Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; functies, financiering, 1998-2022

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; functies, financiering, 1998-2022

Zorgfuncties Financieringsregelingen zorg Perioden Uitgaven aan zorg (mln euro)
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal alle financieringsregelingen 2022* 126.197
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal financiering van ingezetenen 2022* 125.946
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF1: Overheid en soc. verzekering 2022* 106.967
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF11: Overheid 2022* 27.649
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2022* 79.318
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF121a: Wlz, AWBZ 2022* 27.721
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF121b: Ziekenfonds 2022*
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 51.597
Totaal uitgaven zorg en welzijn Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2022* 18.979
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF2: Vrijwillige regelingen 2022* 6.633
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022* 4.229
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF22: Financiering door IZW 2022* 0
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF23: Regelingen door ondernemingen 2022* 2.404
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF3: Eigen betalingen 2022* 12.346
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF31: Directe eigen betalingen 2022* 6.883
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF32: Eigen risico en bijdragen 2022* 5.463
Totaal uitgaven zorg en welzijn Buitenland; uitvoer 2022* 252
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal alle financieringsregelingen 2022* 96.163
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal financiering van ingezetenen 2022* 96.028
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2022* 80.944
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF11: Overheid 2022* 8.993
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2022* 71.952
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF121a: Wlz, AWBZ 2022* 22.185
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF121b: Ziekenfonds 2022*
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 49.767
Totaal uitgaven gezondheidszorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2022* 15.084
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF2: Vrijwillige regelingen 2022* 5.694
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022* 4.229
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF22: Financiering door IZW 2022* 0
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2022* 1.464
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF3: Eigen betalingen 2022* 9.390
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF31: Directe eigen betalingen 2022* 4.508
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2022* 4.882
Totaal uitgaven gezondheidszorg Buitenland; uitvoer 2022* 135
HC1: Geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2022* 43.112
HC1: Geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2022* 43.010
HC1: Geneeskundige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2022* 37.229
HC1: Geneeskundige zorg HF11: Overheid 2022* 2.033
HC1: Geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2022* 35.196
HC1: Geneeskundige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2022* 100
HC1: Geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2022*
HC1: Geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 35.096
HC1: Geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2022* 5.781
HC1: Geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2022* 2.278
HC1: Geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022* 2.278
HC1: Geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2022* 0
HC1: Geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2022* 0
HC1: Geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2022* 3.503
HC1: Geneeskundige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2022* 1.486
HC1: Geneeskundige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2022* 2.017
HC1: Geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2022* 101
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2022* 15.441
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2022* 15.393
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2022* 14.040
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF11: Overheid 2022* 860
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2022* 13.180
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2022*
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 13.180
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2022* 1.353
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2022* 45
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022* 45
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2022* 1.308
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2022* 478
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2022* 830
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2022* 47
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2022* 4.602
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2022* 4.594
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2022* 4.098
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF11: Overheid 2022* 91
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2022* 4.007
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2022*
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 4.007
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2022* 496
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2022* 72
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022* 72
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2022* 424
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2022* 61
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2022* 362
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2022* 8
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal alle financieringsregelingen 2022* 22.417
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal financiering van ingezetenen 2022* 22.372
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2022* 18.466
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF11: Overheid 2022* 1.082
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2022* 17.385
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2022* 100
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF121b: Ziekenfonds 2022*
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 17.285
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2022* 3.906
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2022* 2.161
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2022* 2.161
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF22: Financiering door IZW 2022* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2022* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF3: Eigen betalingen 2022* 1.745
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF31: Directe eigen betalingen 2022* 920
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. De zorgrekeningen omvatten ook de uitvoer (uitgaven voor en door niet-ingezetenen), opgenomen in de tabel als financiering door het buitenland.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de zorgrekeningen
-/- gezondheidsverwante uitgaven, zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
-/- uitgaven aan overige zorg en welzijn, zoals kinderopvang
-/- uitvoer
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig; de cijfers over 2020 en 2021 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers over 2020-2022 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 juli 2023:
- De cijfers over 2022 zijn toegevoegd, de cijfers over 2019-2021 zijn bijgesteld.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet en wordt vervangen door 2 nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. In de functie M1(HC)+ : Overige zorg en welzijn + export zijn nog wel opgenomen de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen. Hierdoor kan worden aangesloten bij het totaalcijfer van de uitgaven volgens de Zorgrekeningen.