Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Zorgfuncties Zorgaanbieders Perioden Uitgaven aan zorg voor ingezetenen (mln euro)
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 9.801
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 5.600
HC1: Geneeskundige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 79
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 33
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 7
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 39
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 39
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC2: Revalidatiezorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 23
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 23
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 5.488
HC31: Intramurale langdurige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 4.575
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 139
HC33: Ambulante langdurige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 285
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 489
HC4: Ondersteunende diensten HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC42: Medische beeldvorming HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC43: Ziekenvervoer HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC6: Preventieve zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 10
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 4.054
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 4.054
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 4.026
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 28
HCR2: Gezondheidsbevord., multi sector HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 0
M1(HC)+: Overige zorg en welzijn+ export HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2019* 147
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de zorgrekeningen
-/- gezondheidsverwante uitgaven, zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
-/- uitgaven aan niet-gezondheidszorg volgens de internationale definitie, zoals kinderopvang, inclusief uitvoer (zorgfunctie M1(HC)+: Overige zorg en welzijn + export )
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig; de cijfers over 2017 en 2018 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd, de cijfers over 2016-2018 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 worden bijgestelde cijfers over 2017-2019 en voorlopige cijfers over 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg voor ingezetenen
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. In de functie M1(HC)+ : Overige zorg en welzijn + export zijn nog wel opgenomen de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen. Hierdoor kan worden aangesloten bij het totaalcijfer van de uitgaven volgens de Zorgrekeningen.