Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Diercategorie Regio's Perioden Stikstofuitscheiding (N) Totaal stikstofuitscheiding (1 000 kg) Fosfaatuitscheiding (P205) Totaal fosfaatuitscheiding (1 000 kg)
Totaal veestapel Nederland 2023* 470.600 145.800
Totaal veestapel Noord-Nederland (LD) 2023* 112.320 31.610
Totaal veestapel Oost-Nederland (LD) 2023* 157.620 49.070
Totaal veestapel West-Nederland (LD) 2023* 68.700 19.610
Totaal veestapel Zuid-Nederland (LD) 2023* 131.940 45.510
Totaal veestapel Groningen (PV) 2023* 24.530 7.040
Totaal veestapel Fryslân (PV) 2023* 62.100 17.080
Totaal veestapel Drenthe (PV) 2023* 25.690 7.490
Totaal veestapel Overijssel (PV) 2023* 68.740 20.820
Totaal veestapel Flevoland (PV) 2023* 8.870 2.820
Totaal veestapel Gelderland (PV) 2023* 80.010 25.430
Totaal veestapel Utrecht (PV) 2023* 23.240 6.820
Totaal veestapel Noord-Holland (PV) 2023* 18.800 5.170
Totaal veestapel Zuid-Holland (PV) 2023* 19.720 5.530
Totaal veestapel Zeeland (PV) 2023* 6.920 2.100
Totaal veestapel Noord-Brabant (PV) 2023* 98.780 33.180
Totaal veestapel Limburg (PV) 2023* 33.160 12.340
Totaal veestapel Bouwhoek en Hogeland (LG) 2023* 15.720 4.340
Totaal veestapel Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2023* 23.280 6.910
Totaal veestapel Noordelijk Weidegebied (LG) 2023* 85.990 24.010
Totaal veestapel Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2023* 96.630 29.580
Totaal veestapel Centraal Veehouderijgebied (LG) 2023* 31.830 10.750
Totaal veestapel IJsselmeerpolders (LG) 2023* 11.550 3.550
Totaal veestapel Westelijk Holland (LG) 2023* 16.200 4.500
Totaal veestapel Waterland en Droogmakerijen (LG) 2023* 6.420 1.760
Totaal veestapel Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2023* 26.260 7.390
Totaal veestapel Rivierengebied (LG) 2023* 18.770 5.770
Totaal veestapel Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2023* 12.690 3.780
Totaal veestapel Zuidwest-Brabant (LG) 2023* 7.170 2.260
Totaal veestapel Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2023* 114.690 40.210
Totaal veestapel Zuid-Limburg (LG) 2023* 3.370 990
Totaal veestapel Concentratiegebied Oost 2023* 114.700 36.030
Totaal veestapel Concentratiegebied Zuid 2023* 117.840 41.270
Totaal veestapel Niet-concentratiegebied 2023* 238.030 68.500
Totaal veestapel Eems (stroomgebieddistrict) 2023* 16.590 4.860
Totaal veestapel Rijn-Noord (stroomgebieddistrict) 2023* 76.840 21.220
Totaal veestapel Rijn-Oost (stroomgebieddistrict) 2023* 119.730 36.120
Totaal veestapel Rijn-Midden (stroomgebieddistrict) 2023* 46.320 15.180
Totaal veestapel Rijn-West (stroomgebieddistrict) 2023* 72.980 21.020
Totaal veestapel Maas (stroomgebieddistrict) 2023* 130.370 45.020
Totaal veestapel Schelde (stroomgebieddistrict) 2023* 7.740 2.370
Totaal rundvee Nederland 2023* 310.000 83.100
Totaal rundvee Noord-Nederland (LD) 2023* 94.990 25.460
Totaal rundvee Oost-Nederland (LD) 2023* 106.190 28.450
Totaal rundvee West-Nederland (LD) 2023* 57.000 15.300
Totaal rundvee Zuid-Nederland (LD) 2023* 51.790 13.910
Totaal rundvee Groningen (PV) 2023* 19.570 5.250
Totaal rundvee Fryslân (PV) 2023* 55.760 14.940
Totaal rundvee Drenthe (PV) 2023* 19.650 5.270
Totaal rundvee Overijssel (PV) 2023* 48.830 13.120
Totaal rundvee Flevoland (PV) 2023* 6.090 1.630
Totaal rundvee Gelderland (PV) 2023* 51.270 13.710
Totaal rundvee Utrecht (PV) 2023* 18.600 4.990
Totaal rundvee Noord-Holland (PV) 2023* 16.530 4.440
Totaal rundvee Zuid-Holland (PV) 2023* 17.030 4.570
Totaal rundvee Zeeland (PV) 2023* 4.840 1.300
Totaal rundvee Noord-Brabant (PV) 2023* 42.190 11.330
Totaal rundvee Limburg (PV) 2023* 9.590 2.580
Totaal rundvee Bouwhoek en Hogeland (LG) 2023* 13.670 3.670
Totaal rundvee Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2023* 16.310 4.380
Totaal rundvee Noordelijk Weidegebied (LG) 2023* 75.520 20.220
Totaal rundvee Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2023* 66.310 17.800
Totaal rundvee Centraal Veehouderijgebied (LG) 2023* 17.780 4.730
Totaal rundvee IJsselmeerpolders (LG) 2023* 8.360 2.240
Totaal rundvee Westelijk Holland (LG) 2023* 13.900 3.730
Totaal rundvee Waterland en Droogmakerijen (LG) 2023* 5.830 1.570
Totaal rundvee Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2023* 22.820 6.120
Totaal rundvee Rivierengebied (LG) 2023* 12.770 3.430
Totaal rundvee Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2023* 9.030 2.430
Totaal rundvee Zuidwest-Brabant (LG) 2023* 4.230 1.130
Totaal rundvee Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2023* 40.630 10.920
Totaal rundvee Zuid-Limburg (LG) 2023* 2.790 750
Totaal rundvee Concentratiegebied Oost 2023* 75.170 20.150
Totaal rundvee Concentratiegebied Zuid 2023* 42.200 11.330
Totaal rundvee Niet-concentratiegebied 2023* 192.600 51.630
Totaal rundvee Eems (stroomgebieddistrict) 2023* 12.020 3.230
Totaal rundvee Rijn-Noord (stroomgebieddistrict) 2023* 68.490 18.350
Totaal rundvee Rijn-Oost (stroomgebieddistrict) 2023* 85.800 23.020
Totaal rundvee Rijn-Midden (stroomgebieddistrict) 2023* 28.400 7.570
Totaal rundvee Rijn-West (stroomgebieddistrict) 2023* 59.160 15.880
Totaal rundvee Maas (stroomgebieddistrict) 2023* 50.890 13.670
Totaal rundvee Schelde (stroomgebieddistrict) 2023* 5.210 1.400
Totaal rundvee melkveehouderij Nederland 2023* 276.800 74.100
Totaal rundvee melkveehouderij Noord-Nederland (LD) 2023* 90.860 24.340
Totaal rundvee melkveehouderij Oost-Nederland (LD) 2023* 89.000 23.800
Totaal rundvee melkveehouderij West-Nederland (LD) 2023* 53.220 14.270
Totaal rundvee melkveehouderij Zuid-Nederland (LD) 2023* 43.700 11.680
Totaal rundvee melkveehouderij Groningen (PV) 2023* 18.670 5.000
Totaal rundvee melkveehouderij Fryslân (PV) 2023* 54.100 14.500
Totaal rundvee melkveehouderij Drenthe (PV) 2023* 18.090 4.840
Totaal rundvee melkveehouderij Overijssel (PV) 2023* 43.550 11.650
Totaal rundvee melkveehouderij Flevoland (PV) 2023* 5.860 1.570
Totaal rundvee melkveehouderij Gelderland (PV) 2023* 39.590 10.590
Totaal rundvee melkveehouderij Utrecht (PV) 2023* 17.100 4.590
Totaal rundvee melkveehouderij Noord-Holland (PV) 2023* 15.800 4.240
Totaal rundvee melkveehouderij Zuid-Holland (PV) 2023* 16.250 4.360
Totaal rundvee melkveehouderij Zeeland (PV) 2023* 4.060 1.090
Totaal rundvee melkveehouderij Noord-Brabant (PV) 2023* 35.880 9.590
Totaal rundvee melkveehouderij Limburg (PV) 2023* 7.820 2.090
Totaal rundvee melkveehouderij Bouwhoek en Hogeland (LG) 2023* 13.360 3.580
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de mestproductie en de daarmee uitgescheiden hoeveelheid stikstof en fosfaat. De mestproductie wordt naar soort mest onderscheiden. De soorten mest en de mineralenuitscheiding worden uitgesplitst naar verschillende soorten vee binnen de veestapel.
De gegevens voor totaal Nederland kunnen verder worden uitgesplitst naar landsdeel, provincie, landbouwgebiedsgroep, concentratiegebied en stroomgebied.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
Cijfers zijn bij eerste publicatie definitief maar nieuwe inzichten in berekeningsmethoden kunnen aanleiding geven tot herberekening van de tijdreeks.

Wijzigingen per 28 februari 2024:
De voorlopige cijfers over de productie van dierlijke mest in 2023 zijn toegevoegd.
De gasvormige stikstofverliezen tijdens de opslag van dierlijke mest (exclusief emissies uit strooisel) zijn aangepast aan de nieuwste cijfers van de Taakgroep Landbouwemissies van de Emissieregistratie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2024 verschijnen de definitieve cijfers over de mestproductie in 2023.

Toelichting onderwerpen

Stikstofuitscheiding (N)
Totaal stikstofuitscheiding
De totale hoeveelheid uitgescheiden stikstof (N) zonder aftrek van stikstof die vervluchtigt in de vorm van ammoniak (NH3) inclusief de afvoer via spuiwater van luchtwassers, lachgas (N2O), stikstofoxide (NO) en stikstofgas (N2).
Fosfaatuitscheiding (P205)
Totaal fosfaatuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat uitgedrukt in P2O5. In tegenstelling tot stikstof treden bij fosfaat geen gasvormige verliezen op.