Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

Bestedingscategorie Caribisch Nederland Perioden Consumentenprijsindex (CPI) (2017=100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%)
000000 Alle bestedingen Bonaire 2024 1e kwartaal* 120,03 0,3 3,5
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2024 1e kwartaal* 112,14 1,7 0,3
000000 Alle bestedingen Saba 2024 1e kwartaal* 118,79 0,7 2,0
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Bonaire 2024 1e kwartaal* 132,45 1,8 5,8
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Sint Eustatius 2024 1e kwartaal* 124,72 1,7 3,6
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Saba 2024 1e kwartaal* 128,21 1,5 4,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Bonaire 2024 1e kwartaal* 138,25 1,9 7,8
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Sint Eustatius 2024 1e kwartaal* 119,75 1,9 3,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Saba 2024 1e kwartaal* 125,07 0,2 3,8
030000 Kleding en schoenen Bonaire 2024 1e kwartaal* 112,45 0,6 7,0
030000 Kleding en schoenen Sint Eustatius 2024 1e kwartaal* 109,28 -3,4 7,6
030000 Kleding en schoenen Saba 2024 1e kwartaal* 110,98 -3,2 4,8
040000 Huisvesting, water en energie Bonaire 2024 1e kwartaal* 123,11 0,3 -0,2
040000 Huisvesting, water en energie Sint Eustatius 2024 1e kwartaal* 111,53 2,1 0,4
040000 Huisvesting, water en energie Saba 2024 1e kwartaal* 115,89 -0,3 -5,3
050000 Stoffering en huish. apparaten. Bonaire 2024 1e kwartaal* 122,34 2,1 7,9
050000 Stoffering en huish. apparaten. Sint Eustatius 2024 1e kwartaal* 111,06 1,5 -8,4
050000 Stoffering en huish. apparaten. Saba 2024 1e kwartaal* 119,66 1,5 -3,5
060000 Gezondheid Bonaire 2024 1e kwartaal* 152,52 5,0 13,6
060000 Gezondheid Sint Eustatius 2024 1e kwartaal* 110,97 -0,2 0,2
060000 Gezondheid Saba 2024 1e kwartaal* 118,07 0,3 1,2
070000 Vervoer Bonaire 2024 1e kwartaal* 131,66 -0,7 5,6
070000 Vervoer Sint Eustatius 2024 1e kwartaal* 132,32 8,5 -0,6
070000 Vervoer Saba 2024 1e kwartaal* 137,86 -0,6 15,8
080000 Communicatie Bonaire 2024 1e kwartaal* 72,51 -14,1 -14,1
080000 Communicatie Sint Eustatius 2024 1e kwartaal* 62,03 -9,4 -9,4
080000 Communicatie Saba 2024 1e kwartaal* 71,61 10,4 -3,4
090000 Recreatie en cultuur Bonaire 2024 1e kwartaal* 104,64 0,6 -0,5
090000 Recreatie en cultuur Sint Eustatius 2024 1e kwartaal* 110,14 1,4 -3,1
090000 Recreatie en cultuur Saba 2024 1e kwartaal* 107,49 1,5 -3,4
100000 Onderwijs Bonaire 2024 1e kwartaal* 104,26 0,0 -1,6
100000 Onderwijs Sint Eustatius 2024 1e kwartaal* 125,34 3,1 7,2
100000 Onderwijs Saba 2024 1e kwartaal* 125,34 3,1 7,2
110000 Hotels en restaurants Bonaire 2024 1e kwartaal* 131,45 5,8 10,3
110000 Hotels en restaurants Sint Eustatius 2024 1e kwartaal* 112,00 0,0 1,2
110000 Hotels en restaurants Saba 2024 1e kwartaal* 117,54 0,2 2,0
120000 Diverse goederen en diensten Bonaire 2024 1e kwartaal* 105,68 1,0 6,0
120000 Diverse goederen en diensten Sint Eustatius 2024 1e kwartaal* 106,88 0,8 1,7
120000 Diverse goederen en diensten Saba 2024 1e kwartaal* 119,03 0,3 2,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de afzonderlijke consumentenprijsindices (CPI's) van Bonaire, Sint Eustatius en Saba; de drie eilanden die als bijzondere gemeente van Caribisch Nederland functioneren. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld huishouden van het betreffende eiland aanschaft.
Naast de consumentenprijsindex bevat de tabel de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de CPI. In de tabel vindt u ook de kwartaal-op-kwartaal ontwikkeling. Deze cijfers zijn in de tabel opgenomen voor 12 productgroepen. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over het eerste kwartaal van 2024 zijn voorlopig. Bij de publicatie over het tweede kwartaal 2024 zijn ze definitief. De voorlopige cijfers over het vierde kwartaal van 2023 voor Bonaire en Saba zijn aangepast deels vanwege nagekomen informatie. Deze zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden gepubliceerd in juli 2024.

Toelichting onderwerpen

Consumentenprijsindex (CPI)
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door huishoudens.
Kwartaalmutatie
Procentuele mutatie t.o.v. het voorgaande kwartaal.
Jaarmutatie
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.