ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2017

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2017

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) ICT en innovatie Procesinnovatie Nieuwe proc. ontw. of sterk verbeterd (% van bedrijven) ICT en innovatie Procesinnovatie Belang van ICT voor procesinnovatie Onbelangrijk (In % totaal aantal procesinnovatoren) ICT en innovatie Procesinnovatie Belang van ICT voor procesinnovatie Enigszins belangrijk (In % totaal aantal procesinnovatoren) ICT en innovatie Procesinnovatie Belang van ICT voor procesinnovatie Belangrijk (In % totaal aantal procesinnovatoren) ICT en innovatie Procesinnovatie Belang van ICT voor procesinnovatie Zeer belangrijk (In % totaal aantal procesinnovatoren)
2 of meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 14 7 14 43 36
2 of meer werkzame personen C Industrie 17 6 18 47 29
2 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 23 4 17 35 43
2 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 7 0 29 29 43
2 of meer werkzame personen G Handel 11 9 18 45 27
2 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 11 0 18 45 36
2 of meer werkzame personen I Horeca 6 17 17 50 33
2 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 33 0 6 33 61
2 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 21 0 14 29 62
2 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 15 7 13 40 40
2 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 18 6 11 44 39
2 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 14 7 14 43 36
2 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 16 6 13 44 38
2 of meer werkzame personen ICT-sector 33 0 9 33 58
2 tot 250 werkzame personen Totaal, C-N en Q 13 8 15 38 38
2 tot 250 werkzame personen C Industrie 16 6 19 44 25
2 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 22 5 23 36 36
2 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 6 0 33 33 33
2 tot 250 werkzame personen G Handel 11 9 18 45 27
2 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 11 0 18 45 36
2 tot 250 werkzame personen I Horeca 6 17 17 50 33
2 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 33 0 6 33 58
2 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 20 0 15 25 60
2 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 15 7 13 40 40
2 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 18 6 11 44 39
2 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 13 8 15 38 38
2 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 15 7 13 47 40
2 tot 250 werkzame personen ICT-sector 33 0 9 33 58
2 tot 10 werkzame personen Totaal, C-N en Q 10 10 20 40 30
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 8 13 25 38 13
2 tot 10 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 12 8 17 50 17
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 4 0 50 0 50
2 tot 10 werkzame personen G Handel 8 13 25 38 25
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 4 0 25 50 25
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 6 17 17 33 33
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 27 0 4 33 59
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 14 0 21 14 64
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 14 7 14 43 36
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 15 7 13 47 40
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 9 11 22 33 33
2 tot 10 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 13 8 15 46 38
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 27 0 11 33 56
10 tot 50 werkzame personen Totaal, C-N en Q 24 4 13 42 42
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 25 4 20 44 32
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 30 3 17 27 50
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 16 0 13 56 25
10 tot 50 werkzame personen G Handel 23 4 13 43 39
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 24 4 13 50 38
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 9 11 0 44 33
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 51 2 8 31 61
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 38 0 8 42 50
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 17 0 6 35 59
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 29 3 10 45 45
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 21 5 19 43 38
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 26 0 12 46 38
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 50 2 8 30 60
50 tot 250 werkzame personen Totaal, C-N en Q 44 2 14 45 41
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 51 2 16 53 29
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 59 0 27 31 42
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 38 0 24 29 45
50 tot 250 werkzame personen G Handel 44 2 9 48 39
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 46 0 15 37 50
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 21 0 38 38 29
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 60 2 7 27 65
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 64 0 0 33 67
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 57 0 26 28 46
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 53 2 4 43 49
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 30 0 10 47 40
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 38 3 11 63 24
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 58 2 7 33 60
250 of meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 59 2 10 42 47
250 of meer werkzame personen C Industrie 69 1 19 46 33
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 59 0 0 15 85
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 66 2 5 30 62
250 of meer werkzame personen G Handel 59 0 7 39 53
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 69 1 7 42 48
250 of meer werkzame personen I Horeca 38 0 32 18 50
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 72 0 6 49 44
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 89 0 6 21 74
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 42 0 0 43 57
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 62 2 2 42 55
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 47 2 6 45 49
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 53 2 11 47 40
250 of meer werkzame personen ICT-sector 71 3 7 46 44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2017 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2017. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2016. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2017.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wijzigingen per 23 maart 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2018 komen in december 2018 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

ICT en innovatie
Innovatie: het ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten (productinnovatie) en/of het in gebruik nemen van nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen (procesinnovatie).
Procesinnovatie
Er is sprake van procesinnovatie wanneer bedrijven die bezig zijn (geweest) met het ontwikkelen of door derden laten ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde processen. Ook procesinnovaties die niet zijn afgerond, tellen hier mee. Let op: (louter) organisatorische wijzigingen in uw bedrijf tellen niet mee als procesinnovatie.
Nieuwe proc. ontw. of sterk verbeterd
Nieuwe processen ontwikkeld of sterk verbeterd.
Heeft uw bedrijf in 2016 gewerkt aan nieuwe of sterk verbeterde PROCESSEN binnen uw bedrijf, of deze door derden laten ontwikkelen?
Belang van ICT voor procesinnovatie
Onbelangrijk
Enigszins belangrijk
Belangrijk
Zeer belangrijk