Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de zorgrekeningen
-/- gezondheidsverwante uitgaven, zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
-/- uitgaven aan niet-gezondheidszorg volgens de internationale definitie, zoals kinderopvang, inclusief uitvoer (zorgfunctie M1(HC)+: Overige zorg en welzijn + export )
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig; de cijfers over 2017 en 2018 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd, de cijfers over 2016-2018 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 worden bijgestelde cijfers over 2017-2019 en voorlopige cijfers over 2020 gepubliceerd.

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Zorgfuncties Zorgaanbieders Perioden Uitgaven aan zorg voor ingezetenen (mln euro)
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal aanbieders zorg en welzijn 2019* 106.152
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal aanbieders gezondheidszorg 2019* 99.919
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP1: Ziekenhuizen 2019* 31.538
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2019* 24.413
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2019* 5.850
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP13: Categorale ziekenhuizen 2019* 1.275
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP2: Instellingen langdurige zorg 2019* 28.336
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2019* 18.536
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 9.801
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP3: Aanbieders ambulante zorg 2019* 15.130
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP31: Medische praktijken 2019* 6.836
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP32: Tandheelkundige praktijken 2019* 3.297
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2019* 3.287
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP34: Ambulante zorgcentra 2019* 1.710
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP4: Ondersteunende diensten 2019* 1.282
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2019* 438
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP42: Laboratoria 2019* 843
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2019* 9.122
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2019* 5.544
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2019* 3.578
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2019* 2.252
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP7: Organisaties beheer en financiering 2019* 4.209
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2019* 825
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2019* 1.637
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP73: Particuliere verzekeraars 2019* 502
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2019* 1.246
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP8: Overige sectoren 2019* 7.427
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP81: Huishoudens 2019* 2.148
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP82: Zorg als nevenactiviteit 2019* 5.279
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP9: Buitenland 2019* 624
Totaal uitgaven zorg en welzijn Welzijn, kinderopvang 2019* 6.233
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2019* 80.924
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2019* 80.924
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP1: Ziekenhuizen 2019* 27.366
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2019* 21.833
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2019* 4.289
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2019* 1.244
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2019* 22.022
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2019* 16.422
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 5.600
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2019* 14.867
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP31: Medische praktijken 2019* 6.622
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2019* 3.292
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2019* 3.287
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP34: Ambulante zorgcentra 2019* 1.666
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP4: Ondersteunende diensten 2019* 1.281
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2019* 438
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP42: Laboratoria 2019* 843
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2019* 8.722
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2019* 5.536
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2019* 3.186
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2019* 1.791
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2019* 3.383
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2019* 825
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2019* 1.637
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP73: Particuliere verzekeraars 2019* 502
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2019* 420
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP8: Overige sectoren 2019* 903
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP81: Huishoudens 2019* 0
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2019* 903
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP9: Buitenland 2019* 589
Totaal uitgaven gezondheidszorg Welzijn, kinderopvang 2019* 0
HC1: Geneeskundige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2019* 38.035
HC1: Geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2019* 38.035
HC1: Geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2019* 25.063
HC1: Geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2019* 20.814
HC1: Geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2019* 3.728
HC1: Geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2019* 521
HC1: Geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2019* 545
HC1: Geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2019* 466
HC1: Geneeskundige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 79
HC1: Geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2019* 11.598
HC1: Geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2019* 6.349
HC1: Geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2019* 2.727
HC1: Geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2019* 1.292
HC1: Geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2019* 1.231
HC1: Geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2019* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2019* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP42: Laboratoria 2019* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2019* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2019* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2019* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2019* 39
HC1: Geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2019* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2019* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2019* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2019* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2019* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2019* 312
HC1: Geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2019* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2019* 312
HC1: Geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2019* 477
HC1: Geneeskundige zorg Welzijn, kinderopvang 2019* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2019* 14.345
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2019* 14.345
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2019* 12.860
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2019* 10.614
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2019* 1.999
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2019* 246
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2019* 171
Bron: CBS.
Verklaring van tekens