Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Zorgfuncties Zorgaanbieders Perioden Uitgaven aan zorg voor ingezetenen (mln euro)
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 124.770
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 117.477
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP1: Ziekenhuizen 2021* 34.827
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 26.728
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 6.730
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 1.370
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 32.523
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 21.422
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 11.101
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 16.046
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP31: Medische praktijken 2021* 7.477
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 3.239
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 3.268
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 2.061
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP4: Ondersteunende diensten 2021* 1.896
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 529
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP42: Laboratoria 2021* 1.367
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 10.331
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 5.802
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 4.529
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 7.829
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 4.888
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 1.302
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 1.712
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 479
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 1.396
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP8: Overige sectoren 2021* 8.500
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP81: Huishoudens 2021* 2.407
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 6.093
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP9: Buitenland 2021* 636
Totaal uitgaven zorg en welzijn Welzijn, kinderopvang 2021* 7.293
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 96.498
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 96.498
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 29.912
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 24.004
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 4.572
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 1.336
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 26.123
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 19.086
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 7.037
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 15.776
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP31: Medische praktijken 2021* 7.244
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 3.237
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 3.268
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 2.028
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 1.896
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 529
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP42: Laboratoria 2021* 1.367
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 9.866
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 5.798
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 4.068
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 7.308
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 3.982
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 1.302
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 1.712
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 479
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 490
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP8: Overige sectoren 2021* 1.044
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP81: Huishoudens 2021* 0
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 1.044
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP9: Buitenland 2021* 592
Totaal uitgaven gezondheidszorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 41.123
HC1: Geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 41.123
HC1: Geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 27.499
HC1: Geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 22.834
HC1: Geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 4.030
HC1: Geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 634
HC1: Geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 561
HC1: Geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 479
HC1: Geneeskundige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 81
HC1: Geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 12.405
HC1: Geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2021* 6.960
HC1: Geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 2.642
HC1: Geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 1.238
HC1: Geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 1.565
HC1: Geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP42: Laboratoria 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 29
HC1: Geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2021* 337
HC1: Geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 337
HC1: Geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2021* 292
HC1: Geneeskundige zorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 15.027
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 15.027
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 13.669
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 11.299
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 2.058
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 313
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 176
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 138
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 38
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 913
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2021* 913
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP42: Laboratoria 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2021* 73
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 73
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2021* 196
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 4.665
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 4.665
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 3.265
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 2.507
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 716
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 41
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 48
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 40
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 8
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 1.347
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2021* 287
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 1.060
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP42: Laboratoria 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2021* 5
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 5
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2021* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 20.778
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 20.778
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 10.549
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 9.020
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 1.249
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 280
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 139
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 104
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 36
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 9.706
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2021* 5.585
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 2.642
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 1.081
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 399
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP42: Laboratoria 2021* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 29
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2021* 259
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 259
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP9: Buitenland 2021* 96
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 4.832
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 4.832
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 4.773
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2021* 4.228
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 544
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP42: Laboratoria 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2021* 14
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 14
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP9: Buitenland 2021* 46
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 2.572
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 2.572
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP1: Ziekenhuizen 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 2.529
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 2.529
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP42: Laboratoria 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP8: Overige sectoren 2021* 10
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP81: Huishoudens 2021* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 10
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP9: Buitenland 2021* 33
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 12.201
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 12.201
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 10.357
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 8.852
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 1.225
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 280
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 139
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 104
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 36
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 1.469
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2021* 1.356
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 113
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP42: Laboratoria 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2021* 235
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 235
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP9: Buitenland 2021* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 1.173
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 1.173
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 191
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 168
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 24
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 935
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 537
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 399
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP42: Laboratoria 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 29
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP9: Buitenland 2021* 18
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 653
HC14: Geneeskundige zorg aan huis Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 653
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP1: Ziekenhuizen 2021* 16
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 8
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 8
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 198
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 198
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 439
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP31: Medische praktijken 2021* 176
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 157
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 106
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP42: Laboratoria 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP8: Overige sectoren 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP81: Huishoudens 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP9: Buitenland 2021* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 3.458
HC2: Revalidatiezorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 3.458
HC2: Revalidatiezorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 789
HC2: Revalidatiezorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 89
HC2: Revalidatiezorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 4
HC2: Revalidatiezorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 696
HC2: Revalidatiezorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 789
HC2: Revalidatiezorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 766
HC2: Revalidatiezorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 23
HC2: Revalidatiezorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 1.874
HC2: Revalidatiezorg HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 1.874
HC2: Revalidatiezorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP42: Laboratoria 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP8: Overige sectoren 2021* 6
HC2: Revalidatiezorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 6
HC2: Revalidatiezorg HP9: Buitenland 2021* 0
HC2: Revalidatiezorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 1.192
HC21: Intramurale revalidatiezorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 1.192
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 402
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 89
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 4
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 310
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 789
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 766
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 23
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP42: Laboratoria 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP8: Overige sectoren 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP9: Buitenland 2021* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 51
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 51
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 51
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 51
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP42: Laboratoria 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP8: Overige sectoren 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP9: Buitenland 2021* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 2.216
HC23: Polikl./ambulante revalidatie Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 2.216
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP1: Ziekenhuizen 2021* 336
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 336
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 1.874
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 1.874
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP42: Laboratoria 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP8: Overige sectoren 2021* 6
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP81: Huishoudens 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 6
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP9: Buitenland 2021* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 26.386
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 26.386
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP1: Ziekenhuizen 2021* 1.083
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 540
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 537
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 6
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 24.591
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 17.673
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 6.917
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 474
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 11
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 463
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP42: Laboratoria 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP8: Overige sectoren 2021* 239
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP81: Huishoudens 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 239
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP9: Buitenland 2021* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 20.865
HC31: Intramurale langdurige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 20.865
HC31: Intramurale langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 972
HC31: Intramurale langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 511
HC31: Intramurale langdurige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 461
HC31: Intramurale langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 19.813
HC31: Intramurale langdurige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 13.943
HC31: Intramurale langdurige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 5.870
HC31: Intramurale langdurige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP42: Laboratoria 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP8: Overige sectoren 2021* 80
HC31: Intramurale langdurige zorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 80
HC31: Intramurale langdurige zorg HP9: Buitenland 2021* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 149
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 149
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 149
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 16
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 134
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP42: Laboratoria 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP8: Overige sectoren 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP9: Buitenland 2021* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 333
HC33: Ambulante langdurige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 333
HC33: Ambulante langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 322
HC33: Ambulante langdurige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 27
HC33: Ambulante langdurige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 295
HC33: Ambulante langdurige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 11
HC33: Ambulante langdurige zorg HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 11
HC33: Ambulante langdurige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP42: Laboratoria 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP8: Overige sectoren 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP9: Buitenland 2021* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 5.039
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 5.039
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 111
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 29
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 76
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 6
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 4.307
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 3.687
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 619
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 463
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 463
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP42: Laboratoria 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP8: Overige sectoren 2021* 158
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 158
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP9: Buitenland 2021* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 1.720
HC4: Ondersteunende diensten Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 1.720
HC4: Ondersteunende diensten HP1: Ziekenhuizen 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP4: Ondersteunende diensten 2021* 1.391
HC4: Ondersteunende diensten HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 529
HC4: Ondersteunende diensten HP42: Laboratoria 2021* 862
HC4: Ondersteunende diensten HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 132
HC4: Ondersteunende diensten HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP8: Overige sectoren 2021* 196
HC4: Ondersteunende diensten HP81: Huishoudens 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 196
HC4: Ondersteunende diensten HP9: Buitenland 2021* 0
HC4: Ondersteunende diensten Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 740
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 740
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP1: Ziekenhuizen 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP4: Ondersteunende diensten 2021* 740
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP42: Laboratoria 2021* 740
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP8: Overige sectoren 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP81: Huishoudens 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP9: Buitenland 2021* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 123
HC42: Medische beeldvorming Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 123
HC42: Medische beeldvorming HP1: Ziekenhuizen 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP4: Ondersteunende diensten 2021* 123
HC42: Medische beeldvorming HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP42: Laboratoria 2021* 123
HC42: Medische beeldvorming HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP8: Overige sectoren 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP81: Huishoudens 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming HP9: Buitenland 2021* 0
HC42: Medische beeldvorming Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 857
HC43: Ziekenvervoer Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 857
HC43: Ziekenvervoer HP1: Ziekenhuizen 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP4: Ondersteunende diensten 2021* 529
HC43: Ziekenvervoer HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 529
HC43: Ziekenvervoer HP42: Laboratoria 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 132
HC43: Ziekenvervoer HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP8: Overige sectoren 2021* 196
HC43: Ziekenvervoer HP81: Huishoudens 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 196
HC43: Ziekenvervoer HP9: Buitenland 2021* 0
HC43: Ziekenvervoer Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 9.573
HC5: Genees-, en hulpmiddelen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 9.573
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP1: Ziekenhuizen 2021* 92
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 92
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 75
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 75
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 74
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP31: Medische praktijken 2021* 74
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP42: Laboratoria 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 9.247
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 5.798
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 3.449
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP8: Overige sectoren 2021* 20
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP81: Huishoudens 2021* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 20
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP9: Buitenland 2021* 65
HC5: Genees-, en hulpmiddelen Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 6.049
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 6.049
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP1: Ziekenhuizen 2021* 92
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 92
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 74
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP31: Medische praktijken 2021* 74
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP42: Laboratoria 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 5.798
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 5.798
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP8: Overige sectoren 2021* 20
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP81: Huishoudens 2021* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 20
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP9: Buitenland 2021* 65
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 3.524
HC52: Therapeutische hulpmiddelen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 3.524
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP1: Ziekenhuizen 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 75
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 75
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP42: Laboratoria 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 3.449
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 3.449
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP8: Overige sectoren 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP81: Huishoudens 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP9: Buitenland 2021* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC6: Preventieve zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 9.635
HC6: Preventieve zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 9.635
HC6: Preventieve zorg HP1: Ziekenhuizen 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 949
HC6: Preventieve zorg HP31: Medische praktijken 2021* 210
HC6: Preventieve zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 595
HC6: Preventieve zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 144
HC6: Preventieve zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP4: Ondersteunende diensten 2021* 504
HC6: Preventieve zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP42: Laboratoria 2021* 504
HC6: Preventieve zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 618
HC6: Preventieve zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 618
HC6: Preventieve zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 7.083
HC6: Preventieve zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP8: Overige sectoren 2021* 246
HC6: Preventieve zorg HP81: Huishoudens 2021* 0
HC6: Preventieve zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 246
HC6: Preventieve zorg HP9: Buitenland 2021* 234
HC6: Preventieve zorg Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 3.556
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 3.556
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP1: Ziekenhuizen 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP42: Laboratoria 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 64
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 3.492
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 1.302
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 1.712
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 479
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP8: Overige sectoren 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP81: Huishoudens 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP9: Buitenland 2021* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 1.602
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 1.602
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP1: Ziekenhuizen 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP42: Laboratoria 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 64
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 1.538
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 1.302
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 237
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP8: Overige sectoren 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP81: Huishoudens 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP9: Buitenland 2021* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 1.954
HC72: Organisatie van de financiering Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 1.954
HC72: Organisatie van de financiering HP1: Ziekenhuizen 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP42: Laboratoria 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 1.954
HC72: Organisatie van de financiering HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 1.475
HC72: Organisatie van de financiering HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 479
HC72: Organisatie van de financiering HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP8: Overige sectoren 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP81: Huishoudens 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP9: Buitenland 2021* 0
HC72: Organisatie van de financiering Welzijn, kinderopvang 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 1.046
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 1.046
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP1: Ziekenhuizen 2021* 449
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 449
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 108
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 92
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2021* 15
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP3: Aanbieders ambulante zorg 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP31: Medische praktijken 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP32: Tandheelkundige praktijken 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP34: Ambulante zorgcentra 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP4: Ondersteunende diensten 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP42: Laboratoria 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP7: Organisaties beheer en financiering 2021* 490
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP73: Particuliere verzekeraars 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2021* 490
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP8: Overige sectoren 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP81: Huishoudens 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP82: Zorg als nevenactiviteit 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP9: Buitenland 2021* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. Welzijn, kinderopvang 2021* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 11.806
Totaal gezondheidsverwante uitgaven Totaal aanbieders gezondheidszorg 2021* 11.806
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP1: Ziekenhuizen 2021* 1.817
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2021* 89
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2021* 1.728
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP13: Categorale ziekenhuizen 2021* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP2: Instellingen langdurige zorg 2021* 6.035
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2021* 2.130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de zorgrekeningen
-/- gezondheidsverwante uitgaven, zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
-/- uitgaven aan niet-gezondheidszorg volgens de internationale definitie, zoals kinderopvang, inclusief uitvoer (zorgfunctie M1(HC)+: Overige zorg en welzijn + export )
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig; de cijfers over 2019 en 2020 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd, de cijfers over 2018-2020 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 worden bijgestelde cijfers over 2019-2021 en voorlopige cijfers over 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg voor ingezetenen
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. In de functie M1(HC)+ : Overige zorg en welzijn + export zijn nog wel opgenomen de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen. Hierdoor kan worden aangesloten bij het totaalcijfer van de uitgaven volgens de Zorgrekeningen.