Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Afzet, invoer en verbruik Producten (PRODCOM) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 januari 123,9 4,3 13,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 februari 126,2 1,8 14,3
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 maart 130,3 3,3 16,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 april 137,6 5,6 21,0
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 mei 138,5 0,7 21,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 juni 138,4 -0,1 21,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 juli 140,4 1,4 22,3
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 augustus 140,8 0,3 22,2
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 september* 141,0 0,1 21,7
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 oktober* 142,9 1,4 22,3
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 november* 143,1 0,1 21,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 december * 143,2 0,1 20,5
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022* 137,2 19,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 januari* 146,2 2,1 18,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 januari 156,0 9,8 70,3
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 februari 171,0 9,6 67,8
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 maart 220,4 28,9 102,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 april 220,2 -0,1 106,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 mei 228,5 3,7 103,1
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 juni 249,7 9,3 111,8
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 juli 231,4 -7,3 87,5
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 augustus 215,0 -7,1 73,3
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 september* 207,3 -3,6 56,2
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 oktober* 219,0 5,7 44,3
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 november* 196,0 -10,5 32,7
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 december * 172,9 -11,7 21,7
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022* 207,3 70,2
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 januari* 179,4 3,7 15,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 januari 141,3 4,1 45,1
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 februari 145,1 2,7 42,9
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 maart 148,8 2,5 38,3
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 april 162,8 9,4 43,6
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 mei 163,1 0,2 39,6
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 juni 163,3 0,1 39,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 juli 166,6 2,1 38,9
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 augustus 160,6 -3,6 29,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 september* 158,9 -1,1 28,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 oktober* 157,6 -0,8 23,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 november* 154,6 -1,9 16,1
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 december * 150,2 -2,8 10,7
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022* 156,1 32,1
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 januari* 148,4 -1,2 5,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen, de invoerprijzen en het binnenlands verbruik van industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De producten zijn ingedeeld op basis van de goederenclassificatie PRODCOM (PRODuction COMmunautaire).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijziging per 28 februari 2023
Cijfers over de maand januari 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabricaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexen zijn exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.