ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2017

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2017 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2017. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2016. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2017.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wijzigingen per 23 maart 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2018 komen in december 2018 beschikbaar.

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2017

Bedrijfsgrootte Personeel en ICTICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Personeel en ICTICT-vacatures lastig te vervullen (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetBedrijven met websiteBedrijven met website (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatOnline bestellen, boeken of reserveren (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatBeschrijvingen van producten, prijslijst (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatBestelling online volgen (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatProductaanpassing door klant (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatKlantspecifieke info voor de bezoeker (% van bedrijven) Bedrijven met websiteWebsite bevatVerwijzing naar sociale media (% van bedrijven) Sociale mediaSociale media gebruikt (% van bedrijven) Big-data-analyseUitgevoerd (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT veiligheidsincidentenIncident opgetreden (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT veiligheidsincidentenKosten gehad aan ICT-incident (% van bedrijven) FacturenE-facturen verzonden (% van bedrijven) FacturenE-facturen ontvangen (% van bedrijven) E-commerce in 2016Gebruik voor verkoopVerkoop via e-commerce (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVerdeling omzet: eigen site of externVia website of apps van eigen bedrijf (% van omzet) Gebruik voor verkoopVerdeling omzet: eigen site of externVia website of apps van andere bedrijven (% van omzet) Gebruik voor verkoopVia een website/appVerkoop via een website/app (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia EDIVerkoop via EDI (% van bedrijven) E-commerce in 2016Gebruik voor inkoopInkoop via e-commerce (% van bedrijven) Gebruik voor inkoopVia een website/appInkoop via een website/app (% van bedrijven) Gebruik voor inkoopVia EDIInkoop via EDI (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen 4 2 76 24 63 7 4 24 41 55 16 30 14 14 42 19 82 19 17 3 52 51 4
2 tot 250 werkzame personen 4 2 76 24 63 7 4 24 40 55 15 30 14 14 42 19 82 19 17 3 52 51 4
2 werkzame personen 2 1 69 20 56 6 4 19 34 49 12 21 9 11 40 16 77 23 15 2 50 49 3
3 tot 5 werkzame personen 2 1 77 24 64 7 4 27 38 53 14 26 12 15 43 19 82 18 17 2 50 49 4
5 tot 10 werkzame personen 4 2 76 24 64 7 4 24 41 57 17 33 16 14 43 18 85 15 16 3 52 51 5
10 tot 20 werkzame personen 6 4 82 32 72 9 6 27 50 63 17 43 20 17 42 20 86 14 18 3 54 53 5
20 tot 50 werkzame personen 12 8 88 33 78 9 7 29 58 69 23 54 26 19 39 25 85 15 21 7 61 60 5
50 tot 100 werkzame personen 18 9 91 33 81 12 9 33 64 75 30 60 30 25 42 29 84 17 22 12 63 60 8
100 tot 250 werkzame personen 31 15 95 34 83 15 11 35 74 83 39 65 34 33 47 33 82 18 24 15 61 58 10
250 tot 500 werkzame personen 42 24 96 39 83 20 13 45 77 85 46 67 35 41 53 38 91 9 27 21 65 61 14
500 of meer werkzame personen 60 38 99 44 87 23 17 53 86 93 55 73 38 54 66 39 87 14 31 19 74 68 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens