Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2017), 2004-2016

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2017), 2004-2016

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Regio's Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2016* Nederland 14.300.800 8.514.200 6.187.400 1.018.600 597.600 407.800 302.900 5.786.600 109.400 95.900 251.200 214.900 355.600 276.000 242.500 4.241.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2016* Groningen (PV) 499.100 275.700 192.100 35.700 22.000 14.900 11.000 223.300 4.200 3.700 11.300 8.600 13.900 10.600 8.700 162.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2016* Friesland (PV) 539.800 310.500 226.300 37.000 21.600 14.800 10.800 229.400 4.200 3.900 10.200 7.100 13.000 10.300 9.100 171.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2016* Drenthe (PV) 413.000 232.200 173.500 25.700 14.200 10.300 8.400 180.800 2.800 2.400 6.700 5.400 9.800 8.000 7.100 138.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2016* Overijssel (PV) 948.400 571.600 418.900 67.100 38.500 26.600 20.600 376.800 6.800 6.200 16.500 13.100 22.800 17.700 15.700 278.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2016* Flevoland (PV) 328.500 207.500 147.000 25.400 15.700 10.900 8.400 120.900 2.900 2.600 6.700 5.600 8.900 6.600 5.700 81.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2016* Gelderland (PV) 1.713.100 1.022.700 754.000 117.000 67.800 47.600 36.300 690.300 12.600 11.100 30.300 24.500 42.100 32.900 29.200 507.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2016* Utrecht (PV) 1.056.600 666.100 480.300 83.500 47.400 31.500 23.400 390.400 8.200 7.000 19.300 16.500 26.100 19.700 17.100 276.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2016* Noord-Holland (PV) 2.355.700 1.436.000 1.023.900 184.600 108.000 70.000 49.500 919.700 19.500 16.700 42.500 37.600 58.600 44.600 38.800 661.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2016* Zuid-Holland (PV) 3.038.300 1.782.700 1.286.200 210.500 129.300 90.500 66.100 1.255.600 24.100 21.000 53.400 49.600 79.400 60.700 53.800 913.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2016* Zeeland (PV) 321.900 185.500 142.000 19.500 11.100 7.400 5.400 136.500 2.500 2.700 5.500 3.900 7.700 6.400 5.400 102.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2016* Noord-Brabant (PV) 2.118.000 1.286.300 947.900 150.200 85.300 58.800 44.100 831.700 14.900 12.600 33.900 29.700 49.500 39.000 34.600 617.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2016* Limburg (PV) 968.500 537.400 395.200 62.400 36.600 24.500 18.700 431.100 6.600 6.000 15.100 13.400 23.900 19.300 17.200 329.600
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2017.

Gegevens beschikbaar: 2004 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2016.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2017.

Wijzigingen per 31 januari 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2018), zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.