Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Afzet, invoer en verbruik Producten (PRODCOM) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 september 115,8 0,5 8,0
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 oktober 116,9 0,9 8,7
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 november 117,8 0,8 8,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 december 118,8 0,9 9,8
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 114,4 5,7
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 januari 123,9 4,3 13,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 februari 126,2 1,8 14,3
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 maart 130,3 3,3 16,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 april 137,6 5,6 21,0
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 mei* 138,5 0,6 21,3
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 juni* 138,3 -0,1 21,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 juli* 140,3 1,4 22,3
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 augustus* 140,7 0,3 22,1
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 september* 140,9 0,2 21,7
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 september 132,7 6,9 84,4
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 oktober 151,8 14,4 106,4
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 november 147,6 -2,7 96,5
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 december 142,1 -3,8 72,4
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 121,8 55,9
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 januari 156,0 9,8 70,3
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 februari 171,0 9,6 67,8
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 maart 220,4 28,9 102,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 april 220,2 -0,1 106,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 mei* 228,5 3,7 103,1
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 juni* 249,7 9,3 111,8
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 juli* 231,4 -7,3 87,5
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 augustus* 215,0 -7,1 73,3
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 september* 207,3 -3,6 56,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 september 123,4 -0,3 37,9
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 oktober 128,1 3,8 42,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 november 133,1 3,9 47,6
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 december 135,7 2,0 47,7
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 118,1 30,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 januari 141,3 4,1 45,1
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 februari 145,1 2,7 42,9
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 maart 148,8 2,5 38,3
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 april 162,8 9,4 43,6
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 mei* 163,0 0,1 39,5
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 juni* 163,1 0,1 39,6
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 juli* 166,5 2,0 38,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 augustus* 160,4 -3,7 29,6
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 september* 157,5 -1,8 27,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen, de invoerprijzen en het binnenlands verbruik van industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De producten zijn ingedeeld op basis van de goederenclassificatie PRODCOM (PRODuction COMmunautaire).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijziging per 28 oktober 2022
Cijfers over de maand september 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabricaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexen zijn exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.