Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2016

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2016

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Zelfstandigen (x 1 000) Inkomen van zelfstandigen Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Inkomen van zelfstandigen Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Vermogen van zelfstandigen Mediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige 081 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige 0812 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige 36 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige 360 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige 3600 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige 495 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige 4950 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige zonder personeel (zzp) 081 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige zonder personeel (zzp) 0812 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige zonder personeel (zzp) 36 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige zonder personeel (zzp) 360 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige zonder personeel (zzp) 3600 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige zonder personeel (zzp) 495 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige zonder personeel (zzp) 4950 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) 081 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) 0812 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) 36 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) 360 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) 3600 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) 495 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Zelfstandige met personeel (zmp) 4950 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Meewerkend gezinslid 081 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Meewerkend gezinslid 0812 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Meewerkend gezinslid 36 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Meewerkend gezinslid 360 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Meewerkend gezinslid 3600 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Meewerkend gezinslid 495 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Meewerkend gezinslid 4950 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Ondernemer 081 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Ondernemer 0812 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Ondernemer 36 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Ondernemer 360 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Ondernemer 3600 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Ondernemer 495 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Ondernemer 4950 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Ondernemer zonder personeel 081 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Ondernemer zonder personeel 0812 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Ondernemer zonder personeel 36 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Ondernemer zonder personeel 360 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Ondernemer zonder personeel 3600 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Ondernemer zonder personeel 495 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Ondernemer zonder personeel 4950 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer 081 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer 0812 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer 36 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer 360 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer 3600 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer 495 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer 4950 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer zonder personeel 081 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer zonder personeel 0812 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer zonder personeel 36 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer zonder personeel 360 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer zonder personeel 3600 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer zonder personeel 495 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer zonder personeel 4950 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer met personeel 081 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer met personeel 0812 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer met personeel 36 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer met personeel 360 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer met personeel 3600 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer met personeel 495 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Zelfstandig ondernemer met personeel 4950 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Directeur-grootaandeelhouder (dga) 081 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Directeur-grootaandeelhouder (dga) 0812 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Directeur-grootaandeelhouder (dga) 36 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Directeur-grootaandeelhouder (dga) 360 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Directeur-grootaandeelhouder (dga) 3600 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Directeur-grootaandeelhouder (dga) 495 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Directeur-grootaandeelhouder (dga) 4950 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Dga zonder personeel 081 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Dga zonder personeel 0812 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Dga zonder personeel 36 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Dga zonder personeel 360 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Dga zonder personeel 3600 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Dga zonder personeel 495 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Dga zonder personeel 4950 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Dga met personeel 081 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Dga met personeel 0812 Winning van zand, grind en klei 2016* 0,0 . . .
Dga met personeel 36 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Dga met personeel 360 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Dga met personeel 3600 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Dga met personeel 495 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Dga met personeel 4950 Transport via pijpleidingen 2016* 0,0 . . .
Overige zelfstandige 081 Winning van zand, grind en klei 2016* . . . .
Overige zelfstandige 0812 Winning van zand, grind en klei 2016* . . . .
Overige zelfstandige 36 Waterleidingbedrijven 2016* 0,0 . . .
Overige zelfstandige 360 Waterleidingbedrijven 2016* . . . .
Overige zelfstandige 3600 Waterleidingbedrijven 2016* . . . .
Overige zelfstandige 495 Transport via pijpleidingen 2016* . . . .
Overige zelfstandige 4950 Transport via pijpleidingen 2016* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per bedrijfstak. Het gaat hier om personen voor wie werk als zelfstandige de belangrijkste inkomensbron vormt. Er wordt onderscheid gemaakt naar type zelfstandige en naar economische activiteit. De gegevens zijn uitgesplitst naar diverse detailniveaus van de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar. Voor de oudere jaargangen 2007 t/m 2010 is de peildatum van vermogen 1 januari van het jaar volgend op het onderzoeksjaar.

Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar. Voor de oudere jaargangen 2007 t/m 2010 is de peildatum van vermogen 1 januari van het jaar volgend op het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Het ABR heeft in de periode 2007-2011 met diverse trendbreuken te maken gehad. Dit leidt in deze tabel tot een forse daling van het aantal zelfstandigen in de financiële dienstverlening (K) in 2010. Bij het vergelijken van de cijfers naar SBI is daarom voorzichtigheid geboden.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 maart 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak. zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandigen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Inkomen van zelfstandigen
Drie inkomensbegrippen worden gerapporteerd voor zelfstandigen; het inkomen als zelfstandige, het persoonlijke inkomen, en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen. Het gestandaardiseerde inkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit zelfstandige arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.
Vermogen van zelfstandigen
Het vermogen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort, toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan vermogen
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed (waaronder de eigen woning) en bedrijfsvermogen. De schulden omvatten onder meer de schuld ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.