ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2017

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2017

Bedrijfsgrootte Personeel en ICT ICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-vacatures lastig te vervullen (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Online bestellen, boeken of reserveren (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Beschrijvingen van producten, prijslijst (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Bestelling online volgen (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Productaanpassing door klant (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Klantspecifieke info voor de bezoeker (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Verwijzing naar sociale media (% van bedrijven) Sociale media Sociale media gebruikt (% van bedrijven) Big-data-analyse Uitgevoerd (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT veiligheidsincidenten Incident opgetreden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT veiligheidsincidenten Kosten gehad aan ICT-incident (% van bedrijven) Facturen E-facturen verzonden (% van bedrijven) Facturen E-facturen ontvangen (% van bedrijven) E-commerce in 2016 Gebruik voor verkoop Verkoop via e-commerce (% van bedrijven) E-commerce in 2016 Gebruik voor verkoop Verdeling omzet: eigen site of extern Via website of apps van eigen bedrijf (% van omzet) E-commerce in 2016 Gebruik voor verkoop Verdeling omzet: eigen site of extern Via website of apps van andere bedrijven (% van omzet) E-commerce in 2016 Gebruik voor verkoop Via een website/app Verkoop via een website/app (% van bedrijven) E-commerce in 2016 Gebruik voor verkoop Via EDI Verkoop via EDI (% van bedrijven) E-commerce in 2016 Gebruik voor inkoop Inkoop via e-commerce (% van bedrijven) E-commerce in 2016 Gebruik voor inkoop Via een website/app Inkoop via een website/app (% van bedrijven) E-commerce in 2016 Gebruik voor inkoop Via EDI Inkoop via EDI (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen 4 2 76 24 63 7 4 24 41 55 16 30 14 14 42 19 82 19 17 3 52 51 4
2 tot 250 werkzame personen 4 2 76 24 63 7 4 24 40 55 15 30 14 14 42 19 82 19 17 3 52 51 4
2 werkzame personen 2 1 69 20 56 6 4 19 34 49 12 21 9 11 40 16 77 23 15 2 50 49 3
3 tot 5 werkzame personen 2 1 77 24 64 7 4 27 38 53 14 26 12 15 43 19 82 18 17 2 50 49 4
5 tot 10 werkzame personen 4 2 76 24 64 7 4 24 41 57 17 33 16 14 43 18 85 15 16 3 52 51 5
10 tot 20 werkzame personen 6 4 82 32 72 9 6 27 50 63 17 43 20 17 42 20 86 14 18 3 54 53 5
20 tot 50 werkzame personen 12 8 88 33 78 9 7 29 58 69 23 54 26 19 39 25 85 15 21 7 61 60 5
50 tot 100 werkzame personen 18 9 91 33 81 12 9 33 64 75 30 60 30 25 42 29 84 17 22 12 63 60 8
100 tot 250 werkzame personen 31 15 95 34 83 15 11 35 74 83 39 65 34 33 47 33 82 18 24 15 61 58 10
250 tot 500 werkzame personen 42 24 96 39 83 20 13 45 77 85 46 67 35 41 53 38 91 9 27 21 65 61 14
500 of meer werkzame personen 60 38 99 44 87 23 17 53 86 93 55 73 38 54 66 39 87 14 31 19 74 68 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2017 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2017. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2016. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2017.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wijzigingen per 23 maart 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2018 komen in december 2018 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
ICT-pers. aangenomen/willen aannemen
Bedrijven die in 2016 personeel aangenomen hebben, of hebben willen aannemen, voor functies waarvoor specifieke ICT-vaardigheden vereist waren. Het gaat hierbij om vaardigheden gericht op onderhoud en ontwikkeling van ICT-systemen.
ICT-vacatures lastig te vervullen
Bedrijven die in 2016 vacatures voor ICT-specialisten hadden, die moeilijk te vervullen waren.
Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Website bevat
Online bestellen, boeken of reserveren
Bedrijven met een website die de mogelijkheid biedt om online te bestellen, boeken of reserveren.
Beschrijvingen van producten, prijslijst
Bedrijven met een website waarop beschrijvingen van goederen/diensten of prijslijsten staan.
Bestelling online volgen
Bedrijven met een website die de mogelijkheid biedt een bestelling online te volgen, of met informatie over de status van een bestelling.
Productaanpassing door klant
Bedrijven met een website die klanten de mogelijkheid biedt zelf hun product (goederen of diensten) te ontwerpen of aan te passen.
Klantspecifieke info voor de bezoeker
Bedrijven met een website met klantspecifieke informatie voor reguliere bezoekers.
Verwijzing naar sociale media
Bedrijven met een website met verwijzingen of links naar pagina's van het bedrijf op sociale media.
Sociale media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Sociale media gebruikt
Bedrijven die ten minste 1 van de volgende typen sociale media gebruiken: sociale netwerken, blogs of microblogs, sites die multimedia delen, of wiki's om kennis te delen. Bedrijven die deze sociale media uitsluitend gebruiken om advertenties te plaatsen, vallen hier niet onder.
Big-data-analyse
Met 'big data' wordt hier bedoeld informatie die wordt gegenereerd uit elektronische activiteiten van gebruikers, en uit onderlinge communicatie tussen apparaten (machine-to-machine). Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die voortkomen uit het gebruik van sociale media, en uit productieprocessen in een bedrijf. Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.

Big data hebben meestal kenmerken zoals:
- grote hoeveelheden gegevens die in de loop van de tijd zijn gegenereerd;
- grote diversiteit van de gegevens doordat er verschillende indelingen van complexe data bestaan, gestructureerd of ongestructureerd. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens in de vorm van tekst, video, afbeeldingen, spraak, documenten, sensorgegevens, activiteitenlogboeken, 'click streams', en coördinaten;
- hoge omloopsnelheid, de data worden in hoge snelheid gegenereerd, beschikbaar gesteld en gewijzigd.


Uitgevoerd
Bedrijven die big-data-analyse hebben uitgevoerd. Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Optreden van ICT veiligheidsincidenten
Hoe vaak kwamen de ICT-veiligheidsincidenten in 2016 voor in het bedrijf.
Incident opgetreden
Bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2016.
Kosten gehad aan ICT-incident
Bedrijven die kosten hebben gehad voor een of meerdere ICT-incidenten in 2016.
Facturen
E-facturen verzonden
Bedrijven die in 2016 één of meerdere e-facturen hebben verstuurd. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld.
Het betreft hier facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.


E-facturen ontvangen
Bedrijven die in 2016 één of meerdere e-facturen hebben ontvangen. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld.
Het betreft hier facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.
E-commerce in 2016
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website.
Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.

Let op: het betreft hier de E-commerce-omzet in het jaar 2016.
Gebruik voor verkoop
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten te verkopen.

Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verdeling omzet: eigen site of extern
Via website of apps van eigen bedrijf
Aandeel van de omzet behaald via de website of apps van uw eigen bedrijf
(inclusief die van moeder- dochter- of zusterondernemingen, en extranets).
Via website of apps van andere bedrijven
Aandeel van de omzet behaald via websites of apps van andere bedrijven : platforms voor e-commerce die meerdere aanbieders gebruiken om hun producten te verkopen.
Bijvoorbeeld booking.com, bol.com, eBay, Amazon.
Via een website/app
Via een website en/of app (openbaar, algemeen toegankelijk).
Verkoop via een website/app
Bedrijven die gebruikmaken van een website en/of app om goederen en/of diensten te verkopen.
Via EDI
EDI (Electronic Data Interchange): het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via EDI
Bedrijven die gebruikmaken van EDI om goederen en/of diensten te verkopen.

Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.

Gebruik voor inkoop
Inkopen via externe netwerken of elektronisch inkopen is hier gedefinieerd als het elektronisch plaatsen van een order (exclusief handgeschreven e-mail). Tot de inkopen behoren bijvoorbeeld grondstoffen en halffabricaten, maar ook kantoorartikelen en energie (gas, water, elektriciteit). Ook diensten zoals externe accountants en juristen, onderhoud, telecom en verzekeringen horen bij de inkopen. Loonkosten van eigen personeel behoren niet tot de inkopen.
Inkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten in te kopen.

Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Via een website/app
Bedrijven die gebruikmaken van een website en/of app om goederen en/of diensten in te kopen.
Inkoop via een website/app
Bedrijven die gebruikmaken van een website en/of app om goederen en/of diensten in te kopen.
Via EDI
EDI (Electronic Data Interchange): het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Inkoop via EDI
Bedrijven die gebruikmaken van EDI voor het inkopen van goederen en diensten.

Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.