Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Diercategorie Regio's Perioden Stikstofuitscheiding (N) Totaal stikstofuitscheiding (1 000 kg) Fosfaatuitscheiding (P205) Totaal fosfaatuitscheiding (1 000 kg)
Totaal veestapel Nederland 2022* 465.500 148.200
Totaal veestapel Noord-Nederland (LD) 2022* 109.740 32.170
Totaal veestapel Oost-Nederland (LD) 2022* 155.840 49.660
Totaal veestapel West-Nederland (LD) 2022* 67.190 19.920
Totaal veestapel Zuid-Nederland (LD) 2022* 132.690 46.430
Totaal veestapel Groningen (PV) 2022* 23.350 6.920
Totaal veestapel Fryslân (PV) 2022* 60.620 17.490
Totaal veestapel Drenthe (PV) 2022* 25.770 7.750
Totaal veestapel Overijssel (PV) 2022* 68.040 21.220
Totaal veestapel Flevoland (PV) 2022* 8.830 2.880
Totaal veestapel Gelderland (PV) 2022* 78.970 25.560
Totaal veestapel Utrecht (PV) 2022* 22.660 6.880
Totaal veestapel Noord-Holland (PV) 2022* 18.550 5.320
Totaal veestapel Zuid-Holland (PV) 2022* 19.390 5.660
Totaal veestapel Zeeland (PV) 2022* 6.600 2.050
Totaal veestapel Noord-Brabant (PV) 2022* 99.000 33.790
Totaal veestapel Limburg (PV) 2022* 33.690 12.640
Totaal veestapel Bouwhoek en Hogeland (LG) 2022* 15.240 4.410
Totaal veestapel Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2022* 22.680 6.950
Totaal veestapel Noordelijk Weidegebied (LG) 2022* 84.150 24.460
Totaal veestapel Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2022* 96.180 30.320
Totaal veestapel Centraal Veehouderijgebied (LG) 2022* 31.400 10.640
Totaal veestapel IJsselmeerpolders (LG) 2022* 11.530 3.660
Totaal veestapel Westelijk Holland (LG) 2022* 15.900 4.600
Totaal veestapel Waterland en Droogmakerijen (LG) 2022* 6.320 1.810
Totaal veestapel Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2022* 25.650 7.520
Totaal veestapel Rivierengebied (LG) 2022* 18.040 5.700
Totaal veestapel Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2022* 12.270 3.770
Totaal veestapel Zuidwest-Brabant (LG) 2022* 7.220 2.330
Totaal veestapel Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2022* 115.490 40.980
Totaal veestapel Zuid-Limburg (LG) 2022* 3.370 1.020
Totaal veestapel Concentratiegebied Oost 2022* 113.570 36.460
Totaal veestapel Concentratiegebied Zuid 2022* 118.600 42.070
Totaal veestapel Niet-concentratiegebied 2022* 233.280 69.650
Totaal veestapel Eems (stroomgebieddistrict) 2022* 15.850 4.790
Totaal veestapel Rijn-Noord (stroomgebieddistrict) 2022* 74.960 21.640
Totaal veestapel Rijn-Oost (stroomgebieddistrict) 2022* 118.830 36.940
Totaal veestapel Rijn-Midden (stroomgebieddistrict) 2022* 45.850 15.190
Totaal veestapel Rijn-West (stroomgebieddistrict) 2022* 71.440 21.360
Totaal veestapel Maas (stroomgebieddistrict) 2022* 131.130 45.940
Totaal veestapel Schelde (stroomgebieddistrict) 2022* 7.390 2.320
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de mestproductie en de daarmee uitgescheiden hoeveelheid stikstof en fosfaat. De mestproductie wordt naar soort mest onderscheiden. De soorten mest en de mineralenuitscheiding worden uitgesplitst naar verschillende soorten vee binnen de veestapel.
De gegevens voor totaal Nederland kunnen verder worden uitgesplitst naar landsdeel, provincie, landbouwgebiedsgroep, concentratiegebied en stroomgebied.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
Cijfers zijn bij eerste publicatie definitief maar nieuwe inzichten in berekeningsmethoden kunnen aanleiding geven tot herberekening van de tijdreeks.

Wijzigingen per 15 februari 2023:
De voorlopige cijfers over de productie van dierlijke mest in 2022 zijn toegevoegd. De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie voor concentratiegebieden is aangepast.
Deze sluit nu aan bij de door het CBS gebruikte standaardcodering.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 verschijnen de definitieve cijfers over de mestproductie in 2022.

Toelichting onderwerpen

Stikstofuitscheiding (N)
Totaal stikstofuitscheiding
De totale hoeveelheid uitgescheiden stikstof (N) zonder aftrek van stikstof die vervluchtigt in de vorm van ammoniak (NH3) inclusief de afvoer via spuiwater van luchtwassers, lachgas (N2O), stikstofoxide (NO) en stikstofgas (N2).
Fosfaatuitscheiding (P205)
Totaal fosfaatuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat uitgedrukt in P2O5. In tegenstelling tot stikstof treden bij fosfaat geen gasvormige verliezen op.