Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Afzet Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen C Industrie 2021 mei 112,5 1,1 13,1
Totaal afzetprijzen C Industrie 2021 juni 113,3 0,7 12,6
Totaal afzetprijzen C Industrie 2021 juli 115,5 1,9 14,1
Totaal afzetprijzen C Industrie 2021 augustus 116,5 0,9 15,2
Totaal afzetprijzen C Industrie 2021 september 117,7 1,0 17,1
Totaal afzetprijzen C Industrie 2021 oktober 121,4 3,1 20,5
Totaal afzetprijzen C Industrie 2021 november 122,4 0,8 20,9
Totaal afzetprijzen C Industrie 2021 december 122,6 0,2 19,8
Totaal afzetprijzen C Industrie 2021 114,6 12,5
Totaal afzetprijzen C Industrie 2022 januari* 127,8 4,3 21,7
Totaal afzetprijzen C Industrie 2022 februari* 130,7 2,3 22,0
Totaal afzetprijzen C Industrie 2022 maart* 137,8 5,4 26,0
Totaal afzetprijzen C Industrie 2022 april* 143,4 4,0 28,9
Totaal afzetprijzen C Industrie 2022 mei* 145,0 1,1 28,8
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 mei 113,5 0,3 6,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 juni 113,4 -0,1 6,8
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 juli 114,4 0,9 8,5
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 augustus 115,2 0,7 9,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 september 115,8 0,5 9,2
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 oktober 117,1 1,1 10,2
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 november 118,1 0,9 10,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 december 119,3 1,0 11,1
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 114,1 6,8
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 januari* 124,5 4,4 14,7
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 februari* 126,7 1,8 15,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 maart* 130,9 3,3 17,6
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 april* 137,9 5,3 21,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 mei* 139,0 0,8 22,5
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2021 mei 112,8 5,4 75,5
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2021 juni 117,9 4,5 51,7
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2021 juli 123,0 4,4 48,9
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2021 augustus 123,2 0,1 52,2
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2021 september 131,8 7,0 81,2
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2021 oktober 149,8 13,7 102,5
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2021 november 146,5 -2,2 92,6
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2021 december 140,8 -3,9 69,3
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2021 121,2 52,4
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2022 januari* 155,4 10,4 69,4
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2022 februari* 170,3 9,6 67,2
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2022 maart* 222,5 30,7 106,1
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2022 april* 223,2 0,3 108,6
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2022 mei* 234,0 4,9 107,5
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2021 mei 116,2 2,9 36,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2021 juni 116,2 0,1 35,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2021 juli 119,3 2,6 34,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2021 augustus 122,8 3,0 37,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2021 september 122,6 -0,2 36,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2021 oktober 127,5 4,0 41,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2021 november 132,5 3,9 46,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2021 december 135,4 2,2 47,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2021 117,6 29,1
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2022 januari* 141,1 4,2 45,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2022 februari* 145,3 3,0 43,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2022 maart* 149,3 2,8 38,9
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2022 april* 162,5 8,8 43,9
Totaal afzetprijzen 20 Chemische industrie 2022 mei* 161,7 -0,5 39,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
De maandelijkse prijsontwikkelingen worden weergegeven voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet.
De gegevens zijn verder onderverdeeld naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijziging per 30 maart 2018
Voor de eerste verslagperiode (2012) zijn onjuiste jaar op jaar ontwikkelingen gepubliceerd. Deze zijn in deze versie van de tabel verwijderd.
Voor alle perioden zijn, bij het onderdeel “Samentellingen bedrijfstakken 2e digit”, onjuiste wegingscoëfficiënten gepubliceerd. Deze zijn in deze versie van de tabel gecorrigeerd.

Wijzigingen per 29 juni 2018
Door een fout in een onderliggende reeks waren de cijfers van de bedrijfstak B (delfstoffenwinning) over de verslagperiode september tot en met november 2017 niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
De buitenlandse afzet- en totaalcijfers van de bedrijfstakken 33 (Reparatie en installatie van machines), 36 (Waterleidingbedrijven) en E (Waterbedrijven en afvalbeheer) over de verslagperiode januari 2012 tot en met november 2017 bleken niet betrouwbaar genoeg om gepubliceerd te worden. Deze zijn nu vervangen door een punt.

Wijzigingen per 28 september 2018
In bedrijfstak 1032 (Fruit- en groentesappenindustrie) en bedrijfstak 29 (Auto- en aanhangwagenindustrie) waren door een foutieve berekening een aantal maandmutaties en jaarmutaties ten onrechte niet gemarkeerd als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 30 juni 2022
De cijfers over de maand mei 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

Prijsindexcijfers zijn gebaseerd op prijzen exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.