Maatstaven gemeentefonds: Sociaal domein: diverse peildata; regio 2018


Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en WMO (Sociaal domein). Voor de verdeling van het landelijke budget voor de uitvoering van deze drie wetten over de gemeenten zijn verdeelmodellen ontwikkeld. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt CBS cijfers samen waarmee deze verdeelmodellen doorgerekend kunnen worden. Deze tabel bevat gegevens die als grondslag dienen bij het bepalen van de verdeling van het landelijk budget over de gemeenten ten behoeve van de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo.

Gegevens beschikbaar voor 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, maar samengesteld op basis van gegevens uit verschillende bronnen, en berekend op verschillende basisjaren. Dit wil zeggen dat de cijfers niet zondermeer vergelijkbaar zijn met reeds gepubliceerde cijfers op StatLine. In de toelichting bij de onderwerpen wordt dit nader verklaard.

Wijzigingen per 31 mei 2018:
Deze tabel is een update van de tabel Maatstaven gemeentefonds; regio 2017.
Ten opzichte van de vorige tabel is de indicator ‘Eenouderhuishoudens met minderjarige kinderen met bijstand’ komen te vervallen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen naar verwachting in mei 2019 beschikbaar.

Maatstaven gemeentefonds: Sociaal domein: diverse peildata; regio 2018

Regio's ParticipatiewetInwoners van 15 tot 65 jaar (aantal) ParticipatiewetInwoners doelpopulatie (aantal) ParticipatiewetBeroepsbevolking vijfjaarsgemiddeldeTotaal beroepsbevolking (x 1 000) ParticipatiewetBeroepsbevolking vijfjaarsgemiddeldeLager opgeleiden (x 1 000) ParticipatiewetBeroepsbevolking vijfjaarsgemiddeldeLager opgeleiden, percentage (%) ParticipatiewetSociale zekerheidInstroom werkregeling Wajong (aantal) ParticipatiewetSociale zekerheidInstroom wachtlijst WSW (aantal) ParticipatiewetSociale zekerheidInstroom werkregeling Wajong excl. WSW (aantal) ParticipatiewetSociale zekerheidPersonen met bijstand tot AOW-leeftijd (aantal) JeugdwetInwoners tot 18 jaar (aantal) JeugdwetMinderjarige kinderen in particuliere hhTotaal minderjarige kinderen (aantal) JeugdwetMinderjarige kinderen in particuliere hhInkomen hh tot 120% sociaal minimum (aantal) JeugdwetMinderjarige kinderen in particuliere hhInkomen hh tot 120% sociaal minimum % (%) JeugdwetParticuliere huishoudensTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudensMeerpersoonshuishoudens met kinderenTotaal (aantal) Particuliere huishoudensMeerpersoonshuishoudens met kinderenJongste kind tot 6 jaar (aantal) Particuliere huishoudensMeerpersoonshuishoudens met kinderenJongste kind 6 tot 12 jaar (aantal) Particuliere huishoudensMeerpersoonshuishoudens met kinderenJongste kind 12 tot 18 jaar (aantal) Particuliere huishoudensEenouderhuishoudensTotaal (aantal) Particuliere huishoudensEenouderhuishoudensMet 2 of meer kinderen (aantal) BijstandshuishoudensEenouderhuishoudensDriejaarsgemiddelde (aantal) BijstandshuishoudensEenouderhuishoudens2016 (aantal) BijstandshuishoudensEenouderhuishoudens2015 (aantal) BijstandshuishoudensEenouderhuishoudens2014 (aantal) BijstandshuishoudensMeerpersoonshuishoudens met kinderenDriejaarsgemiddelde (aantal) BijstandshuishoudensMeerpersoonshuishoudens met kinderen2016 (aantal) BijstandshuishoudensMeerpersoonshuishoudens met kinderen2015 (aantal) BijstandshuishoudensMeerpersoonshuishoudens met kinderen2014 (aantal) JeugdwetOuders met lang psychisch medicijngebr. (aantal) Huishoudens met inkomenTotaal huishoudens met inkomenHuishoudens (aantal) Huishoudens met inkomenTotaal huishoudens met inkomenGemiddeld gestandaardiseerd inkomen (euro) Huishoudens met inkomenPaar, alleen kinderen < 18 jaarHuishoudens (aantal) Huishoudens met inkomenPaar, alleen kinderen < 18 jaarGemiddeld gestandaardiseerd inkomen (euro) Huishoudens met inkomenPaar, minstens één kind >= 18 jaarHuishoudens (aantal) Huishoudens met inkomenPaar, minstens één kind >= 18 jaarGemiddeld gestandaardiseerd inkomen (euro) Huishoudens met inkomenEenoudergezin, alleen kinderen < 18 jaarHuishoudens (aantal) Huishoudens met inkomenEenoudergezin, alleen kinderen < 18 jaarGemiddeld gestandaardiseerd inkomen (euro) Huishoudens met inkomenEenoudergezin, minstens één kind >= 18Huishoudens (aantal) Huishoudens met inkomenEenoudergezin, minstens één kind >= 18Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (euro) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)InwonersTotaal (aantal) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)InwonersInwoners van 65 jaar of ouder (aantal) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)HuishoudensEenpersoonshuishoudens (aantal) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)HuishoudensHuishoudens met inkomen (aantal) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)HuishoudensHuish. met laag inkomen 2e-4e deciel (aantal) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)HuishoudensHuish. met laag inkomen 2e-4e deciel % (%) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)Wajong-uitkeringen (aantal) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)Periodieke bijstandsuitkeringenTotaal (aantal) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)Periodieke bijstandsuitkeringenWWB uitkeringen (aantal) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)Periodieke bijstandsuitkeringenIOAW uitkeringen (aantal) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)Periodieke bijstandsuitkeringenIOAZ uitkeringen (aantal) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)Periodieke bijstandsuitkeringenUitkeringen aan adreslozen (aantal) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)Periodieke bijstandsuitkeringenBBZ uitkeringen (aantal) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)WoonkernenTotaal woonkernen (aantal) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)WoonkernenWoonkernen met minimaal 500 adressen (aantal) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)Omgevingsadressendichtheid (per km²) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)Lokaal klantenpotentieel (aantal)
Nederland 11.140.079 1.971.840 8.931 1.473 16 26.060 25.930 25.490 517.910 3.404.098 3.277.800 427.000 13,0 7.794.075 2.585.656 765.099 551.274 571.072 562.124 215.418 112.640 111.360 112.010 114.540 123.650 124.460 123.170 123.320 144.870 7.771.700 24.400 1.309.900 26.700 668.100 30.400 285.800 17.200 239.300 22.600 17.081.507 3.159.660 2.961.228 7.771.700 2.331.500 30,0 247.080 434.800 400.190 23.370 1.780 5.620 3.850 3.324 1.150 1.978
Amsterdam 615.648 132.130 473 44 9 1.110 1.580 1.110 47.590 148.849 138.200 34.000 24,6 462.329 112.598 41.886 23.337 19.949 40.095 15.342 11.030 10.580 10.990 11.510 11.220 10.820 10.820 11.650 5.790 443.500 23.700 49.900 29.900 18.500 26.900 21.300 17.800 16.600 21.000 844.947 102.535 255.703 443.500 147.400 33,2 8.800 40.770 37.170 1.570 140 1.550 350 21 5 6.020 942.610
's-Gravenhage (gemeente) 358.180 89.270 266 39 15 1.060 350 1.060 30.820 108.925 98.700 22.500 22,8 257.190 80.642 28.947 17.331 15.122 24.231 9.250 6.790 6.810 6.780 6.800 7.350 7.290 7.290 7.360 4.870 251.300 23.400 38.000 26.900 15.100 28.200 12.500 16.700 9.700 20.800 524.882 74.675 121.907 251.300 86.500 34,4 6.350 26.540 24.150 1.090 80 1.090 120 3 3 4.856 593.380
Rotterdam 435.180 108.050 318 54 17 1.230 670 1.230 44.720 123.032 111.100 31.000 27,9 319.780 94.407 33.403 19.322 17.264 33.497 13.539 11.380 11.130 11.350 11.680 11.820 11.580 11.580 12.040 4.740 314.500 21.800 39.100 25.300 18.900 26.800 18.300 15.800 13.200 20.100 634.660 96.045 153.325 314.500 119.000 37,8 8.640 38.540 36.450 1.640 50 310 90 10 7 3.941 724.340
Utrecht (gemeente) 248.606 39.610 195 14 7 430 300 430 12.560 68.652 64.200 9.200 14,3 176.592 46.189 19.135 10.342 8.163 9.681 3.692 2.300 2.290 2.300 2.310 2.900 2.960 2.960 2.820 3.280 172.000 22.800 26.800 30.200 7.800 27.700 5.200 18.900 3.800 21.600 343.038 35.000 92.580 172.000 46.100 26,8 3.960 10.360 9.530 440 20 270 110 5 2 3.347 400.150
Bron: CBS.
Verklaring van tekens