Vervolging en berechting misdrijven; sociaal-economische categorie


Deze tabel gaat over rechtbankstrafzaken die zijn ingeschreven bij een parket, waarover het Openbaar Ministerie (OM) een beslissing heeft genomen en die zijn afgedaan door de rechter in eerste aanleg. De gegevens zijn uit te splitsen naar soort verdachte, type misdrijf, leeftijd op het moment van plegen en sociaal-economische categorie. De door het OM genomen beslissingen zijn onderverdeeld naar de soort beslissing. De afdoeningen door de rechter zijn onderverdeeld naar soort eindbeslissing en soort sanctie. De zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd, zijn niet als afdoening meegeteld. De sociaal-economische categorie wordt bepaald voor de maand waarin respectievelijk de zaak instroomt, er een beslissing van het OM in de zaak is of waarin de rechter in eerste aanleg de zaak afdoet. Het is mogelijk dat personen jonger dan 65 een pensioenuitkering als sociaal-economische categorie hebben. Hieronder vallen namelijk ook wezenuitkeringen en uitkeringen van spaarvormen (een soort lijfrenten) die ouders voor hun kinderen hebben afgesloten. e tabel betreft persoonsgegevens over het thema vervolging en berechting. De persoonsgegevens hebben betrekking op kenmerken van de verdachte/veroordeelde in een zaak. De cijfers betreffen daarmee ook de gerelateerde zaken. De tabel is niet uniek op persoonsniveau. Ten eerste kunnen personen in deze tabel in een jaar meerdere keren voorkomen als zij verdachte/veroordeelde zijn in meerdere zaken in dat jaar. Zo kan een persoon bijvoorbeeld verdachte zijn in meerdere zaken die in een jaar instromen bij het OM. Ten tweede is het mogelijk dat de zaak van een persoon binnen een jaar in meerdere fases wordt geteld; bijvoorbeeld als de zaak in hetzelfde jaar instroomt bij het OM als dat het OM een beslissing neemt in de zaak.

Gegevens beschikbaar vanaf 2001.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 5 augustus 2019.
De cijfers over het jaar 2017 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (leeftijd, soort verdachte) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zullen in de zomer van 2020 verschijnen.

Vervolging en berechting misdrijven; sociaal-economische categorie

Soort verdachte Indeling delict Leeftijd Sociaal-economische categorie Perioden Ingeschreven rechtbankstrafzaken (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieTotaal beslissingen door OM (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieDagvaarding (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieOproepen ter terechtzitting n.a.v verzet (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieOnvoorwaardelijk sepot (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieVoorwaardelijk beleidssepot (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieTransactie (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieStrafbeschikking (aantal) Beslissingen door Openbaar MinisterieOverig (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegSoort eindbeslissingTotaal eindbeslissing (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegSoort eindbeslissingSchuldigverklaring met straf (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegSoort eindbeslissingSchuldigverklaring zonder straf (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegSoort eindbeslissingVrijspraak en ontslag rechtsvervolging (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegSoort eindbeslissingOverig (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegOpgelegde sanctiesTotaal opgelegde sancties (aantal) Opgelegde sanctiesHoofdstraffenTotaal hoofdstraffen (aantal) Opgelegde sanctiesHoofdstraffenGevangenisstraf (incl. jeugddetentie) (aantal) Opgelegde sanctiesHoofdstraffenGeldboete (aantal) Opgelegde sanctiesHoofdstraffenTaakstraf (aantal) Opgelegde sanctiesHoofdstraffenOverige hoofdstraffen (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegOpgelegde sanctiesBijkomende straffen (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegOpgelegde sanctiesMaatregelen (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanlegOpgelegde sanctiesStraf onbekend (aantal)
Totaal Misdrijven, totaal Totaal leeftijd Totaal 2005 266.860 285.770 162.770 0 23.630 4.800 76.070 0 18.500 136.350 126.920 910 7.710 810 191.670 147.360 51.940 54.650 40.490 280 21.810 21.840 660
Totaal Misdrijven, totaal Totaal leeftijd Totaal 2006 267.710 287.250 161.160 0 25.210 5.520 77.880 0 17.480 137.780 126.410 1.170 9.310 880 190.280 145.440 46.630 54.870 43.630 300 22.740 21.380 720
Totaal Misdrijven, totaal Totaal leeftijd Totaal 2007 272.660 281.600 159.330 0 24.950 5.670 74.230 0 17.430 131.130 119.890 1.120 9.270 850 180.440 136.190 42.600 50.800 42.500 300 22.750 20.700 800
Totaal Misdrijven, totaal Totaal leeftijd Totaal 2008 263.010 275.940 152.160 0 31.390 7.150 69.620 0 15.620 131.540 118.670 1.380 10.580 920 177.640 134.370 41.250 48.860 43.940 320 21.390 21.090 800
Totaal Misdrijven, totaal Totaal leeftijd Totaal 2009 232.650 268.230 145.890 0 31.210 7.230 66.550 5.660 11.690 130.980 118.120 1.440 10.530 890 173.220 132.070 38.230 50.440 43.110 290 20.130 20.300 730
Totaal Misdrijven, totaal Totaal leeftijd Totaal 2010 212.940 222.170 129.060 0 23.770 6.270 43.010 12.700 7.350 113.530 100.980 1.420 10.360 790 145.290 113.340 35.080 40.320 37.680 260 13.550 17.920 490
Totaal Misdrijven, totaal Totaal leeftijd Totaal 2011 232.520 239.400 128.700 0 30.100 7.000 36.500 30.300 6.810 109.450 96.230 1.710 10.630 880 137.030 107.610 35.640 35.880 35.870 220 11.210 17.870 350
Totaal Misdrijven, totaal Totaal leeftijd Totaal 2012 226.890 240.400 117.550 380 35.870 9.120 25.820 44.300 7.360 104.220 90.930 1.830 10.430 1.030 131.790 102.460 36.770 29.260 36.220 210 11.030 17.970 330
Totaal Misdrijven, totaal Totaal leeftijd Totaal 2013 210.560 224.330 107.510 1.520 39.670 9.830 18.200 41.270 6.340 104.610 90.740 2.060 10.650 1.160 130.590 102.040 37.760 29.230 34.830 220 11.120 17.150 270
Totaal Misdrijven, totaal Totaal leeftijd Totaal 2014 212.330 221.810 109.590 2.150 40.580 11.110 14.480 38.270 5.640 102.070 87.270 2.410 11.130 1.260 124.990 98.860 37.600 26.650 34.500 110 9.260 16.650 220
Totaal Misdrijven, totaal Totaal leeftijd Totaal 2015 191.450 203.870 106.000 1.250 39.320 9.330 11.910 30.920 5.150 106.370 88.980 3.220 12.490 1.680 126.550 100.690 38.070 27.710 34.760 150 9.100 16.590 170
Totaal Misdrijven, totaal Totaal leeftijd Totaal 2016 190.850 202.530 105.280 2.180 40.650 8.670 7.350 33.380 5.030 94.350 80.250 2.290 10.630 1.180 115.780 91.640 36.270 22.390 32.770 210 7.980 16.030 120
Totaal Misdrijven, totaal Totaal leeftijd Totaal 2017 175.260 185.030 99.510 1.210 33.140 8.950 7.100 30.430 4.700 93.050 80.550 2.140 9.480 880 118.550 91.850 36.640 22.580 32.390 240 9.540 17.020 140
Bron: CBS.
Verklaring van tekens