Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Diercategorie Regio's Perioden Stikstofuitscheiding (N) Totaal stikstofuitscheiding (1 000 kg) Fosfaatuitscheiding (P205) Totaal fosfaatuitscheiding (1 000 kg)
Totaal veestapel Nederland 2020 489.400 150.700
Totaal veestapel Noord-Nederland (LD) 2020 116.520 31.950
Totaal veestapel Oost-Nederland (LD) 2020 160.470 49.550
Totaal veestapel West-Nederland (LD) 2020 70.660 19.450
Totaal veestapel Zuid-Nederland (LD) 2020 141.800 49.790
Totaal veestapel Groningen (PV) 2020 25.670 7.200
Totaal veestapel Friesland (PV) 2020 63.880 16.930
Totaal veestapel Drenthe (PV) 2020 26.970 7.830
Totaal veestapel Overijssel (PV) 2020 70.410 21.180
Totaal veestapel Flevoland (PV) 2020 8.810 2.770
Totaal veestapel Gelderland (PV) 2020 81.250 25.590
Totaal veestapel Utrecht (PV) 2020 23.970 6.840
Totaal veestapel Noord-Holland (PV) 2020 19.820 5.220
Totaal veestapel Zuid-Holland (PV) 2020 20.290 5.430
Totaal veestapel Zeeland (PV) 2020 6.570 1.960
Totaal veestapel Noord-Brabant (PV) 2020 105.860 36.250
Totaal veestapel Limburg (PV) 2020 35.940 13.540
Totaal veestapel Bouwhoek en Hogeland (LG) 2020 17.770 4.700
Totaal veestapel Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2020 22.950 6.850
Totaal veestapel Noordelijk Weidegebied (LG) 2020 88.560 24.040
Totaal veestapel Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2020 99.550 30.200
Totaal veestapel Centraal Veehouderijgebied (LG) 2020 32.070 10.810
Totaal veestapel IJsselmeerpolders (LG) 2020 11.630 3.530
Totaal veestapel Westelijk Holland (LG) 2020 17.030 4.520
Totaal veestapel Waterland en Droogmakerijen (LG) 2020 6.480 1.690
Totaal veestapel Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2020 27.130 7.330
Totaal veestapel Rivierengebied (LG) 2020 18.640 5.650
Totaal veestapel Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2020 12.530 3.670
Totaal veestapel Zuidwest-Brabant (LG) 2020 7.350 2.320
Totaal veestapel Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2020 124.120 44.370
Totaal veestapel Zuid-Limburg (LG) 2020 3.650 1.050
Totaal veestapel Concentratiegebied Oost 2020 117.350 36.560
Totaal veestapel Concentratiegebied Zuid 2020 126.900 45.340
Totaal veestapel Niet-concentratiegebied 2020 245.190 68.840
Totaal veestapel Eems (stroomgebieddistrict) 2020 17.450 5.050
Totaal veestapel Rijn-Noord (stroomgebieddistrict) 2020 79.310 21.130
Totaal veestapel Rijn-Oost (stroomgebieddistrict) 2020 123.260 36.900
Totaal veestapel Rijn-Midden (stroomgebieddistrict) 2020 46.690 15.210
Totaal veestapel Rijn-West (stroomgebieddistrict) 2020 75.180 20.940
Totaal veestapel Maas (stroomgebieddistrict) 2020 139.950 49.200
Totaal veestapel Schelde (stroomgebieddistrict) 2020 7.610 2.300
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de mestproductie en de daarmee uitgescheiden hoeveelheid stikstof en fosfaat. De mestproductie wordt naar soort mest onderscheiden. De soorten mest en de mineralenuitscheiding worden uitgesplitst naar verschillende soorten vee binnen de veestapel.
De gegevens voor totaal Nederland kunnen verder worden uitgesplitst naar landsdeel, provincie, landbouwgebiedsgroep, concentratiegebied en stroomgebied.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
Cijfers zijn bij eerste publicatie definitief maar nieuwe inzichten in berekeningsmethoden kunnen aanleiding geven tot herberekening van de tijdreeks.

Wijzigingen per 30 juni 2021:
Voorlopige cijfers over de productie van dierlijke mest in 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2022 verschijnen voorlopige cijfers over de mestproductie in 2021.

Toelichting onderwerpen

Stikstofuitscheiding (N)
Totaal stikstofuitscheiding
De totale hoeveelheid uitgescheiden stikstof (N) zonder aftrek van stikstof die vervluchtigt in de vorm van ammoniak (NH3) inclusief de afvoer via spuiwater van luchtwassers, lachgas (N2O), stikstofoxide (NO) en stikstofgas (N2).
Fosfaatuitscheiding (P205)
Totaal fosfaatuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat uitgedrukt in P2O5. In tegenstelling tot stikstof treden bij fosfaat geen gasvormige verliezen op.