Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Zorgfuncties Financieringsregelingen zorg Perioden Uitgaven aan zorg (mln euro)
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal alle financieringsregelingen 2021* 124.770
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal financiering van ingezetenen 2021* 124.547
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF1: Overheid en soc. verzekering 2021* 106.850
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF11: Overheid 2021* 31.228
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2021* 75.622
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 26.054
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF121b: Ziekenfonds 2021*
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 49.568
Totaal uitgaven zorg en welzijn Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2021* 17.697
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF2: Vrijwillige regelingen 2021* 6.221
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 3.948
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF22: Financiering door IZW 2021* 0
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF23: Regelingen door ondernemingen 2021* 2.272
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF3: Eigen betalingen 2021* 11.476
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF31: Directe eigen betalingen 2021* 6.189
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF32: Eigen risico en bijdragen 2021* 5.287
Totaal uitgaven zorg en welzijn Buitenland; uitvoer 2021* 223
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal alle financieringsregelingen 2021* 96.603
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal financiering van ingezetenen 2021* 96.498
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2021* 82.203
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF11: Overheid 2021* 13.655
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2021* 68.548
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 20.700
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF121b: Ziekenfonds 2021*
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 47.849
Totaal uitgaven gezondheidszorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2021* 14.294
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF2: Vrijwillige regelingen 2021* 5.368
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 3.948
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF22: Financiering door IZW 2021* 0
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2021* 1.420
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF3: Eigen betalingen 2021* 8.926
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF31: Directe eigen betalingen 2021* 4.179
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2021* 4.747
Totaal uitgaven gezondheidszorg Buitenland; uitvoer 2021* 106
HC1: Geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2021* 41.199
HC1: Geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2021* 41.123
HC1: Geneeskundige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2021* 35.733
HC1: Geneeskundige zorg HF11: Overheid 2021* 2.282
HC1: Geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2021* 33.451
HC1: Geneeskundige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 95
HC1: Geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2021*
HC1: Geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 33.356
HC1: Geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2021* 5.389
HC1: Geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2021* 2.151
HC1: Geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 2.151
HC1: Geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2021* 3.238
HC1: Geneeskundige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2021* 1.285
HC1: Geneeskundige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2021* 1.953
HC1: Geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2021* 76
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2021* 15.065
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2021* 15.027
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2021* 13.835
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF11: Overheid 2021* 1.019
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2021* 12.817
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2021*
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 12.817
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2021* 1.191
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2021* 25
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 25
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2021* 1.167
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2021* 358
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2021* 808
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2021* 38
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2021* 4.671
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2021* 4.665
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2021* 4.191
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF11: Overheid 2021* 92
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2021* 4.099
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2021*
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 4.099
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2021* 474
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2021* 68
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 68
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2021* 406
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2021* 55
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2021* 352
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2021* 6
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal alle financieringsregelingen 2021* 20.809
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal financiering van ingezetenen 2021* 20.778
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2021* 17.081
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF11: Overheid 2021* 1.172
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2021* 15.909
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2021* 95
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF121b: Ziekenfonds 2021*
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2021* 15.814
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2021* 3.697
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2021* 2.059
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2021* 2.059
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF22: Financiering door IZW 2021* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2021* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF3: Eigen betalingen 2021* 1.638
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF31: Directe eigen betalingen 2021* 844
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. De zorgrekeningen omvatten ook de uitvoer (uitgaven voor en door niet-ingezetenen), opgenomen in de tabel als financiering door het buitenland.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de zorgrekeningen
-/- gezondheidsverwante uitgaven, zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
-/- uitgaven aan overige zorg en welzijn, zoals kinderopvang
-/- uitvoer
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig; de cijfers over 2019 en 2020 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd, de cijfers over 2018-2020 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 worden bijgestelde cijfers over 2019-2021 en voorlopige cijfers over 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. In de functie M1(HC)+ : Overige zorg en welzijn + export zijn nog wel opgenomen de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen. Hierdoor kan worden aangesloten bij het totaalcijfer van de uitgaven volgens de Zorgrekeningen.