Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. De zorgrekeningen omvatten ook de uitvoer (uitgaven voor en door niet-ingezetenen), opgenomen in de tabel als financiering door het buitenland.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de zorgrekeningen
-/- gezondheidsverwante uitgaven, zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
-/- uitgaven aan overige zorg en welzijn, zoals kinderopvang
-/- uitvoer
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig; de cijfers over 2017 en 2018 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd, de cijfers over 2016-2018 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 worden bijgestelde cijfers over 2017-2019 en voorlopige cijfers over 2020 gepubliceerd

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Zorgfuncties Financieringsregelingen zorg Perioden Uitgaven aan zorg (mln euro)
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal alle financieringsregelingen 2019* 106.152
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal financiering van ingezetenen 2019* 105.926
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF1: Overheid en soc. verzekering 2019* 88.583
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF11: Overheid 2019* 20.811
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2019* 67.772
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF121a: Wlz, AWBZ 2019* 21.292
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF121b: Ziekenfonds 2019*
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF122: Zorgverzekeringswet 2019* 46.480
Totaal uitgaven zorg en welzijn Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2019* 17.343
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF2: Vrijwillige regelingen 2019* 6.323
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2019* 4.356
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF22: Financiering door IZW 2019* 0
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF23: Regelingen door ondernemingen 2019* 1.966
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF3: Eigen betalingen 2019* 11.020
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF31: Directe eigen betalingen 2019* 5.880
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF32: Eigen risico en bijdragen 2019* 5.139
Totaal uitgaven zorg en welzijn Buitenland; uitvoer 2019* 226
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal alle financieringsregelingen 2019* 81.046
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal financiering van ingezetenen 2019* 80.924
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2019* 66.908
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF11: Overheid 2019* 5.171
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2019* 61.737
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF121a: Wlz, AWBZ 2019* 16.902
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF121b: Ziekenfonds 2019*
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF122: Zorgverzekeringswet 2019* 44.836
Totaal uitgaven gezondheidszorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2019* 14.015
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF2: Vrijwillige regelingen 2019* 5.562
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2019* 4.356
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF22: Financiering door IZW 2019* 0
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2019* 1.205
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF3: Eigen betalingen 2019* 8.454
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF31: Directe eigen betalingen 2019* 3.892
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2019* 4.562
Totaal uitgaven gezondheidszorg Buitenland; uitvoer 2019* 122
HC1: Geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2019* 38.125
HC1: Geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2019* 38.035
HC1: Geneeskundige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2019* 32.355
HC1: Geneeskundige zorg HF11: Overheid 2019* 1.656
HC1: Geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2019* 30.700
HC1: Geneeskundige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2019* 76
HC1: Geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2019*
HC1: Geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2019* 30.624
HC1: Geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2019* 5.680
HC1: Geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2019* 2.367
HC1: Geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2019* 2.367
HC1: Geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2019* 0
HC1: Geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2019* 0
HC1: Geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2019* 3.313
HC1: Geneeskundige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2019* 1.329
HC1: Geneeskundige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2019* 1.984
HC1: Geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2019* 90
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2019* 14.386
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2019* 14.345
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2019* 13.058
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF11: Overheid 2019* 680
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2019* 12.378
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2019* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2019*
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2019* 12.378
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2019* 1.287
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2019* 45
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2019* 45
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2019* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2019* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2019* 1.242
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2019* 371
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2019* 871
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2019* 42
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2019* 4.083
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2019* 4.075
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2019* 3.631
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF11: Overheid 2019* 80
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2019* 3.551
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2019* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2019*
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2019* 3.551
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2019* 443
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2019* 75
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2019* 75
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2019* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2019* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2019* 368
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2019* 51
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2019* 317
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2019* 9
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal alle financieringsregelingen 2019* 19.011
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal financiering van ingezetenen 2019* 18.971
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2019* 15.047
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF11: Overheid 2019* 896
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2019* 14.152
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2019* 75
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF121b: Ziekenfonds 2019*
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2019* 14.076
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2019* 3.924
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2019* 2.247
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2019* 2.247
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF22: Financiering door IZW 2019* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2019* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF3: Eigen betalingen 2019* 1.677
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF31: Directe eigen betalingen 2019* 881
Bron: CBS.
Verklaring van tekens