Woonplaatsen in Nederland 2018

Woonplaatsen in Nederland 2018

Woonplaatsen Woonplaatscode (Code) Gemeente Naam (Naam) Gemeente Code (Code) Provincie Naam (Naam) Provincie Code (Code) Landsdeel Naam (Naam) Landsdeel Code (Code)
Borgercompagnie WP2275 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Foxhol WP1017 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Froombosch WP1348 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Harkstede WP1349 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Hellum WP1350 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Hoogezand WP1018 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Kiel-Windeweer WP1019 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Kolham WP1351 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Kropswolde WP1020 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Lageland WP1352 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Luddeweer WP1353 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Meeden WP2277 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Muntendam WP2278 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Noordbroek WP2279 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Overschild WP1354 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Sappemeer WP1021 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Scharmer WP1355 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Schildwolde WP1356 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Siddeburen WP1357 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Slochteren WP1358 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Steendam WP1359 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Tjuchem WP1360 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Tripscompagnie WP2276 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Waterhuizen WP1022 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Westerbroek WP1023 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Woudbloem WP1361 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Zuidbroek WP2280 Midden-Groningen GM1952 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van woonplaatsen die op 1 januari 2018 in Nederland bestonden.
Naast de woonplaatsnaam zijn ook de namen van de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort opgenomen in de tabel.

De bron voor de namen van woonplaatsen is de woonplaatsindeling volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De BAG-gegevens zijn continu aan verandering onderhevig en kunnen maandelijks worden aangepast. In deze publicatie van Woonplaatsen in Nederland zijn de woonplaatsen opgenomen die op 1 januari 2018 bestonden volgens het BAG-extract van 8 februari 2018.

Op 1 januari 2018 waren er in Nederland 2501 woonplaatsen in 380 gemeenten.

Gegevens beschikbaar over: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig, aangezien de bron (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) aan verandering onderhevig is. Er worden geen definitieve cijfers gepubliceerd.

Wijzigingen per 9 maart 2018
Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk voorjaar wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente woonplaatsenindeling samengesteld.

Toelichting onderwerpen

Woonplaatscode
Tot de woonplaatsen in Nederland zijn gerekend de zogenaamde BAG-woonplaatsen, die door gemeenten bij introductie van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), of daarna, formeel bij woonplaatsbesluit zijn vastgesteld.
De lijst van BAG-woonplaatsen bevat naast de naam van de woonplaats, de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort en een uniek nummer (de woonplaatscode per 1 januari 2018).
Alleen woonplaatsen die volgens het BAG-extract van 8 februari 2018 bestonden op 1 januari 2018, zijn opgenomen.


Gemeente
De gemeentelijke indeling heeft betrekking op de bestuurlijke indeling op 1 januari 2018. De gemeente is de kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten-Generaal.
De namen van gemeenten zijn dan ook -in tegenstelling tot woonplaatsnamen- formeel bij wet vastgelegd.


Naam
Code
Provincie
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Nederland telt 12 provincies.
Naam
Code
Landsdeel
Regionale groepering van provincies. Nederland telt 4 landsdelen.

Noord-Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe
Oost-Nederland: Overijssel, Flevoland, Gelderland
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
Naam
Code