Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Afzet Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen 36 Waterleidingbedrijven 2022 februari . . .
Totaal afzetprijzen 36 Waterleidingbedrijven 2022 maart . . .
Totaal afzetprijzen 36 Waterleidingbedrijven 2022 april . . .
Totaal afzetprijzen 36 Waterleidingbedrijven 2022 mei . . .
Totaal afzetprijzen 36 Waterleidingbedrijven 2022 juni . . .
Totaal afzetprijzen 36 Waterleidingbedrijven 2022 juli . . .
Totaal afzetprijzen 36 Waterleidingbedrijven 2022 augustus . . .
Totaal afzetprijzen 36 Waterleidingbedrijven 2022 september* . . .
Totaal afzetprijzen 36 Waterleidingbedrijven 2022 oktober* . . .
Totaal afzetprijzen 36 Waterleidingbedrijven 2022 november* . . .
Totaal afzetprijzen 36 Waterleidingbedrijven 2022 december * . . .
Totaal afzetprijzen 36 Waterleidingbedrijven 2023 januari* . . .
Afzetprijzen binnenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 februari 98,3 0,0 3,4
Afzetprijzen binnenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 maart 98,3 0,0 3,4
Afzetprijzen binnenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 april 98,3 0,0 3,4
Afzetprijzen binnenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 mei 98,3 0,0 3,4
Afzetprijzen binnenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 juni 98,3 0,0 3,4
Afzetprijzen binnenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 juli 98,3 0,0 3,4
Afzetprijzen binnenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 augustus 98,3 0,0 3,4
Afzetprijzen binnenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 september* 98,3 0,0 3,4
Afzetprijzen binnenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 oktober* 98,3 0,0 3,4
Afzetprijzen binnenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 november* 98,3 0,0 3,4
Afzetprijzen binnenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 december * 98,3 0,0 3,4
Afzetprijzen binnenland 36 Waterleidingbedrijven 2023 januari* 117,1 19,1 19,1
Afzetprijzen buitenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 februari . . .
Afzetprijzen buitenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 maart . . .
Afzetprijzen buitenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 april . . .
Afzetprijzen buitenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 mei . . .
Afzetprijzen buitenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 juni . . .
Afzetprijzen buitenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 juli . . .
Afzetprijzen buitenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 augustus . . .
Afzetprijzen buitenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 september* . . .
Afzetprijzen buitenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 oktober* . . .
Afzetprijzen buitenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 november* . . .
Afzetprijzen buitenland 36 Waterleidingbedrijven 2022 december * . . .
Afzetprijzen buitenland 36 Waterleidingbedrijven 2023 januari* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
De maandelijkse prijsontwikkelingen worden weergegeven voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet.
De gegevens zijn verder onderverdeeld naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijzigingen per 28 februari 2023
De cijfers over de maand januari 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

Prijsindexcijfers zijn gebaseerd op prijzen exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.