Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten met als basisjaar 2015=100. De maandelijkse
prijsontwikkelingen worden weergegeven voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De gegevens zijn verder onderverdeeld naar een aantal
branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijziging per 30 maart 2018
Voor de eerste verslagperiode (2012) zijn onjuiste jaar op jaar ontwikkelingen gepubliceerd. Deze zijn in deze versie van de tabel verwijderd.
Voor alle perioden zijn, bij het onderdeel “Samentellingen bedrijfstakken 2e digit”, onjuiste wegingscoëfficiënten gepubliceerd. Deze zijn in deze versie van de tabel gecorrigeerd.

Wijzigingen per 29 juni 2018
Door een fout in een onderliggende reeks waren de cijfers van de bedrijfstak B (delfstoffenwinning) over de verslagperiode september tot en met november 2017 niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
De buitenlandse afzet- en totaalcijfers van de bedrijfstakken 33 (Reparatie en installatie van machines), 36 (Waterleidingbedrijven) en E (Waterbedrijven en afvalbeheer) over de verslagperiode januari 2012 tot en met november 2017 bleken niet betrouwbaar genoeg om gepubliceerd te worden. Deze zijn nu vervangen door een punt.

Wijzigingen per 28 september 2018
In bedrijfstak 1032 (Fruit- en groentesappenindustrie) en bedrijfstak 29 (Auto- en aanhangwagenindustrie) waren door een foutieve berekening een aantal maandmutaties en jaarmutaties ten onrechte niet gemarkeerd als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 28 augustus 2020
De cijfers over de maand juli 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Afzet Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen C Industrie 2018 105,3 3,0
Totaal afzetprijzen C Industrie 2019 juli 106,3 -0,2 0,1
Totaal afzetprijzen C Industrie 2019 augustus 105,5 -0,7 -0,8
Totaal afzetprijzen C Industrie 2019 september 106,1 0,6 -0,7
Totaal afzetprijzen C Industrie 2019 oktober 106,0 -0,1 -1,5
Totaal afzetprijzen C Industrie 2019 november 106,1 0,1 0,2
Totaal afzetprijzen C Industrie 2019 december 106,7 0,5 2,9
Totaal afzetprijzen C Industrie 2019 106,3 0,9
Totaal afzetprijzen C Industrie 2020 januari 107,0 0,3 2,2
Totaal afzetprijzen C Industrie 2020 februari 106,3 -0,7 0,9
Totaal afzetprijzen C Industrie 2020 maart* 102,2 -3,8 -3,8
Totaal afzetprijzen C Industrie 2020 april* 99,1 -3,1 -8,1
Totaal afzetprijzen C Industrie 2020 mei* 99,4 0,4 -7,8
Totaal afzetprijzen C Industrie 2020 juni* 100,6 1,2 -5,5
Totaal afzetprijzen C Industrie 2020 juli* 101,1 0,5 -4,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2018 103,5 -0,7
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2019 juli 104,9 -0,2 1,7
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2019 augustus 105,0 0,1 1,8
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2019 september 105,6 0,6 1,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2019 oktober 106,1 0,4 1,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2019 november 107,0 0,9 2,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2019 december 108,4 1,3 4,2
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2019 105,3 1,8
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 januari 108,5 0,1 4,3
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 februari 108,4 -0,1 4,5
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 maart* 108,3 -0,1 4,1
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 april* 107,4 -0,8 1,8
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 mei* 106,6 -0,7 1,3
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 juni* 106,0 -0,5 0,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 juli* 105,1 -0,8 0,2
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2018 119,8 18,6
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2019 juli 118,0 2,6 -6,8
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2019 augustus 110,6 -6,3 -13,3
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2019 september 115,9 4,8 -12,0
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2019 oktober 112,0 -3,4 -18,0
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2019 november 113,2 1,0 -5,4
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2019 december 115,8 2,4 12,3
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2019 115,9 -3,3
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2020 januari 113,9 -1,7 8,2
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2020 februari 105,5 -7,4 -6,6
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2020 maart* 69,5 -34,2 -41,4
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2020 april* 53,6 -22,8 -57,7
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2020 mei* 64,2 19,8 -49,4
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2020 juni* 77,7 21,0 -32,4
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2020 juli* . . .
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2018 105,0 4,5
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2019 juli 101,6 -2,3 -4,4
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2019 augustus 101,0 -0,5 -5,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2019 september 100,3 -0,8 -6,5
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2019 oktober 100,5 0,2 -6,7
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2019 november 99,1 -1,4 -7,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2019 december 99,1 0,0 -3,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2019 101,6 -3,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2020 januari 99,4 0,2 -2,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2020 februari 99,1 -0,2 -2,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2020 maart* 96,0 -3,2 -6,4
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2020 april* 87,6 -8,7 -15,7
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2020 mei* 84,8 -3,2 -19,1
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2020 juni* 86,0 1,5 -17,3
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2020 juli* 88,3 2,7 -13,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens