/uitgevraagd. Er wordt daarbij gevraagd om de prijs inclusief brandstof en laagwatertoeslag, maar exclusief laden en lossen. Het moment van waarnemen is in het midden en aan het eind van het kwartaal.
Kwartaalmutaties
Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
De kwartaalmutatie is berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.
Jaarmutaties
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
De jaarmutatie is berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.