Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Diercategorie Regio's Perioden Stikstofuitscheiding (N) Totaal stikstofuitscheiding (1 000 kg) Fosfaatuitscheiding (P205) Totaal fosfaatuitscheiding (1 000 kg)
Totaal veestapel Nederland 2023 463.500 147.500
Totaal veestapel Noord-Nederland (LD) 2023 110.780 32.240
Totaal veestapel Oost-Nederland (LD) 2023 155.880 49.560
Totaal veestapel West-Nederland (LD) 2023 67.520 19.870
Totaal veestapel Zuid-Nederland (LD) 2023 129.360 45.780
Totaal veestapel Groningen (PV) 2023 24.170 7.180
Totaal veestapel Fryslân (PV) 2023 61.040 17.400
Totaal veestapel Drenthe (PV) 2023 25.570 7.660
Totaal veestapel Overijssel (PV) 2023 68.170 21.130
Totaal veestapel Flevoland (PV) 2023 8.770 2.860
Totaal veestapel Gelderland (PV) 2023 78.930 25.560
Totaal veestapel Utrecht (PV) 2023 22.870 6.920
Totaal veestapel Noord-Holland (PV) 2023 18.540 5.270
Totaal veestapel Zuid-Holland (PV) 2023 19.270 5.560
Totaal veestapel Zeeland (PV) 2023 6.840 2.120
Totaal veestapel Noord-Brabant (PV) 2023 96.570 33.280
Totaal veestapel Limburg (PV) 2023 32.790 12.500
Totaal veestapel Bouwhoek en Hogeland (LG) 2023 15.480 4.430
Totaal veestapel Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2023 23.040 7.070
Totaal veestapel Noordelijk Weidegebied (LG) 2023 84.860 24.460
Totaal veestapel Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2023 95.670 29.990
Totaal veestapel Centraal Veehouderijgebied (LG) 2023 31.180 10.680
Totaal veestapel IJsselmeerpolders (LG) 2023 11.400 3.610
Totaal veestapel Westelijk Holland (LG) 2023 15.970 4.570
Totaal veestapel Waterland en Droogmakerijen (LG) 2023 6.300 1.780
Totaal veestapel Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2023 25.710 7.470
Totaal veestapel Rivierengebied (LG) 2023 18.660 5.870
Totaal veestapel Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2023 12.560 3.840
Totaal veestapel Zuidwest-Brabant (LG) 2023 7.100 2.290
Totaal veestapel Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2023 112.230 40.380
Totaal veestapel Zuid-Limburg (LG) 2023 3.370 1.010
Totaal veestapel Concentratiegebied Oost 2023 113.190 36.310
Totaal veestapel Concentratiegebied Zuid 2023 115.370 41.460
Totaal veestapel Niet-concentratiegebied 2023 234.990 69.680
Totaal veestapel Eems (stroomgebieddistrict) 2023 16.370 4.960
Totaal veestapel Rijn-Noord (stroomgebieddistrict) 2023 75.600 21.620
Totaal veestapel Rijn-Oost (stroomgebieddistrict) 2023 118.760 36.710
Totaal veestapel Rijn-Midden (stroomgebieddistrict) 2023 45.480 15.170
Totaal veestapel Rijn-West (stroomgebieddistrict) 2023 71.890 21.320
Totaal veestapel Maas (stroomgebieddistrict) 2023 127.790 45.280
Totaal veestapel Schelde (stroomgebieddistrict) 2023 7.650 2.390
Totaal rundvee Nederland 2023 307.100 84.400
Totaal rundvee Noord-Nederland (LD) 2023 93.810 25.960
Totaal rundvee Oost-Nederland (LD) 2023 105.510 28.770
Totaal rundvee West-Nederland (LD) 2023 56.140 15.570
Totaal rundvee Zuid-Nederland (LD) 2023 51.600 14.110
Totaal rundvee Groningen (PV) 2023 19.330 5.360
Totaal rundvee Fryslân (PV) 2023 54.880 15.220
Totaal rundvee Drenthe (PV) 2023 19.600 5.380
Totaal rundvee Overijssel (PV) 2023 48.720 13.360
Totaal rundvee Flevoland (PV) 2023 6.030 1.650
Totaal rundvee Gelderland (PV) 2023 50.760 13.760
Totaal rundvee Utrecht (PV) 2023 18.300 5.070
Totaal rundvee Noord-Holland (PV) 2023 16.280 4.520
Totaal rundvee Zuid-Holland (PV) 2023 16.770 4.660
Totaal rundvee Zeeland (PV) 2023 4.790 1.310
Totaal rundvee Noord-Brabant (PV) 2023 41.920 11.460
Totaal rundvee Limburg (PV) 2023 9.680 2.650
Totaal rundvee Bouwhoek en Hogeland (LG) 2023 13.500 3.750
Totaal rundvee Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2023 16.210 4.480
Totaal rundvee Noordelijk Weidegebied (LG) 2023 74.600 20.590
Totaal rundvee Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2023 66.080 18.120
Totaal rundvee Centraal Veehouderijgebied (LG) 2023 17.410 4.620
Totaal rundvee IJsselmeerpolders (LG) 2023 8.260 2.270
Totaal rundvee Westelijk Holland (LG) 2023 13.750 3.820
Totaal rundvee Waterland en Droogmakerijen (LG) 2023 5.710 1.590
Totaal rundvee Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2023 22.440 6.230
Totaal rundvee Rivierengebied (LG) 2023 12.710 3.490
Totaal rundvee Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2023 8.950 2.460
Totaal rundvee Zuidwest-Brabant (LG) 2023 4.230 1.150
Totaal rundvee Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2023 40.430 11.060
Totaal rundvee Zuid-Limburg (LG) 2023 2.790 760
Totaal rundvee Concentratiegebied Oost 2023 74.560 20.320
Totaal rundvee Concentratiegebied Zuid 2023 42.020 11.490
Totaal rundvee Niet-concentratiegebied 2023 190.490 52.590
Totaal rundvee Eems (stroomgebieddistrict) 2023 11.880 3.290
Totaal rundvee Rijn-Noord (stroomgebieddistrict) 2023 67.480 18.710
Totaal rundvee Rijn-Oost (stroomgebieddistrict) 2023 85.580 23.460
Totaal rundvee Rijn-Midden (stroomgebieddistrict) 2023 27.890 7.490
Totaal rundvee Rijn-West (stroomgebieddistrict) 2023 58.380 16.170
Totaal rundvee Maas (stroomgebieddistrict) 2023 50.690 13.860
Totaal rundvee Schelde (stroomgebieddistrict) 2023 5.160 1.410
Totaal rundvee melkveehouderij Nederland 2023 273.800 75.600
Totaal rundvee melkveehouderij Noord-Nederland (LD) 2023 89.650 24.840
Totaal rundvee melkveehouderij Oost-Nederland (LD) 2023 88.460 24.280
Totaal rundvee melkveehouderij West-Nederland (LD) 2023 52.300 14.530
Totaal rundvee melkveehouderij Zuid-Nederland (LD) 2023 43.420 11.910
Totaal rundvee melkveehouderij Groningen (PV) 2023 18.410 5.110
Totaal rundvee melkveehouderij Fryslân (PV) 2023 53.230 14.790
Totaal rundvee melkveehouderij Drenthe (PV) 2023 18.010 4.940
Totaal rundvee melkveehouderij Overijssel (PV) 2023 43.350 11.900
Totaal rundvee melkveehouderij Flevoland (PV) 2023 5.810 1.600
Totaal rundvee melkveehouderij Gelderland (PV) 2023 39.300 10.780
Totaal rundvee melkveehouderij Utrecht (PV) 2023 16.810 4.680
Totaal rundvee melkveehouderij Noord-Holland (PV) 2023 15.520 4.320
Totaal rundvee melkveehouderij Zuid-Holland (PV) 2023 15.980 4.450
Totaal rundvee melkveehouderij Zeeland (PV) 2023 3.990 1.090
Totaal rundvee melkveehouderij Noord-Brabant (PV) 2023 35.630 9.780
Totaal rundvee melkveehouderij Limburg (PV) 2023 7.780 2.130
Totaal rundvee melkveehouderij Bouwhoek en Hogeland (LG) 2023 13.170 3.660
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de mestproductie en de daarmee uitgescheiden hoeveelheid stikstof en fosfaat. De mestproductie wordt naar soort mest onderscheiden. De soorten mest en de mineralenuitscheiding worden uitgesplitst naar verschillende soorten vee binnen de veestapel.
De gegevens voor totaal Nederland kunnen verder worden uitgesplitst naar landsdeel, provincie, landbouwgebiedsgroep, concentratiegebied en stroomgebied.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
Cijfers zijn bij eerste publicatie definitief maar nieuwe inzichten in berekeningsmethoden kunnen aanleiding geven tot herberekening van de tijdreeks.

Wijzigingen per 28 juni 2024:
De voorlopige cijfers over de productie van dierlijke mest in 2023 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2025 verschijnen de voorlopige cijfers over de mestproductie in 2024.

Toelichting onderwerpen

Stikstofuitscheiding (N)
Totaal stikstofuitscheiding
De totale hoeveelheid uitgescheiden stikstof (N) zonder aftrek van stikstof die vervluchtigt in de vorm van ammoniak (NH3) inclusief de afvoer via spuiwater van luchtwassers, lachgas (N2O), stikstofoxide (NO) en stikstofgas (N2).
Fosfaatuitscheiding (P205)
Totaal fosfaatuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat uitgedrukt in P2O5. In tegenstelling tot stikstof treden bij fosfaat geen gasvormige verliezen op.