Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders, 1998-2022

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders, 1998-2022

Zorgfuncties Zorgaanbieders Perioden Uitgaven aan zorg voor ingezetenen (mln euro)
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 126.197
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 118.402
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP1: Ziekenhuizen 2022* 35.982
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 27.604
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 6.939
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 1.439
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 33.393
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 21.906
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 11.487
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 16.757
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP31: Medische praktijken 2022* 7.753
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 3.360
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 3.487
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 2.157
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP4: Ondersteunende diensten 2022* 1.896
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 559
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 1.338
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 10.348
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 6.105
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 4.243
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 4.553
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 4.944
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 1.221
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 1.783
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 505
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 1.435
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP8: Overige sectoren 2022* 9.827
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP81: Huishoudens 2022* 2.458
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 7.370
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP9: Buitenland 2022* 701
Totaal uitgaven zorg en welzijn Welzijn, kinderopvang 2022* 7.795
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 96.028
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 96.028
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 31.060
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 24.643
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 5.013
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 1.405
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 27.050
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 19.730
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 7.320
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 16.467
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP31: Medische praktijken 2022* 7.497
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 3.355
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 3.486
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 2.129
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 1.896
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 558
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 1.338
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 9.858
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 6.098
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 3.760
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 3.951
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 4.010
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 1.221
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 1.783
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 505
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 500
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP8: Overige sectoren 2022* 1.082
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP81: Huishoudens 2022* 0
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 1.082
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP9: Buitenland 2022* 656
Totaal uitgaven gezondheidszorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC1: Geneeskundige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 43.010
HC1: Geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 43.010
HC1: Geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 28.521
HC1: Geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 23.420
HC1: Geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 4.374
HC1: Geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 727
HC1: Geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 772
HC1: Geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 509
HC1: Geneeskundige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 263
HC1: Geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 12.864
HC1: Geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2022* 7.165
HC1: Geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 2.746
HC1: Geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 1.287
HC1: Geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 1.666
HC1: Geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 30
HC1: Geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2022* 348
HC1: Geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2022* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 348
HC1: Geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2022* 475
HC1: Geneeskundige zorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 15.393
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 15.393
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 13.841
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 11.469
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 2.009
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 364
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 215
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 154
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 61
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 951
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2022* 951
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2022* 70
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2022* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 70
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2022* 316
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 4.594
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 4.594
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 3.101
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 2.583
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 466
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 53
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 43
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 36
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 8
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 1.446
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2022* 297
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 1.149
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2022* 3
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 3
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2022* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 22.372
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 22.372
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 11.565
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 9.360
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 1.894
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 311
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 327
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 133
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 194
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 10.017
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2022* 5.733
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 2.746
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 1.124
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 414
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 30
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2022* 275
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2022* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 275
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP9: Buitenland 2022* 158
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 4.968
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 4.968
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 4.879
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2022* 4.304
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 575
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2022* 13
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2022* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 13
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP9: Buitenland 2022* 75
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 2.691
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 2.691
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP1: Ziekenhuizen 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 2.629
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 2.629
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP8: Overige sectoren 2022* 9
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP81: Huishoudens 2022* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 9
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP9: Buitenland 2022* 53
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 13.595
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 13.595
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 11.480
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 9.299
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 1.870
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 311
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 327
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 133
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 194
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 1.546
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2022* 1.428
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 118
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2022* 242
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 242
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP9: Buitenland 2022* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 1.119
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 1.119
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 85
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 62
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 24
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 963
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 549
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 414
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 30
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2022* 10
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2022* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 10
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP9: Buitenland 2022* 31
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 651
HC14: Geneeskundige zorg aan huis Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 651
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP1: Ziekenhuizen 2022* 14
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 8
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 7
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 187
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 187
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 450
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP31: Medische praktijken 2022* 184
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 163
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 103
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP8: Overige sectoren 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP81: Huishoudens 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP9: Buitenland 2022* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 3.602
HC2: Revalidatiezorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 3.602
HC2: Revalidatiezorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 764
HC2: Revalidatiezorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 88
HC2: Revalidatiezorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 4
HC2: Revalidatiezorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 671
HC2: Revalidatiezorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 801
HC2: Revalidatiezorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 779
HC2: Revalidatiezorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 22
HC2: Revalidatiezorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 2.031
HC2: Revalidatiezorg HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 2.031
HC2: Revalidatiezorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP8: Overige sectoren 2022* 6
HC2: Revalidatiezorg HP81: Huishoudens 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 6
HC2: Revalidatiezorg HP9: Buitenland 2022* 0
HC2: Revalidatiezorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 1.202
HC21: Intramurale revalidatiezorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 1.202
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 401
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 88
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 4
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 308
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 801
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 779
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 22
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP8: Overige sectoren 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP81: Huishoudens 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP9: Buitenland 2022* 0
HC21: Intramurale revalidatiezorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 43
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 43
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 43
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 43
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP8: Overige sectoren 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP81: Huishoudens 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP9: Buitenland 2022* 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 2.356
HC23: Polikl./ambulante revalidatie Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 2.356
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP1: Ziekenhuizen 2022* 320
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 320
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 2.031
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 2.031
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP8: Overige sectoren 2022* 6
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP81: Huishoudens 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 6
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP9: Buitenland 2022* 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 27.217
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 27.217
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP1: Ziekenhuizen 2022* 1.218
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 578
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 635
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 6
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 25.294
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 18.275
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 7.019
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 478
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 15
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 463
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP8: Overige sectoren 2022* 227
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP81: Huishoudens 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 227
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP9: Buitenland 2022* 0
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 21.450
HC31: Intramurale langdurige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 21.450
HC31: Intramurale langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 986
HC31: Intramurale langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 546
HC31: Intramurale langdurige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 440
HC31: Intramurale langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 20.389
HC31: Intramurale langdurige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 14.309
HC31: Intramurale langdurige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 6.079
HC31: Intramurale langdurige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP8: Overige sectoren 2022* 76
HC31: Intramurale langdurige zorg HP81: Huishoudens 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 76
HC31: Intramurale langdurige zorg HP9: Buitenland 2022* 0
HC31: Intramurale langdurige zorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 200
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 200
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 200
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 32
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 169
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP8: Overige sectoren 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP81: Huishoudens 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP9: Buitenland 2022* 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 129
HC33: Ambulante langdurige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 129
HC33: Ambulante langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 112
HC33: Ambulante langdurige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 6
HC33: Ambulante langdurige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 105
HC33: Ambulante langdurige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 15
HC33: Ambulante langdurige zorg HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 15
HC33: Ambulante langdurige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP8: Overige sectoren 2022* 2
HC33: Ambulante langdurige zorg HP81: Huishoudens 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 2
HC33: Ambulante langdurige zorg HP9: Buitenland 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 5.437
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 5.437
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 232
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 31
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 195
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 6
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 4.593
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 3.927
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 666
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 463
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 463
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP8: Overige sectoren 2022* 149
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP81: Huishoudens 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 149
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP9: Buitenland 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 1.770
HC4: Ondersteunende diensten Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 1.770
HC4: Ondersteunende diensten HP1: Ziekenhuizen 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP4: Ondersteunende diensten 2022* 1.428
HC4: Ondersteunende diensten HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 558
HC4: Ondersteunende diensten HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 870
HC4: Ondersteunende diensten HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 141
HC4: Ondersteunende diensten HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP8: Overige sectoren 2022* 201
HC4: Ondersteunende diensten HP81: Huishoudens 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 201
HC4: Ondersteunende diensten HP9: Buitenland 2022* 0
HC4: Ondersteunende diensten Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 742
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 742
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP1: Ziekenhuizen 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP4: Ondersteunende diensten 2022* 742
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 742
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP8: Overige sectoren 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP81: Huishoudens 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP9: Buitenland 2022* 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 129
HC42: Medische beeldvorming Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 129
HC42: Medische beeldvorming HP1: Ziekenhuizen 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP4: Ondersteunende diensten 2022* 129
HC42: Medische beeldvorming HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 129
HC42: Medische beeldvorming HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP8: Overige sectoren 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP81: Huishoudens 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming HP9: Buitenland 2022* 0
HC42: Medische beeldvorming Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 900
HC43: Ziekenvervoer Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 900
HC43: Ziekenvervoer HP1: Ziekenhuizen 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP4: Ondersteunende diensten 2022* 558
HC43: Ziekenvervoer HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 558
HC43: Ziekenvervoer HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 141
HC43: Ziekenvervoer HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP8: Overige sectoren 2022* 201
HC43: Ziekenvervoer HP81: Huishoudens 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 201
HC43: Ziekenvervoer HP9: Buitenland 2022* 0
HC43: Ziekenvervoer Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 10.351
HC5: Genees-, en hulpmiddelen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 10.351
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP1: Ziekenhuizen 2022* 97
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 97
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 75
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 75
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 195
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP31: Medische praktijken 2022* 195
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 9.858
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 6.098
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 3.760
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP8: Overige sectoren 2022* 19
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP81: Huishoudens 2022* 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 19
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP9: Buitenland 2022* 107
HC5: Genees-, en hulpmiddelen Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 6.737
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 6.737
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP1: Ziekenhuizen 2022* 97
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 97
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 195
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP31: Medische praktijken 2022* 195
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 6.318
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 6.098
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 220
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP8: Overige sectoren 2022* 19
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP81: Huishoudens 2022* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 19
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP9: Buitenland 2022* 107
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 3.615
HC52: Therapeutische hulpmiddelen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 3.615
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP1: Ziekenhuizen 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 75
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 75
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 3.540
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 3.540
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP8: Overige sectoren 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP81: Huishoudens 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP9: Buitenland 2022* 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC6: Preventieve zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 5.482
HC6: Preventieve zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 5.482
HC6: Preventieve zorg HP1: Ziekenhuizen 2022* 42
HC6: Preventieve zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 42
HC6: Preventieve zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 899
HC6: Preventieve zorg HP31: Medische praktijken 2022* 137
HC6: Preventieve zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 609
HC6: Preventieve zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 153
HC6: Preventieve zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP4: Ondersteunende diensten 2022* 467
HC6: Preventieve zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 467
HC6: Preventieve zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 3.718
HC6: Preventieve zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP8: Overige sectoren 2022* 281
HC6: Preventieve zorg HP81: Huishoudens 2022* 0
HC6: Preventieve zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 281
HC6: Preventieve zorg HP9: Buitenland 2022* 74
HC6: Preventieve zorg Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 3.571
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 3.571
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP1: Ziekenhuizen 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 62
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 3.509
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 1.221
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 1.783
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 505
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP8: Overige sectoren 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP81: Huishoudens 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP9: Buitenland 2022* 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 1.510
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 1.510
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP1: Ziekenhuizen 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 62
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 1.448
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 1.221
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 227
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP8: Overige sectoren 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP81: Huishoudens 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP9: Buitenland 2022* 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 2.061
HC72: Organisatie van de financiering Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 2.061
HC72: Organisatie van de financiering HP1: Ziekenhuizen 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 2.061
HC72: Organisatie van de financiering HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 1.556
HC72: Organisatie van de financiering HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 505
HC72: Organisatie van de financiering HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP8: Overige sectoren 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP81: Huishoudens 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering HP9: Buitenland 2022* 0
HC72: Organisatie van de financiering Welzijn, kinderopvang 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 1.025
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 1.025
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP1: Ziekenhuizen 2022* 417
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 417
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 108
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 93
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2022* 15
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP3: Aanbieders ambulante zorg 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP31: Medische praktijken 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP32: Tandheelkundige praktijken 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP34: Ambulante zorgcentra 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP4: Ondersteunende diensten 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP7: Organisaties beheer en financiering 2022* 500
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP73: Particuliere verzekeraars 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2022* 500
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP8: Overige sectoren 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP81: Huishoudens 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP82: Zorg als nevenactiviteit 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP9: Buitenland 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. Welzijn, kinderopvang 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 11.636
Totaal gezondheidsverwante uitgaven Totaal aanbieders gezondheidszorg 2022* 11.636
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP1: Ziekenhuizen 2022* 1.612
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2022* 159
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2022* 1.454
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP13: Categorale ziekenhuizen 2022* 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP2: Instellingen langdurige zorg 2022* 5.961
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2022* 1.955
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de zorgrekeningen
-/- gezondheidsverwante uitgaven, zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
-/- uitgaven aan niet-gezondheidszorg volgens de internationale definitie, zoals kinderopvang, inclusief uitvoer (zorgfunctie M1(HC)+: Overige zorg en welzijn + export )
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig; de cijfers over 2020 en 2021 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers over 2020-2022 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 juli 2023:
- De cijfers over 2022 zijn toegevoegd, de cijfers over 2019-2021 zijn bijgesteld.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet en wordt vervangen door 2 nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg voor ingezetenen
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. In de functie M1(HC)+ : Overige zorg en welzijn + export zijn nog wel opgenomen de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen. Hierdoor kan worden aangesloten bij het totaalcijfer van de uitgaven volgens de Zorgrekeningen.