Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Perioden Regio's Consumentenvertrouwen (gemiddelde saldo van de deelvragen)
2019 1e kwartaal Nederland -1
2019 2e kwartaal Nederland 0
2019 3e kwartaal Nederland 1
2019 4e kwartaal Nederland -4
2020 1e kwartaal Nederland -2
2020 2e kwartaal Nederland -27
2020 3e kwartaal Nederland -27
2020 4e kwartaal Nederland -27
2021 1e kwartaal Nederland -19
2019 1e kwartaal Noord-Nederland (LD) -5
2019 2e kwartaal Noord-Nederland (LD) 1
2019 3e kwartaal Noord-Nederland (LD) -5
2019 4e kwartaal Noord-Nederland (LD) -8
2020 1e kwartaal Noord-Nederland (LD) -8
2020 2e kwartaal Noord-Nederland (LD) -24
2020 3e kwartaal Noord-Nederland (LD) -27
2020 4e kwartaal Noord-Nederland (LD) -28
2021 1e kwartaal Noord-Nederland (LD) -17
2019 1e kwartaal Oost-Nederland (LD) 1
2019 2e kwartaal Oost-Nederland (LD) 3
2019 3e kwartaal Oost-Nederland (LD) 2
2019 4e kwartaal Oost-Nederland (LD) -6
2020 1e kwartaal Oost-Nederland (LD) 1
2020 2e kwartaal Oost-Nederland (LD) -24
2020 3e kwartaal Oost-Nederland (LD) -26
2020 4e kwartaal Oost-Nederland (LD) -28
2021 1e kwartaal Oost-Nederland (LD) -19
2019 1e kwartaal West-Nederland (LD) 2
2019 2e kwartaal West-Nederland (LD) 0
2019 3e kwartaal West-Nederland (LD) 1
2019 4e kwartaal West-Nederland (LD) -1
2020 1e kwartaal West-Nederland (LD) -1
2020 2e kwartaal West-Nederland (LD) -28
2020 3e kwartaal West-Nederland (LD) -26
2020 4e kwartaal West-Nederland (LD) -26
2021 1e kwartaal West-Nederland (LD) -18
2019 1e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -4
2019 2e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -3
2019 3e kwartaal Zuid-Nederland (LD) 0
2019 4e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -7
2020 1e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -3
2020 2e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -27
2020 3e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -28
2020 4e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -26
2021 1e kwartaal Zuid-Nederland (LD) -21
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (landsdeel en provincie). De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2021.
De cijfers van het derde kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen op 21 december 2021.

Toelichting onderwerpen

Consumentenvertrouwen
Indicator van het Consumentenvertrouwen. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden, de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.