ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2017


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2017 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2017. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2016. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2017.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wijzigingen per 23 maart 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2018 komen in december 2018 beschikbaar.

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2017

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Personeel en ICTICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetBedrijven met websiteBedrijven met website (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatOnline bestellen, boeken of reserveren (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatBeschrijvingen van producten, prijslijst (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatBestelling online volgen (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatProductaanpassing door klant (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatKlantspecifieke info voor de bezoeker (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatVerwijzing naar sociale media (% van bedrijven) Sociale mediaSociale media gebruikt (% van bedrijven) Big-data-analyseUitgevoerd (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 4 76 24 63 7 4 24 41 55 16
2 of meer werkzame personen C Industrie 4 79 21 68 6 5 19 38 54 14
2 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 9 74 15 58 4 4 23 36 43 21
2 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 3 69 11 49 1 2 17 33 43 12
2 of meer werkzame personen G Handel 3 77 34 64 14 5 23 42 60 15
2 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 3 52 14 43 5 3 12 21 39 21
2 of meer werkzame personen I Horeca 1 76 37 66 6 3 26 45 64 11
2 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 28 83 23 69 10 10 26 56 69 32
2 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 9 71 17 59 7 9 29 37 48 18
2 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2 57 15 50 3 2 19 38 52 20
2 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 5 77 12 64 3 3 18 43 56 17
2 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 4 72 20 61 5 6 22 35 52 14
2 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 3 91 24 78 3 5 51 45 51 14
2 of meer werkzame personen ICT-sector 30 83 21 72 9 12 25 55 66 29
2 tot 10 werkzame personen Totaal, C-N en Q 2 73 22 60 7 4 22 37 52 14
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 0 74 18 62 5 5 18 30 48 11
2 tot 10 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 1 60 6 43 0 1 15 21 27 13
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 2 67 11 46 1 1 17 30 39 10
2 tot 10 werkzame personen G Handel 1 75 32 62 13 5 21 38 58 13
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 0 42 10 33 3 2 7 15 34 18
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 1 74 32 64 5 2 24 41 62 11
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 20 83 21 66 10 10 24 51 64 30
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 4 66 13 56 4 6 27 30 42 14
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 1 53 13 47 3 1 16 34 49 20
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 4 74 11 61 3 2 17 39 52 15
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2 69 19 57 5 6 20 28 47 11
2 tot 10 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 1 91 23 77 3 5 52 41 47 13
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 21 81 19 70 9 12 23 50 61 25
10 tot 50 werkzame personen Totaal, C-N en Q 8 84 32 74 9 6 28 53 65 19
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 5 87 25 76 7 5 19 46 61 14
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 7 91 19 77 2 2 24 50 57 20
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 3 78 16 62 2 3 18 41 54 15
10 tot 50 werkzame personen G Handel 8 85 45 75 18 8 32 57 66 20
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 6 77 23 69 8 3 21 31 50 29
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 0 84 61 80 10 10 36 63 77 8
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 54 84 28 76 10 11 29 69 81 37
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 14 85 23 64 9 7 32 51 59 27
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 3 81 30 68 6 11 40 64 73 14
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 10 88 18 77 5 4 26 63 73 24
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 6 77 24 68 5 7 22 49 61 19
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 3 88 29 82 3 5 46 53 66 13
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 55 85 26 78 10 10 31 68 79 36
50 tot 250 werkzame personen Totaal, C-N en Q 23 93 34 82 13 10 34 68 78 34
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 21 95 23 82 7 8 20 62 70 29
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 29 97 39 86 13 13 43 67 77 42
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 16 98 10 70 1 1 31 72 84 33
50 tot 250 werkzame personen G Handel 23 92 58 85 25 15 40 70 82 41
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 18 88 34 79 28 11 30 54 66 32
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 3 84 66 79 23 20 43 70 78 30
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 69 97 39 89 18 11 37 89 93 53
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 41 98 43 86 21 27 36 68 83 34
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 27 96 35 88 16 18 57 88 93 43
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 38 94 23 84 8 7 29 81 87 45
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 12 88 22 76 5 6 34 60 74 24
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 15 94 29 88 4 6 50 66 82 15
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 61 96 34 90 16 11 37 84 93 46
250 of meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 51 97 41 85 21 15 49 82 89 50
250 of meer werkzame personen C Industrie 45 97 32 82 16 12 30 77 85 53
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 78 100 66 91 50 42 79 86 91 81
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 58 97 21 75 14 26 38 83 94 55
250 of meer werkzame personen G Handel 52 96 76 89 47 18 57 81 87 56
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 58 97 54 85 45 25 58 74 88 59
250 of meer werkzame personen I Horeca 38 100 82 97 27 26 58 83 93 55
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 74 97 57 85 43 28 54 95 95 77
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 88 100 80 98 55 59 71 94 93 71
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 55 100 67 100 36 42 84 89 95 53
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 67 97 35 80 15 17 43 82 92 56
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 23 96 28 80 11 12 41 80 87 40
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 54 99 23 86 4 2 54 84 90 38
250 of meer werkzame personen ICT-sector 76 97 58 88 43 26 55 91 93 64
Bron: CBS.
Verklaring van tekens