Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

Bestedingscategorie Caribisch Nederland Perioden Consumentenprijsindex (CPI) (2017=100)
000000 Alle bestedingen Bonaire 2014 1e kwartaal 99,45
000000 Alle bestedingen Bonaire 2014 2e kwartaal 99,87
000000 Alle bestedingen Bonaire 2014 3e kwartaal 100,01
000000 Alle bestedingen Bonaire 2014 4e kwartaal 99,98
000000 Alle bestedingen Bonaire 2014 99,83
000000 Alle bestedingen Bonaire 2015 1e kwartaal 98,82
000000 Alle bestedingen Bonaire 2015 2e kwartaal 98,92
000000 Alle bestedingen Bonaire 2015 3e kwartaal 99,08
000000 Alle bestedingen Bonaire 2015 4e kwartaal 98,77
000000 Alle bestedingen Bonaire 2015 98,90
000000 Alle bestedingen Bonaire 2016 1e kwartaal 99,35
000000 Alle bestedingen Bonaire 2016 2e kwartaal 99,33
000000 Alle bestedingen Bonaire 2016 3e kwartaal 99,71
000000 Alle bestedingen Bonaire 2016 4e kwartaal 99,31
000000 Alle bestedingen Bonaire 2016 99,43
000000 Alle bestedingen Bonaire 2017 1e kwartaal 99,45
000000 Alle bestedingen Bonaire 2017 2e kwartaal 99,77
000000 Alle bestedingen Bonaire 2017 3e kwartaal 100,37
000000 Alle bestedingen Bonaire 2017 4e kwartaal 100,40
000000 Alle bestedingen Bonaire 2017 100,00
000000 Alle bestedingen Bonaire 2018 1e kwartaal 103,28
000000 Alle bestedingen Bonaire 2018 2e kwartaal 102,79
000000 Alle bestedingen Bonaire 2018 3e kwartaal 103,87
000000 Alle bestedingen Bonaire 2018 4e kwartaal 103,83
000000 Alle bestedingen Bonaire 2018 103,44
000000 Alle bestedingen Bonaire 2019 1e kwartaal 103,96
000000 Alle bestedingen Bonaire 2019 2e kwartaal 103,94
000000 Alle bestedingen Bonaire 2019 3e kwartaal 105,11
000000 Alle bestedingen Bonaire 2019 4e kwartaal 106,10
000000 Alle bestedingen Bonaire 2019 104,78
000000 Alle bestedingen Bonaire 2020 1e kwartaal 104,99
000000 Alle bestedingen Bonaire 2020 2e kwartaal 102,92
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2014 1e kwartaal 98,64
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2014 2e kwartaal 99,38
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2014 3e kwartaal 99,65
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2014 4e kwartaal 99,08
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2014 99,19
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2015 1e kwartaal 97,59
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2015 2e kwartaal 97,66
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2015 3e kwartaal 99,18
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2015 4e kwartaal 98,43
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2015 98,22
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2016 1e kwartaal 97,98
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2016 2e kwartaal 97,59
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2016 3e kwartaal 98,27
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2016 4e kwartaal 98,68
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2016 98,13
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2017 1e kwartaal 99,01
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2017 2e kwartaal 100,13
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2017 3e kwartaal 100,40
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2017 4e kwartaal 100,46
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2017 100,00
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2018 1e kwartaal 101,01
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2018 2e kwartaal 101,35
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2018 3e kwartaal 101,48
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2018 4e kwartaal 101,57
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2018 101,35
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2019 1e kwartaal 101,75
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2019 2e kwartaal 101,75
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2019 3e kwartaal 102,20
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2019 4e kwartaal 102,59
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2019 102,07
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2020 1e kwartaal 103,00
000000 Alle bestedingen Sint Eustatius 2020 2e kwartaal 100,90
000000 Alle bestedingen Saba 2014 1e kwartaal 98,64
000000 Alle bestedingen Saba 2014 2e kwartaal 99,70
000000 Alle bestedingen Saba 2014 3e kwartaal 100,40
000000 Alle bestedingen Saba 2014 4e kwartaal 100,19
000000 Alle bestedingen Saba 2014 99,73
000000 Alle bestedingen Saba 2015 1e kwartaal 100,12
000000 Alle bestedingen Saba 2015 2e kwartaal 100,56
000000 Alle bestedingen Saba 2015 3e kwartaal 99,98
000000 Alle bestedingen Saba 2015 4e kwartaal 100,05
000000 Alle bestedingen Saba 2015 100,18
000000 Alle bestedingen Saba 2016 1e kwartaal 100,41
000000 Alle bestedingen Saba 2016 2e kwartaal 100,59
000000 Alle bestedingen Saba 2016 3e kwartaal 100,17
000000 Alle bestedingen Saba 2016 4e kwartaal 99,76
000000 Alle bestedingen Saba 2016 100,23
000000 Alle bestedingen Saba 2017 1e kwartaal 99,39
000000 Alle bestedingen Saba 2017 2e kwartaal 99,57
000000 Alle bestedingen Saba 2017 3e kwartaal 98,89
000000 Alle bestedingen Saba 2017 4e kwartaal 102,14
000000 Alle bestedingen Saba 2017 100,00
000000 Alle bestedingen Saba 2018 1e kwartaal 102,28
000000 Alle bestedingen Saba 2018 2e kwartaal 102,76
000000 Alle bestedingen Saba 2018 3e kwartaal 103,28
000000 Alle bestedingen Saba 2018 4e kwartaal 102,18
000000 Alle bestedingen Saba 2018 102,63
000000 Alle bestedingen Saba 2019 1e kwartaal 102,88
000000 Alle bestedingen Saba 2019 2e kwartaal 103,23
000000 Alle bestedingen Saba 2019 3e kwartaal 103,58
000000 Alle bestedingen Saba 2019 4e kwartaal 102,99
000000 Alle bestedingen Saba 2019 103,17
000000 Alle bestedingen Saba 2020 1e kwartaal 103,30
000000 Alle bestedingen Saba 2020 2e kwartaal 102,39
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de afzonderlijke consumentenprijsindices (CPI's) van Bonaire, Sint Eustatius en Saba; de drie eilanden die als bijzondere gemeente van Caribisch Nederland functioneren. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld huishouden van het betreffende eiland aanschaft.
Naast de consumentenprijsindex bevat de tabel de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de CPI. In de tabel vindt u ook de kwartaal-op-kwartaal ontwikkeling. Deze cijfers zijn in de tabel opgenomen voor 12 productgroepen. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over het eerste kwartaal van 2024 zijn voorlopig. Bij de publicatie over het tweede kwartaal 2024 zijn ze definitief. De voorlopige cijfers over het vierde kwartaal van 2023 voor Bonaire en Saba zijn aangepast deels vanwege nagekomen informatie. Deze zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden gepubliceerd in juli 2024.

Toelichting onderwerpen

Consumentenprijsindex (CPI)
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door huishoudens.