Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Diercategorie Regio's Perioden Stikstofuitscheiding (N) Totaal stikstofuitscheiding (1 000 kg) Fosfaatuitscheiding (P205) Totaal fosfaatuitscheiding (1 000 kg)
Totaal veestapel Nederland 2022 467.100 150.400
Totaal veestapel Noord-Nederland (LD) 2022 109.840 32.680
Totaal veestapel Oost-Nederland (LD) 2022 156.380 50.460
Totaal veestapel West-Nederland (LD) 2022 67.180 20.240
Totaal veestapel Zuid-Nederland (LD) 2022 133.710 47.000
Totaal veestapel Groningen (PV) 2022 23.380 7.040
Totaal veestapel Fryslân (PV) 2022 60.610 17.760
Totaal veestapel Drenthe (PV) 2022 25.840 7.880
Totaal veestapel Overijssel (PV) 2022 68.190 21.560
Totaal veestapel Flevoland (PV) 2022 8.800 2.900
Totaal veestapel Gelderland (PV) 2022 79.390 25.990
Totaal veestapel Utrecht (PV) 2022 22.740 7.020
Totaal veestapel Noord-Holland (PV) 2022 18.530 5.410
Totaal veestapel Zuid-Holland (PV) 2022 19.300 5.740
Totaal veestapel Zeeland (PV) 2022 6.610 2.080
Totaal veestapel Noord-Brabant (PV) 2022 99.670 34.200
Totaal veestapel Limburg (PV) 2022 34.040 12.800
Totaal veestapel Bouwhoek en Hogeland (LG) 2022 15.230 4.470
Totaal veestapel Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2022 22.790 7.060
Totaal veestapel Noordelijk Weidegebied (LG) 2022 84.150 24.870
Totaal veestapel Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2022 96.480 30.830
Totaal veestapel Centraal Veehouderijgebied (LG) 2022 31.690 10.810
Totaal veestapel IJsselmeerpolders (LG) 2022 11.500 3.700
Totaal veestapel Westelijk Holland (LG) 2022 15.880 4.670
Totaal veestapel Waterland en Droogmakerijen (LG) 2022 6.320 1.840
Totaal veestapel Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2022 25.580 7.630
Totaal veestapel Rivierengebied (LG) 2022 18.140 5.810
Totaal veestapel Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2022 12.290 3.820
Totaal veestapel Zuidwest-Brabant (LG) 2022 7.230 2.360
Totaal veestapel Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2022 116.480 41.480
Totaal veestapel Zuid-Limburg (LG) 2022 3.360 1.040
Totaal veestapel Concentratiegebied Oost 2022 114.130 37.090
Totaal veestapel Concentratiegebied Zuid 2022 119.610 42.580
Totaal veestapel Niet-concentratiegebied 2022 233.370 70.710
Totaal veestapel Eems (stroomgebieddistrict) 2022 15.850 4.840
Totaal veestapel Rijn-Noord (stroomgebieddistrict) 2022 74.990 22.000
Totaal veestapel Rijn-Oost (stroomgebieddistrict) 2022 119.120 37.570
Totaal veestapel Rijn-Midden (stroomgebieddistrict) 2022 46.130 15.420
Totaal veestapel Rijn-West (stroomgebieddistrict) 2022 71.460 21.700
Totaal veestapel Maas (stroomgebieddistrict) 2022 132.160 46.510
Totaal veestapel Schelde (stroomgebieddistrict) 2022 7.390 2.340
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de mestproductie en de daarmee uitgescheiden hoeveelheid stikstof en fosfaat. De mestproductie wordt naar soort mest onderscheiden. De soorten mest en de mineralenuitscheiding worden uitgesplitst naar verschillende soorten vee binnen de veestapel.
De gegevens voor totaal Nederland kunnen verder worden uitgesplitst naar landsdeel, provincie, landbouwgebiedsgroep, concentratiegebied en stroomgebied.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
Cijfers zijn bij eerste publicatie definitief maar nieuwe inzichten in berekeningsmethoden kunnen aanleiding geven tot herberekening van de tijdreeks.

Wijzigingen per 30 juni 2023:
De voorlopige cijfers over de productie van dierlijke mest in 2022 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2024 verschijnen de voorlopige cijfers over de mestproductie in 2023.

Toelichting onderwerpen

Stikstofuitscheiding (N)
Totaal stikstofuitscheiding
De totale hoeveelheid uitgescheiden stikstof (N) zonder aftrek van stikstof die vervluchtigt in de vorm van ammoniak (NH3) inclusief de afvoer via spuiwater van luchtwassers, lachgas (N2O), stikstofoxide (NO) en stikstofgas (N2).
Fosfaatuitscheiding (P205)
Totaal fosfaatuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat uitgedrukt in P2O5. In tegenstelling tot stikstof treden bij fosfaat geen gasvormige verliezen op.