Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Afzet, invoer en verbruik Producten (PRODCOM) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2019 106,1 2,6
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2020 november 108,2 0,6 -0,1
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2020 december 108,2 0,1 -1,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2020 108,2 1,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 januari 109,3 1,0 -0,5
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 februari 110,4 1,0 0,6
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 maart 112,0 1,4 1,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 april 113,8 1,6 4,5
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 mei 114,1 0,3 5,7
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 juni 114,0 -0,1 6,0
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 juli* 114,7 0,7 7,6
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 augustus* 115,2 0,4 8,2
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 september* 115,9 0,5 8,0
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 oktober* 117,2 1,1 8,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2021 november* 118,1 0,8 9,2
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2019 114,0 -4,4
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2020 november 75,1 2,2 -32,8
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2020 december 82,4 9,7 -28,1
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2020 78,1 -31,4
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 januari 91,6 11,2 -18,6
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 februari 101,9 11,3 -2,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 maart 109,1 7,0 60,7
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 april 106,9 -2,0 114,5
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 mei 112,5 5,2 81,3
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 juni 117,9 4,8 53,4
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 juli* 123,4 4,7 51,4
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 augustus* 124,1 0,5 55,2
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 september* 132,7 6,9 84,4
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 oktober* 151,8 14,4 106,4
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2021 november* 147,7 -2,7 96,5
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2019 101,6 -3,5
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2020 november 90,2 0,5 -8,6
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2020 december 91,9 1,9 -6,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2020 90,9 -10,6
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 januari 97,4 6,0 -1,5
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 februari 101,5 4,3 2,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 maart 107,6 5,9 12,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 april 113,4 5,4 29,4
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 mei 116,8 3,1 38,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 juni 116,8 0,0 36,6
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 juli* 120,0 2,7 36,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 augustus* 123,7 3,2 38,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 september* 123,4 -0,3 37,9
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 oktober* 127,4 3,2 41,9
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2021 november* 131,4 3,2 45,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen, de invoerprijzen en het binnenlands verbruik van industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De producten zijn ingedeeld op basis van de goederenclassificatie PRODCOM (PRODuction COMmunautaire).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijziging per 30 maart 2018
Voor de eerste verslagperiode (2012) zijn onjuiste jaar op jaar ontwikkelingen gepubliceerd. Deze zijn in deze versie van de tabel verwijderd.

Wijzigingen per 4 juli 2018
Door een fout in een onderliggende reeks waren de cijfers van de productgroep B (winning van delfstoffen) over de verslagperiode september tot en met november 2017 niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
De cijfers voor de productgroepen 20143000 (Industriële eenwaardige vetzuren) en 20144000 (Organische verbindingen met stikstofhoudende groepen) over de verslagperiode september tot en met november 2017 zijn aangepast vanwege nagekomen informatie.
Door een foutieve berekening stond een aantal maandmutaties en jaarmutaties ten onrechte gemarkeerd als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijziging per 13 juli 2018
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classifictaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcorderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijziging per 28 september 2018
Door een foutieve berekening waren een aantal maandmutaties en jaarmutaties over de verslagperiode januari 2018 ten onrechte gemarkeerd als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijziging per 30 december 2021
Cijfers over de maand november 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabricaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexen zijn exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.